Tiedettä vai pseudotiedettä?

 

Parapsykologian tutkija M-C. Mousseau on määritellyt pseudotieteen tunnusmerkeiksi:

  1. Empiiriset aineistot eivät kiinnosta.
  2. Torjuu tai vääristää omalle käsitykselle epäedulliset asiat
  3. Käyttää samanlaisuudella perustelemista
  4. Pitävän logiikan käyttö on olematonta
  5. Luottaa todistuskertomuksiin ja tarinoihin
  6. Valmis maailmankuva, ei lisätutkimuksen tarvetta
  7. Tulokset eivät ole yhtäpitäviä muiden tutkimusalojen kanssa
  8. Perustuu auktoriteettiuskoon

Edellä olevan perusteella voi todeta evoluutiotutkimuksen täyttävän useimmat näistä tunnusmerkeistä:

Se torjuu tai vääristelee omalle käsitykselle epäedulliset asiat (esim. teoriaan sopimattomat ajoitukset)
Käyttää samanlaisuudella perustelemista (eliöiden samankaltaisuus = lajien välinen sukulaisuus)
Pitävän logiikan käyttö on olematonta (empiirisiä ristiriitoja ei huomioida)
Valmis maailmankuva, ei lisätutkimuksen tarvetta (evoluutiota ei kyseenalaisteta)
Tulokset eivät ole yhtäpitäviä muiden tutkimusalojen kanssa (esim. fossiililöydöt eivät tue sitä)
Perustuu pitkälti auktoriteettiuskoon (Darwin ym.)

 
 
12.05.2012