Nooan pojista polveutuvat kansat

 

Raamatun mukaan kaikki maailman kansat polveutuvat vedenpaisumuksessa säilyneistä kahdeksasta ihmisestä. Nämä olivat Nooa, hänen kolme poikaansa Seem, Haam ja Jaafet sekä heidän vaimonsa. Nimi Seem tarkoittaa 'tumma', Jaafet 'vaalea' ja Haam -nimen arvellaan rinnastuvan hebrealaiseen ja arabialaiseen sanaan chamam, jonka yksi merkitys on 'musta'.

Haam

Nuorin pojista oli Haam (1 Moos. 5:32). Hänelle kerrotaan syntyneen poika nimeltä Kanaan (1 Moos. 9:18). Psalmit 78:51 ja 105:17,23 kuvailevat Egyptiä Haamin maaksi.

"Niin joutui Israel Egyptiin, Jaakob muukalaiseksi Haamin maahan." (Ps. 105:23)

Haamin jälkeläisistä syntyi 30 eri kansaa. Näistä tummimpia olivat kuusilaiset eli etiopialaiset ja seuraavina misraimilaiset (egyptiläiset), puutilaiset (libyalaiset) ja kanaanilaiset (1 Moos. 10:6). Jotkin näistä - kuten etiopialaiset ja kanaanilaiset - puhuivat seemiläisiä eivätkä haamilaisia kieliä. Ei-seemiläiset babylonialaiset (Nimrodin jälkeläiset) puhuivat sumerin kieltä, vaikkakin omaksuivat joitakin seemiläisiä piirteitä siellä asuvilta seemiläisiltä.

Haamin neljästä pojasta polveutuvat mm. seuraavat kansat:

 1. Misraim: egyptiläiset
 2. Kuus: sudanilaiset, etiopialaiset
 3. Puut: libyalaiset
 4. Kanaan: hivviläiset, jebusilaiset, arvadilaiset, girgasilaiset, amorilaiset, arkilaiset, siiniläiset, heettiläiset, siidonilaiset, patrokselaiset, semarilaiset. (1 Moos. 10:6-20)

On hyvä muistaa, että Nooan esittämä kirous kohdistui yksin Kanaaniin, ei Haamiin (1 Moos. 9:25-27) Siihen sisältyi ennustus: "Olkoon hän veljiensä orjain orja." Kanaanilaiset eivät vielä nykyäänkään esiinny erillisenä kansakuntana. Sen sijaan kolme muuta, egyptiläiset, etiopialaiset ja libyalaiset ovat olemassa.

Seem

Seem oli vanhin Nooan pojista. Hänen jälkeläisensä tunnetaan seemiläisinä kansoina. He muodostavat suurimman osan Lähi-idän kansoista. Niihin kuuluvat mm. juutalaiset, syyrialaiset, Palestiinan kanaanilaiset, kaldealaiset, asyrialaiset, osa persialaisista (eelamilaiset) sekä arabit. Kaikki nämä eivät silti kuulu seemiläiseen kieliryhmään.

Seemin viisi poikaa ja heistä polveutuvat kansat ovat:

 1. Eelam: arabit
 2. Assur: assyrialaiset
 3. Luud: lydialaiset
 4. Aram: aramealaiset, armenialaiset, mesopotamialaiset ja syyrialaiset
 5. Arpaksad: Aabrahamin esi-isät

Jaafet

Tämän nimen uskotaan juontuvan sanasta jafah (yaphah), mikä merkitsee vaaleaihoista. Hänen suoria jälkeläisiään ovat goomerilaiset, maagogilaiset, madailaiset, jaavanilaiset, tuubalilaiset, mesekiläiset ja tiiralaiset eli karkeasti ottaen armenialaiset, lyydialaiset, meedialaiset, kreikkalaiset, tiberiläiset ja moskialaiset.

Jaafetilla oli seitsemän poikaa, joista polveutuivat seuraavat kansakunnat:

 1. Jaavan: kreikkalaiset, roomalaiset, romanit, ranskalaiset, italialaiset, espanjalaiset ja portugalilaiset
 2. Maagog: skyyttiläiset, slaavit, venäläiset, bulgarialaiset, boheemilaiset, puolalaiset, slovakit ja kroaatit.
 3. Maadai: intialaiset ja iranilaiset, meedialaiset, persialaiset, afgaanit, kurdit
 4. Tuubal: Mustanmeren eteläpuoliset heimot
 5. Tiiras: traakialaiset, teutonit, germaanit, skandinaavit, anglosaksit, juutit
 6. Mesek: Venäjä
 7. Goomer: keltit

 
Laajempi selonteko aiheesta löytyy suomeksi sivulta kreationismi.fi/?p=2&id=44

ja englanniksi sivulta www.creationontheweb.com/images/pdfs/cabook/chapter18.pdf

Erittäin hyvä aiheeseen liittyvä sivusto:   Romanit - kadonnut heimo  
 

27.11.07