Mitä Koraani sanoo Raamatusta?

 

Koraanissa on lukuisia kohtia, joissa todetaan, että Raamattu on Jumalalta tullut ilmoitus ja että jokaisen muslimin pitäisi uskoa siihen:

"Kun heille sanotaan: »Uskokaa siihen, mitä Jumala on tuonut ilmi», he vastaavat: »Me uskomme siihen, mitä meille on ilmoitettu. Ja kohta he torjuvat sen, mikä myöhemmin on ilmoitettu, vaikka se on itse totuus, vahvistus siihen, minkä he jo omistavat." (Koraani 2:91)

Olemmehan totisesti antanut Moosekselle Pyhän kirjan ja lähettänyt profeetat hänen jälkeensä, ja Me olemme antanut Jeesukselle, Marian pojalle, selvät todistukset ja tukenut häntä Pyhällä hengellä . Mutta joka kerta kun profeetta on tullut luoksenne, tuoden mukanaan sellaista, mikä ei teitä miellytä, olette käyneet röyhkeiksi ja pitäneet toisia heistä valehtelijoina, toisia surmanneetkin. (2:87)

Ja kun Jumalan lähettiläs tulee heidän luokseen vahvistaen sen, minkä he jo omistavat, niin osa heistä, jotka olivat saaneet Pyhän kirjan, heittää Jumalan kirjan selkänsä taakse, aivankuin eivät tietäisi mitään. (2:101)

Sanokaa: »Me uskomme Jumalaan ja siihen, mikä on ilmoitettu meille ja mikä on ilmoitettu Aabrahamille, Ismaelille, Iisakille ja Jaakobille ja Israelin sukukunnille.. (2:136)

Hän on ylhäältä antanut sinulle, Muhammed, Pyhä kirjan, joka on totuus, vahvistaakseen mitä on ollut ennen sitä; aikaisemmin Hän on lähettänyt Lain ja Evankeliumin opastukseksi ihmisille ja antanut Johdatuksen,jotta he hylkäisivät pahan ja valitsisivat hyvän. Niitä, jotka eivät usko Jumalan tunnusmerkkeihin, odottaa totisesti ankara rangaistus, Jumala on mahtava ja kykenee kostamaan. (3:3-4)

Tai kadehtivatko he ihmisiä siitä, mitä Jumala runsaudessaan on heille suonut? Olemmehan Me lähettänyt Aabrahamin jälkeläisille Pyhän kirjan ja viisauden, vieläpä annoimme heille mahtavan valtakunnan.(4:54)

Ja Me lähetimme profeettain jälkeen Jeesuksen, Marian pojan, vahvistaen sen, mikä ennen Häntä oli sanottu Toorassa; Hänelle Me annoimme evankeliumin, joka sisälsi johdatuksen ja valkeuden sekä varmensi sen, mikä edellä oli sanottu Toorassa, - ollen myös johdatukseksi ja kehoitukseksi niille, jotka karttavat pahaa.(5:46)

Tämä on siunattu kirjoitus, jonka Me lähetimme ylhäältä; se vahvistaa aikaisemmin olleen ja opastaa sinua varoittaessasi kaikkien kaupunkien äitiä (Mekkaa) ja niitä, jotka sen ympärillä asuvat. Ne, jotka uskovat tulevaan elämään, uskovat siihen; he pitävät tarkoin vaarin rukouksistaan. (6:92)

Totisesti annoimme Israelin lapsille Pyhän Kirjan, viisauden ja profeetankutsumuksen, jakelimme heille hyvyyttä ja asetimme heidät muiden kansojen edelle.(45:16)

Ennen sitä oli jo Mooseksen kirja oppaana ja armonosoituksena, ja tämä kirja vahvistaa sen arabian kielellä, varoitukseksi niille, jotka tekevät vääryyttä, ja hyvänä sanomana niille, joiden teot ovat hyviä.(46:12)

