Ilmestyskirja ja lopun aika

Iankaikkinen evankeliumi

Tämä tulkinta, jonka tekijäksi on merkitty Irma Mahlam (ehkä salanimi?), on kokonaisuutena verraten omaperäinen, vaikka osittain samoja näkemyksiä löytyy muualtakin. Siinä on yhtymäkohtia mm. adventistien ja Jehovan todistajien näkemyksiin, mutta eroaa adventisteista mm. suhtautumisessa kolminaisuusoppiin, jota tekijä pitää harhaoppina. Adventistit laskevat 'tutkivan tuomion' ajan alkaneen 1844 ja kestävän Jeesuksen tulemiseen asti, kirjoittajan mukaan tämä 'tuomitseminen tapahtuu tuhatvuotiskautena. Hän käyttää Jumalan asemesta heprealaista Eloah -sanaa, Jeesuksesta muotoa Jeshua ja Kristuksen asemesta sanaa ha-Mashiach sekä Jumalan persoonanimenä neljää konsonanttia JHWH. Nimet Jeesus ja Kristus ovat hänen mukaansa väärennöksiä. Tähän esittelyyn on poimittu vain muutamia keskeisiä kohtia laajasta, 64 sivua sisältävästä nettikirjasta.

Seitsemännen enkelin sanoma (Ilm. 10:1-7)

"Kun seitsemäs enkeli puhaltaa pasunaan, eli julistaa sanomaa, silloin päättyy ihmiskunnan pelastuksen aika. Samalla päättyy myös tämän maailmanajan kokonaisaika n. 6000 vuotta." Se on viimeinen sanoma ihmiskunnalle, kehoitus lähteä pois kaikista kirkkokunnista ym. eri uskonnollisista kristillisistä liikkeistä, koska niissä on opetettu ihmisoppeja, pakanallisia tapoja ja muita harhoja.Pelastuksen aika päättyy tämän sanoman aikana ja sen jälkeen tulee loppu tälle maailman ajalle. Yksityiskohtaisessa aikalaskelmassa tekstissä päädytään siihen, että vuoden 2000 päättyessä on kulunut 5996 vuotta Aadamin luomisesta ja siten 6000 vuotta tulisi Raamatun laskutavan mukaan täyteen vuonna 2004.

Peto, pedon luku ja pedon merkki (Ilm. 13. luku)

Varsinainen johtava peto on katolisuus paaveineen (Ilm. 13: 1-10), ja toinen peto, joka sulautuu nyt lopunaikana yhteen katolisuuden kanssa, on protestanttisuus. Ihmeet ovat avainasemassa, joiden kautta vietellään ihmisiä hyväksymään porttokirkon ja paavin vaatimukset. (Matt. 24:24, Ilm. 13:13,14.) Kuuluisat ja suositut sanan julistajat ovat usein pahimpia eksyttäjiä."

Pedon luku.

"Tärkeintä ei ole luvun löytäminen, vaan oikean vallan löytyminen, sillä tuolla luvulla on merkitystä vain siinä tapauksessa, että kaikki muut tuntomerkit, jotka Raamatussa on annettu, sopivat esitettyyn henkilöön ja valtaan myös historian todistuksilla.... Kaikki tuntomerkit saatanan vallan pääkantajasta sopivat paavinvaltaan, katoliseen kirkkoon."

Pedon merkki.

Pedon merkin ottamisessa ulkoisesti on kysymyksessä kaksi eri asiaa. Ensimmäinen tarkoittaa sitä, että pedon merkin ottajat saavat ostaa ja myydä, eli heille annetaan inhimillisen toimeentulon mahdollisuus sen vastineeksi ... Toinen on se, että kumartaa petoa ja sen oppeja ja suostuu noudattamaan tämän petovallan asettamia uskonnollisia säädöksiä. Merkki otsassa ja kädessä voi olla mikrosiru, mutta se on ulkonainen merkki sen tunnistamiseksi, että kuuluu pedon leiriin. Hengellinen puoli eli merkki otsassa on ilmeisesti harkiten tehty ratkaisu, eli vapaaehtoinen alistuminen.

"Pedon merkin ottaa se, joka pitää sunnuntain pyhäpäivänä (joka on saatanan asetus) ja joka käyttää khristos, khristus sanaa, jolla saatana korotti itsensä ha-Mashiach’n tilalle. Pedon merkkiin sisältyy myös kolminaisuusoppi, pedon luku 666, väärät jesus, jeesus nimet sekä se, että hyväksyy paavin auktoriteetin, palvoo tai pitää neitsyt Marian kuvia, patsaita, krusifiksia tai pitää ristejä ja ristin merkkejä sekä noudattaa yhdistyneitten kirkkojen oppeja ja määräyksiä."

