Takaisin tekstiin
 

Solu

Kuvalähde: Kodin Terveystieto

Kuvalähde: Tieteen Kuvalehti 4/1991

Kuvalähde: Tieteen Kuvalehti 4/1991
 
 

Edellä kuvattujen monimutkaisten elinten lisäksi solun sisällä on mutkikas, solukalvoon, soluelimiin ja tumaan kiinnittynyt tukiranka, joka halkoo solulimaa tiheänä verkkona. "Solurankaa voisi verrata luihin ja lihaksiin, sillä sen jäykät mikroputket tukevat solua mikroskooppisten luiden tavoin ja sen mikrosäikeet voivat venyä ja supistua. Rangassa on myös mikrosäikeitä hieman paksumpia välikokoisia säikeitä, jotka yhdistävät rangan osia toisiinsa ja näin vahvistavat verkkoa. Mikrosäikeiden avulla solu esimerkiksi ryömii alustaa pitkin." (Tiede 8/2001)

Kuvalähde: Tiede 8/2001

Kuvassa solu ennen jakautumista, jolloin sen geenivarasto, kromosomit, ovat vielä yhtenä sykkyränä keskustassa.

Alla olevassa kuvassa solu on jakautumassa. Mikroputket toimivat kiskoina, joita pitkin kromosomien kopiot siirtyvät vastakkaisilla puolilla solua oleviin päätepisteisiin, sentrosomeihin. Kun kromosomit ovat siirtyneet, alkaa koko solu jakautua. Solukalvo kuroutuu keskeltä umpeen, ja lopulta solun puoliskot irtautuvat toisistaan. (Tiede 8/2001)

Kuvalähde: Tiede 8/2001


Tieteellisiä animaatioita solun sisäisestä toiminnasta:
http://www.xvivo.net/


Takaisin tekstiin