Peitelläänkö ihmisen esihistoriaa?

 

Tieteellisen tutkimuksen pitäisi olla puolueetonta ja sidonnaisuuksista vapaata. Sitä se enimmäkseen onkin, mutta kuten kaikki tietävät, on myös suurten liikeyritysten, poliittisten tahojen ym. rahoittamia tutkimuksia, jotka eivät aina täytä näitä kriteerejä. Tämän lisäksi on erityisiä tieteenaloja, joissa tavallista useammin pyritään sensuroimaan julkaistavaa tietoa. Onneksi sensurointi on melko läpinäkyvää.

Huonoa asiassa on, että tämä 'salaliitto' on globaali ja siihen kuuluu monia valtaa käyttäviä ryhmiä. Tavallisimmin käytetty menetelmä on lyödä epäilyksen leima tutkimukseen tai aineistoon, mikä ei sovi yhteen materialistisen paradigman pohjalle rakennettujen teorioiden kanssa. Vahvastikin perusteltuja tutkimuksia saatetaan hylätä, jos ne asettavat kyseenlaiseksi arvovaltaisten, korkeasti koulutettujen asiantuntijoiden käsitykset. Seuraavassa näistä muutama esimerkki:

Egyptin sfinksin ja pyramidien ikä

Vuonna 1993 esitettiin USA:ssa NBC:n tuottama dokumentti "Sfinksin salaisuudet". Siinä kerrottiin geologisten todisteiden osoittavan, että Egyptin suuri sfinksi -patsas oli ainakin kaksi kertaa niin vanha kuin egyptologit olivat uskoneet, eli että se olisi rakennettu n. 9000 eKr. Käsitys perustui patsaasta löytyneisiin jälkiin, joita pidettiin veden kovertamina.

Itseoppinut egyptologi John Anthony West, joka epäili egyptologien aiempaa ajoitusta, otti yhteyttä geologi Robert Schochiin. He menivät Egyptiin ja suorittivat paikan päällä perusteellisen tutkimuksen. Sen perusteella myös Schoch tuli siihen tulokseen, että sfinksi ja suuri pyramidi olivat huomattavasti vanhempia kuin oli uskottu. Kun he julkistivat tutkimuksensa, Egyptin johtava arkeologi ja Gizan monumenteista vastaava tri Zahi Hawass aloitti julkisen hyökkäyksen heitä kohtaan. Siihen yhtyi tunnettu egyptologi tri Mark Lehner, joka luonnehti Westiä ja Schochia oppimattomiksi ja 'karkeiksi'.

Tämä ammatilliseen osaamiseen kohdistuva hyökkäys siirsi koko asian henkilökohtaiselle tasolle. Hawass ja Lehner vetosivat tosiasioiden asemesta auktoriteettiasemaansa. Kun huomio näin kiinnitettiin henkilöihin, voitiin välttyä vastaamasta kiusallisiin kysymyksiin.

Vähän myöhemmin American Association for the Advancement of Science -järjestö kutsui Schochin, Hawassin ja Lehnerin keskustelutilaisuuteen. West ei saanut kutsua, koska häneltä katsottiin puuttuvan tarvittavat ammatilliset suositukset, ja lopulta asia unohtui ja palautui entisiin uomiinsa. Myöhemmin eräät muutkin ovat päätyneet uskomaan, että Gizan suuret pyramidit ovat paljon vanhempia kuin muut pyramidit.

Tieteessä valtaa käyttävillä on kaksi tehokasta suodatinta, joiden avulla riippumattomat ja 'oppimattomat' tutkijat voidaan pitää ulkopuolella: akateemiset oppiarvot ja julkaistujen tutkimusten määrä. Ellei ole riittävää oppiarvoa ei saa tutkimuksiaan julkaistuksi, ja ilman julkaistuja tutkimuksia ei saa riittävää tieteellistä statusta.

Tieteellinen tutkimus on kuitenkin usein vain menetelmiä, jotka ovat lähes kenen tahansa opittavissa. Havaintojen tekeminen, kirjaaminen ja kriittinen vertailu ei välttämättä edellytä tohtorinhattua. Mutta arkeologian tapainen tutkimus on vahvasti sidoksissa darwinistiseen historiankäsitykseen, eivätkä siihen sitoutuneet asiantuntijat mielellään salli arvovaltaansa horjutettavan.

