Seksuaalisen vapautumisen todelliset syyt

 

Miksi Suomessakin on niin suuri kapina kristillistä yhteiskuntajärjestystä vastaan? Tutkija Juha Ahvion mielestä tämä kulttuurimurros ei ole uusi eikä spontaani tapahtuma, vaan sillä on juurensa 60-luvulta periytyvissä poliittisissa näkemyksissä. Asia ei liity yksinomaan Suomeen, vaan kyse on maailmanlaajuisesta agendasta.

Ahvion mukaan 60-luvulla vaikuttaneet 'hipit' ovat nykyään professoreita, jotka nyt tuovat esiin heihin tuolloin iskostuneita marxilaisia aatteita. Niitä on aluksi esitetty pääasiassa anglosaksisissa maissa. Esim. Australian sosialistiliitto julkaisi tammik. 2010 seksuaalipoliittisen ohjelmansa, jossa tuotiin selvästi esiin tavoitteet, mihin tulee pyrkiä. Niihin tietenkin sisältyi vaatimuksia kaikkien sukupuoliryhmien tasa-arvosta ja siitä, että jokaisen pitäisi saada vapaasti toteuttaa omia sukupuolisia taipumuksiaan. Tätä agendaa kehoitettiin tuomaan esiin kaikissa mahdollisissa tilanteissa, sekä tietysti tiedotusvälineissä ja jopa kouluopetuksessa.

Marxilaisille teoreetikoille oli tullut ongelmaksi aatteen aikaisempi epäonnistuminen. Sen sijaan, että se olisi johtanut ihanneyhteiskuntaan, se johtikin verenvuodatukseen. Epäonnistumisen suurimmiksi esteiksi nähtiin perinteinen perhekäsitys ja kristillinen yhteiskuntajärjestys. Siksi nähtiin tarpeelliseksi, että tämä patriarkaalinen järjestys pitäisi hävittää, mutta sillä erolla aikaisempaan, ettei siihen enää pyrittäisi väkivalloin, vaan pitkäjänteisellä poliittisella propagandalla ja vähittäisellä aivopesulla, minkä avulla ihmiset saataisiin lopulta omaksumaan nämä ajatukset.

Kyseessä on siis itse asiassa uudelleen lämmitetty marxilainen vallankumous, mikä lähtee teoreetikkojen uskosta siihen utopiaan, että seksuaalinen vapaus johtaisi myös yhteiskunnalliseen vapauteen. Ja jotta siihen päästäisiin, on ensin 'porvarillinen' eli klassinen, kristillinen avioliittokäsitys saatava hävitettyä.

Harjoitettavaan aivopesuun sisältyy tietysti asiaan kriittisesti suhtautuvien leimaaminen tasa-arvon vastustajiksi ja homofobeiksi. Toisaalta seksuaalisesti poikkeavat tuodaan esiin syrjittyinä ja sorrettuina. Tietysti vedotaan myös tieteeseen. Uskotaan, että nämä asiat tiedetään nyt paremmin kuin ennen ja että evoluutioteoria ja psykologia selittävät kaiken.

Oheisen mielipiteen kirjoittajan oivalluksessa saattaa hyvinkin olla perää!

On selvää, että jos tähän uuteen järjestelmään päädyttäisiin, vapaus ei sen seurauksena suinkaan lisääntyisi. Mitä todennäköisimmin uusi järjestys jouduttaisiin pitämään voimassa jatkuvalla aivopesulla, propagandalla sekä moninaisten kieltojen ja pakkokeinojen avulla. Näinhän oli entisessä Neuvostoliitossa ja nykyään mm. Kiinassa ja Pohjois-Koreassa. Voidaan todella kysyä, mitä syytä olisi hävittää tuhansia vuosia kaikkialla maailmassa voimassa ollut perhekäsitys ja tuoda sen tilalle tällainen keinotekoinen, epäluonnollinen järjestys, minkä seurauksista kellään ei ole tietoa ja jotka saattaisivat olla katastrofaalisia.

http://www.tv7.fi/vod/player.html

 
 
14.11.2010