Uskovien ylöstempaus

Ajan merkkejä tarkkailevat kristityt ovat huolestuneena panneet merkille maailmantilanteen jatkuvan huonontumisen, ja monet pitävät sitä merkkinä Jeesuksen toisen tulemisen läheisyydestä. Monet myös uskovat, että Jeesus tullessaan pelastaa kaikki elossa olevat vanhurskaat tulevasta ahdingon ajasta tempaamalla heidät turvaan suoraan taivaaseen.

Johdanto

Laitoskirkoissa tämä asia ei juurikaan ole esillä, mutta varsinkin karismaattisissa suuntauksissa ja uudemmissa herätysliikeissä se on hyvinkin keskeisellä sijalla. Hyvin yleisen näkemyksen mukaan ne, jotka ovat 'pelastettuja' ja/tai 'uudestisyntyneitä ja 'ottaneet Jeesuksen sydämeensä' temmataan yhtäkkiä, ilman varoitusta 'yläilmoihin' jollakin tietyllä hetkellä. Kaikki muut - mukaan lukien ne miljardit, jotka eivät ole kuulleetkaan Jeesuksesta - jäävät maan päälle suureen ahdistukseen tai koettelemukseen antikristuksen hallitessa. Tänä 7 vuoden aikana maailmassa vallitsevat sodat, sairaudet, nälänhätä ja harhainen uskonnollisuus. Antikristus sallii juutalaisten jälleenrakentaa Jerusalemin temppelin, mutta se kuitenkin tuhotaan kolmen ja puolen vuoden kuluttua (antikristuksen hallinnon puolivälissä). Tämän ajanjakson lopulla Kristus tulee - kolmannen kerran - ja hävittää antikristuksen joukot.

Tempauksen yksityiskohdista vallitsee kuitenkin näkemyseroja. Joidenkin mielestä tapahtuma ei ole lainkaan salainen, vaan ylöstemmatut jopa olisivat jollakin tavoin 'pilvissä' kaikkien näkyvissä, ainakin jonkin aikaa. Toiset taas uskovat ylöstempauksen tapahtuvan niin yllättäen ja äkisti, etteivät jäljelle jääneet ymmärrä, mihin nämä ihmiset ovat kadonneet. Tällainen tapahtuma johtaisi tietysti melkoiseen kaaokseen. Voi vain kuvitella seurauksia, kun suuri osa bussien ja junien kuljettajista, lentokoneiden ohjaajista, opettajista, lääkäreistä, sairaanhoitajista, johtajista, toimihenkilöistä, virkailijoista, huoltomiehistä ja lukemattomista eri alojen työntekijöistä ja vastuuhenkilöistä sekä perheiden isistä, äideistä, ehkä lapsistakin äkkiä katoaisi!

USA:ssa jotkut ovat jo ryhtyneet valistamaan ihmisiä tämän tapahtuman varalta videoiden, kirjojen ja jopa pelien avulla. Eräs ryhmä on laatinut erityisen 'tempausindeksin', joka Dow Jones -teollisuusindeksin tavoin laskee lopun ajan läheisyyttä kulloisenkin maailmantilanteen pohjalta. "Mitä suurempaa lukua indeksi näyttää", todetaan ryhmän nettisivulla, " sen nopeammin olemme siirtymässä kohti ahdistuksen aikaa edeltävää ylöstempausta."

Eräs toinen ryhmittymä on mennyt jopa niin pitkälle, että on laatinut automaattisesti lähetettävän sähköpostiviestin ylöstemmattujen ystäviä ja perheenjäseniä varten. Kirjeessä todetaan:

"Hyvä ystävä. Tämän tiedotteen on lähettänyt sinulle ystävä tai sukulainen, joka on miljoonien ja miljoonien muiden tavoin äskettäin kadonnut tästä maailmasta. He haluavat lähettää tämän viestin, koska ovat huolissaan teistä ja haluavat teidän tietävän totuuden siitä, mihin he ovat menneet. Tämä voi tulla sinulle shokkina, mutta se, joka tämän lähetti, on otettu ylös taivaaseen..."