Perun Ica -kivet

Toisenlaista taktiikkaa käytettiin Perun Ica-kivien tapauksessa. Vuonna 1966 tri Javier Cabrera sai eräältä maanviljelijältä kiven, johon oli kaiverrettu kalan kuva. Cabrera tunnisti kalan kauan sitten sukupuuttoon kuolleeksi lajiksi ja hänen uteliaisuutensa heräsi. Hän osti lisää kiviä kyseiseltä maanviljelijältä, joka kertoi löytäneensä ne läheisen joen varrelta tulvan jälkeen. Hienosti kaiverrettujen kuvien joukossa oli mm. dinosauruksella ratsastavia ihmisiä, teleskooppeja, kirurgisia esineitä ja piirroksia kadonneista mantereista.

Cabrera hankki kiviä yhä lisää. Lopulta hänen kokoelmansa käsitti tuhansia Ica-kiviä ja tieto niistä levisi arkeologien keskuuteen. Muutamia kivistä lähetettiin Saksaan lähemmin tutkittaviksi. Siellä kaiverrukset todettiin hyvin vanhoiksi. Mutta eiväthän ihmiset ja dinosaurukset voineet elää samaan aikaan! Sehän olisi ollut vastoin yleisesti hyväksyttyä paleontogis-geologista aikataulua!

BBC:n tutkijaryhmä sai vihiä asiasta ja tuotti tuota pikaa kivistä dokumentin. Se nostatti mediassa melkoisen kohun ja tiedemiesten vastalauseiden ryöpyn. Arkeologit syyttivät Perun hallitusta siitä, että se oli sallinut rikottavan muinaisjäännöksiä koskevaa lakia. Viranomaisiin kohdistettu painostus johti kiviä myyneen farmarin pidätykseen, jolloin tämä - ilmeisesti pahemmilta seurauksilta välttyäkseen - väitti kaivertaneensa kivet itse.

Tuntuu kuitenkin täysin mahdottomalta, että oppimaton maanviljelijä olisi voinut kaivertaa kaikki kivet, joita eri lähteiden mukaan on 11 000 - 15 000 kpl. Siihen olisi tarvittu vuosikymmenien täysipäiväinen työ sekä sellaista paleontologista tietoa, jota hänellä ei voinut olla. Joka tapauksessa Ica-kivet leimattiin arkeologien keskuudessa huijaukseksi. Vaikka osa myöhemmin esiin tulleista kivistä todettiinkin ilmeisesti ansiotarkoituksessa tehdyiksi väärennöksiksi, ne oli tehty enimmäkseen vasta sen jälkeen, kun alkuperäiset olivat jo kauan olleet näytteillä. Niinpä ne olivatkin pääasiassa alkuperäisten huonolaatuisia kopioita.

Michael Cremon tapaus

Kirjailija Michael Cremon tapauksessa käytettiin avointa painostustaktiikkaa. Jupakan syynä oli Cremon kirja Forbidden Archeology (Kielletty arkeologia), jossa hän toi esiin useita esimerkkejä nykyihmiseen liittyvien kronologioiden virheellisyyksistä.

Kirja sai aikaan melkoisen mielipiteiden myrskyn, kun NBC -yhtiö teki sen pohjalta dokumentin The Mysterious Origins of Man (Ihmisen alkuperän salaisuudet). NBC hukkui raivostuneiden tiedeyhteisöjen kirjeisiin, joissa dokumentin tuottajia syytettiin huijareiksi ja koko ohjelmaa tahalliseksi huijaukseksi. Tämäkään ei vielä riittänyt, vaan yritettiin estää ohjelman jatkoesitykset, lopulta jopa maan hallituksen puoleen kääntymällä.

Lähes vastaavia esimerkkejä löytyy Suomestakin. Mm. erään maamme hiidenkirnuja laajasti tutkineen maallikon näkemysten esittely TV:ssä hyllytettiin siitä tehdyn valituksen johdosta. Evoluutiota ujuttavia ohjelmia esitetään lähes viikottain, mutta Evoluution syvät vedet (1998) lienee ainoa TV:ssä esitetty evoluutiokriittinen ohjelma.

Meksikon ajoitukset

Geologi, tri Virginia Steen-McIntyre työskenteli 1970 -luvulla US Geological Survey tutkimuslaitoksen arkeologisilla kaivauksilla Meksikossa, ajoittaen erästä löytynyttä esineryhmää. Hän lajitteli ja tilastoi esineet käyttäen neljää eri menetelmää. Ajoitustulokset eivät kuitenkaan olleet yhtäpitäviä johtavan arkeologin odotusten kanssa. Niinpä tämä väitti Steen-McIntyren tuloksia virheellisiksi ja kehoitti tätä suorittamaan uudet testit. Steen-McIntyre kieltäytyi ja joutui myöhemmin toteamaan, kuinka vaikea oli saada tutkimuksia julkaistuksi. Lopulta hän menetti opetustoimensakin yliopistossa.