Luopumus ja väärät opit.

Apostoli Paavalin aikana luopumus ei ollut vielä suuri, koska apostolit valvoivat opetusta (2 Tess. 2:15, 3:6, Apt. 20:28,31, Fil. 3:17, 1 Tim. 4:16). Myöhemmin kun luopumus oli riittävä ja pakanallinen Rooma kukistettu pääsi ’’laittomuuden salaisuus’’ vaikuttamaan ’’laittomuuden ihmisen’’ kautta (2 Tess. 2:7), ’’Kun luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kodotuksen lapsi’’ (2 Tess. 2:3). Tunnusteot ja ihmeet eivät tapahdu pelkästään katolisen kirkon kautta, vaan saatana toimii voimakkaasti protestanttisten kirkkojen pappien ja muitten väärien julistajien kautta.

Sielun kuolemattomuus.

Augustinus toi kirkkoihin Platonin pakanallisen sielun kuolemattomuusopin. ... Tämä oppi syrjäyttää Eloah’in, Jeshua ha- mashiach’ssa, elämänantajana. Sielun kuolemattomuusoppi on spiritismin, teosofian ja lukuisten muitten harhaoppien perustuksena. Saatanan valhe “ette suinkaan kuole” (1 Moos. 3:4) on tehnyt tehtävänsä. Kuolemattomuus tulee Jeshua’n omille vasta vanhurskasten ylösnousemuksessa.

Danielin kirjan neljäs peto

Myös Danielin kirja puhuu myös tästä samasta pedosta, sarvista ja valloista. (Dan. 7: 7, 8). Siinä mainittu neljäs peto on pakanallinen Rooma. Kolme ensimmäistä petoa olivat Babylon, Meedo- Persia ja Kreikka. Kun neljännen pedon aika päättyi, jakaantui Rooma kymmeneen osaan (Dan. 7: 24) (Ks. adventistit). Näin historia todisti sen, mitä Raamatussa oli ilmoitettu.

Muita Ilmestyskirjan kuvauksia.

"Ilmestyskirjassa ilmoitettu toinen peto on protestanttisuus, luopiouskovaisuuden ja harhaoppisuuden osalta, kirkkokuntineen, joka on ollut voimakkain syntysijoillaan Euroopassa ja Amerikan mantereella ja erikoisesti USA:ssa...."
  "Koska koko maailman talousjärjestelmä, laillinen järjestys ja ihmisviisauden saavutukset, jopa hallitukset, ovat kaatuneet, kun perustukset ovat pettäneet, yritetään viimeisenä keinona maailmallisen elämän pelastamiseksi yhdistää taloudellinen toiminta yhdeksi kokonaisuudeksi sekä väärän uskonnollisuuden ja hengellisyyden yhdistyminen yhteiseksi “Baabelin sekoitukseksi”. Tässä ovat tärkeinä tekijöinä kirkkojen yhtyminen yhdeksi, ekumeenisen liikkeen, kirkkojen maailmanneuvoston (KMN:n) kautta. Yk, Etyk, Nato ja muut asiaan liittyvät järjestöt, EU sekä USA, jossa on voimakas uskonnollinen mahti, protestantit ja katoliset. Maailmaan halutaan saada rauha, koska muutoin edessä on katastrofi. Lähi-itä ja varsinkin Israel on tärkein tässä rauhanprosessissa."

Aurinkoon puettu nainen.

(Ilm. 12:1)

Tämä nainen on oikean seurakunnan vertauskuva ja todellisuus. "Yksikään kirkkokunta, rekisteröidyt seurakunnat, tai muut yhteisöt eivät kuulu oikean seurakunnan jälkeläisiin. ... Oikean seurakunnan jälkeläiset löytyvät kirkkokuntien ulkopuolelta, niin nyt kuin ennenkin." (Luuk. 17:21, Matt. 18:20, Joh. 20:19, 26)

" Kaikissa kirkkokunnissa, niin valtion, kuin vapaasuuntien, sekä ulkopuolella olevissa liikkeissä, on näitä riivaajien oppeja. Kaikista on lähdettävä pois... Seitsemännen päivän adventtikirkossa on pidetty shapattia, joka on oikein, mutta monien adventistien epäjumala on Ellen G White. .. Hänen kirjoituksissaan on sellaista, jota Raamatussa ei ole ja myös erhettä. E. G. White kirjoittaa:

’’Herra on näyttänyt minulle muita maailmoita. Minulle annettiin siivet ja eräs enkeli seurasi minua kaupungista paikkaan, missä oli valoisaa ja viehättävää’’, ’’Pyhässä kaupungissa vallitsee täydellinen järjestys ja sopusointu. Kaikilla enkeleillä, joiden tehtävänä on käydä maan päällä, on kultaiset kortit, joita he näyttävät kaupungin porteilla seisoville enkeleille käydessään ulos ja sisälle’’, ’’Sitten minut vietiin maailmaan, jolla oli seitsemän kuuta. Siellä minä näin vanhan, hyvän Eenokin, joka oli muutettu. Hänellä oli oikeassa kädessään suloinen palmunoksa’’ jne. (Kirjasta Ellen G Whiten kristillisiä kokemuksia ja opetuksia).

Aika päättyy tämän sukupolven aikana

"Israelilaiset palasivat nykyiseen Israeliin v. 1948, oikeampi aika 1944. Hebreankielinen Ps. 102:19, osa tekstistä kuuluu ’viimeinen sukupolvi’, eli ’julistakaa tämä viimeiselle sukupolvelle’ (Dor aharon). Vaikka tämän päivän israelilaiset ovatkin ’lihallisia’ ja maailmanmielisiä, koska he ovat vielä paatumuksessa, niin silti he ovat merkkikansa, ajanpuntari: Ei Eloah kutsumistansa kadu (Room. 11:29). Israelilaisista on ’jäännös’ pelastuva (Room. 11:5). Voimme saman periaatteen mukaan päätellä, että ’muut puut’ tarkoittavat muita kansoja (Room. 11:17). “Totisesti Minä sanon teille, tämä sukukunta ei katoa, ennen kuin kaikki tapahtuu. Taivas ja maa katoavat, mutta Minun sanani eivät katoa’’ (Luuk. 21:32, 33). Tässä Jeshua vahvistaa, että tämä sukukunta eli sukupolvi, on viimeinen. Lopunajan viimeiset merkit alkoivat todella v. 1948, (1944) monin tavoin täyttymään."

"Kolme saastaista riivaaja-henkeä tekevät ihmeitä (Ilm. 16:13, 14). Näistä pedon ja väärän profeetan suusta lähteneet riivaajahenget toimivat kristillisissä kirkoissa ja lohikäärmeen suusta lähtenyt riivaajahenki toimii pakanallisissa uskonnoissa mm islam ja hinduismi jne. Kirkkokunnat ovat valinneet toisen evankeliumin (2 Kor. 11:4). Tämä toinen evankeliumi on vääristelty evankeliumi (Gal. 1:6-8). Vääristeltyä evankeliumia julistaa myös saatana apulaisineen."

Tuhatvuotiskausi

Sekä tuhatvuotiskauden alussa että lopussa tapahtuu ylösnousemus. Vanhurskaat kuolleet nousevat sen alkaessa, ja väärät sen päättyessä (Apt. 24:15). “Tulee hetki, jona kaikki, jotka haudoissa ovat, kuulevat Hänen äänensä ja tulevat esiin, ne, jotka ovat hyvää tehneet, elämän ylösnousemukseen, mutta ne, jotka ovat pahaa tehneet, tuomion ylösnousemukseen” (Joh. 5:28, 29). On siis kaksi ylösnousemusta, joista toinen tapahtuu vasta tuhatvuotiskauden lopulla. (Ilm . 20:5). Ensimmäisen, eli elämän ylösnousemuksen ja toisen, eli tuomion ylösnousemuksen välistä aikaa voidaan kutsua tutkivan tuomion kaudeksi, sen takia, että silloin myös Jeshua'n omat saavat olla mukana tuomitsemisessa (1Kor. 6:2, 3, ks. Ps. 149:6-9; Hebr. 9:27; Matt. 19.28)
  Tämän nykyisen maailman viimeinen aikakausi päättyy Harmagedonin sotaan, seitsemään viimeiseen vitsaukseen ja Jeshua Voidellun tulemuksen ilmestykseen. Silloin vanhurskaat, Voidellussa nukkuneet, herätetään ja elossa olevat, Eloahin pyhät, muutetaan kirkastettuun ruumiiseen, yhdessä nukkuneiden herätettyjen pyhien kanssa. Molemmat joukot temmataan Voideltua vastaan yläilmoihin. Väärät [elossa olevat] tuhoutuvat Jeshua'n tulemuksen yhteydessä.

