Muslimit shariaa vastaan

 

Tämä teksti on suomennos sivustolla www.reformislam.org olleesta, nyttemmin sieltä poistetusta aineistosta. Ks. Huomautus. Sen esittämät uudistukset ovat sen laatuisia, että harva muslimi niitä purematta nielee. Niiden läpimeno muslimimaailmassa on hyvin epätodennäköistä jo senkin takia, että muslimien keskuudessa vaikuttavat monen tasoiset vastavoimat ja kaikkeen toimintaan ulottuva kontrolli pyrkivät tehokkaasti torjumaan tällaiset vaatimukset.


 

TAVOITTEENAMME ON

  • saada muslimit tietoisiksi islamin pyhiin teksteihin sisältyvistä vaaroista, joiden vuoksi islamin pitäisi uudistua.
  • saada ei-muslimien tietoon maltillisten muslimien ja islamistien (s.o. islamististen uskonnollisten fanaatikkojen, radikaalien, fundamentalistien, äärimmäisyysainesten ja islamofacistien) väliset eroavuudet.
  • tehdä tiettäväksi sekä muslimeille että ei-muslimeille, että maltilliset muslimit vastustavat islamilaista terrorismia.

JULKILAUSUMA

Erehdysten myöntäminen

Pääosan viimeisen kolmen vuosikymmenen aikana suoritetuista terrori-iskuista - mukaan lukien 9/11 isku - ovat tehneet islamilaiset fundamentalistit islamin nimessä. Me muslimeina näemme, että islamia on käytetty välineenä, jonka nojalla on murhattu miljoonia syyttömiä ihmisiä, sekä muslimeja että ei-muslimeja.

Koraanin epäjohdonmukaisuudet

Valitettavasti islamin pyhät kirjoitukset - mukaan lukien Koraani ja Hadithit - sisältävät monia kohtia, jotka kehoittavat islamilaisia sotimaan ja käyttämään väkivaltaa ei-muslimeja kohtaan. Tämän on aika muuttua! Muslimi-fundamentalisti uskoo, että Koraani on Allahin kirjaimellista sanaa. Mutta voisiko Allah, kaikkein Armollisin ja Sääliväisin, käskeä teurastamaan massoittain ihmisiä vain siitä syystä, etteivät he ole muslimeja?

Koraani ja Raamattu

Islamissa uskotaan monien Raamatun henkilöiden, kuten Adam ja Jeesus (Isa) olevan profeettoja ja heitä kunnioitetaan. Muslimioppineet uskovat myös, että sekä Vanha että Uusi Testamentti ovat tulleet Jumalalta, mutta sanovat niiden ajan myötä korruptoituneen juutalaisten ja kristittyjen toimesta. Mutta olisiko mahdollista, että itse Koraani olisi korruptoitunut viimeisen 13 vuosisadan aikana?

Uudistusta tarvitaan

Nykyisessä muodossaan islam ei sovi yhteen vapauden ja demokratian periaatteiden kanssa. Meillä 21. vuosisadan muslimeilla on kaksi vaihtoehtoa: joko jatkamme sitä 7:nellä vuosisadalla alkanutta barbaarista politiikkaa, jota sittemmin ovat toteuttaneet Hassan al-Banna, Abdullah Azzam, Yassir Arafat, Ruhollah Khomeini, Osama bin Laden, Muslimiveljeskunta, al-Qaida, Hizbollah, Hamas, Hizb-ut-Tahrir ym., ja mikä on johtanut globaaliin sotaan Dar al-islamin (islamilaisen maailman) ja Dar al-Harbin (ei-islamilaisen maailman) välillä, tai uudistamme islamin säilyttääksemme rikkaan kulttuurisen perintömme ja puhdistaaksemme uskontomme menneistä, parjatuista jäänteistä. Me muslimeina haluamme elää sopusoinnussa ihmisten ja muiden uskontojen, epäilijöiden ja jopa viime kädessä ateistien kanssa. Emme voi enää sallia ääri-islamistien käyttää uskontoamme aseenaan. Meidän täytyy suojella tulevia muslimisukupolvia radikaali-islamistien aivopesulta. Ellemme pysäytä islamilaista fundamentalismia, meidän lapsistamme tulee murhanhimoisia zombeja.

