Ramapithecus -löydösten uudelleentulkinta


Kuva teoksesta Evoluutio - kriittinen analyysi

Ramapithecus brevirostriksen (Raman lyhytkuonoinen apina) inhimillisinä tuntomerkkeinä pidettiin oletettua lyhytkuonoisuutta, takahampaiden paksua hammaskiillettä, pieniä kulmahampaita ja - tärkeimpänä - paraboliseksi rekonstruoitua hammaskaarta.

Uusien löytöjen johdosta leuankappaleet tulkittiin uudelleen. Paraboliseksi oletettu hammaskaari muotoiltiin apinamaiseksi ja paksu hammaskiille tulkittiin alkuperäiseksi tuntomerkiksi eikä enää kehittyneeksi. Pienten kulmahampaiden arveltiin nyt johtuvan siitä, että kyseessä oli pienikokoisempi naarasyksilö. Ihmismäisen lyhytkuonoisuuden tulkittiin nyt viittavan erikoiseen, orankia muistuttavaan kasvojen rakenteeseen.


Ensimmäinen
sivu
Takaisin


13.8.03