enemmän tai vähemmän perimmäisistä kysymyksistä

 

Uskonnon, rajatiedon, filosofian sekä tieteellisten teorioiden piirissä on vanhastaan lukemattomia kiistanalaisia, arvoituksellisia tai ratkaisemattomia kysymyksiä. Toisaalta - lisääntyvästä tiedosta huolimatta - näyttää tulevan esiin myös lisääntyvässä määrin uusia kysymyksiä.
 
Perinteiset tieteelliset ja uskonnolliset koulukunnat omaavat usein taipumusta lukkiutua tiettyihin käsitejärjestelmiin ja suhtautua torjuvasti niistä poikkeaviin näkemyksiin. Tästä johtuen niiden taholta tuleva tieto on usein yksipuolista ja suodattunutta. Näissä kirjoitelmissa olen pyrkinyt tarkastelemaan näitä aihealueita erilaisista ja vaihtoehtoisista näkökulmista. Kriittinen lukija varmasti löytää niistä puutteita. Mutta tärkeintä näissä asioissa lienee kuitenkin erilaisten näkemysten synnyttämä vuoropuhelu. Mitään uutta ei opita siellä, missä kaikki ovat samaa mieltä :o)