Arvoituksellinen Stonehenge

Eteläisessä Englannissa, Salisburyssa sijaitseva Stonehenge on varmaankin yksi tunnetuimmista muinaisista monumenteista. Tämän valtavista kivenlohkareista koostuvan rakennelman tarkoituksesta, rakentajista, rakennustavasta ja rakentamisen ajankohdasta on esitetty lukuisia arveluja ja teorioita.

 
 

Koska suurimmat kivenlohkareet painavat lähes 40 tonnia ja osa kivistä on jouduttu kuljettamaan lähes 400 km päästä, on ihmetelty, miten tällaisen monumentin rakentaminen on ollut mahdollista ilman nykyaikaista tekniikkaa. Niinpä jotkut ovat arvelleet, että asialla ovat olleet avaruusoliot tai jokin kadonnut korkeakulttuuri. Tätä on perusteltu paikan 'mystisellä' luonteella, mihin liittyvät väitetyt ufoilmiöt ja läheisille viljapelloille öisin ilmestyvät monimutkaiset kuviot.

Vielä jokin aika sitten arkeologit pitivät monumentin rakentajina muinaisia druideja, joiden tiedetään tulleen Englantiin noin 2000 vuotta sitten. Viimeisimmät radiohiiliajoitukset ja arkeologiset löydöt viittaavat kuitenkin siihen, että se olisi rakennettu jo paljon aikaisemmin, noin 4500 vuotta sitten. Erään teorian mukaan kiviä ei olisi tarvinnut kuljettaa kaukaa, koska ne olisivat voineet kulkeutua lähistölle maajään mukana. Tällä teorialla ei nykyään liene suurta kannatusta mm. siitä syystä, ettei maastossa ole siitä selviä merkkejä.

 

Taiteilijan näkemys alkuperäisestä monumentista  

Miksi ja mitä tarkoitusta varten Stonehenge rakennettiin? Onko kyseessä temppeli, tähtien tarkkailua varten tehty rakennelma (kalenteri) vai sairaala? Mm. näitä vaihtoehtoja on veikattu. Monumentin rakentajistakaan ei ole varmaa tietoa. Nykyään arkeologit kuitenkin uskovat, että rakennelma on tehty useassa eri vaiheessa vuosien 3100 - 1500 eKr. välillä. Sen ajoittaminen näin varhaiseksi on johtanut toteamukseen, että näillä 'pronssikauden' ihmisillä on täytynyt olla luultua kehittyneempiä työkaluja ja menetelmiä. Kivien laserkuvaukset ovatkin paljastaneet niihin muinoin kaiverrettuja kuvia näistä työkaluista.

 

Yksi löydetyistä uusista rakennelmista  

Stonehengen lähettyviltä on äskettäin löydetty jäännöksiä muistakin megaliittisista rakennelmista, mm. krematorio-hautapaikka sekä kokonainen muinainen kylä, jossa monumenttien rakentajien arvellaan asustaneen. Rakentajien paikallisuuteen viittaavat myös kallolöytöjen hampaista tehdyt kiilletutkimukset. Erään arkeologin mukaan "näyttää siltä, että ympäröivällä maaseudulla on ollut monia pienempiä megaliittisia rakennelmia." Niinpä 'parhaana arvauksena' pidetään, että rakentajat olivat paikallisia asukkaita, jotka olivat vain kehittäneet huippuunsa vanhat menetelmät.

Stonehengen jälleenrakennuksesta vaiettu

Eräs seikka mistä Stonehengen yhteydessä ei yleensä puhuta on sen rekonstruointi. Monumentti ei nykyään ole sellainen, kuin se oli vielä 1900 -luvun alkupuolella. Jostain syystä kaikki opaskirjat ja lähdeteokset vaikenevat siitä, että monumenttia on korjattu useaan otteeseen. Liekö syynä pelko nykyisen turistimäärän (noin miljoona kävijää vuosittain) huomattavasta vähentymisestä?

 

Monumentin korjailua vuonna 1901

Monet arkeologitkin ovat yllättyneet jouduttuaan toteamaan, että Stonehenge on rakennettu lähes kokonaan uudelleen vuosien 1901 - 1964 välillä. English Heritage -järjestön vanhempi arkeologi Dave Batchelor onkin todennut, että virallisen opaskirjan voisi hyvin kirjoittaa uudelleen. "Mutta ajat ovat muuttuneet ja uskomme tämän [nykyisin nähtävän monumentin] olevan se tärkeä pala Stonehengen historiaa, mikä on syytä kertoa."