Arkeologisten ajanmääritysten (varsinkin radiometristen) kohdalla on myös melko yleistä, että tutkijat itse hylkäävät tuloksia, jotka eivät tue heidän ennakkonäkemyksiään.

Uuden Seelannin löydöt

Arkeologisissa kaivauksissa Uuden Seelannin Waipouan metsäiseltä seudulta löytyi todisteita ei-polynesialaisesta, maoreja edeltäneestä kulttuurista. Hallitusta nämä poikkeavat etniset löydöt eivät miellyttäneet, ja niinpä säädettiin laki, jolla yleisöltä kiellettiin pääsy tälle arkeologisesti ristiriitaiselle alueelle. Tutkijat totesivat myös, että museoissa aiemmin olleet todisteet näistä maoreja edeltävistä ihmisryhmistä olivat kadonneet; todennäköisesti tuhottu.

Tämä tapaus ei suinkaan ole ainoa laatuaan. Samanlaisia salaperäisiä etnisten ryhmien katoamisia tunnetaan muitakin. Syynä on usein paikallisten asukkaiden kansallinen ylpeys; halutaan olla alueen alkuperäisiä 'omistajia'. Tällaisen salailun seurauksena käsitys ihmisryhmien vaelluksista, ihmiskunnan historiasta ja kulttuurievoluutiosta vääristyy.

Takla Makan muumiot ja olmeekkien kivipäät

1970- ja 1980 -luvuilla kaivettiin läntisessä Kiinassa esiin ennen tuntemattoman kulttuurin jäänteitä. Kuivassa maastossa oli säilynyt muumioituneita jäänteitä vaaleahiuksisista ja sinisilmäisista ihmisistä, jotka olivat eläneet alueella ennen kiinalaisia dynastioita. He olivat olleet värikkäisiin asuihin, sukkiin, saappaisiin ja hattuihin pukeutuneita. Kiinalaiset eivät lainkaan ilahtuneet näistä arvoituksellisista löydöistä ja niiden merkitystä vähäteltiin huolimatta siitä, että niiden viereltä löytyi myös kaukasialaisten muumioita. Virallisesti asiasta vaettiin.

Meksikon muinaisten olmeekkien kulttuuri on aina ollut ongelmallinen. Mistä ovat peräisin valtavien kivipäiden negroidiset piirteet? Tai kaukasialaiset piirteet steelassa, jonka uskotaan olevan aivan Meksikon sivilisaation alkuajoilta? Mikä pahinta, miksei alkuperäisten meksikkolaisten piirteitä löydy olmeekkien käsitöistä? Äskettäin meksikolaiset arkeologit ovatkin esittäneet mielikuvituksellisen väittämän: olmeekkien päät, joiden on uskottu esittävän afrikkalaisia, esittävätkin itse asiassa paikallisia heimoja.

Darwinismin iskujoukot

Tiedeyhteisöt korostavat mielellään tutkijoidensa korkeaa koulutustasoa ja harjaantuneisuutta kaiken tyyppisen informaation käsittelemisessä, minkä uskotaan antavan kyvyn realistiseen faktan ja fiktion erottamiseen. Samalla annetaan ymmärtää, ettei maallikoiden henkinen kapasiteetti riitä saman tasoiseen toimintaan.

Ihanteellinen ajatus tiedemiehista korkeasti koulutettuina, puolueettomina ja epäpoliittisina havaintojen tekijöinä ja pelkistä tosiasioista rakentuvan tietämyksen kokoajina näyttää kuitenkin hajonneen riekaleiksi reaalimaailman puristuksessa. Tiede on saanut aikaan paljon hyvää, mutta on syytä muistaa, että sillä on myös huonot ja pimeät puolensa. Siisteissä laboratorioissa on kehitelty - ja kehitellään - myös pommeja ja biologisia aseita.

Syksyllä 2001 amerikkalainen PBS -yhtiö alkoi esittää seitsemänosaista sarjaa nimeltä Evoluutio. Sitä mainostettiin puhtaasti objektiivisena ja tutkimuksiin perustuvana tieteellisenä journalismina. Tosiasiassa siitä puuttuivat täysin vähimmätkin puolueettomuusstandardit. Sarjassa evoluutio esitettiin "tieteellisenä tosiasiana", jonka käytännöllisesti katsoen kaikki arvostetut tiedemiehet hyväksyvät. Annettiin ymmärtää, ettei evoluutioteoriassa ole yhtään sellaista (heikkoa) kohtaa, jota olisi tutkijoiden taholta kritisoitu.

