MAAILMAN YHDENTYMINEN

Historian petollisin hanke toteutumassa?

Tamperelainen Pekka Lahtinen on koonnut otsikossa mainitun nimiseen vuonna 1994 julkaistuun kirjaansa laajan tietoaineiston niistä kytköksistä, joita näkymättömällä valtaeliitillä on maailman poliittisiin ja taloudellisiin valtaryhmittymiin ja maailman tapahtumiin. Seuraava kooste sisältää eräitä pääkohtia niistä salaliittoja koskevista tiedoista, joita tämä 65 -sivuinen kirja sisältää .


Illuminati-järjestö

Järjestö sai alkunsa Espanjalaisen Ignatius de Loyolan 1500 -luvulla perustamasta salaisesta järjestöstä. Kun hän okkultismista syytettynä joutui inkvisition pidättämäksi, hän esitti paaville idean jesuiittaveljeskunnan perustamisesta. Tästä innostuneena paavi vapautti Loyolan syytöksistä ja teki hänestä jesuiittaveljeskunnan johtajan. Järjestö lakkautettiin vuonna 1773 kun julkisuuteen pääsi tietoa veljeskunnan ja sen perustajan harjoittamasta okkultismista. Vuonna 1814 se perustettiin uudelleen uuden johdon alaisuudessa.

Jesuiittojen maailmanhallintoidean omaksunut baijerilainen professori Adam Weishaupt perusti 1.5.1776 salaisen, alunperin vapaamuurareista koostuneen järjestön Illuminaatit eli valaistuneet. Heihin kuuluivat myös kolme Yhdysvaltojen perustajajäsentä Benjamin Franklin, Thomas Jefferson ja John Adams.

Weishauptin ja hänen seuraajiensa päämäärät olivat:

  1. Kaiken järjestetyn hallinnon kumoaminen.
  2. Yksityisen omistusoikeuden ja perintöjen lakkauttaminen.
  3. Isänmaallisuuden ja kansallismielisyyden kumoaminen.
  4. Perhe-elämän ja avioliittokäsitteen kumoaminen.
  5. Kaiken uskonnon ja varsinkin kristinuskon lakkauttaminen.
  6. Saattaa heidän miehensä "Valontuoja" (latinaksi lucifer) maailman valtaistuimelle.

Järjestö lakkautettiin vuonna 1785 kun sen suunnitelmat paljastuivat. Eräs Van Knigge-niminen paroni ja temppeliherra vei illuminaattien suunnitelmat vapaamuurarien johtoon. Illuminaatit yhtyivät vapaamuurareihin 16.7.1782, minkä johdosta illuminismi elää vieläkin vapaamuurarien johtoportaissa.

Pääkallon ja ja sääriluiden järjestö

Sen perusti kenraali William H. Russell Yalen yliopiston yhteyteen vuonna 1832. Hänestä järjestö sai nykyisen virallisen nimensä "The Russell Trust". Russell sai ajatuksen järjestön perustamisesta vieraillessaan vuonna 1832 salaisessa illuminaattijärjestössä Saksassa. Luumiesten järjestöön otetaan vuosittain vain 15 vaikutusvaltaista, rikasta ja etuoikeutettua jäsentä Yalen yliopistosta. Tällä hetkellä järjestössä on runsaat 600 korkea-arvoista jäsentä. Järjestön logo on pääkallo ristissä olevine sääriluineen, jonka alla on mystinen luku 322.

Luumiesten päämäärinä on mm. maailman hallitseminen uuden maailmanjärjestyksen avulla sekä yhteiskunnan kaikkien osa-alueiden kuten tiedon täydellinen kontrolli. Menetelmiin kuuluu mm. edistää vääriä vaikkakin oikeilta näyttäviä johdettuja konflikteja, jotka saavat aikaan yhteiskunnassa vihaa ja kahteen leiriin jakautumista.

Muita maailman yhdentymistä ajavia ryhmittymiä

Salaisten järjestöjen lisäksi on monia muita vähemmän salaisia järjestöjä, joiden tavoitteet ovat kuitenkin yhteneviä salaseurojen kanssa.

