Salaliitot ja okkultismi

Ohjaavatko okkultistit ja salajärjestöt maailman kohtaloita?

Ennustelussa on yksi ongelma: on helppo ennustaa, mutta sen toteutuminen onkin sitten eri juttu. Useimmiten tulevaisuuden tutkailu on onneksi jokseenkin harmitonta hommaa, mutta joskus sillä voi olla myös vakavampia vaikutuksia. Jos kansakuntien päättäjinä on ennustajiin ja okkultismiin uskovia ihmisiä, seuraukset voivat olla hyvin laajavaikutteisia ja tuhoisia.

Hitler ja okkultismi

Räikein esimerkki tällaisesta oli Adolf Hitler, jonka kiinnostus okkultismiin ja mustaan magiaan oli ehkä suurin tekijä siinä mikä johti miljoonien ihmisten tuhoamiseen keskitysleireillä. Hänen aikanaan oli jo monenlaista enemmän tai vähemmän salatieteellistä kirjallisuutta, johon hän oli saattanut perehtyä.

 • Engl. akateemikko H.S. Chamberlain, joka kirjoitti osan teoksistaan transsissa, yhdisteli Nietzschen ideoita ja Wagnerin mytologioita ja loi siten pohjan natsien rotuopille.
 • Hans Hörbiger loi opin natsismista uutena maailmanjärjestyksenä. Siihen sisältyi oppi maailmanjäästä; aurinko edusti tulta ja tähdet jäätä. Hitler, joka kunnioitti Hörbigeriä Saksan Kopernikuksena, uskoi, että lumi tulisi sulamaan saksalaisten panssareitten edessä kun venäläinen 'pyry' alkaa.
 • Salatietieteilijä Klaus Haushofer loi ns. elintilateorian, Lebensraumin. Hänen mukaansa arjalainen rotu oli peräisin kadonneelta Atlantikselta.
 • Engl. okkultisti Aleister Crowley, joka kutsui itseään nimellä Suuri Peto ja käytti tunnuksenaan 'pedon lukua' 666, ennusti noin 15 vuotta ennen ss-joukkojen esiintymistä:

"40-luvulla tulee mies, joka tulee vavisuttamaan koko ihmiskuntaa sen kautta, että hän on mustien voimien suurin hallitsija. Hänen lähimmät palvelijansa ovat kaikki puetut mustiin ja he käyttävät tunnuksenaan hakaristejä.."

Crowleyn salaopeista ovat ammentaneet mm. New Age -liike ja monet nykyiset okkultistiryhmät. Häntä pidetään nykyisen saatananpalvonnan alkuunpanijana ja hänellä uskotaan olleen myös yhteyksiä Hitleriin. Joka tapauksessa on mitä ilmeisintä, että Hitler oli saanut vaikutteita tällaisesta kirjallisuudesta ja että hän myös halusi kiihkeästi uskoa näihin teorioihin ja ennustuksiin, jotka tukivat hänen omia houreitaan. Hän uskoi olevansa se, joka toteuttaa nämä ennustukset, ja pyrki siihen kaikin keinoin.

Ennustelu ja poliittiset vaikuttajat

Hitler ei suinkaan ollut ainoa ennustuksiin uskova mahtimies. Karl Marxinkin sanotaan olleen kiinnostunut salatieteistä; joidenkin lähteiden mukaan hän jopa oli saman huippusalaisen Illuminati-järjestön jäsen kuin Hitlerkin. Herää kysymys, mikä vaikutus okkultistien opeilla mahtoi olla hänen yhteiskuntateorioihinsa. Yhteistä niissä Illuminatin oppien kanssa oli ainakin utopia uudesta globaalista maailmanjärjestyksestä.
  Myös Liittoutuneiden, erityisesti Englannin sotilas- ja hallituspiireissä tiedetään sodan aikana olleen kiinnostusta astrologien ja ennustajien käyttämiseen avuksi sotatoimissa. Myöhemmältä ajalta taas on varsin tunnettu se vaikutusvalta mikä astrologeilla oli USA:n Valkoisessa Talossa. Nancy Reagan uskoi niin lujasti horoskooppeja laativan Joan Quigleyn ennustuksiin, ettei Ronald Reaganin julkisia esiintymisiä järjestetty ilman astrologin hyväksymistä.

