Teosofia pähkinänkuoressa

 

Alkuperäisen teosofisen liikkeen kannatus lienee nykyisin suhteellisen pieni, mutta useat sen edustamat näkemykset ovat yhä voimissaan - joko sellaisinaan tai muuntuneina - monissa siitä haarautuneissa liikkeissä kuten antroposofiassa, kristosofiassa, kristiyhteisössä ja lukemattomissa muissa ns. 'esoteerisissa' liikkeissä. Myös New Age -liike on omaksunut siitä monia näkemyksiä. Teosofisen liikkeen perustivat H.P. Blavatsky ja H.S. Olcott v. 1875.

 

H. P. Blavatsky


Helena Petrovna Blavatsky (HPB)


Historiikki:

 • Syntyi 12.8.1831 Jekaterinoslavissa, Ukrainassa. Os. von Hahn
 • 1839 sai sisarensa kanssa engl. kotiopettajattaren
 • 1845 matkusteli setänsä kanssa Uralin ja Altain seudulla
 • 1846 matkusti isänsä kanssa Ranskaan ja Lontooseen, missä opiskeli pianonsoittoa.
 • 1848 tutustui vapaamuurari, prinssi Galiziniin joka kertoi Egyptin maagikoista. Avioitui varakuvernööri Blavatskyn kanssa. Matkusteli Turkissa. Pakeni miehensä luota Konstantinopoliin.
 • 1849- matkusteli Kreikassa,Turkissa ja Egyptissä, jossa tutustui 'Luxorin veljeskuntaan' ja koptiokkultisti Paulos Metamoniin.
 • 1850- matkusti Pariisiin ja Lontooseen, jossa tapasi gurunsa Moryan.
 • 1852 matkusteli Kanadassa, New Orleansissa, Keski- Ja Etelä-Amerikassa. Perehtyi Woodoo- kulttuuriin New Orleansissa
 • 1853 matkusti Ceyloniin ja Bombayhin; yritti Tiibetiin, mutta estettiin. Palasi Singaporen ja Jaavan kautta Lontooseen.
 • 1854 Lontoon filharmoonisen seuran jäsen.
 • 1855 New Yorkiin ja läpi mantereen Kaliforniaan.
 • 1856- toinen matka Itä-Aasiaan Japanin kautta. Oleskeli uskontoihin perehtyen mm. Etelä- Intiassa, Assamissa, Burmassa, Kiinassa ja Kashmirissa. Kashmirista hän meni Tiibetiin, jossa oleskeli pari viikkoa.
 • 1858 Tutustui Pariisissa meedio D.D.Homeen ja nykyaikaiseen spiritismiin.
 • 1859- Pietarissa Ja Pskovissa herätti huomiota mediumistisilla kyvyillään
 • .
 • 1860- Kaukasiassa, missä jonkin aikaa miehensä Blavatskyn luona.
 • 1863 Puolassa
 • 1864- Kaukasiassa, Balkanilla, Syyriassa, Egyptissä ja Palestiinassa, jossa tutustui Libanonin druuseihin.
 • 1866 Balkanin maissa ja Italiassa (Garibaldin joukoissa?)
 • 1868 Serbian kautta itään, mm. Konstantinopoliin.
 • 1868- Tiibetissä oman kertomansa mukaan.
 • 1871- Egyptissä ym.
 • 1872- Odessaan, Romaniaan, Serbiaan
 • 1873- New Yorkiin
 • 1874- kirjoitteli spiritistisiin ja venäläisiin lehtiin, alkoi kääntää Darwinin Lajien Syntyä venäjän kielelle. Tutustui Eddy-nimiseen meediopariskuntaan Ja tapasi siella H.S. Olcottin.
 • 1875 solmi muodollisen avioliiton C.Betanellyn kanssa, mutta tämä muutti pian erilleen. 'Luxorin Veljeskunnan' kirjeitä alkoi ilmaantua HPB:n välityksellä; HPB ja HSO perustivat Teosofisen seuran.
 • 1877 Isis Unveiled julkaistiin ja HPB otettiin jäseneksi Mephis & Misraim -vapaamuurarijarjestöön, johon myöhemmin liittyi mm. Rudolf Steiner.
 • 1878 Yhdysvaltain kansalainen, virallinen ero Betanellysta.
 • 1879 Bombeyhin, jossa perustettiin toinen päämaja.
 • 1880 Ceyloniin, jossa HPB, HSO ja pari muuta kääntyivat virallisesti budhalaisuuteen.
 • 1882 Darjeelingiin, Sikkimiin ja Tiibetin rajalle tapaamaan 'mestareita'.
 • 1883 rakennettin 'okkulttinen huone' Adyariin ns. mahatmakirjeiden välittämistä varten.
 • 1884 Marseillehin, Pariisiin, Lontooseen, Saksaan ja C.W. Leadbeaterin kanssa Egyptiin ja Intiaan.
 • 1886 monet huomattavat teosofit erosivat Teosofisesta seurasta. Masentunut HPB suunnitteli lähtemistä nunnaksi Kiinaan.
 • 1887 HPB sairastui ollen kuoleman partaalla, mutta parani pian, oman kertomansa mukaan Moryan ihmeparantamana. Alkoi kirjoitella Lucifer-lehteen.
 • 1888 Salainen Oppi I ja II julkaistiin. HPB:sta tuli Lucifer-lehden päätoi­mittaja
 • 1891 H. P. Blavatsky kuoli

Henry Steel Olcott (HSO)

s. 2.8.1832 Orangessa New Yorkin osavaltiossa. H. S. Olcott oli Teosofisen Seuran varsinainen perustaja. Hän ehdotuksestaan myös otettiin käyttöön nimi 'teosofinen'. Hän toimi aluksi tutkijana maanviljelyksen alalla. Hän oli kiinnostunut spiritistisistä ilmiöistä ja vapaamuurariudesta. USA:n sisällisodassa hän yleni everstiksi. Opiskeli sittemmin lakitiedettä ja perusti asianajotoimiston, jossa tutustui W. Q. Judgeen, josta tuli yksi teosofisen liikkeen perustajista. Laatiessaan lehtiartikkeleita spiritismistä hän tutustui H. P. Blavatskyyn v. 1874.

