Seitsemän maailmanvaltaa

 

Ilmestyskirjan kuvaus seitsenpäisestä pedosta on varmaan yksi pohdituimmista. Pedon päiden on yleensä ymmärretty kuvaavan seitsemää toisiaan seurannutta maailmanvaltaa. Niiden suhteen vallitseekin suhteellisen laaja yksimielisyys lukuun ottamatta seitsemättä päätä. Täksi Antikristuksen valtakunnan edeltäjäksi on veikkailtu mm. Venäjää, Anglo-Amerikkalaista imperiumia, Saksan Kolmatta valtakuntaa ja paavinkirkkoa. Yksi mahdollisuus on kuitenkin viime aikoihin asti jäänyt melko vähälle huomiolle.


Pedon 1. pää: Egypti

Ilmestyskirjan mukaan Lähi-Itä tulee olemaan lopunajan Antikristuksen hallitseman valtakunnan maantieteellinen keskipiste. Tarkastellaanpa kuinka Ilmestyskirja kuvailee tapahtumien kulkua:


Pedon 2. pää: Assyria

Ja hän vei minut hengessä erämaahan. Siellä minä näin naisen istuvan helakanpunaisen pedon selässä; peto oli täynnä pilkkaavia nimiä, ja sillä oli seitsemän päätä ja kymmenen sarvea. (Ilm. 17:3)


Pedon 3. pää: Babylonia

Peto kuvaa lopullista Antikristuksen valtakuntaa. Sillä on seitsemän päätä ja kymmenen sarvea. Kymmenen sarvea edustavat kymmentä valtakuntaa eli kuningasta joista Antikristuksen valtakunta tulee rakentumaan.


Pedon 4. pää: Persia

Ne seitsemän päätä ovat seitsemän vuorta, joiden päällä nainen istuu; ne ovat myös seitsemän kuningasta; heistä on viisi kaatunut, yksi on, viimeinen ei ole vielä tullut, ja kun hän tulee, pitää hänen vähän aikaa pysymän. (Ilm. 17:9-10)


Pedon 5. pää: Kreikka

Ja peto, joka on ollut ja jota ei enää ole, on itse kahdeksas, ja on yksi noista seitsemästä, ja menee kadotukseen. (Ilm. 17:11)


Pedon 6. pää: Rooma

Raamattu käyttää usein vuorta valtakuntien symbolina. Ilmestyskirjan kuvauksen tärkein seikka on, että ennen Jeesuksen paluuta tulee olemaan kahdeksan 'peto' -valtakuntaa.


Pedon 7. pää: Islamin valtakausi
 
Kahdeksas valtakunta on siis se, jolloin Antikristus nousee valtaan. Miten edelläoleva tarkastelu auttaa sen tunnistamisessa?  
 

Ensiksikin näemme, että siihen aikaan kun Johannes nämä asiat kirjoitti, viisi valtakuntaa oli jo ollut ja mennyt. Raamatunselittäjien yleisen käsityksen mukaan ne olivat Egypti, Assyria, Babylonia, (Meedo)-Persia ja Kreikka. Enkeli kertoi Johannekselle, että näiden viiden jälkeen 'yksi on'. Tuohon aikaan kyseessä oli Rooman valtakunta, joka hallitsi Lähi-Itää, pohjoista Afrikkaa ja suurta osaa Euroopasta. Rooma oli siten kuudes valtakunta. Seuraava järjestyksessä olisi tietenkin seitsemäs ja Antikristuksen valtakunta kahdeksas. Seitsemäs valtakunta olisi siis se, joka pitäisi nyt tunnistaa. Yllä olevista Ilmestyskirjan jakeista voidaan päätellä, että kahdeksas valtakunta tulee olemaan tavalla tai toisella henkiin herännyt tai elvytetty versio seitsemännestä:

"Ja peto, joka on ollut ja jota ei enää ole, on itse kahdeksas, ja on yksi noista seitsemästä.."

Kyseessä on siis aiemmin olemassa ollut seitsemäs peto (valtakunta), joka tulee hallitsemaan uudestaan kahdeksantena petona. Odotamme nyt siis kahdeksatta petoa, mutta mikä on seitsemäs? Mikä valtakunta tuli Rooman jälkeen?

Jotkut ovat spekuloineet, että kyseessä olisi Saksan Kolmas Valtakunta, joka saattaisi vielä nousta ja tulla takaisin kahdeksantena petona. Yleisimmin kuitenkin uskotaan, että itse Rooman valtakunta nousee uudelleen ja muodostuu Antikristuksen hallitsemaksi valtakunnaksi.