ILLUMINATI.

Julkisten ennustelijoiden lisäksi on jo vuosisatojen ajan ollut olemassa vähemmän tunnettuja, enemmän tai vähemmän salaisia järjestöjä. Voidaan vain arvailla, kuinka suuri vaikutus niillä on kautta historian ollut yksilöiden ja joukkojen ajatuksiin ja käyttäytymiseen. Se saattaa olla suurempi kuin on kuviteltukaan, koska nuo salaiset taustavaikuttajat ovat aina osanneet soluttautua, piiloutua ja naamioitua usein hyvinkin viattoman tuntuisiin yhteisöihin, aatteisiin ja yhteyksiin. Kaikkein salaisimpana ja vaikutusvaltaisimpana pidetään aiemmin mainittua ILLUMINATI-järjestöä. Siitä huolimatta, että järjestöä ei virallisesti ole enää olemassa, sillä uskotaan olevan suuri vaikutusvalta mm:

 • kansainvälisten rahavirtojen ohjailussa (suurten pankkiryhmittymien kautta),
 • vapaamuurareissa, temppeliritareissa ja ruusuristiläisissä,
 • YK:ssa, Bilderbergiläisissä, Rooman Klubissa, Trilateraalisessa komissiossa,
 • tiedustelupalveluissa kuten CIA, KGB, FBI, Interpol,
 • kommunistipuolueissa , huumekartelleissa,
 • uskonnollisissa järjestöissä kuten Vatikaani, Bahai, Unitaari-universalistit, liberaali protestantismi,
 • New Age, Lucis Trust,
 • kehitysjärjestöissä kuten UNESCO, World Peace, World Federalist, World Union ym.

Mihin tämä ILLUMINATI sitten pyrkii? Tri John Colemanin mukaan järjestön tavoitteita ovat mm:

 1. Perustaa Maailmanhallinto (One World Government) ja Uusi Maailmanjärjestys (New World Order), mukaanluettuna järjestön johdolla toimiva yhdistynyt kirkko ja yhteinen valuuttajärjestelmä (saavutettu). (=Microchip, NESARA?, valmisteilla)
 2. Saada aikaan täydellinen kansallisten identiteettien häviäminen (valmisteilla).
 3. Suunnitella ja toteuttaa kaiken uskonnon, erityisesti kristinuskon tuhoaminen. Poikkeuksena järjestön oma 'maailmankirkko', jonka avulla suunnitelma osaksi toteutettaisiin (valmisteilla).
 4. Luoda tekniikka ja järjestelmiä, joiden avulla voidaan kontrolloida kaikkea ihmisten tekemistä (saavutettu).
 5. Pysäyttää teollistuminen ja ydinvoimatuotanto eli saavuttaa ns. jälkiteollinen nollakasvu-yhteiskunta (suunnitellun 3. maailmansodan avulla) .
 6. Rohkaista huumeiden käyttöä ja saattaa ne lopulta laillisiksi sekä saada pornografia hyväksytyksi yhtenä taidemuotona (valmisteilla).
 7. Saada suurkaupungeissa aikaan väkiluvun vähenemistä, viime kädessä Pol Potin mallin mukaisilla väestönsiirroilla (valmisteilla).
 8. Tukahduttaa kaikki tieteellinen tutkimus lukuunottamatta sitä, jonka ILLUMINATI katsoo itselleen tarpeelliseksi. Huomion kohteena on erityisesti ydinvoiman käyttö (saavutettu).
 9. Saada aikaan (väestönkasvun hillitsemiseksi) 'rajoitettuja sotia' kehitysmaissa ja niiden seurauksena nälkää sekä noin 3 miljardin ihmisen kuolema vuoteen 2050 mennessä (saavutettu). Nämä suunnitelmat sisältyvät asiakirjaan nimeltä "Global 2000 Report", jonka sanotaan olevan eräiden USA:n hallituksen korkeiden virkamiesten hyväksymä.
 10. Heikentää ihmisten, varsinkin nuorten, moraalia ja johdatella heitä mm. Rock-musiikin kautta huumeisiin ja kapinointiin vallitsevia oloja vastaan. Tätä koskeva toteutussuunnitelma tunnetaan nimellä "Aquarian Conspiracy" (Vesimiehen ajan salahanke, saavutettu).
 11. Pitää ihmiset kaikkialla epävarmoina tulevaisuudesta aikaansaamalla kriisejä toisensa jälkeen ja sitten "käsittelemällä" näitä kriisejä (saavutettu).
 12. Panna alulle uusia kultteja ja tehostaa jo olemassaolevien toimintaa mukaanluettuna erilaiset rock-kulttuuriin sisältyvät kultinomaiset ilmiöt, tarkoituksella heikentää kristinuskon vaikutusta (saavutettu).
 13. Jatkaa kristillisen fundamentalismi-suuntauksen tukemista, koska sitä voidaan käyttää tukemaan Israelin sionistista valtiota (saavutettu).
 14. Levittää tietoa uusista kulteista ja toteuttaa erilaisia mielenohjaus-kokeiluja (Mind Control, saavutettu).
 15. Viedä uskonnonvapauden ideaa ympäri maailmaa tarkoituksella kaivaa maata olemassaolevien ja erityisesti kristinuskon alta. Ns. "Vapautuksen teologian" tukeminen on osa tätä työtä (saavutettu).
 16. Saada aikaan maailmantalouden täydellinen luhistuminen ja luoda totaalinen poliittinen kaaos (valmisteilla).
 17. Ottaa hallintaan USA:n ulko- ja sisäpolitiikka (saavutettu).
 18. Antaa täysi tuki ylikansallisille instituutioille (YK, kansainvälinen valuuttarahasto, kansainväliset pankit) ja asteittain vähentää paikallisten instituutioiden vaikutusmahdollisuuksia (saavutettu).
 19. Tukea hallituksia, jotka pyrkivät tuhoamaan edustamiensa maiden suvereenisuuden (saavutettu).
 20. Organisoida maailmanlaajuista terrorismia (saavutettu).
 21. Ottaa (ensinnä USA:n) kouluopetus haltuun päämääränä sen tuhoaminen alkaen peruskoulu- udistuksista (saavutettu).

Termin "New World Order" asemesta järjestö käyttää nykyään sanaa "GLOBAL". Sen tavoitteena on Euroopan Unionin jälkeen saada aikaan Pohjois- Keski- ja Etelä-Amerikan yhdistävä Amerikan Unioni (American Union) ennen vuotta 2005. Sen jälkeen halutaan muuttaa Aasian ja Tyynenmeren Talousyhteisö (Asian Pasific Economic Cooperation) Aasian Unioniksi (Asian Union). Myös nimitys Soviet Union halutaan ottaa uudelleen käyttöön, joskin eri merkityksessä kuin aiemmin. Lopulta vuoden 2015 tienoilla nämä kaikki Unionit yhdistettäisiin yhdeksi nimellä GLOBAL UNION.