Viesti jatkuu:

"Olen varma, että tulee olemaan paljon spekulaatiota siitä, mitä näille ihmisille tapahtui. Maailman johtajat ja jotkut tiedemiehet tulevat esittämään niin uskottavan tuntuisia teorioita, että useimmat pitävät niitä totena."

Miljoonat ihmiset suhtautuvat vakavasti tällaisiin profetioihin. Lienee siksi paikallaan tasapuolisuuden vuoksi tarkastella myös tähän salaiseen tempauskäsitykseen kriittisesti suhtautuvien näkemyksiä. Seuraavassa erään kirkkokunnan (The Restored Church of God) käsityksiä tästä asiasta.

 
 

Tempauskäsityksen historiaa

Monet uskovat, että ylöstempaus on aina kuulunut kristilliseen opetukseen. Siksi on yllättävää havaita, ettei näin ole. Tämä dogmi oli tuntematon aina 1500-luvulle asti.

1600 -luvulla eräs katolisista vasta-uskonpuhdistajista, jesuiittapappi Joseph Ribera kirjoitti Ilmestyskirjaa koskevan selitysteoksensa. Häivyttääkseen katolisen kirkon yltä Lutherin, Calvinin ym. uskonpuhdistajien siihen lyömän antikristus-leiman Ribera kehitti futurismina tunnetun näkemyksen, jonka mukaan Ilmestyskirjan kuvaukset koskisivat vain ihmiskunnan historian seitsemää viimeistä vuotta. Katolinen kirkko ei siten voinut olla antikristus, koska tämä tulisi esiintymään vasta Kristuksen tulemuksen ajankohtana. Tämä kirjoitus kylvi siemenen myöhemmälle tempauskäsitykselle. Katolisessa kirkossa Riberan tulkinta hyväksyttiin samoin perustein kuin monet muut, myöhemmät oppilisäykset:

"Uskon ohjeen eli pätevän taivasoppaan täytyy kyetä rakentamaan kaikki pelastukselle välttämättömät totuudet. [Raamatun] kirjoitukset eivät yksinään sisällä kaikkia totuuksia joihin kristityn pitäisi sitoutua, eivätkä tarkoin esitä kaikkia kristityille kuuluvia velvotteita.." (Faith of Our Fathers, Cardinal Gibbons, p. 89, 1917)

Katoliset johtajat eivät peitelleet väitettään, että traditio on Kirjoituksiakin tärkeämpi. Periaatteessa jo Trenton konsiili antoi traditiolle saman arvovallan kuin Raamatulle. Hyväksymällä futurismin kaltaisia opetuksia kasvavan protestanttisuuden vastaisessa taistelussaan katolisuuden täytyi katsoa muualle kuin Raamattuun.

Vajaat 300 vuotta myöhemmin tämä oppi löysi tiensä protestantismin sydämeen, alkaen anglikaanisesta opettajasta John Nelson Darbysta. Tempaus-opin isänä tunnettu Darby opetti, että Kristus tulisi salaisesti kokoamaan seuraajansa toisessa tulemisessaan ja palaisi sitten tuhoamaan antikristuksen kolmannessa tulemisessaan. Darbyn opetusta jatkoi hänen oppilaansa Cyrus Scofield.

John A. Anderson kirjoittaa julkaisussa Heralds of the Dawn miten tämä alunperin katolinen vastauskonpuhdistus-teologia alkoi levitä:

"Katolis-apostolinen kirkko sai alkunsa Englannissa vuonna 1830. Sen perustivat miehet ... joiden väitettiin saaneen jumalallisen innoituksen. He sanoivat Pyhän Hengen paljastaneen heille, että viimeiset ajat ovat tulleet ja Herran paluu on lähellä, ja että Hän salaisessa tulemisessaan tempaisi luokseen ne uskovat, jotka ovat valmiit. Muiden uskovien pitäisi selviytyä suuren ahdistuksen läpi, minkä jälkeen Kristus tulisi näyttävästi kaikessa voimassaan."

Miljoonat kristityt ovat sokeasti hyväksyneet tämän tempausteorian - siitä pelosta mitä voisi tapahtua, jos he eivät tunnusta tätä 'raamatullista totuutta'. Tämä oppi sai kuitenkin alkunsa katolisten pappien mielessä.