Sitten lähetimme sanansaattajia seuraamaan heidän jälkiään, ja myöhemmin Me lähetimme Jeesuksen, Marian pojan, ja Me annoimme hänelle evankeliumin. Me istutimme myös rakkauden ja armeliaisuuden niiden sydämiin, jotka seuraavat häntä. Luostarilaitoksen he ovat itse keksineet, - Me emme ole antanut heille muuta määräystä kuin että he etsisivät Jumalan mielisuosiota, mutta he eivät noudattaneet sitä niin kuin olisi pitänyt. Silloin annoimme palkkansa niille heistä, jotka uskoivat, mutta useimmat heistä ovat lainrikkojia. (57:27)


Näistä Koraanin jakeista voimme selvasti nähdä, että se pitää aikaisempia kirjoituksia - niin Tooraa kuin evankeliumejakin - Jumalan sanana, jotka jokaisen muslimin tulisi tunnustaa ja hyväksyä. Silti muslimit paradoksaalisesti väittävät, ettei niihin voi luottaa, koska ne ovat korruptoituneet ja että Muhammed on saanut asioista tarkempaa tietoa. Mihin tällainen uskomus perustuu? Koska Koraani ei sitä tue, sen täytyy perustua myöhempiin tulkintoihin. Mitä ilmeisimmin ne lähtevät niistä Koraanin jakeista, jotka ovat ristiriidassa Raamatun kanssa. Ei kuitenkaan ole uskottavaaa, että enkeli Gabriel olisi antanut Muhammedille sellaista tietoa, joka sotii paitsi evankeliumeja myös historiallisia tosiseikkoja vastaan.

Esim. Jeesuksen kuoleman ja ristiinnaulitsemisen kiistäminen ei historiallisten tosiseikkojen valossa pidä paikkaansa.
  Suorastaan lapsellinen on mielestäni muslimien taholta esitetty väite, ettei Jumalan sovi ihmisten tavoin hankkia poikia eikä tyttäriä. Eihän kukaan ole koskaan väittänyt, että Jumalalla olisi tyttäriä! Jeesus oli Jumalan poika, samoin kuin monet enkelit. Myös Aadamia sanotaan Jumalan pojaksi, koska hänet luotiin suoraan eikä suvullisen lisääntymisen kautta. Tästä voimme päätellä, että nimitys 'Jumalan poika' tarkoittaa periaatteessa Jumalan suoraan luomia olentoja. Enkelit luotiin ennen ihmistä, Aadam luotiin maan tomusta, Jeesus syntyi Pyhän hengen vaikutuksesta Marialle, joka oli neitsyt.

Koraani on monissa muissakin kohdin selvässä ristiriidassa niin Raamatun kuin historiallisten tosiseikkojenkin kanssa. Tässä muutamia esimerkkejä:

