Raskaita aineita vanhoissakin tähdissä.

 

Tutkijat ovat havainneet Linnunradan kaukaisten galaksien eräissä tähdissä epätavallisen suuria määriä raskaita aineita kuten kultaa, platinaa ja uraania. Tämä on ollut tutkijoille arvoitus, koska niiden syntymisen on yleensä ajateltu tapahtuneen vasta myöhemmissä tähtisukupolvissa. Tutkijat ovat nyt pohtineet sitä, miten nuo raskaat aineet olisivat voineet syntyä Linnunradan varhaisvaiheen tähdissä, ja uskovat päässeensä asiasta selvyyteen. Tulokset julkaistiin Astrophysical Journal -lehdessä.

On kaksikin teoriaa, mitkä voisivat selittää raskaiden aineiden olemassolon noissa tähdissä. Yhden mukaan nuo tähdet ovat lähellä kaksoistähtijärjestelmää, missä toinen tähdistä on räjähtänyt supernovana ja peittänyt kumppaninsa ohuella kerroksella kultaa, platinaa, uraania ym. Toisen teorian mukaan varhainen supernova olisi saattanut suihkaista raskaita aineita eri suuntiin ja niistä olisi syntynyt hajanaisia kaasupilviä joista sitten jotkut olisivat muodostuneet tähdiksi.

Yksi tutkijoista on puolestaan pannut merkille, että suurin osa 17:sta raskaita aineita sisältävästä tähdestä on yksinäisiä ja vain kolme kuluu kaksoistähtijärjestelmään, joten ensinmainittu teoria ei hänen mukaansa pidä yleisesti paikkaansa. Syyn täytyy siis löytyä siitä, että supernova-räjähdyksessä sinkoutuneet raskaat aineet kerääntyvät kaasupilvien ympärille, mistä syystä näin muodostuneet tähdet sisältävät runsaasti raskaita aineita. (University of Copenhagen: http://www.ku.dk)

 
 
 
20.11.2011