Vastuun hyväksyminen

Tervehdyttämisprosessin alkuunsaamiseksi meidän tulee tunnustaa islamin nimessä tehdyt pahuudet, ja hyväksyä vastuumme niiden suhteen. Islamin uskonnollisista teksteistä on siksi poistettava kaikki niihin liittyvät kohdat, jotta tulevien muslimisukupolvien ei tarvitsisi hämmentyä niiden ristiriitaisuuksien tähden. Uskonnollisen sanomamme pitäisi kuulua selvästi ja voimakkaasti: Islam on rauhaa, rakkautta, valoa. Sota, murhat, väkivalta, (ihmisten) jaottelu ja syrjintä eivät ole islamilaisia arvoja.

Uskonnon yksityisyys

Uskonto on ihmisen henkilökohtainen asia. Jokaisen pitäisi saada vapaasti harjoittaa uskontoaan niin kauan, kun se ei ole vastoin paikallisia lakeja, eikä ketään pitäisi pakottaa noudattamaan tiettyä uskontoa. Ihmiset luotiin tasa-arvoisiksi, joten mikään uskontokaan ei ole muiden yläpuolella. Minkä tahansa uskomusjärjestelmän levittäminen pakolla on pohjimmiltaan moraalitonta; silloin kyseessä ei ole enää uskonto, vaan poliittinen ideologia.

Tasa-arvoisuus

Islam on yksi maailman monista uskonnoista. Niin kauan kuin muslimeilla ja ei-muslimeilla ei ole yhdenlaisia oikeuksia, ei maailmassa ole rauhaa eikä sopusointua. Oppi islamin paremmuudesta on yhtä vastenmielinen kuin käsitys arjalaisen rodun ylemmyydestä. Historia osoittaa selvästi mitä tapahtuu yhteiskunnalle, jonka jäsenet katsovat olevansa muita ylempänä. Jokaisen maltillisen muslimin tulee torjua tämänkaltaiset ajatukset islamin ylemmyydestä.

Sharia

Sharia-laki on lakkautettava, koska se ei sovi nykyisen yhteiskunnan normeihin.

Poistettavia käytäntöjä

Jokaisen muslimin tulee tuomita sellaiset 7:llä vuosisadalla hyväksytyt käytännöt, kuten kivittäminen, ruumiinosien katkominen, avioituminen ja seksin harjoittaminen lasten kanssa sekä eläimiin sekaantuminen.

Koraanista poistettavia jakeita

Nämä jakeet edistävät jaottelua ja uskonnollista vihaa, kiihkoilua ja syrjintää. Ne pitää joko poistaa Koraanista tai selittää vanhentuneiksi ja vääristyneiksi ja myös merkitä sellaisiksi. (Yllä oli linkki listaan, joka sisälsi satoja poistettavia kohtia, mutta valitettavasti tämä sivu on nyttemmin poistettu!)

Poistettavia sanoja ja sanontoja

    Muslimien ei tule käyttää seuraavia sanoja ja fraaseja tai niiden muunnelmia:
  • Vääräuskoinen / ei-uskova: näillä termeillä on negatiivinen sisältö ja ne tukevat jaottelua ja ilmaisevat vihamielisyyttä; islam ei ole ainoa uskonto.
  • Jihad: tämä sana tulkitaan usein Pyhäksi Sodaksi ei-muslimeja vastaan.
  • Mujaheed / Holy Warrior (Pyhä Soturi): ei enää sotia islamin nimessä!
  • Myöskään ei tulisi käyttää sellaisia sanoja, jotka viittaavat amerikkalaisten sorto-ym. toimiin. Nämä sanonnat suosivat kiihkoilua; tällä hetkellä ei-muslimimaissa elävillä muslimeilla on suurempi vapaus kuin muslimimaissa.