Taivaassa eikä maan päällä.

"Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessä, heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Eloah’in ja Voidellun pappeja ja hallitsevat Hänen kanssaan ne tuhannen vuotta” (Ilm. 20:6). Hallita tässä asiassa on samaa kuin hallita tuomiovallalla. Kreikkalainen sana ’krima’ tarkoittaa (Ilm. 20:4) tuomiota, tuomita. Tämä sana osoittaa sen, ettei ole kysymyksessä olla hallitsemassa eläviä ihmisiä ja kansoja, vaan ha-Mashiach’n kanssa tuomitsemassa oikeusistuimissa niitä ihmisiä, jotka kadotukseen joutuvat (ks. 1 Kor. 6:2,3, Dan. 7:22, Juud. 14:15, Matt. 19:18).
  "Ja minä näin ikäänkuin lasisen meren, tulella sekoitetun, ja niiden, jotka olivat voitollisina päässet pedosta ja sen kuvasta ja sen nimen luvusta, seisovan sillä lasisella merellä, ja heillä on Eloah’in kanteleet" (Ilm. 15:2), Vrt. “Sen jälkeen minä näin, ja katso, oli avoin ovi taivaaseen”, “Ja valtaistuimen edessä oli ikäänkuin lasinen meri” (Ilm. 4:1,6). Eloah’in valtaistuin on taivaassa (Ilm. 4:2) ja nämä pyhät olivat tulleet maasta taivaaseen.

Maa autioituu.

“Katso, JHWH tekee maan tyhjäksi ja autioksi, ja kukistaa, mitä siinä on, ja hävittää sen asukkaat” (Jes.24:1, vanh. käänn.). “Totisesti Minä otan kaiken pois maan pinnalta sanoo JHWH. Minä otan pois ihmiset ja eläimet, otan pois taivaan linnut ja meren kalat, viettelykset ja jumalattomat. Minä hävitän ihmiset maan pinnalta sanoo JHWH.” “Sillä lopun, äkkilopun, Hän tekee kaikista maan asukkaista” (Sefanja 1: 2, 3,18). “Minä katsoin maan päälle, katso, se oli tyhjä ja autio, ja taivaan päälle, ja se oli pimeä. Minä katsoin vuorten päälle, ja katso, ne vapisivat, ja kaikki kukkulat värisivät. Minä näin, ja katso, ei ollut siellä yhtään ihmistä, ja kaikki taivaan linnut olivat lentäneet pois. Minä katsoin, katso, hedelmällinen pelto oli autiona, ja kaikki kaupungit olivat kukistetut JHWH`n, Hänen vihansa hehkun edessä. (Ks. myös Jer.4:23-27, Sefanja 1:1-18, Jer. 25:31-37; Ilm.6:14,16:20, Aamos 8:9, Jooel 2:10, 3:15, Jes. 13:9, 10, 13, 14:12-20, Apt. 2:20, Matt. 24:29, 35, Ilm. 6:12-17). Maan päälle ei siis jää yhtään ihmistä.

Saatana sidotaan ja heitetään syvyyteen tuhanneksi vuodeksi (Ilm. 20:1-3). Ihmisten armonaika on päättynyt, evankeliumia ei enää julisteta, koska pelastuksen aika ihmisiltä on päättynyt lopullisesti (2 Tess. 1:5-10, Room. 2:6-11). Kun kuusituhatta vuotta on täyttynyt, alkaa koko maapallon lepo ja hyvitysaika tuhat vuotta. (Mustosen laskelmien mukaan siis vuonna 2004!) Muut kuolleet virkoavat eloon tuhannen vuoden kuluttua (Ilm. 20:5). Maan päällä on jälleen elämää. “Saatana lähtee villitsemään maan neljällä kulmalla olevia kansoja, Googia ja Maagogia, kootakseen heidät sotaan, ja niiden luku on kuin meren hiekka” (Ilm. 20:8)
  Ennen lopullista hävitystään saatana ja hänen alaisensa yrittävät vielä sotia. “Ja he nousivat yli maan pinnan ja piirittivät pyhien leirin ja sen rakastetun kaupungin. Mutta tuli lankesi taivaasta ja kulutti heidät” Ilm. 20:9, “Sillä nykyiset taivaat ja maa ovat Sanalla talletetut tulelle, säästetyt jumalattomien ihmisten tuomion ja kadotuksen päivään” (2 Piet. 3:7).