(Näyttää kuitenkin siltä, että tavoitteet eivät toteudu ainakaan tämän aikataulun puitteissa. Esim. Amerikan unioni ei ole vielä lähelläkään toteutumistaan. [ huom. lis. 23.06.05] )

Eräiden lähteiden mukaan ILLUMINATILLA on myös oma uskonnollinen pohjansa, jossa on yhtäläisyyksiä vanhoihin esoteerisiin käsityksiin, itämaisiin uskontoihin ja gnostilaisuuteen. Niissä korkeimmasta jumaluudesta puhutaan, Isänä, Logoksena ja puhtaana rakkautena, aineettomana henkenä, pimeänä valona, joka samastetaan Luciferiin.
  Jahve sen sijaan samastetaan langenneeseen enkeliin (Saatanaan), joka sai tehtäväkseen toteuttaa Jumalan luomistyön, mutta sen sijaan loikin tämän aineellisen maailmansa, jossa valokin on aineellista. Ihminen pelastuu vapautumalla aineen kahleista ( = nirvana).

Millä keinoin ILLUMINATIN kaltainen järjestö sitten vaikuttaisi? Tällaiset radikaalit ohjelmat ja tavoitteet eivät - ainakaan alkuvaiheessa - menisi läpi voimakeinoin. Sen vuoksi keinoiksi jäävät lähinnä mielipiteiden vähittäinen muokkaus ja taloudelliset pakotteet (rahavirtojen ohjailu). Edellistä tapahtuu mm. tiedotusvälineiden kautta, koulu-uudistusten myötä ja ohjailemalla poliittisia päättäjiä (korruptio) sekä tukemalla taloudellisesti sellaisia hankkeita, jotka edistävät järjestön päämääriä. Tämä on mahdollista siksi, että järjestöllä on vahva edustus pankkimaailmassa ja suurissa rahoituslaitoksissa.
  On myös selvää, että ILLUMINATIN radikaalit tavoitteet eivät voisi onnistua avoimella poliittisella toiminnalla. Siksi perimmäiset tavoitteet ja koko järjestö on pidettävä salaisena niin kauan, kunnes valta on tarpeeksi suuri.

  Varmasti toiminnassa on mukana myös jäseniä, jotka eivät tiedä järjestön ja sen alaosastojen perimmäisiä tavoitteita sekä niitä jotka tietävät, mutta uskovat sen toimivan ihmiskunnan parhaaksi. Jotka ajattelevat Pentti Linkolan tapaan, että tällaiset radikaalit toimenpiteet ovat välttämättömiä ihmiskunnan pelastamiseksi jatkuvan väestönkasvun, teollistumisen, ilmastomuutoksen ja luonnon saastumisen aikaan saamalta tuholta.

Uskoako vai ei?

Nämä tri John Colemanin keräämät tiedot salajärjestöistä ja niiden tavoitteista ovat vielä jokseenkin uskottavia, mutta joissakin lähteissä esitetyt väitteet, että ILLUMINATI -rotu olisi itse asiassa lähtöisin maanulkoisista "reptiliaaneista", tuntuvat jo mielikuvitukselta. Näiden reptiliaanien väitetään olevan alunperin liskomaisia olioita, jotka halutessaan voivat muuttaa olemuksensa ihmisen kaltaiseksi. Ne olisivat tulleet maan päälle jo varhain (vrt. Raamatussa mainitut, ihmisten tyttäriin sekaantuneet "jumalan pojat") ja levittäneet perintötekijöitään eri aikojen kuninkaallisiin sukuihin. Mm. Englannin kuningasperheessä väitetään olevan näitä "liskoja" , samoin amerikkalaisten presidenttien suvuissa.
  Tällaisten väitteiden johdosta monet pitävät salaliittopuheita pelkkänä huuhaana tai 'vainoharhaisina' päähänpinttyminä.
  Toiset kuitenkin ovat täysin vakuuttuneita niiden olemassaolosta, ja on niitäkin, joiden mielestä ILLUMINATIN toimintaa ohjaa itse Saatana joukkoineen.