Islam ja väkivalta

Islamissa ei ole sijaa väkivallalle. Jokainen, joka kehoittaa väkivaltaisiin toimiin islamin nimessä, on viipymättä julistettava harhaoppiseksi tai erotettava yhteisöstä. Kaikki valitukset on osoitettava laillisille viranomaisille. Jokaisen muslimin siviilivelvollisuus on ehdoitta tuomita kaikenlainen islamin nimessä suoritettu terrorismi. Jokainen muslimiryhmä, joka on tavalla tai toisella sidoksissa terrorismiin, on tuomittava kaikkialla, niin uskonnollisten kuin maallistuneidenkin muslimien taholta.

Profeetoista puhuminen

Profeetoista puhumisen yhteydessä ei ole hyväksyttyä hyökätä henkilökohtaisesti ketään kohtaan; muissa uskonnoissa ei sellaista käytäntöä ole. Sitäpaitsi profeetoista puhumista tulisi pitää vapaan mielipiteen ilmaisuna.

Ristiretket ja inkvisitio

Inkvisitio oli kristittyjen fundamentalistien inhoittava käytäntö. Ristiretkeläisiä ei sen sijaan kiihotettu agressiivisiin toimenpiteisiin, vaan pikemminkin yritettiin saada takaisin muslimien haltuun joutuneet, aiemmin kristityille kuuluneet alueet.

VELJET JA SISARET! ÄLKÄÄ JÄTTÄKÖ SOTKUJANNE SEURAAVALLE SUKUPOLVELLE ! TAISTELKAA ISLAMILAISTA FASISMIA VASTAAN NYT, NIIN TEIDÄN LASTENNE EI TARVITSE!
 

 
Lisäys (05.05.09):

  Tällaista tekstiä lukiessa muslimissa herää varmasti epäily siitä, onko se lainkaan lähtöisin muslimien kynästä; sen verran radikaaleja nämä ajatukset ovat. Entä, jos ne kaikesta huolimatta toteutuisivat? Ehkä maailmasta silloin saattaisi tulla vähän rauhallisempi paikka, mutta esim. kristinuskon kannalta vielä nykyistäkin ongelmallisempi. Näin siksi, että tämän prosessin lopputuloksena syntyisi todennäköisesti entistäkin maallistuneempi 'kristillisyys'. Eli sekauskonto, jossa jokainen voisi kirkkojen siunauksella uskoa mitä huvittaa.

  Näiden tavoitteiden toteutumisen esteenä on se valitettava tosiasia, että muslimit, jotka pitävät Koraania Jumalalta tulleena ja ottavat sen ohjeet kirjaimellisesti, ajattelevat samoin, kuin useat muslimien johtomiehet:

Professori Moshe Sharon kirjoittaa:

  "Islam luotiin Jumalan, Allahin armeijaksi. Jokainen muslimi on tämän armeijan sotilas. Jokainen muslimi, joka kuolee levittäessään islamia, on shaheed (marttyyri) huolimatta siitä, miten hän kuolee, koska - ja tämä on erittäin tärkeää - tämä sota on kahden sivilisaation välinen ikuinen sota. Tällä sodalla ei ole loppua. Se on olemassa, koska se on Allahin luoma. Islamin täytyy olla se, joka hallitsee. Tämä on sota, joka ei pääty.
  Islamissa rauha voi vallita ainoastaan islamilaisessa maailmassa, muslimin ja muslimin välillä. Ei-muslimien ja vastustajien suhteen voi olla ainoastaan yksi ratkaisu, tulitauko, kunnes muslimit saavat lisää valtaa. Tämä sota kestää ikuisesti, aina päivien loppuun asti. Rauha voi tulla vain, jos islamistinen puoli voittaa. Näiden kahden sivilisaation kesken voi olla ainoastaan ajoittaisia tulitaukoja." (Moshe Sharon,The Agenda of Islam -- A War Between Civilizations, Dec 24, 2003)