  • Koraani sijoittaa Tuom. 7:4:ssä kerrotun, Gideonille sattuneen tapauksen monta sataa vuotta aiempaan kuningas Saulin aikaan (Suura 2:249).
  • Suuran 3 mukaan Amramin vaimo synnytti Aaronin, Mooseksen, Miriamin ja Jeesuksen äidin Marian. Raamattu ja historialliset tosiseikat kuitenkin osoittavat, että Amramin (Koraanissa Imraan) ja Marian, Jeesuksen äidin välillä on 1500 vuoden ero. Väite, että Koraani viittaisi Marian sukuun, ei ole uskottava. Lisäksi Koraani kiistää että Maria olisi kihlautunut Joosefin kanssa, väittäen heidän ikäeronsa olleen liian suuren. Tämä käsitys on selvästikin lainattu apokryfeistä, joissa esiintyy samanlaisia väitteitä.
  • Koraani sanoo että Sakarias oli mykkänä kolme yötä ja kolme päivää (Suura 19:7-11) Raamatun mukaan hän oli mykkänä noin 9 kuukautta. (Luuk. 1:18-65)
  • Suurat 3 ja 19 väittävät, että Jeesuksen äiti Maria oli Sakariaksen kasvatettavana ja Jeesus syntyi ennen Johannes kastajaa. Raamatun mukaan Jeesus kuitenkin syntyi Johannes Kastajan jälkeen.
  • Koraani väittää että ensimmäinen temppeli rakennettiin Saudi-Arabiaan Mekkaan. (Suura 3) Historiasta tiedämme, että juutalaisten ensimmäinen Temppeli rakennettiin Kuningas Salomon toimesta jo vuonna 959 eKr ja sitten toinen Temppeli 515 eKr, kun taas Mekka otettiin Allahin palvontaan vasta noin 600 jKr. Tässä on siis siis yli tuhannen vuoden virhe!
  • Koraani väittää, että yksi Nooan pojista ei olisi halunnut nousta arkkiin ja että hän sitten hukkui (Suura 11). Raamatun mukaan kuitenkin Nooa ja hänen kaikki poikansa menivät arkkiin (1 Moos. 7:6-7)
  • Koraanin kertoman mukaan Haman oli Faaraon aikalainen ja rakensi tuolloin Baabelin tornin Faaraolle Tosiasia on kuitenkin että Baabelin torni rakennettiin noin 2247 eKr ja kyseinen Faarao eli noin 1500 eKr. Haman puolestaan eli noin 500 eKr.(Ester 3:10)
  • Koraanin kuvaukset Paratiisista keskittyvät lähinnä lihallisten himojen tyydyttämiseen. Jokaisella miehellä on lukuisia naisia ja nuoria poikia käytettävissään. Viininjuontikin, joka täällä on kielletty, on siellä sallittu. Naisten iloista ei juurikaan puhuta! Raamattu sen sijaan kertoo, että ".. ylösnousemuksessa ei naida eikä mennä miehelle; vaan he ovat niinkuin enkelit taivaassa" (Matt.22:30) ja ettei "..liha ja veri voi periä Jumalan valtakuntaa, eikä katoavaisuus peri katoamattomuutta." (1 Kor. 15:50)

Koraani yhdistelee historiallisia ja muitakin asioita varsin sekavasti ja epäloogisesti. Muhammed näyttää tunteneen Raamatun kertomuksista vain joitakin pätkiä, joita hän sitten yhdisteli vähän miten sattuu lisäten niihin apokryfikirjoista, juutalaisista ja muista lähteistä lainattuja taruja. Kannattaa myös muistaa, että Raamattu on kirjoitettu vuosien 1500 eKr - 90 jKr välisenä aikana ja Koraani vasta vuoden 600 AD jälkeen.

Islamilainen perinne antaa ristiriitaista tietoa Koraanin kokoamisesta. Myöhäisempi perimätieto kertoo, että arkkienkeli Gabriel kävi Muhammadin kanssa ilmestykset läpi kerran vuodessa ja kahdesti kuolinvuoteella. Varhaisemmat lähteet ovat kuitenkin lähes yksimielisiä siitä, ettei Muhammad koonnut Koraania. Se koottiin kirjaksi 600-luvun puolivälissä aluksi konsonanttitekstinä. Arabian vokaalimerkit ja muut tarkkeet vakiintuivat seuraavalla vuosisadalla.

Kirjoituksista oli 20 eri versiota. Kalifi Uthman määräsi, että Koraani pitää kirjoittaa uudelleen. Hän käski säilyttämään siitä vain oman versionsa. Tuolloin paljon alkuperäisestä Koraanista poltettiin, samalla kun muita osia kirjoitettiin uudelleen. Muhammedin vuohikin söi yhden suuran. Mitätätöityjen tai tuhottujen jakeiden määrästä ei ole varmaa tietoa. Muslimioppinut Jalalu' d-In arvioi niiden määräksi noin 500.

Lopuksi on syytä kysyä: Ovatko muslimioppineiden Raamatusta tekemät tulkinnat luotettavampia kuin itse Koraani? Ja eikö muslimin siis olisi syytä uskoa niihin Koraanin kohtiin, joissa kehoitetaan uskomaan siihen, mitä Raamattu on ilmoitttanut?

www.amazon.com/  
 
12.05.2011