Monumentin korjailua vuonna 1958
 

Historian tutkija Brian Edwards sanoo: "On kuin Stonehengen historia olisi haluttu siistiä. Tämä restaurointityö on turhan kauan pidetty meiltä salassa. Olen yllättynyt kuinka harva on siitä tietoinen."

 

Stonehenge vuonna 1835  

Se mitä turistit nykyään Stonehengessä näkevät, ei siis ole samaa kuin 1900 -luvun alussa. Tämä John Constablen maalaus vuodelta 1835 osoittaa rakennelman olleen tuolloin lähinnä epämääräinen kiviröykkiö.

 

Stonehenge vuonna 1916
 

Tämä Frank Stevensin teoksessa 'Stonehenge Today and Yesterday' vuonna 1916 julkaistu kuva ilmeisesti näyttää Stonehengen sellaisena kuin se oli ensimmäisten korjailujen jälkeen.

 

Stonehenge vuonna 1440  

Restaurointi ei selvästikään ole rajoittunut monumentin korjaamiseen vaan se on itse asiassa oleellisesti muuttanut sitä. Lähes jokaista kiveä on siirretty. Tähän viittaa myös yllä oleva, vuodelta 1440 peräisin oleva kuva, vaikka sen piirtäjä ei näytäkään pyrkineen kovin yksityiskohtaiseen kuvaukseen.

Lisäys 05.07.07:

Luonto yksistään ei ole syynä Stonehengen ja monen muun muinaisen paikan raunioitumiseen, kuten käy ilmi seuraavasta kuvauksesta:

Kivikehiin liittyvät arvoitukset ovat kiihottaneet ihmisten mielikuvitusta jo satojen vuosien ajan. Keskiajalla, kun nämä kivet hallitsivat maisemia mahtavampina kuin nykyisin, niillä uskottiin olevan joko vahingoittavia, parantavia tai hedelmällisyyttä lisääviä voimia. Noitien kerrotaan kerääntyneen niiden ympärille pitämään kokouksiaan ja harjoittamaan okkulttisia menojaan. Nuoret neidot laskivat paljain takamuksin alas kiviltä hedelmällisyyden toivossa. (Bretagnessa kiviin siveltiin liukastusaineeksi hunajaa tai öljyä.)

Kirkonmiehet paheksuivat syvästi näitä laajalle levinneitä pakanallisia tapoja ja yrittivät riistää pystykiviItä niiden salaperäisen voiman. Heidän toimestaan kiviä siirrettiin kirkkoihin, ja monin paikoin kristittyjen rakennelmat ja asumukset valtasivat maavallit ja kivikehät. Ja erityisen omalaatuisella tavalla kirkko toimi inkvisiittorina innostaessaan ihmisiä rituaalinomaiseen kivien turmelemiseen.

1700-luvulla tuhoamisseremonioita johti Aveburyssa muuan maanviljelijä, jota kutsuttiin Kiventappaja Robinsoniksi. Tällaisia järjettömiä toivioretkiä näki omin silmin tohtori William Stukeley, pappi ja harrastelijahistorijoitsija, jonka kuvauksen mukaan ne olivat "yhtä hirvittävä näky kuin espanjalaisten autodafeet".

Mutta juuri tohtori Stukeley teki tunnetuksi sitkeimmin säilyneen pystykiviin liittyvän myytin. Kivikehät, näin hän kirjoitti, olivat temppeleitä, joita olivat pystyttäneet Brittein saarilla ja Länsi-Euroopassa Kristuksen syntymää edeltävillä vuosisadoilla asuneiden kelttien papit, druidit. (Tiedon rajamailla, julk. Valitut Palat 1982)  
 


 

Linkkejä Stonehenge-sivuille:
http://arts.guardian.co.uk/comment/story/
http://www.crystalinks.com/stonehenge.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Stonehenge
http://www.guardian.co.uk/uk_news/
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/
http://news.nationalgeographic.com/news/
http://www.ufos-aliens.co.uk/cosmicstonehenge.htm

 
 
05.02.07 (päivitetty 05.07.07)