Mitä todella tapahtuu?

Niin sanotussa öljypuuvertauksessa (Matt. 24. luku) Jeesus kuvailee tulemiseensa liittyviä tapahtumia. Sen mukaan tuolloin vallitsee samankaltainen tilanne kuin Nooan aikana, jolloin maailma oli täynnä väkivaltaa (1 Moos. 6:11) ja ihmiset puuhailivat päivittäisissä askareissaan ja mielipuuhissaan kun vedenpaisumus tuli ja yllätti heidät. Vertauksessaan Jeesus viittaa myös Jerusalemin temppelin piiritykseen, häpäisyyn ja hävitykseen:

"Ettekö näe näitä kaikkia? Totisesti minä sanon teille: tähän ei ole jäävä kiveä kiven päälle, maahan jaottamatta... Kun te siis näette hävityksen kauhistuksen, josta on puhuttu profeetta Danielin kautta, seisovan pyhässä paikassa - joka tämän lukee, se tarkatkoon - silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoot vuorille; ... Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule." (Matt. 24:1,2,15,16, 21)

Pian Jeesuksen paluun jälkeen armeijat jälleen saartavat Jerusalemia, mikä on uskoville merkki, jotta he tietävät paeta 'vuorille' turvaan. Nämä vuoret eivät kuitenkaan kuvaa taivasta, vaan Jumalan tosi kirkkoa, jonka suojissa he voivat pelastua.

 

Tempauksen tueksi esitettyjen kohtien tarkastelua

Dan. 9:27:

"Ja hän tekee liiton raskaaksi monille yhden vuosiviikon ajaksi, ja puoleksi vuosiviikoksi [oik. keskellä vuosiviikkoa] hän lakkauttaa teurasuhrin ja ruokauhrin; ja hävittäjä tulee kauhistuksen siivillä. Tämä loppuu vasta, kun säädetty tuomio vuodatetaan hävittäjän ylitse."

Tässä vuosiviikoksi käännetty heprealainen sana on sabua, mikä voi tarkoittaa sekä viikkoa että vuosiviikkoa. Tempausteoriassa sen tulkitaan viittaavan ihmiskunnan historian viimeiseen seitsemään vuoteen eli seitsemään 'profeetalliseen päivään'. Itse asiassa tämä jae viittaa siihen 'hävityksen kauhistukseen' (Matt. 24:15,16), jolloin miehitysjoukot saartavat Jerusalemia ja tekevät lopun päivittäisten uhritoimitusten suorittamisesta. Toisaalta jae viittaa myös Jeesuksen aikaan; hänet surmattiin 3½ vuoden kuluttua ensiesiintymisestään eli keskellä vuosiviikkoa.

Matt. 24:36-42:

"Mutta siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan, eivät taivasten enkelit, eikä myöskään Poika, vaan Isä yksin. ...Silloin on kaksi miestä pellolla; toinen korjataan talteen, ja toinen jätetään. Kaksi naista on jauhamassa käsikivillä; toinen korjataan talteen, ja toinen jätetään. Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee."

Elämä näyttää siis olevan kaikin puolin normaalia juuri ennen suuren ahdistuksen alkua. Sitten täysin odottamatta alkaa tapahtua: nälänhätä, kulkutaudit ja sotatoimet vaativat kaksi kolmasosaa nykyisen Israelin väkiluvusta. Loput hajaantuvat eri puolille. Hesekiel ennustaa:

"Kolmannes sinusta kuolee ruttoon ja nääntyy nälkään sinun keskelläsi. Kolmannes kaatuu miekkaan sinun ympärilläsi. Kolmanneksen minä hajotan kaikkiin tuuliin, ja minä ajan niitä takaa paljastetulla miekalla." (Hes. 5:12)

Monet uskovat, että Jumala pelastaa vanhurskaat ahdistuksesta tempaamalla heidät taivaaseen. Jos kuitenkin kirjaimellista tulkintaa sovellettaisiin kaikkiin muihinkin Matt. 24. luvun kohtiin, jouduttaisiin hyväksymään myös se, että vain tietyt, kuvauksessa erikseen mainituissa puuhissa olevat ihmiset temmattaisiin suojaan. Tätä Jeesus ei tietenkään tarkoittanut; hän käytti näitä tapauksia vain esimerkkeinä.

