Suomi maksaa

 

Yle Teeman dokumentti Suomen sotakorvauksista entiselle Neuvostoliitolle oli vaikuttava kuvaus siitä, miten valtava määrä korvauksena toimitettavia tuotteita oli ja kuinka paljon työtä niiden valmistaminen vaati. Asia vielä korostuu, kun ajatellaan, että noita tuotteita vaadittiin sodan köyhdyttämältä Suomelta kiireellä heti sodan jälkeen.

Korvausten kokonaissummaksi arvioitu 226,5 miljoonaa dollaria ei vielä kerro kovinkaan paljon siitä, mitä kaikkea niihin sisältyi. Ensinnäkin Suomen oli pakko rakentaa tehtaita ja voimalaitoksia tuotteiden valmistusta varten. Tarvittiin myös ammattityövoimaa tuplasti aiempaan verrattuna, mikä vaati lisää koulutusta ja oppilaitoksia. Työläisille piti rakentaa myös asuntoja, mikä sekään ei ollut vähäinen menoerä.

Suurimpia tuoteryhmiä olivat metsäteollisuuden ja puunjalostusteollisuuden tuotteet. Niihin sisältyi mm. yli 600 puutaloa, vaneria 105 000 kuutiometriä, kartonkia 60 miljoonaa kg sekä suuret määrät kuitulevyä, paperia, puuhioketta ja selluloosaa. Paperikoneita kaikkine lisäosineen piti toimittaa 4 kappaletta.

Suuri tuoteryhmä olivat myös metalliteollisuuden tuotteet. Rautaa ja terästä toimitettiin 500 000 tonnia ja kuparia 40 000 tonnia. Niitä varten puolestaan oli rakennettava suurvalimoita. Kupari toimitettiin suureksi osaksi jalostettuna levyiksi, johdoiksi, langoiksi ja putkiksi. Tuotteiden valmistamiseksi tehtaisiin tarvittiin koneita ja teknisiä laitteita melkoinen määrä. Tehtaissa sitten valmistettiin turbiineja, lokomotiiveja (300 kpl + 200 pienempää), höyrykattiloita ja höyryvetureita, joita piti toimittaa n. 600 kpl ja junavaunuja tuhansia kappaleita. Tuotteiden oli myös täytettävä ankarat laatuvaatimukset. Puunjalostustehtaiden koneita ja mm. erilaisia hammaspyöriä toimitettiin satoja kappaleita sekä miljoonittain erilaisia ruuveja ja muttereita. Niitä varten piti valmistaa lukuisia erikoistyökaluja ja tarkkuuskoneita. Sähkömoottoreita toimitettiin 64 000 kpl.

Yksi suurimpia tuotealoja olivat laivateollisuuden tuotteet. Erilaisia laivoja oli kaikkiaan satoja, joista 200 proomua ja saman verran hinaajia, höyrylaivoja 9 kpl, 30 proomua ja 50 jokihinaajaa. Ankkuriketjuakin piti valmistaa ja toimittaa yhteensä n. 200 km! Purjealuksia toimitettiin 90 kpl.

Kun ajattelee tätä valtavaa tavaramäärää, on todella kunnioitettava saavutus Suomelta, että kaikki sovitut korvaukset toimitettiin ajallaan, vajaassa kymmenessä vuodessa. Suomi onkin maailman ainoa maa, joka maksoi velkansa täysin ja ajallaan. Toisaalta korvausten maksaminen pakotti Suomen kehittämään teollisuuttaan enemmän kuin ilman tätä pakotetta olisi ehkä tapahtunut. Niinpä sen loputtua Suomi oli teollisesti kehittynyt maa ja valmis kilpailemaan osaamisessa muiden maiden kanssa.


Dokumentti on vielä jonkin aikaa nähtävissä YLe Areenassa. Kannattaa katsoa, mikäli se jäi Teemalta näkemättä.

20.09.2012