Eräs tulkinta Danielin kirjasta

"Mene Daniel, sillä ne sanat pysyvät lukittuina ja sinetöityinä lopun aikaan asti.... eikä yksikään jumalaton ymmärrä tätä, mutta taidolliset ymmärtävät." (Dan. 12:9,10) Nämä Danielin kirjan lopussa olevat sanat ovat ovat ruokkineet monen mielikuvitusta ja saaneet uskovia tarkkailemaan aikansa tapahtumia sillä silmällä, että josko nyt olisi aika lukkojen ja sinettien avautua. Käsiini sattui vanha Vaasa-lehti vuodelta 1978. Siinä oli artikkeli entisen vaasalaisen kansakoulunopettajan Kilpi Kylälän Danielin ennustuksia koskevista käsityksistä. Nyt vuosikymmenien jälkeen on mielenkiintoista nähdä, miten oikeaan hänen tulkintansa ja ennustuksensa osuivat.

Kylälä kertoi saaneensa vuonna 1951 Danielin kirjan profetioita koskevan näyn. Siinä hänelle oli painotettu, että patsaita on kaksi, toinen kuningas Nebukadnessarin ja toinen Danielin näkemä. Häntä kehoitettiin ensin piirtämään kuva patsaasta, jonka kuningas Nebukadnessar oli nähnyt unessaan. Kuvan mittasuhteiden piti olla sellaiset, että yksi millimetri vastaa ajassa yhtä vuotta.
- Nebukadnessarin unen kuvapatsas muodostui Babylonin, Persian, Makedonian ja Rooman valtakunnan historiasta ja tapahtumat alkoivat vuodesta 600 eKr. Patsas oli näillä tiedoilla helppo piirtää kouluhistorian avulla, sanoi Kylälä. Hän kertoi adventistien päätyneen tämän unen selityksestä samanlaiseen ratkaisuun.
- Kun patsas oli valmis, sain käskyn piirtää Danielin näyn kuvapatsaan. Nyt mittakaavaksi annettiin millimetri vastaamaan kahta viikkoa. Siis yksi vuosi oli 24 millimetriä. Patsas alkoi noin vuodesta 1900 ja tähän mennessä (23.3.1978) se on valmis nilkkoja myöten.

Danielin kirjan 7. luvun ja Ilmestyskirjan symbolisten petojen tilalle Kylälä sijoitti valtakuntia, joista sodan aikana käytettiin vastaavia peitenimiä. Esim. Englantia ja Amerikkaa kuvattiin leijonalla, Neuvostoliitto käytti karhua olympiakisatunnuksenakin. Saksa käytti leopardia ja pantteria hyökkäysvaunujensa niminä.
- Näin lukemalla profetiat alkoivat aueta uudella tavalla. Kuvapatsaan pää on Englanti ja USA, yläruumis kuvaa Neuvostoliittoa, keskiruumis Saksaa ja jalat sodanjälkeisiä Saksoja. Nyt olemme nilkoissa ja noin parin vuoden kuluttua olemme varpaissa: tulee ns. pedon aika.
- Kymmenen varvasta kuvaavat EEC:n kymmentä valtiota. Tällä hetkellä niitä on yhdeksän, Saksan liittotasavalta, Ranska, Italia, Belgia, Hollanti, Luxemburg, Tanska, Englanti ja Irlanti. Espanja ja Portugali ovat äskettäin hakeneet jäsenyyttä ja myös Kreikka on kiinnostunut. Jos valtioita tulee enemmän kuin kymmenen, odotan Englannin ja Tanskan eroavan.

- Noin juhannuksena 1980 kuvapatsas on täysin valmis ja silloin se ryhtyy tekemään hirvittävän paljon pahaa. Viimeistään niihin aikoihin kymmenen varvasta, kymmenen valtakuntaa, luovuttavat itsemääräämisoikeutensa nousevalle Ilmestyskirjan ennustamalle ihmispedolle. Silloin EEC:stä muodostuu Ilmestyskirjan valtiopeto, joka tekee pahaa todennäköisesti kolme ja puoli vuotta, ennenkuin se tuhotaan. Tätä ennen tulevat herätykset, ja ne ovat jo alkaneet.
- Pedon noustua Jeesus ilmestyy pilvissä ja tempaa omansa pois maan päältä. Emme kuitenkaan tiedä aikaa emmekä hetkeä. Sen jälkeen maan päällä on kolme ja puoli vuotta vihan aikaa, minkä jälkeen Saatana sidotaan ja peto tuhotaan. Alkaa tuhatvuotinen valtakunta. Kylälän mukaan sotaa ei voita Itä eikä Länsi, vaan Kristus tuhoaa molemmat.

Kylälä myöntää joskus erehtyneensäkin kuvapatsasta tulkitessaan. Vuonna 1962, jolloin oltiin polvinivelen kohdalla, hän odotti sotaa, mutta se tarkoittikin vain suurta poliittista jännitystilaa; rakennettiin mm. Berliinin muuri. Kylälä, joka on ollut kymmenen vuotta eläkkeellä opettajan toimestaan, kiertää luennoimassa käsityksistään sekä luterilaisten eri eri uskonsuuntien tilaisuuksissa, jopa Kanadaa myöten. Hän itse ei tehtävänsä vuoksi katso saavansa sitoutua mihinkään uskonnolliseen ryhmään. Viime vuosikymmenet hän on tosin toiminut Vaasan suomalaisen (ev.lut) seurakunnan katulähetystyön johtajana, mutta hän korostaa, että tuo työ on puhtaasti evankelioivaa. (Vaasa, 23.3.1978)


Kuten näkyy, kovin hyvin eivät nämäkään tulkinnat ja ennustukset toteutuneet. Tämä tapaus on vain yksi monien joukossa; lukuisat henkilöt ovat Suomessakin saaneet erilaisia näkyjä ja luottaneet niihin. Näkyihin ja ilmestyksiin kannattanee siis aina suhtautua tietyllä varovaisuudella, siinäkin tapauksessa, että näkijä olisi uskossaan aito ja vilpitön, kuten Kylälä ilmeisesti oli.

05.07.06