RAEL -yhteisö ja 'Elohimin' sanoma.Vuonna 1973 näki toimittaja Claude Vorilhon ollessaan (oman kertomansa mukaan) Puy de Lassolan kraaterissa lähellä Clermont-Ferrandia keski-Ranskassa, metallinhohtoisen, halkaisijaltaan n. 7 metrisen aluksen laskeutuvan alas taivaalta. Se muistutti muodoltaan litistynyttä soittokelloa ja sen teknologia vaikutti olevan maapallolla tuntematonta. Ällistyneenä hän näki sen pysähtyvän lähelleen. Sitten siitä aukeni ovi ja pienikokoista ihmistä (n.120 cm) muistuttava olento lähestyi häntä. Vorilhon halusi kommunikoida olennon kanssa ja kysyi tältä ranskaksi: "Mistä tulet?" Hän kuuli olennon vastaavan (sujuvalla ranskalla?): "Hyvin kaukaa, toiselta planeetalta...Olen tullut tapaamaan sinua, Claude Vorilhon .... Minulla on sinulle paljon kerrottavaa ja olen valinnut sinut suorittamaan vaikeaa tehtävää ... Sinä tulet levittämään antamaani tietoa, ja ihmisten suhtautumisesta riippuu, tulemmeko näyttäytymään heille. " Olento pyysi Vorilhonia tulemaan alukseen, ja kertoi siellä lisää asiastaan. Viestissään tämä humanoidi 'demystifioi ' raamatulliset käsitykset ja väitti antavansa tieteellisen selityksen maapallon elämän ja uskontojen alkuperälle.

Vorilhonin mukaan tämä Elohim -niminen avaruusolento kertoi, että Raamattua on tulkittu aivan väärin. Käsikirjoitusten jäljentäjät eivät muka ole ymmärtäneet alkuperäisten kertomusten ja tekstien 'oikeaa' merkitystä. Vorilhon todistelee heprealaisen elohim -sanan olevan monikkomuoto, ja antaa ymmärtää Raamatun kääntäjien syyllistyneen väärentämiseen kääntämällä sen yksikkömuotoon Jumala. Hänen mukaansa se merkitsee 'ne, jotka tulivat taivaalta'. Tähän teologien hyvin tuntemaan seikkaan tukeutuen hän sitten katsoo voivansa tulkita Raamattua muiltakin osin mielensä mukaan.

Raamatun sanonta "Alussa oli sana" (Joh. 1:1) viittaa hänen mukaansa siihen, että kauan sitten, eräällä kaukaisella planeetalla tiede kehittyi sille asteelle, että elämän luominen oli mahdollista. Erään tiederyhmän tehtäväksi annettiin mennä 'luomaan' elämää muille planeetoille. Koska koetta pidettiin vaarallisena, se suunnattiin maan kaltaisille asumattomille planeetoille. Maasta tuli näin synteettisen elämän koelaboratorio. Jumalan hengen liikkuminen vetten päällä (1 Moos 1-2) tarkoittaa noiden muukalaisten avaruusalusten liikennöintiä aurinkokunnan planeetoilla. "Sana tuli lihaksi" (Joh 1:14) merkitsee alkuaineiden DNA-synteesiä, jonka seurauksena monenlaiset elämänmuodot syntyivät.

 
aliens.jpg

 

"Tehkäämme ihminen kuvaksemme kaltaiseksemme.." (1 Moos. 1:26) Tämän raamatunlauseen kerrotaan kuvaavan sitä, miten tehtiin päätös ihmisen kloonaamiseksi. Jotkut avaruuden sivilisaation tiedemiehet olivat - vastoin hallitusten säädöksiä - tehneet salaisia kokeita ihmisen kaltaisen olennon luomiseksi. Kun kokeet lopulta onnistuivat, ne ensi järkytysten jälkeen kuitenkin hyväksyttiin viralliseen ohjelmaan ja toteutettiin maapallolla. Olemassaolomme olisi siis seurausta noiden vastuuttomien humanoidi-tiedemiesten tekemistä kokeiluista!