Tässä kohden jää kysymykseksi, mistä tulee se 'pyhien leiri', jota vastaan Googin ja Maagogin joukot hyökkäävät, jos toisessa ylösnousemuksessa nousevat vain 'väärät' eli tuomiolle joutuvat? Esim. adventistit yrittävät selittää tätä ongelmaa tulkitsemalla Ilmestyskirjan maininnat taivaasta laskeutuvasta Jerusalemista (ihmisineen) kirjaimellisesti. 'Mustonen' ei puhu tästä mitään. (MP)

Kadotukseen joutuvien rangaistuksen pituus.

Kuinka kauan kadotukseen joutuvat ihmiset palavat tulijärvessä? Raamatussa korostetaan sitä tosiasiaa, että Eloah, JHWH ei mitenkään nauti väärien kärsimyksistä, vaan kohtelee heitä rangaistuksen täytäntöönpanossa oikeudenmukaisesti.... Sen mukaan tulijärvessäkin palamisen kestoaika määräytyy, kunkin tekojen mukaan, oikeudenmukaisesti. He eivät pala loputtomasti, sillä tuli “kuluttaa heidät” (Ilm.20:9), kunnes he “ovat, niin kuin ei heitä olisi ollut” (Obadja 16), ja kunnes yhtään “jumalatonta ei enää ole” (Ps. 37:10). Tulijärvi merkitsee, kadotukseen joutuville, lopuksi toista kuolemaa, johon kaikki elämä sammuu. (Ilm.21:8).

Eloah luo, ja uudistaa maan

Raamatullinen sanonta maailman loppu tarkoittaa nykyisen maailmanjärjestyksen, eli nykyisen aikakauden loppumista. Maassa tapahtuu suuria muutoksia: “.. silloin taivaat katoavat pauhinalla ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat, ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat” (2 Piet. 3:10). Tulella hävitetty vanha maailma uudistetaan (2 Piet. 3:13; Apt. 3:21; Ilm.21:5). Näin Eloah’in alkuperäinen luomissuunnitelma toteutuu lopullisesti. Silloin “ nöyrät perivät maan ja iloitsevat suuresta rauhasta”. “Vanhurskaat perivät maan ja asuvat siinä iankaikkisesti” (Ps. 37:11, 29)

Jeshua'n tulemus Raamatun mukaan

Kautta aikojen on Jeshua'n tulemuksesta opetettu väärin, valhepappien ja saarnaajien kautta. Esim. että tulemus on salainen, tai että Jeshua näkyy vain salaisesti lastensa sydämissä, tai että, Eloah’in lapset katoavat yks, kaks, toisten ihmisten tietämättä mitään jne. Jeshua sanoi ensimmäiseksi, kun opetuslapset tiedustelivat Häneltä tätä asiaa: “Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä” (Matt. 24:4).

Ihmisen Pojan merkki.

’’Niinkuin salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on Ihmisen Pojan tulemus oleva” (Matt. 24:27). Tämä on mitä selvin ja yksinkertaisin vastaus. Eli jokainen näkee Hänen tulonsa. Katsokaamme toista kirjoitusta. Nyt ovat taivaan enkelit todistajina. Mikä on enkelien todistus? “Tämä Jeshua, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen pilvessä, on tuleva samalla tavalla, kuin te näitte Hänen taivaaseen menevänkin” (Apt. 1:11).
  “Salama leimahtaa idästä ja näkyy länteen”. Onko sellainen tulemus salainen? Ei varmasti ole. Tulevatko ainoastaan Eloah’in lapset näkemään Jeshua'n tulon? Taas on Jeshua'n vastaus selvä: “Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat, ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella” (Matt. 24:30). Tässä vastauksessa ei ole mitään vaikeasti tajuttavaa tai hämärää eikä salaista.
  "Mihin salainen Jeshua'n tulemuksen oppi sitten perustuu? Ehkä yleisemmin käytettyjä sanoja on seuraava: “Silloin on kaksi miestä pellolla, toinen korjataan talteen ja toinen jätetään” (Matt. 24:40). Sanotaanko tässä, että Jeshua tulee salaa? Ei sanota. "
  "Miten käy Jeshua'n tullessa otetulle joukolle. Jeshua sanoo: “Ja Hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat Hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin” (Matt. 24:31), “ja niin me saamme aina olla Jeshua'n kanssa” (1 Tess. 4:17)."

Laajempi yhteenveto tekstistä löytyy täältä:


C. Dyerin tulkinta   Ilm7luku

11.1.03