Iranin presidentti Ahmadinejad on sanonut:

  "On uskottava se tosiasia, ettei islam rajoitu maantieteellisiin alueisiin, etnisiin ryhmiin tai valtioihin. Se on universaali ideologia mikä johtaa maailman oikeudenmukaisuuteen ...Emme häpeä tuoda esiin sitä, että islam on valmis hallitsemaan maailmaa." (5.1.2006)   "Ihmisolentojen ainoa tie pelastukseen on siinä, että islam hallitsee ihmiskuntaa." (19.9.2001)

Eräs Mustaq Aksari totesi CNN:n haastattelussa v. 2007:

"Islamin täytyy hallita maailmaa, ja me jatkamme elämämme pyhittämistä (tälle asialle) siihen asti kunnes se toteutuu."

Ei näin ollen ole ihme, että uutiset kertovat jatkuvasti muslimien suorittamista aseellisista toimista eri puolilla maailmaa. Bosniassa, Kyproksella, Itä-Timorissa, Indonesiassa, Kosovossa, Kurdistanissa, Makedoniassa, Nigeriassa, Filippiineillä, Sudanissa ja Ugandassa hyökkäyksen kohteena ovat kristityt. Hinduja vastaan hyökkäillään Intiassa ja Kashmirissa, buddhalaisia vastaan Thaimaassa. Näiden sotilaallisten yhteenottojen avulla on tarkoitus saada lisää valtaa ja hallitseva asema näissä yhteiskunnissa. Kaikki perustuu islamilaiseen doktriiniin maailman hallinnosta, minkä väistämätön seuraus nämä sodat ovat. Periaatteessa kyseessä on tilanne, josta voisi käyttää nimitystä: maailmansota.   Lähde: http://torahcode.us/  
 
Huomautus!

Muslimit vastaan sharia -sivustoon liittyvää aineistoa löytyy nykyään osoitteesta http://muslimsagainstsharia.blogspot.com/. Seuraava linkki puolestaan sisältää Frontpage -lehden haastattelun, missä Khalim Massoud' ilta, Muslims Against Sharia -liikkeen perustajalta, kysellään tähän reformiliikkeeseen liittyviä asioita.   http://archive.frontpagemag.com/


Otteita Massoudin haastattelusta:

Kysymys: Miksi radikaalimuslimit esiintyvät maltillisina?

Massoud: He esiintyvät maltillisina siksi, ettei heillä vielä ole vaikutusvaltaa sotavoimissa ja poliisissa. He eivät voi julistaa avoimesti agendaansa islamin herruudesta länsimaisten kuulijoiden edessä. He pyrkivät siihen asteittain. Jotkin Euroopan maat ovat jo osittain sharia-lain alaisia, ja jopa Kanadassa puhutaan muslimiyhteisöjen Sharia- oikeusistuimista.

Kysymys: Mikä on heidän strategiansa ja onko se tehokas?

Massoud: Heidän strategiansa on hyvin yksinkertainen. He väittävät jatkuvasti olevansa rauhanomaisia ja maltillisia ja media on enemmän kuin tyytyväinen tähän hölynpölyyn. He eivät julkisesti ylistä terrorismia, vaan oikeuttavat sen esittämällä syytöntä uhria. Ja siinä he ovat tehokkaita.

Kysymys: Mitä vaarallista on islamin pyhissä teksteissä?

Massoud:
Suurin vaara piilee niissä jakeissa, jotka korostavat islamin ylivertaisuutta. Koraani sisältää jakeita, joissa kehoitetaan alistamaan tai tappamaan ei-muslimeja tarkoituksella saada aikaan islamilainen hallinto. Toisaalta Koraani opettaa arvostamaan ihmiselämää. Miten kukaan loogisesti ajatteleva voi uskoa, että täysin vastakkaiset kehoitukset ovat peräisin samasta lähteestä? Miten kaikkein armollisin ja sääliväisin Allah voisi kehoittaa tappamaan uskottomia "missä tahansa heidät löydättekin"? Ainut looginen selitys on, että Koraani on vuosisatojen saatossa korruptoitunut, joten ainoa mitä voimme tehdä, on saada se niin lähelle alkuperäistä kuin mahdollista.