Lokakuussa 1975 Vorilhon sai toisen kontaktin Elohimiin. Tämä vei hänet kotiplaneetalleen jossa hänelle annettiin lisää tietoa. Olento käytti hänestä nimeä Rael, jota nimeä Vorilhon on sittemmin käyttänyt itsestään. Miksi juuri Rael oli valittu tähän tehtävään? Syyksi esitettiin ensinnäkin se tavanomainen 'tieto' maapallomme huonosta nykytilanteesta; avaruusväen on pakko sekaantua asioihin, ettei ihmiskunta tuhoaisi itseään. Toiseksi Rael katsottiin geneettisen identifiointikortiston tietojen perusteella ominaisuuksiltaan tehtävään sopivaksi. Elohim antoi ymmärtää itsellään olevan kortiston, johon sisältyi joka ainoan, kaikkina aikoina eläneen ihmisen geneettiset tiedot. Valinta oli siis helppo tehdä! (Herää vain kysymys, millä tekniikalla tuo puhtaasti fyysinen sivilisaatio olisi nuo tiedot kerännyt valovuosien etäisyydeltä? )

'Elohimin' opetuksen mukaan ihmisellä ei ole sielua. Rael- järjestö ilmoittaakin olevansa ateistinen, koska sen tavoitteena on demystifioida uskontojen 'väärät' tulkinnat. Sen mukaan ei siis ole Jumalaakaan. Ikuiseen elämään pyritään kloonauksen avulla. Uskotaan, että kun menetelmät ovat tarpeeksi kehittyneet, voidaan ihmisen identiteetti tallentaa ja siirtää kloonattuun alkioon. Yksilön tietoisuus voisi näin elää ikuisesti.

Todisteitakin väitteille luonnollisesti esitetään. Niitä nähdään niin vanhoissa myyteissä kuin ufoilmiöissäkin. Muinaiset myyttiset jumalat olisivat siten itse asiassa avaruusolentoja; tietämättömät ja taikauskoiset ihmiset vain tulkitsivat heidät väärin. Heidän vierailujensa jälkiä nähdään eri maanosien vanhoissa kulttuureissa ja traditioissa ja tietysti Raamatussa. (esim. kertomuksessa jumalien poikien yhtymisestä ihmisten tyttäriin, Hesekielin näyissä, Siinain vuoren tapahtumissa, Elian nousussa tuulispäässä taivaaseen ym.) Jopa Koraanissa ja taolaisissa kirjoituksissa nähdään viitteitä avaruusolentojen vierailuista. Ufo-ilmiöillä väitetään olevan jo 150 miljoonaa silminnäkijää eri puolilla maailmaa. Myös viljapeltokuvioiden uskotaan todistavan maanulkoisten sivilisaatioiden olemassaolosta.

Tässä 'Elohimin' sanomassa ei ole mitään uutta. Samoja asioita on erilaisten esoteeristen piirien ja ufojen maanulkoiseen alkuperään uskovien taholta esitetty jo vuosikymmeniä (mm. Erich von Däniken). Toisaalta se on jälleen yksi esimerkki 'kosmisen sanoman' ristiriitaisuudesta. 'Galaktisen Liiton' monet profeetat ja esim. ruotsalainen meedio Anna Berg (kymmenien muiden lisäksi) uskovat saavansa sanomia jopa itseltään Jeesukselta ja kertovat jälleensyntymän tai sielunvaelluksen olevan tosiasia. Urantia -ilmoituksen (ja mm. meedio Johanna Bromanin) mukaan taas jälleensyntymä on taikauskoa ja tämä 'Elohimin' uusi viesti kertoo, ettei ihmisellä ole edes sielua, joka voisi jälleensyntyä. Toisaalta se jättää vastaamatta kysymykseen, miten tuo meidät luonut sivilisaatio itse olisi saanut alkunsa.

Rael-liikkeeseen väitetään kuuluvan n. 25 000 jäsentä. Eräs sen 'piispoista', tri Brigitte Boisselier johtaa yhteisön perustamaa Clonaid - yhtiötä, jonka tarkoituksena on jatkaa avaruusolentojen aloittamaa ihmisten kloonaamista ja saada sen avulla ihmisille periaatteessa ikuinen elämä. Yhtiö väittää kloonivauvoja jo syntyneen, mutta tiedoitusvälineissä ilmoitukseen on suhtauduttu kriittisesti ja varoitettu siihen liittyvistä riskeistä.

ornament.jpg

Vaikka itse kloonaaminen olisikin mahdollista, kokonaan toinen juttu on ihmisen tietoisuuden ja persoonallisuuden tallentaminen ja siirtäminen. Ensin olisi selvitettävä, mitä tietoisuus on ja missä se sijaitsee. Persoonallisuus taas muovautuu koko ihmisiän ajan, joten sen voisi ajatella löytyvän vasta täyden elämän eläneen ihmisen aivoista, jos sieltäkään. Miten ja mistä tuo ihmisen identiteetin muodostava elämäkerta poimittaisiin ja siirrettäisiin kloonattuun alkioon? Se ei löydy DNA:sta, joten sitä ei voi sinne siirtääkään. Myöhemmässä vaiheessa kloonille olisi jo muodostunut oma identiteetti, eikä hän tuskin enää haluaisi vapaaehtoisesti alistua moiseen 'aivopesuun'?