Eräs faktoista on, että että kansainväliset pankkiirit ovat rahoittaneet molempia osapuolia jokaisessa sodassa ja vallankumouksessa vuodesta 1776 lähtien. Jopa bolshevismin nousu Venäjällä rahoitettiin amerikkalaisten pankkiirien toimesta. Kyseisen rahoituksen tehneen pankkiiri Jacob Schiffin pojanpoika on vahvistanut isoisänsä sijoittaneen siihen n. 20 milj. dollaria.

Yksi maailmanhallintoa ajavista järjestöistä on 1921 perustettu Ulkomaansuhteiden neuvosto (Council on Foreign Relations eli CFR), joka käsittää noin 3000 Yhdysvaltojen vaikutusvaltaisinta henkilöä. Se saa hyvin vähän julkisuutta osakseen, joten siitä ei tiedetä paljoa. Tärkeimmät sen perustamisessa mukana olleet henkilöt olivat kansainväliset pankkiirit J.P. Morgan, John D. Rockefeller, Paul Warburg ja aiemmin mainittu Jacob Schiff. Sen tiedetään myös valvoneen CIA:ta melkein koko sen olemassaoloajan.

CFR:n päämäärä löytyy sen omasta asiakirjasta "Tavoite No 7: Amerikan ulkopolitiikan perustavoitteet": "rakentaa uusi kansainvälinen järjestys, minkä täytyy olla vastaus maailman pyrkimyksille rauhaan sekä sosiaaliseen ja taloudelliseen muutokseen... sisältäen valtioita luokitellen itsensä sosialistisiksi."

Trilateraalinen komissio

sai alkunsa Puolalaisen Zbigniew Brzezinskin 1970-luvun alussa tekemästä aloitteesta. Hänen ideansa oli, että Yhdysvaltojen, Länsi-Euroopan ja Japanin tulisi ryhtyä yhteistyöhön eri ongelmien voittamiseksi. Brzezinski esitti ideansa David Rockefellerille, joka vei asian eurooppalaisen Bilderberg-ryhmän kokoukseen. Näiden toimien seurauksena syntyi Trilateraalinen komissio vuonna 1973.

"Washington Post"-lehden toimittaja Jeremiah Novak kirjoitti 5.2.1977 America-lehdessä: "Trilateraalisen komission välittömin tehtävä on luoda uusi maailman rahajärjestelmä korvaamaan kulta ja dollari kansainvälisinä vaihtoyksikköinä uudella valuutalla, jonka nimi on "erityiset nosto-oikeudet" eli SDR. Askeleena tuohon suuntaan komissio itse asiassa myötävaikutti siihen, että Kansainvälinen valuuttarahasto myi kultansa ja että luotiin järjestelmä, jossa kaikki valuutat merkitään SDR-määräisinä. Tämä oli ensimmäinen askel yrityksenä luoda uusi maailmanjärjestelmä."

Bilderberg-ryhmä

Bilderberg-ryhmän isänä pidetään puolalaista tri Joseph Retingeriä, jolla oli yhteyksiä maailman johtajiin. Retinger järjesti ensimmäisen Euroopan konferenssin Haagissa vuonna 1948, josta sai alkunsa Euroopan neuvosto. Retinger sai idean, että tärkeiden henkilöiden tulisi kokoontua epävirallisesti. Alankomaiden prinssi Bernhard innostui asiasta ja kutsui sopivia henkilöitä Euroopasta ja Yhdysvalloista. Ryhmän ensimmäinen neuvottelu tapahtui toukokuussa 1954 pienessä hollantilaisessa Oosterbeckin kaupungissa sijaitsevassa Bilderberg-nimisessä hotellissa, josta ryhmä sai nimensä. Prinssi Bernhardista tuli bilderbergiläisten ensimmäinen puheenjohtaja.

