Koraani - 666 - pedon merkki?

 

Eräältä islamilaiselta nettisivulta saamme lukea:

  "The number 666 is highly publicized all over the world and it is associated with evil and danger. However, it is not what it seems. It was a Satanic trick. The trick was to prevent the people approaching the 666. Satan knew that the 666 is the book of GOD and the people should be kept away from it. According to his plan, he placed a bad image to the number 666.
  He did the same plan to the number 19 which is the mathematical code of the book of GOD. He associated his religion, Bahaism with the number 19 in order to mislead the people from the truth."   (http://heavenawaits.wordpress.com/)

Eli vapaasti suomennettuna:

"Numero 666 on laajalti tunnettu kautta maailman ja yhdistetty yleensä johonkin, mitä pidetään pahana ja varottavana. Se ei kuitenkaan ole sitä miltä se näyttää. Kyseessä on saatanallinen juoni, minkä tarkoitus on estää ihmisiä lähentymästä sitä, minkä tunnuksena on luku 666. Saatana tietää, että 666 on Jumalan kirja ja tahtoo ihmisten pysyvän siitä kaukana. Suunnitelmansa mukaan hän päätti antaa tälle numerolle huonon imagon. Saman hän teki numerolle 19, mikä on Jumalan kirjan matemaattinen koodi. Hän yhdisti sen omaan uskontoonsa, bahaismiin, johtaakseen ihmisiä pois totuudesta."

Numerologisin perustein kirjoittaja on siis päätynyt tulokseen, että 666 on Koraanin jumalallinen tunnusluku! Numero 19 puolestaan olisi koodiavain, jonka avulla voitaisiin testata, mitkä jakeet kuuluvat 'aitoon' Koraaniin ja mitkä ovat ns. 'saatanallisia säkeitä' !

Näin siis jotkut islamin omat oppineet itse asiassa myöntävät, että islam on Ilmestyskirjan ennustama peto ja Koraani 'pedon merkki', koska sen tunnuslukuna on 666.

  Kyseisellä sivulla myös internet nähdään islamin kannalta hyvänä asiana; sen katsotaan edistävän islamin ja Koraanin tuntemusta. Lisäksi senkin numerologiseksi arvoksi saadaan 666:

  "Internet , www , which enables connecting people with each other and sharing any information play an important role to deliver The Message of GOD, The Book of GOD, The Quran, 666 and its Proof, 19.
  The letter w is in Arabic Vav and its Gv is 6. Therefore, www becomes 666.
www , World Wide Web is a gift from GOD to humanity that they can talk, watch, read, share, listen anything.
  666 , The Quran is a gift from GOD to humanity that it guides to the right path which leads to Heaven. The proofs shall be the evidences that this Quran is the 666 that Satan, his religions, his temples especially the Church are afraid of. The Quran is the 666 and GOD preserves the 666 with the number 19."

Jälleen vapaasti suomennettuna:

"Internet, www, joka mahdollistaa ihmisten keskinäisen vuorovaikutuksen ja tietojen vaihdon, näyttelee merkittävää roolia jaettaessa tietoa tästä Jumalan Ilmoituksesta, Koraanista, 666, ja sen oikeaksi todistavasta luvusta 19.
  Kirjain w on arabiaksi Vav ja sitä vastaava numero on 6. www on siten 666. www, World Wide Web, on Jumalan lahja ihmiskunnalle, jotta he voivat puhua, katsoa, lukea, jakaa ja kuunnella mitä hyvänsä.
  666, Koraani, on Jumalan lahja ihmiskunnalle, opastamaan sitä oikealle, taivaaseen johtavalle tielle. Todisteet osoittavat, että Koraani on 666, jota Saatana, hänen uskontonsa ja temppelinsä - erityisesti kirkko - pelkää. Koraani on 666 ja Jumala on suojannut sen numerolla 19."

Yllä oleva kuva esittää tyylitellyn 666-numeron. Sen sisällä olevan 'jumalallisen koodiluvun' 19 uskotaan osoittavan, että Koraani on Jumalan sanaa. Sivulla todistellaan laajasti, että kaikki suurat, jotka ovat jaollisia tällä luvulla tai joihin se sisältyy, ovat lähtöisin Jumalalta. Ja ihmeellistä kyllä, ainakin lyhyen tarkastelun perusteella näyttää siltä, sen useimmat suurat ovat tällä luvulla jaollisia. (Mikä ei tietenkään todista, että ne ovat Jumalalta tulleita.)

  Entä mistä nämä laskelmat ja tulkinnat ovat lähtöisin? Kuka ne on laatinut ja milloin? Ja uskovatko kaikki muslimit niihin?

  Tarina alkoi vuonna 1968, jolloin amerikkalais-egyptiläinen biokemian tohtori Rashad Khalifa alkoi tietokoneellaan analysoida Koraanin tekstiä. Kehittämänsä numerologisen systeemin perusteella hän tuli siihen tulokseen, että Koraani sisältää jakeita eli suuria, jotka eivät alunperin ole siihen kuuluneet, vaan ovat myöhempiä lisäyksiä, ns. saatanallisia säkeitä. Aluksi hänen teoriansa sai muslimien keskuudessa hyvän vastaanoton, ja kannattajineen hän perusti oman islamilaisen ryhmänsä "United Submitters International". Tämä ryhmä piti itseään tosi muslimeina, mutta ei halunnut käyttää nimityksiä muslimi tai islam vaan puhuivat sen sijaan itsestään alistujina ("submitters"). Khalifa ei pitänyt itseään profeettana, mutta hänen kannattajansa kuitenkin uskovat hänen olleen Jumalan sanansaattaja (messenger), ja tuoneen uuden puhtaan uskonnon nykyisten korruptoituneiden tilalle.

  Jotkut muslimijärjestöt ovat kuitenkin kritisoineet Khalifan tutkimuksia, syyttäen häntä tietämättömyydestä ja harhaoppien levittämisestä. Fundamentalisteja raivostutti hänen esiintymisensä sanansaattajana, kaiketi katsoen sen merkitsevän sitä, että hän piti itseään profeettana. Khalifa itse kuitenkin teki selvän eron profeetan ja sanansaattajan välillä. Häntä yritettiin myös syyttää erään tytön seksuaalisesta hyväksikäytöstä, mutta pitäviä todisteita siitä ei löydetty. Lopulta erään fundamentalistin onnistui tappaa hänet v. 1990. (en.wikipedia.org/wiki/Rashad_Khalifa)

Linkki:
 Totuus islamista ja muslimeista

 
10.08.09