VT:n käännösvirheistä

 

K.O. Syväntö on tehnyt arvokasta työtä tuodessaan esille suomalaisen Raamatun käännösvirheitä. Vaikka melkein kaikki hänen esittämänsä sata VT:n kohtaa ovatkin selviä käännösvirheitä, joukosta löytyy kuitenkin muutama, joiden kohdalla hän on turvautunut pikemminkin tulkintaan kuin kääntämiseen. Näin on mm. seuraavissa kohdissa:

 

1 Moos. 1:2: "Ja maa oli autio ja tyhjä".

Tämän kohdan Syväntö selittää niin, että maa tuli autioksi, koska aiempi Luciferin hallitsema rappeutunut järjestelmä tuhottiin. Hän vetoaa siihen, että alkutekstin mukaan maa TULI autioksi. Mutta mitä muutakaan se voisi olla kuin autio ja tyhjä ennen kasvi- ja eläinkunnan luomista?

Luomiskertomuksessa mikään ei viittaa siihen, että maan päällä olisi ollut elämää jo aiemmin ja että maa olisi autioitettu sen turmeltumisen seurauksena. Sitä paitsi Raamattu ei alunperin edes tunne Lucifer-nimistä persoonaa; nimi on myöhäisempää perua ja käännösvirheiden ym. johdosta sekoitettu Saatanaan joissakin englanninkielisissä raamatunkäännöksissä (esim. KJV). Antiikissa nimi viittasi aamutähteen eli Venukseen (Wikipedia).

 

3 Moos. 17:11: "Sillä lihan sielu on veressä, ja minä olen sen teille antanut alttarille, että se tuottaisi teille sovituksen: sillä veri tuottaa sovituksen, koska sielu on siinä."

Syvännön mukaan tarkka käännös kuuluu: "Sillä lihan elämä on veressä; sen tähden minä olen antanut sen teille alttarille, jotta se tuottaisi teidän elämällenne sovittavan katteen (covering), sillä veri, koska siinä on elämä, saa aikaan sovituksen."

Tässä raamatunkohdassa sieluksi käännetty hepr. sana on nefesh, joka voidaan tosin kääntää elämäksi, mutta myös sieluksi. Vrt. 1 Moos. 2:7: "... ihmisestä tuli elävä sielu." (hepr. nefesh chayyah). Itse asiassa sielu ja elämä ovat Raamatussa lähes synonyymejä.

 

Saarn. 9:10: "Tee kaikki, mitä voimallasi tehdyksi saat, sillä ei ole tekoa, ei ajatusta, ei tietoa, eikä viisautta tuonelassa, jonne olet menevä."

Syväntö selittää:
"Oikea käännös kuuluu: 'Tee kaikki, mitä tehdyksi saat, koko voimallasi, sillä ei ole enää tekoja, ei tietoa, eikä viisautta tuonelassa, jonne olet menevä.' Kyllä siellä ajatuksia on ja tunteitakin. Mutta mitään ei voi enää muuttaa, ja maallinen tieto ja viisauskin on siellä arvotonta."

Tässä Syväntö kääntää oman tulkintansa mukaisesti (perustellen sitä rikas mies ja Lasarus -vertauksella) ja jättää yhden vaihtoehdoista pois. Esim. Juutalaisen julkaisuseuran Raamattu kääntää tämän kohdan: "...for there is no work (tekoja), nor device (aikeita, suunnitelmia), nor knowledge (tietoa, tietoisuutta) nor wisdom (viisautta), in the grave, whither thou goest." Samoin kääntää myös KJV.

 

Jooel 2:20: "Ja mikä pohjoisesta tulee, sen minä karkoitan teistä kauas ja syöksen sen kuivaan ja autioon maahan, sen alkupään Idänmereen ja sen loppupään Länsimereen. Ja siitä nousee löyhkä, nousee katku. Sillä suuria se on yrittänyt."

Syvännön mukaan "Tässä on kyse pohjoisen suurvallan (Venäjän) hyökkäyksestä Israeliin ja hyökkääjien kohtalosta." Hän myös toteaa: "...koko kommunistisen Venäjän laaja imperiumi romahtaa ja sen alaisina olevat kansat vapautuvat. Venäjän vallan TÄYTYY ROMAHTAA, ennen kuin Euroopan kymmenvaltio voi muodostua entisen Rooman valtakunnan alueelle. Unkari, Bulgaria ja Romania kuuluivat entiseen Rooman valtakuntaan ja niiden täytyy vapautua Venäjän orjuudesta voidakseen liittyä Danielin ennustamaan valtioliittoon."

Tämän kohdan selityksessä ei ole kysymys oikeasta käännöksestä vaan Hesekielin ennustuksen tulkinnasta, joka ei näytä pitävän paikkaansa. Euroopan Unioniin kuuluu jo nyt 27 valtiota, mukana ovat myös Syvännön mainitsemat Unkari, Bulgaria ja Romania. Kommunistinen järjestelmä on Venäjällä romahtanut, mutta Suomi ei ole saanut takaisin valloitettuja alueitaan. Voi myös kysyä, mitä syytä Venäjällä olisi hyökätä Israeliin?

 

Sak. 6:8: "Sitten hän huusi minut ja sanoi minulle näin: 'Katso, ne jotka lähtivät pohjoiseen maahan, saattavat minun Henkeni lepäämään pohjoisessa maassa.' "

Tämänkin ennustuksen Syväntö liittää Venäjään:

"Jo vuonna 1909 julkaistu Scofield reference Bible, s. 883, sanoo, että Jumalan tuomio tulee kohtaamaan Venäjää, kun se on päässyt valtansa kukkuloille (at the climax)."

Myös tässä tapauksessa on kyseessä raamatuntulkinta, joka ei välttämättä ole oikea.

Syvännön koko teksti löytyy mm. täältä:
http://koti.phnet.fi/petripaavola/VTvirheitaKO

 
 
 
06.05.08