Bilderberg-ryhmän vuosittain pidettävät neuvottelut ovat hyvin salaisia. Sen kolme päätavoitetta ovat: uusi kansainvälinen talousjärjestys, uusi poliittinen järjestys sekä uusi uskonnollinen maailmanjärjestys. Viimeinen tavoite tähtää kristillisen kirkon tuhoamiseen käyttämällä apunaan tiedotusvälineitä ja koulutusta.

Rooman klubi

Rooman klubin perusti bilderberg-ryhmään kuuluva italialainen taloustieteilijä tri Aurelio Peccei vuonna 1968. Siihen kuuluu noin 200 eri maiden talous- ja tiedemiesten eliitistä koostuvaa jäsentä. Klubi tiedottaa ympäristöasioista ja tutkii ihmiskunnan tulevaisuuden vaihtoehtoja ajaen taustalla maailman yhdentymisen asiaa ja väkiluvun vähentämistä.

Klubi on ilmaissut, että "vain maailmanlaajuinen vallankumous, uusi maailman taloudellinen järjestys voi pelastaa meidät". Se tukee myös kehitystä sellaisen yhteiskunnan luomiseksi, jossa ei käytetä lainkaan käteistä rahaa.

Yhdistyneet kansakunnat

ilmaisee tavoitteensa jo nimessään. Yhtenäistä maailmantaloutta tukevat myös MAAILMANPANKKI JA KANSAINVÄLINEN VALUUTTARAHASTO. Rahavirtojen ohjailua helpottaa se, että Amerikan keskuspankki on yksityisten pankkien omistuksessa ja että kansainväliset pankkiirit omistavat käytännössä myös Englannin, Ranskan ja Saksan keskuspankit. Myös lukuisat tiedotusvälineet ovat valtaeliitin hallinnassa.

Lahtisen mukaan ei voida olettaa, että tuhannet maailmaa tavalla tai toisella yhdistävät ryhmittyvät olisivat syntyneet spontaanisti. Taustalla on suunnitelma ja pieni ryhmä, jolla on suunnaton valta. He ovat valaistuneita, illuminaatteja, jotka kuvittelevat olevansa monin verroin ylempiarvoisia kuin tavallinen ihminen. He ovat vakuuttuneita siitä, että he tietävät mikä on parasta ihmiskunnalle. He haluavat asettaa oman miehensä maailman johtoon. Miehen, joka tulee lopettamaan kaikki sodat ja ratkomaan ongelmat. Miehen, jonka valtaosa maailman väestöä tulee ottamaan vastaan suurena pelastajana, messiaana.

Päämäärään pyritään asteittain, vähitellen, jolloin prosessi jää valtaosalta ihmisiä huomaamatta. Keinoina käytetään mm. yritysten ja laitosten yksityistämistä ja myyntiä ulkomaille, koulutuspolitiikan ohjailua ja erilaisten uhkakuvien luomista tarkoituksena saada ihmiset vakuuttumaan yhteisen maailmanhallinnon tarpeellisuudesta. Uhkakuvia ovat mm. ympäristön saastuminen (joka sinänsä on tosiasia), kasvihuoneilmiö, väestöräjähdys, otsonikato, AIDS ja UFOT.

Monien tutkijoiden mukaan kasvihuoneilmiöstä ja sen syistä, otsonikadosta ja AIDSista on annettu väärää tietoa. (Disinformaatiota väitetään sisältyvän myös nykyiseen SARS -epidemiaan.) Salaisia tietoja pudonneista ufoista ym. on päästetty 'vuotamaan' tarkoituksella peittää se tosiasia, että niiden vaatima tekniikka on ollut jo kauan tiedossa (1950 -luvulta lähtien). Ufot olisivatkin siis lähtöisin maan päältä eikä avaruudesta. Osa saattaisi kuitenkin olla henkimaailman aikaansaamia harhoja.Pekka Lahtisen kirjaa on levitetty sähköpostin välityksellä ja se löytynee useammalta nettisivultakin. Myös tästä:

Yhdentyminen.htm   (htm-versio)
Yhdentyminen.rtf   (tekstiversio)


28.4.03