Kysymys:
Onko olemassa todisteita Koraanin korruptoitumisesta? Eikö tällainen väite ole vastoin islamin näkemystä, että Koraani on täydellinen ja että se sisältää täysin saman tekstin, kuin siinä oli jo Uthmanin aikana? Uskotko voivasi hankkia riittävästi todisteita tätä käsitystä vastaan?

Massoud:
Meillä ei ole siitä suoria todisteita, mutta on joitakin seikkoja, jotka selkeästi tukevat näkemystämme. Jos otat esim. Koraanin kaksi eri käännöstä, voit huomata niissä merkittäviä eroja. Merkittäviä siinä mielessä, että samat jakeet voivat tarkoittaa ihan eri asiaa. Muistettakoon vaikka äskettäin tapahtunut Ghows Zalmay'n pidätys sen vuoksi, että jotkut jakeet hänen käännöksessään olivat fundamentalistien mielestä väärin tulkittuja.
  Näistä faktoista johtuen on järkevää päätellä, että kun Koraania on kerta toisensa jälkeen uudelleen kopioitu, on luonnollista, että siihen on tullut myös virheitä. Jotkut kopioijat ovat "tarkistaneet" tekstiä oman näkemyksensä mukaiseksi, kuvitellen olevansa muita viisaampia.

Myös deduktiivinen päättely auttaa näkemään asioita. Koraani toteaa yhtäällä, että ihmiselämä on arvokas ja toisaalla kehoittaa tappamaan 'vääräuskoiset' tai kieltää ottamasta heitä ystävikseen. Allah on erehtymätön eikä hän voi olla ristiriidassa itsensä kanssa, mikä merkitsee, etteivät nämä jakeet ole kirjaimellista Allahin sanaa. Ja kuinka Allah, joka on kaikkein armollisin ja sääliväisin, voisi kehoittaa tappamaan uskottomia "missä heidät tapaattekin!" Ainoa looginen selitys on, että Koraani on merkittävästi muuttunut.

Kysymys:
Miten ja miksi islamia pitäisi uudistaa? Ja onko se edes mahdollista? Jotkut voisivat väittää, että jos otat islamin pois islamista, se ei ole enää islam. Mitä siihen sanot?

Massoud:
Islam ei nykymuodossaan sovi moderniin yhteiskuntaan, siksi sen tulee uudistua. Ensimmäinen askel siihen suuntaan on luopua islamin ylivertaisuus-ajattelusta ja poistaa pyhistä teksteistä jakeet, joiden voidaan tulkita (tai väärinymmärtää) kehoittavan väkivaltaan. Uskomme, että se on mahdollista. Muslimit ovat vain ihmisiä kuten kaikki muutkin. Jos kristityt pystyivät luopumaan inkvisitiosta, yhtä hyvin muslimit pystyvät luopumaan Jihadista. Väkivallan poistaminen islamista ei ole sama kuin islamin poistaminen islamista. On historiallinen tosiasia, että sellaiset suuret uskonnot kuin kristillisyys ja juutalaisuus ovat uudistuneet usemmin kuin kerran. Islamin reformaatio ei ole sen kummempi asia.

 
Lisäys 06.02.2012:
Kuten oheisesta lehtileikkeestä näkyy, jotkut imaamitkin ovat jo alkaneet kiinnittää huomiota siihen, etteivät kaikki islamin käytäntöihin kuuluvat tavat ole edes islamin - puhumattakaan länsimaisen oikeuskäsityksen - mukaisia.
 
24.04.09 (päiv. 07.08.11)