Sarjassa ei vaivauduttu haastattelemaan ainuttakaan darwinismiin kriittisesti suhtautuvaa tutkijaa. On naiivia kuvitella sarjan tekijöiden olleen heistä täysin tietämättömiä. Noin 100 eri mieltä olevaa tutkijaa esittikin kriittisen vastineensa ohjelman johdosta. Yksi heistä oli nobelisti Henry "Fritz" Schaefer , joka totesi, ettei tällaista arkeologiaan ja antropologiaan yleisesti liittyvää käytäntöä hyväksyttäisi minkään muun tutkimusalan yhteydessä.

Tapaus Milton

Tiedetoimittaja Richard Milton oli 20 vuotta opiskellut ja kirjoittanut evoluutiosta, kunnes hän eräänä päivänä havaitsi, että teoriassa näyttää olevan hämmentäviä aukkoja. Hän päätti hälventää epäilynsä ja testata teoriaa itse lehtityössä yleisesti käytettävien kriteerien mukaan. Hän kävi säännöllisesti Lontoon suositussa Natural History Museumissa ja testasi tunnollisesti jokaisen darwinistisen opinkappaleen ja klassisen todisteen. Tulos oli hänelle järkytys. Hän totesi, ettei teoria läpäise edes tutkivan journalismin kriteereitä.

Toimittajaveteraani otti rohkean askeleen ja julkaisi kirjan The Facts of Life: Shattering the Myths of Darwinism (Elämän tosiasiat; darwinismin myytit särkyvät). Kirjansa ilmestyttyä Milton joutui huomaamaan, että tiedemaailmaan liittyy muitakin myyttejä. Hän toteaa:

"Sain havaita, miten 'darwinismin poliisi' aloitti heti aktiivisen 'noitavainonsa'. Ensinnä petyin Oxfordin tunnettuun luonnontieteilijään Richard Dawkinsiin, joka vastasi puhtaasti tieteelliseen raporttiini määrittelemällä minut hulluksi, typeräksi ja psykiatrin apua tarvitsevaksi."

Dawkins käynnisti sitten lehtikirjoittelun, jossa epäili Miltonia 'vakooja'- kreationistiksi jonka tutkimuksiin olisi syytä suhtautua torjuvasti. Prosessi nousi otsikoihin kun Miltonia kannustettiin julkaisemaan vastineensa. Siitä kuultuaan Dawkins sai tuulta purjeisiinsa. Syyttäen Miltonia kreationistiksi hän vaati lehden päätoimittajaa estämään vastineen julkaisun. Milton seurasi esimerkkiä ja jätti päätoimittajalle oman suoran pyyntönsä. Tämä antoi kuitenkin lopulta periksi Dawkinsin vaatimukselle.

Voi vain kuvitella, millainen skandaali syntyisi, jos joku poliitikko jossain muussa asiassa yrittäisi tällä tavoin sensuroida lehdistöä.

Tabu vai ei?

'Oikean ajattelun' näyttämö ei koostu pelkästään tiedeyhteisöjen eliitistä. On myös lukuisia TV-tuottajia, lehtikustantajia ja toimittajia, jotka välttämättömyyden pakosta jatkavat sinänsä hyödyllistä edistyvän tieteen saavutusten esittelyä. Näiden ohjelmien taustalla lymyää myös toinen tarkoitus: varjella massoja 'epätieteelliseltä' ajattelulta.

On muitakin epätieteellisiksi luokiteltuja asioita, kuten paranormaalit ilmiöt, UFOt, kylmäfuusio, vapaaenergia ym. Näihin asioihin tiedeyhteisöt eivät suhtaudu samalla kiihkolla kuin darwinismia koskeviin epäilyihin, koska niitä ei koeta samanlaisena uhkana. Näitä teorioita esittäviä tutkijoita vastaan ei kohdisteta henkilökohtaisia hyökkäyksiä, eikä heidän julkaisujaan pyritä sensuroimaan. Vain darwinismi näyttää olevan sellainen 'pyhä lehmä', johon ei ole lupa koskea.

Hyvänä esimerkkinä tästä voidaan pitää New Age 'profeetta' Diana Cooperin äskettäistä Helsingin Atlantis-seminaaria. Cooperin käsityksistä kirjoitti ULTRA -lehti 7-8/2007 mm:

Cooperin mukaan Atlantiksen kukoistuksen aikaan sen asukkailla oli 12 pääenergiakeskusta eli chakraa, joista viisi sulkeutui Atlantiksen tuhon myötä. Solujen muistipankissa DNA:ssa oli Atlantiksen asukkailla 12 kierrettä, mikä mahdollisti heidän valtavat henkiset kykynsä. Nyt näitä kierteitä on vain kaksi. .. Atlantislaisten sanavarastossa ei ollut lainkaan kielteisiä sanoja.