Joh. 14:1-3:

"Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Uskokaa Jumalaan, ja uskokaa minuun. Minun Isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa? Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen."

Termi 'asuinsija' (kreik. mone) tarkoittaa asuntoa, asuinpaikkaa tai virka-asuntoa. Muinaisen Israelin temppeli tarjosi asuntoja monille erilaisia tehtäviä hoitaville papeille. Eri huoneet edustivat siten myös erilaisia tehtäviä eli virkoja. Jeesuksen paluun yhteydessä hänen uskollisilla palvelijoillaan on erilaisia tehtäviä toimiessaan Hänen johdollaan kuninkaina ja pappeina (Matt. 5:5; 19:28, 1Tim. 2:12, Ilm. 3:21; 5:10; 20:46) Tämä tapahtuu maan päällä - ei taivaassa.

1 Kor. 15:50-54:

"Mutta tämän minä sanon, veljet, ettei liha ja veri voi periä Jumalan valtakuntaa, eikä katoavaisuus peri katoamattomuutta. Katso, minä sanon teille salaisuuden: emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme, yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa; sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme. Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutuman katoamattomuuteen, ja tämän kuolevaisen pitää pukeutuman kuolemattomuuteen. Mutta kun tämä katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen ja tämä kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen, silloin toteutuu se sana, joka on kirjoitettu: "Kuolema on nielty ja voitto saatu".

Näiden jakeiden sanotaan osoittavan, että kaikki tapahtuu hyvin nopeasti Kristuksen toisessa tulemisessa. Monilta jää huomaamatta kohta: "viimeisen pasuunan soidessa." Tähän viimeiseen - seitsemänteen - pasuunaan viitataan myös Ilm. 11:15:

"Ja seitsemäs enkeli puhalsi pasunaan; niin kuului taivaassa suuria ääniä, jotka sanoivat: 'Maailman kuninkuus on tullut meidän Herrallemme ja hänen Voidellullensa, ja hän on hallitseva aina ja iankaikkisesti'" (Ilm. 11:15).

Sekä 1 Tess. 4:16:

"Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin;"

Tämä osoittaa Jeesuksen tulemuksen tapahtuvan 'käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa', joten tapahtuma ei voi olla huomaamattoman lyhytkestoinen. Samaa osoittaa Matt. 24:30-31:

" Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella. Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin."

Nämä kohdat eivät tue ajatusta Kristuksen salaisesta tulemuksesta. Seitsemäs ja viimeinen pasuuna ilmoittaa selvästi Hänen paluunsa. Samalla se on merkkinä ensimmäisestä ylösnousemuksesta, jolloin 'Kristuksessa kuolleet' nousevat ja elossa olevien vanhurskaiden tavoin muuttuvat kuolemattomaan olomuotoon.

1 Tess. 4:15-17:

"Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin; sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa."

Myös nämä jakeet liittyvät seitsemännen pasuunan ilmoittamaan tapahtumaan. Seitsemäs pasuuna on myös viimeinen. Sen jälkeen ei voi tulla enää toista viimeistä pasuunaa. Jos Jeesus tulisi vielä kolmannen kerran, pitäisi olla myös kahdeksas pasuuna, mutta sellaista ei profetioissa mainita.

'Salaman leimahdus' ja 'tulemus'

"Sillä niinkuin salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on oleva Ihmisen Pojan tulemus." (Matt. 24:27)

Tässä käytetyt kreikkalaiset sanat astrape ja parousia on usein tulkittu väärin. Astrape tarkoittaa salamaa, salamointia, kirkasta loistoa tai hehkua. Ennustuksessaan Jeesus esitti sen nimenomaan salaisen läsnäolon vastakohtana.

"Sentähden, jos teille sanotaan: 'Katso, hän on erämaassa', niin älkää menkö sinne, tahi: 'Katso, hän on kammiossa', niin älkää uskoko." (Matt. 24:26)

Kyseessä on siten tapahtuma, jota kukaan ei voi olla näkemättä. Jotkut salaista tempausta puoltavat silti olettavat, etteivät kaikki huomaa tällaista 'idästä länteen' näkyvää ts. maailmanlaajuista ilmiötä.