On selvää, että jos tällainen ILLUMINATI - salajärjestö on olemassa, sen salassa pysymiselle olisi vain eduksi, ettei siihen uskottaisi. Kaikenlainen disinformaatio siten itse asiassa palvelisi sen etua. Täysin vakuuttavia todisteita ei liene olemassa puolesta eikä vastaan. Eivätkä kaikki silti uskoisi, vaikka niitä olisikin.

Sen sijaan ei ole mikään salaisuus, että on olemassa lukuisia muita järjestöjä, toiset julkisia, toiset enemmän tai vähemmän salaisia, jotka ovat ilmaisseet tavoitteekseen Colemanin luettelemia asioita. Niistä kirjoittaa mm. Pekka Lahtinen kirjassaan Maailman yhdentyminen

Lisäys 1. 20.9.2000

Viime aikoina on uutisissa esiintynyt sen kaltaisia tietoja, jotka näyttäisivät tukevan ainakin väitettä, jonka mukaan Illuminati (tai jokin muu taho) pyrkii aikaansaamaan yhden maailmanlaajuisen uskonnon.
  Saksassa esimerkiksi on ehdotettu, että Raamattu pitäisi luokitellla lapsilta kielletyn kirjallisuuden joukkoon. Belgiassa sellaisetkin ryhmittymät kuin Pelastusarmeija ja helluntailaisuus on haluttu luokitella vaaralliksi lahkoiksi; samansuuntaisia uutisia on kantautunut eräistä muistakin Euroopan maista. Yhdysvalloissa taas on tuettu fundamentalismia.
  Myös katolisen kirkon äskettäin antama   julkilausuma   sen asemasta ainoana oikeana Kristuksen kirkkona johtaa samaan suuntaan.
  Ekumeenisten pyrkimysten lopputuloksena olisi siten ensi vaiheessa katolisen kirkon ylivalta; ekumenia toteutuisi sen ehdoilla ja muut kirkkokunnat joutuisivat luopumaan tai tinkimään näkemyksistään. Viime kädessä Illuminati ottaisi tuon maailmankirkon hallintaansa esimerkiksi vaikuttamalla taustalla siihen, keitä kirkon johtoon valittaisiin.
  Katolisessa kirkossa on viime aikoina myös alettu rakentaa siltoja tieteen ja uskonnon välille. Aineen, tietoisuuden ja sielun olemusta, maanulkoisen elämän mahdollisuuksia ym. on pohdittu lukuisten tiedemisten toimesta ja katolisen kirkon myötävaikutuksella. Paavi on esim. ottanut vastaan näitä asioita tutkivien tiedemiesten delegaatioita 6.9.2000 järjestetyssä kolmipäiväisessä konferessissa. (The Guardian, 6.9.2000)

Lienee selvää, että mikään kirkko ei voi saavuttaa maailmankirkon asemaa hyväksymättä ainakin periaatteessa tieteellistä maailmankäsitystä. Tämä katolisen kirkon ja tiedemaailman lähentyminen voidaan siksi nähdä yhtenä askeleena kohti katolisen kirkon maailmanvaltaa.
  Ehkä ei kannata täysin sivuuttaa sitäkään näkökohtaa, että kaikki nämä salaliitot ja -teoriat voivat olla vain yksi osa suurta hämäysoperaatiota, jonka perimmäisenä tarkoituksena on huomion kiinnittäminen pois siitä mitä todella voi olla tapahtumassa. Jos Raamatun lopunaikoja koskevat ennustukset olisivat näinä aikoina toteutumassa - niinkuin monet uskovat - mikäpä olisi parempi hämäyskeino, kuin tuoda esiin monia korvaavia, vaihtoehtoisia "selityksiä" tapahtumien syistä.