Homma vaikuttaa siis melkoiselta huu-haa-touhulta. Mutta vaikka se jotenkin joissakin yksittäistapauksissa onnistuisikin, kyseessä ei olisi minkään uuden luominen vaan olemassa olevan elämän kopioiminen. Toisaalta yritykset jotenkin parantaa nykyistä ihmistä tulisivat hyvin suurella varmuudella epäonnistumaan. Ihminen on luotu täydelliseksi, joten jokainen yritys lisätä, poistaa tai muuttaa oleellisesti yhtä ominaisuutta (sairauksia lukuun ottamatta) heikentää jotain toista ja tekee täydellisestä epätäydellisen.

Lisäys 21.03.05.

Tohtori Phil McCraw onnistui eräässä TV -ohjelmassaan haastattelemaan 'Hänen Pyhyyttään' Raelia sen johdosta, että Clonaid -yhtiö oli ilmoittanut kloonanneensa erään nimeltä mainitun lapsen. 'Humanoidi' -tyyliseen kampaukseen sonnustautunut Rael kertoi uskovansa, että avaruusolennot ovat luoneet ihmisen edistyneellä geenitekniikallaan. Dr. Phil kysyi, missä kloonattu lapsi on, kun kukaan ei ole sitä nähnyt. Rael ei tiennyt, mutta sanoi uskovansa uutiseen.
- "Ette tiedä, vaikka olitte perustamassa yhtiötä?"
- "Olin alussa, mutta en ole enää yhteydessä siihen", väitti Rael.
- "Kuka teidät on julistanut pyhäksi?" , kysyi McCraw.
- "Ettehän te kysyisi paaviltakaan, kuka hänet on julistanut pyhäksi."
- "Voisin hyvinkin kysyä, mutta nyt kysyn teiltä!"
- "Minä olen Rael-uskonnon paavi. Kysymyksenne loukkaa minua" , totesi Rael ja lopetti keskustelun. Haastattelu kertoi paljon sekä Raelista että kyseisen uskonnon luonteesta.

Lisäys 17.03.12

Jim-tv:ssä esitetyn moniosaisen 'dokumentti' -sarjan 'Muinaiset avaruusoliot' mukaan lähes kaikki muinaiset rakennelmat kuten Kheopsin ja Mayojen pyramidit, Baalbekin temppelit, hindujen ja budhhalaisten monet temppelit, jopa koptien kristilliset kalliotemppelit olisi rakennettu muinaisten avaruusolioiden tuoman teknologian avulla. Tukea väitteille on etsitty vanhoista teksteistä ja todisteiksi ovat kelvanneet sellaisetkin selvästi väärennetyiksi tiedetyt tekstit kuin Koraani, islamilaiset legendat ja apokryfikirjat. Jopa Mormonin kirjan todistetusti väärennetyiksi osoitetut väitteet kultalevyistä ja ns. Aabrahamin kirjasta käyvät sarjassa todisteeksi.
  Tekijät eivät usko Jumalaan eivätkä enkeleihin ja pitävät Raamatun tekstejä legendana, mutta sen sijaan uskovat avaruusolentoihin ja esittävät sen esoteeristen piirien taholla usein toistetun väitteen, että muinaiset ihmiset luulivat avaruusolioita jumaliksi ja tulkitsivat niiden avaruusalukset erilaisiksi lentäviksi eliöiksi, koska eivät muka tajunneet, että kyseessä olivat tekniset lentävät laitteet. Tällaiset päätelmät ovat minusta perin heppoisia: Jos nuo muinaiset ihmiset pystyivät rakentamaan Baabelin tornin ja Egyptin pyramidit - vaikka sitten avaruusolioilta saadulla tekniikallakin - eivät he voineet olla niin tyhmiä, etteivät olisi erottaneet teknisiä laitteita eläimistä.
  Sarjassa väitettiin myös muinaisissa piirroksissa kuvattujen olentojen, kuten erilaisten ihmisten ja eläinten välimuotojen olleen todellisia, ja että avaruusolennot olivat saaneet ne aikaan geenitekniikallaan. Tämä on selvästi vastoin nykytietämystä, minkä mukaan näin paljon toisistaan poikkevat lajit eivät kykene saamaan jälkeläisiä.
  Tekijöiden näkemys sarjassa esitetyistä asioista on: "Emme väitä mitään, kerromme vain tosiasiat." Itse asiassa kuitenkin sarjassa nämä tosiasiat loistavat poissaolollaan, enin osa sisällöstä on ns. 'huuhaata'.Linkkejä:

The Raelian Revolution
Clonaid.com


06.01.03