'Tulemukseksi' käännetty alkukielen sana on parousia. Se merkitsee paitsi tulemista myös läsnäoloa. Periaatteessa läsnäolo voisi olla myös näkymätön, mutta kaikki kohdat, joissa sana parousia esiintyy, viittaavat aina selvästi Jeesuksen näkyvään tulemukseen.

Lopuksi

Yhteenvetona tämän kirkkokunnan käsityksistä voisi todeta, että valittujen kokoaminen suojaan tapahtuu suuren ahdistuksen aikana ja osaksi jo sitä ennen. Se merkitsee hakeutumista tosi kirkon suojaan eikä ole sama asia kuin pyhien lopullinen kokoaminen ja ylöstempaus, joka tapahtuu Kristuksen tulemuksen ja yleisen ylösnousemuksen yhteydessä. Tämä Kristuksen toinen tulemus on myös lopullinen (kolmatta ei ole). Samalla se on päätös ahdistuksen ajalle, joka kohdistuu erityisesti Israeliin, uskonnollis-poliittisten voimien estäessä kansalaisia suorittamasta palvontamenoihinsa kuuluvia päivittäisiä toimituksia.

 
Lisäys 17.10.6

Yhtenä esimerkkinä toisenlaisista ylöstempausta käsittelevistä profetioista on seuraava Robert G. Barbarian nettisivullaan esittämä. Hän myös kirjoittanut kolme kirjaa tästä ja muista raamatullisista aiheista.

"Ensimmäisen, vuonna 1997 tapahtuneen kokemukseni jälkeen olen puhunut HERRAN kanssa päivittäin. Lähes kaikissa keskusteluissamme Jumala on muistuttanut minua pian odotettavissa olevasta YLÖSTEMPAUKSESTA. Useimmat lopun ajan merkeistä ovat jo täyttyneet, joten on vain ajan kysymys milloin se tapahtuu. Se on varmasti lähellä ja koputtaa jo ovelle.

HERRA on kertonut minulle, että ensimmäisessä ylöstempauksessa (kirkon/seurakunnan ylöstempauksessa), otetaan ryhmä, josta kirjoitukset käyttävät nimitystä KRISTUKSEN MORSIAN. Siihen kuuluu ainoastaan 800 000 aikuista ja 9 600 000 lasta. Se on vähemmän kuin kymmenesosa prosenttia maailman nykyisestä kuudesta miljardista ihmisestä.

Loput jäljelle jääneistä joutuvat kärsimään ainakin 21 kuukautta suuren ahdistuksen aikaa odottaen toista ylöstempausta, jota sanotaan 'suuresta ahdistuksesta tulevien pyhien ylöstempaukseksi'. Yhdessä 144 000 'pyhän' kanssa otetaan 389 600 000 muuta ihmistä, joita kirjoituksissa kutsutaan 'häävieraiksi'. Kaikki nämä temmataan maan päällä elävien joukosta taivaaseen tuhatvuotiskauden lopulla.

Siten, päinvastoin kuin kirkot opettavat, lopun aikana taivaaseen menevien lukumäärä on 400 miljoonaa ihmistä niistä 6 miljardista, jotka nykyään kansoittavat maapallon. Se on noin kahdeksan prosenttia maailman väkiluvusta.

Pyhien ylöstempauksen jälkeen yksi kolmasosa maassa olevista saa ylösnousemuksen kuolleista ja he hallitsevat Kristuksen kanssa tuhat vuotta. Nämä ovat niitä, joista Ilm. käyttää nimitystä 'teloitettujen sielut'. He eivät mene taivaaseen tuhatvuotiskauden jälkeen vaan palaavat maan tomuun. He ovat niitä, jotka ovat kieltäytyneet ottamasta 'pedon merkkiä' ja joutuneet tapetuiksi Jumalan nimen ja Jeesuksen todistuksen tähden. Palkkioksi marttyyriudestaan he saavat hallita tuhat vuotta Kristuksen kanssa." (!)

Lähde: http://www.accdatbooks.com/

 

Laaja kooste ylöstempauksesta

 
31.07.06