Tässä teoriassa on kuitenkin muutamia selviä ongelmia. Ensinnäkin Rooma oli kuudes valtakunta. Jos se oli kuudes ja tulee uudestaan kahdeksantena, mitä tapahtui seitsemännelle? Teoriassa on tässä kohdin aukko. Voisiko Rooma olla kuudes, seitsemäs ja vielä kahdeksaskin valtakunta? Sen paremmin Kirjoitukset kuin historiakaan eivät sitä tue. Toiseksi kaikki kaikki kuusi aikaisempaa valtakuntaa hallitsivat Lähi-Itää, Jerusalem mukaan luettuna. Tämä on tärkeä pointti. On muistettava, että Raamatullisen mailman keskipisteenä on Jerusalem, eivät länsimaat eikä Amerikka. Esim. EU:n talousalueeseen liittyvät teoriat ovat raamatullisen konseptin ulkopuolella huolimatta eurooppalaisten yrityksistä vaikuttaa Jerusalemin oloihin ja tapahtumiin.

Kolmas tärkeä seikka on, että katsoessamme noita kuutta aikaisempaa valtakuntaa, huomaamme jokaisen niistä valloittaneen tai tuhonneen sitä edeltävän valtakunnan. Lisäksi ne kaikki hallitsivat Jerusalemia. Nämä asiat on luettavissa historiasta aina Rooman valtakuntaan asti. Mutta ketkä valloittivat tai sulauttivat itseensä roomalaisen maailmanvallan? On paikallaan pieni katsaus historiaan.

Rooman valta-aseman menetys alkoi valtakunnan jakautumisesta kahteen osaan, Länsi- Rooman ja itäisen Bysantin valtakuntiin vuonna 395 jKr. Vuonna 410 läntisen valtakunnan pääkaupunki Rooma joutui germaaniheimojen (barbaarien ja visigoottien) alaisuuteen. Vaikka se menettikin valtansa, itse Rooman valtakunta jatkoi silti olemassaoloaan Bysantin valtakuntana. Sen varallisuudet ja hallinto vain siirtyivät Roomasta Konstantinopoliin. Itä-Rooman valtakunta säilyi lähes tuhat vuotta pääkaupunkinaan Konstantinopoli. Se lakkasi lopullisesti olemasta vasta kun turkkilaiset islaminuskoiset ottomaanit valloittivat sen v. 1453. Islamilainen Umar Ibn al-Khattabin kalifaatti puolestaan oli ottanut Jerusalemin haltuunsa jo v. 637. Näin islamilainen hallinto sekä syrjäytti Rooman valtakunnan että hallitsi Lähi-Itää ja Jerusalemia. Turkkilainen valtakunta kesti aina vuoteen 1909 asti.

Näemme siis, että ainoa valtakunta, joka täyttää seitsemänteen valtakuntaan sopivat tunnusmerkit, on turkkilais/ottomaaninen islamistinen valtakunta. Tämä sopii yhteen myös Hesekielin 38. luvussa kuvaillun Googin sodan kanssa.

Lähde:
http://www.joelstrumpet.com
(Valitettavasti teksti on nyttemmin poistettu!)

Aiheesta löytyy kuitenkin tietoa ja kuvia osoitteessa:
www.sevenempires.benkeshet.com/prophecy/index111.htm

Myös Petteri Haipola käsittelee aihetta:
http://www.kolumbus.fi/petteri.haipola/loppu/dan_9_24-27.pdf  
 

Lisäys 16.07.07:
Lähi-Idässä on vaikuttanut myös heettiläisten suurvaltakunta. Edellä mainituista se poikkeaa kuitenkin siinä, ettei se valloittanut edeltävää maailmanvaltaa eikä tiettävästi hallinnut Israelia. Heettiläiset tekivät 1600 -luvulla eaa. ryöstöretken Babyloniin, mutta eivät onnistuneet ottamaan sitä hallintaansa. 1300 -luvulla valtakunta oli laajimmillaan ja käsitti suurimman osan Anatoliaa (nyk. Turkki), osia Syyriasta ja Kanaanista. V. 1274 eaa he hyökkäsivät Egyptiä vastaan (Kadeshin taistelu), mutta eivät onnistuneet sitä valloittamaan. Pian taistelun jälkeen he tekivät Egyptin kanssa sopimuksen ikuisesta rauhasta. 1100 -luvulla eaa valtakunta hajosi sisällissotien seurauksena. (TV1, 15.07.07)

Lisäys 14.03.09:
Mainittakoon, että joidenkin mielestä myös parthialaisten valtakunta pitäisi lukea näiden seitsemän valtakunnan joukkoon. Suurimmillaan se kattoi koko nykyisen Iranin sekä merkittäviä alueita muun muassa Mesopotamiassa ja Seleukidien valtakunnan alueilla. Parthia muodostui merkittäväksi viholliseksi Roomalle, ja rajoitti huomattavasti sen laajentumista itään.
  Tiedot parthialaisista ovat kuitenkin hajanaisia puutteellisen lähdeaineiston takia...Jopa siitä miksi parthialaiset itseään kutsuivat on erimielisyyksiä. Myös siitä kiistellään, pitivätkö he koskaan hallussaan Jerusalemia, vaikka suuri osa Juudeaa olikin heidän hallussaan.


Parthian alue laajimmillaan

Aiheesta lisää::
fi.wikipedia.org/wiki/Parthia,
 
 


Kristiyhteisö   Seitsemän2

Päiv. 15.03.09