Lisäys 2. 04.02.2006

Maailmassa alkaa nykyään olla tilanne, jossa ihmiskunnan enemmistö on muita kuin kristillisten kirkkojen ja yhteisöjen jäseniä. Koska ristiretkien tapaiset operaatiot tuskin ovat mahdollisia nykyään, herää kysymys, miten jokin maailmanhallintoon pyrkivä salainen järjestö voisi tällaisessa tilanteessa saada hallintaansa ja yhteisen uskon alaisuuteen muslimit, hindut, buddhalaiset ja monet eri tavoin ajattelevat kristilliset yhteisöt? Jos siihen haluttaisiin päästä nopeasti, tarvittaisiin jokin voimakas, jokaista ihmistä koskeva (taloudellinen) pakote. Mutta voisiko edes sellainen estää uskonkiihkoisten tekemiä itsemurhaiskuja? Varmin keino yhtenäisyyden saavuttamiseksi olisi ilmeisesti hävittää asteittain kaikki uskonto maailmasta, mutta se vaatisi joko hyvin pitkän ajan tai sitten jonkinlaisen maailmanlaajuisen 'vallankumouksen' totalitaarisen ja ateistisen hallinnon aikaansaamiseksi.

Maailma kuitenkin muuttuu jatkuvasti, joten nämäkin 'ennusteet' voivat osoittautua köykäisiksi.

Lisäys: 17.01.2012

  Onko nykymaailma todella ihan kirjaimellisesti Saatanan ja hänen joukkojensa hallussa? Näin voisi päätellä ainakin entisen satanistien ylipapin, Pedro Romeron näkemysten perusteella. Niistä on yhteenveto videolla www.youtube.com/

Tällä videolla tämä ex-satanisti pappi mm. todistaa Coca-colan tehneen vuosia sitten liiton saatanan kanssa ja käyttävän ihmisuhreja (lapsia), joiden osia (mm. verta) laitetaan juomiin. Hänen mukaansa myös monet muut suuret yhtiöt, kuten McDonalds ja Disney sekä useat uutistoimistot, TV- yhtiöt ja elokuvatuottajat kuuluvat tähän samaan liittoutumaan. Näiden välityksellä saatanallisia oppeja ja näkemyksiä solutetaan lauluihin, elokuviin ja TV-ohjelmiin.

Lisäksi monet - varsinkin katolisen kirkon johdossa olevat piispat, kardinaalit ja jopa paavit - ovat mukana toiminnassa (jotkut ehkä tietämättään MP.). Mm. paavi Paavali II on 33. asteen vapaamuurari. Katolisten pappien saarnat sisältävät latinankielisiä, saatananpalvontaan liittyviä lauseita, joiden merkitystä useimmat kuulijat eivät ymmärrä. He myös käyttävät symboleja - kuten ylösalaisin käännetyä ristiä ja heksagrammia, jotka ovat satanistien vanhoja symboleja.

Kaiken ylinnä on jesuiittojen hallitsema hierarkia. He kontrolloivat maailmaa huomaamattomasti useiden virallisten ja uskonnollisten järjestöjen, yliopistojen ja teologisten oppilaitosten suojassa.

Pedro Romero surmattiin ilmeisesti samojen satanististen lahkojen toimesta, joita hän arvosteli. Kriitikot ovat tietenkin yrittäneet kiistää hänen väitteensä pyrkimällä häpäisemään ja saattamaan hänet huonoon valoon. He ovat väittäneet häntä, samoin kuin toista näitä asioita paljastanutta, John Toddia, valehtelijaksi ja psykopaatiksi. Psykopaatit ja valehtelijat eivät kuitenkaan pystyisi tuomaan esiin tällaista, monien entisten satanistien sekä virallisten lähteiden vahvistamaa ja todistamaa tietoa.

**********

Linkkejä:
  Bilderberg-kokouksen osanottajat 2012
  www.conspiracyarchive.com/
  www.trueconspiracies.com/
  www.watch.pair.com/
  www.davidicke.com
  http://100777.com/

Salaliittoteorioiden kritiikkiä:
www.acts17-11.com/conspire_FAQ.html


25.3.2000 (Linkit päivitetty 17.12.10)