Artikkelin mukaan Cooper ennustaa, että maaplaneetan kehitys nopeutuu lähitulevaisuudessa. Hän tietää jopa tarkan ajan: talvipäivän seisauksen aikaan 21.12.2007 kello 11.11 on kosminen hetki, jolloin taivaan portaalit ja ihmeet avautuvat meille, jos olemme siihen valmiit. Sivulause paljastaa sen takaportin, mihin kanavoijat aina livahtavat, kun ennustus ei toteudu. Silti hän ei lainkaan epäröi väittää:

-Mitään äkillistä rysäystä ei tapahdu, mutta tuon nopeutumisen pisteen jälkeen kehitys maaplaneetalla vauhdittuu. Kolmannella värähtelytasolla olevat siirtyvät neljännelle, jolloin ihmisten sydänkeskukset avautuvat ja maailmaan tulee rauha. Osa ihmisistä siirtyy jo neljänneltä tasolta viidenteen.
-Meitä on valmisteltu tuohon hetkeen, sillä 25 vuotta sitä ennen on puhdistumisen aikaa. Auttajia tarvitaan silti paljon, sillä miljoonat ihmiset muuttavat taajuuttaan.

Voi vain kysyä, mistä hän nuo asiat tietää? Mistä hän tietää, että Atlantis on yleensä ollut olemassa, puhumattakaan millaisia sen asukkaat olivat ja mitä he ajattelivat?

Samassa lehdessä rajatiedon tutkija Olavi Kiviniemi kirjoitti totuuden etsimiseen tarvittavasta kriittisyydestä ja totesi, että rajatiedon piirissä se näyttää usein unohtuvan:

"Viime aikoina on näkynyt mainintoja useampisäikeisestä DNAsta tai useampien DNA-säikeiden aktivoimisesta. Alkeellisillakin biologian tiedoilla on selvää, että kyseessä on käsittämätön sekasotku. Miten sellaiset solut voivat jakautua, joissa on kahden sijasta 12 tai 24 säiettä? Mitä tarkoittaa DNA-säikeen aktivoituminen? Miten sukusolujen muodostus onnistuu? Tai ehkäpä nämä superihmiset ovat jo niin kehittyneitä, että eivät enää lisäänny luonnollisella tavalla.

Kyseessä on kanavoitu tieto, mutta kukahan nämä asiat olisi todellisuudessa selvittänyt?

Mainio esimerkki höpöjutusta on taannoinen Nibiru eli planeetta X. Sen piti pyyhkäistä maapallon ohi niin läheltä, että seurauksena olisi ollut suurta hävitystä. Ennustetut ajat tulivat ja menivät, mutta mitään ei havaittu eikä mitään erikoista tapahtunut. Tieto planeetasta oli alun perin saatu vanhoista sumerilaisista teksteistä. Internetissä kerrottiin, että planeetta lähestyy sellaisesta suunnasta, että tähtitieteilijät eivät voi sitä havaita. Joku taitoniekka oli kuitenkin saanut siitä epämääräisen kuvan, joka oli ihmeteltävissä netissä.

Nibirun veroinen asia on jo pitkät ajat siellä täällä vilahdellut juttu toisesta auringosta, joka vähitellen alkaa näkyä varsinaisen Aurinkomme vieressä. Jos niin kävisi, niin se olisi kaiken elämän tuho maapallolla. Kun ennusteet tällaisista tapahtumista eivät ala täyttyä, niin on turvauduttava tulkintoihin. Kyseessä ei olekaan aivan tavallinen aineellinen aurinko vaan jotenkin erilainen. Mitä iloa sitten onkaan asioista, joista ei saada selvää vaan joudutaan tulkitsemaan käsittämättömyyksiin asti? "

Skeptikot ja akateemisen tieteen edustajat, jotka jokin aika sitten nostivat kovan äläkän Intelligent Design -seminaarista, eivät näytä olevan lainkaan kiinnostuneita tällaisten tilaisuuksien eikä yleensäkään New Age -henkisten liikkeiden epätieteellisyydestä. Mikä jälleen kerran vahvistaa näkemystä, että vain evoluutio on asia, jota ei sovi kyseenalaistaa.

Lähteet:
www.godrules.net/evolutioncruncher/BrainPolice.htm
ULTRA 7-8/2007

 
 
 
02.07.07 (päivitetty 03.08.07)