Olcott oli Seuran ensimmäinen presidentti ja hoiti virkaa kuolemaansa asti. Hän teki myös lähes kaikki käytännön järjestelyt, hankki HPB:lle vaikutusvaltaisia tuttavuuksia, osallistui hänen kirjojensa toimitukseen, lähteiden etsintään ja hankki hänelle tuhansia sivuja orientalistista kirjallisuutta, jota lainataan HPB:n teoksissa.

Intiassa ollessaan hän mm. perusti ensimmäisen koulun kastittomille, perusti Adyarin kirjaston ja osallistui Kansalliskongressin perustamiseen. Nykyinen Sri Lankan (Ceylon) valtio kunnioittaa häntä monin tavoin. Olcott oli näkemyksiltään ensisijaisesti budhalainen. Hän hyväksyi Blavatskyn opeista lähinnä sen, mikä oli sopusoinnussa budhalaisen Dharman kanssa. Kauko-Idän maiden historiankirjoituksessa hänet nähdäänkin ensisijaisesti budhismin reformoijana ja vasta toissijaisesti Teosofisen Seuran perustajana. Hän kuoli 1907.

 


Oppirakennelma
 

Jumaluus on persoonaton, ääretön, panteistinen Absolyytti (Parabrahman)

Absoluutista virtasi jumaluusvoima, kollektiivinen tajunta (Logos), josta on erilaisia versioita (mm. Brahma-Vishnu-Shiva kolminaisuus). Kullakin linnunratajärjestelmällä on omat pienemmät Logoksensa.

Logos verhoutuu eri tasojen aineeseen. Tasot ovat toisiaan lapäiseviä palloja, joita ei erota paikka vaan erilainen kokoonpano.

Universumi on ääretön pantheoni eriasteisia ja eri tasoilla eläviä olentoja.

Tasoja on seitsemän:

 1. Aditaso eli jumalallinen maailma
 2. Anupadakataso eli monadinen maailma
 3. Atminen eli nirvaaninen taso
 4. Budhinen taso eli intuitiomaailma
 5. Mentaali- eli älytaso, jossa ylempi ja alempi puoli
 6. Astraalitaso eli tunnemaailma
 7. Fyysinen taso, jossa eetterinen ja karkea-aineinen puoli

Kukin taso jakaantuu vielä seitsemään alatasoon.

Maailmankaikkeuden kaikissa osissa tapahtuu jatkuvaa syntymistä, kehittymistä, rappeutumista ja jälleensyntymistä.

Maapallon kehitys

on tapahtunut kausissa, jotka on nimetty eri planeettakausiksi. Kehitys on kulkenut linjaa eetterinen-kaasumainen-nestemäinen-kiinteä. Vastaa pitkälle budhalaista ja hindulaista käsitystä.

Planeettakaudet:

Saturnus-Aurinko-Kuu-Maa-Jupiter-Venus-Vulkanus, joista kolme viimeistä ovat tulevia kausia. Kehitys ei teosofian mukaan ole darvinistista evoluutiota, vaan se kulkee henkisestä fyysiseen ja takaisin henkiseen jälleensyntymien kautta.

Teosofiseen käsitteistöön kuuluvat myös mm.:

Akaasha eli kosmisena muistina toimiva maailmaneetteri
Aurat eli eräänlaiset henkiset kehot
Dzyanin kirja,
joka teosofisen käsityksen mukaan on maailman vanhin kirja, kirjoitettu tuntemattomalla kielellä. Alkuperäisen teoksen sanotaan olevan maapallomme okkulttisen päämiehen (?) huomassa. Nykyisin ajatellaan sen sisältävän tietoa jollain tavalla 'nauhoitettuna'. Blavatskyn Salainen Oppi perustui hänen kertomansa mukaan osittain tähän kirjaan. Kirjaa ei ole kuitenkaan koskaan ollut missään nähtävillä, ja sen olemassaoloa epäilläänkin suuresti.

Ihminen

Ihmisessa erotetaan Blavatskyn mukaan seitsemän osaa tai prinsiippiä:

 1. Aatmaa eli henki, joka on yhtä jumaluuden kanssa
 2. Budhi eli henkinen sielu, kaikkiallisen hengen käyttöväline
 3. Manas eli älyllinen prinsiippi, jossa alempi (konkreettinen) ja ylempi (abstraktinen) puoli
 4. Kaama ruupa eli eläimellinen, emotiaalinen käyttöväline
 5. Linga shariira, kaksois- eli haahmoruumis (HPB:lla aluksi astraaliruumis, nykyisin eetteriruumis
 6. Praana eli elonprinsiippi
 7. Ruupa eli sthuula shariira, fyysinen ruumis

Näistä korkeampi manas yhdessä budhin kanssa muodostaa ihmisen jälleensyntyvän minän. Neljä alinta prinsiippiä tuhoutuvat kohta kuoleman jälkeen. Aatmaa ja budhi ovat itsessään persoonattomia, vailla yksilöllisiä ominaisuuksia.

Sielulliset tapahtumat ovat henkiaineessa tapahtuvia liikkeitä, värähtelyjä.

Kuolemattomuus merkitsee itsetajunnan jatkumista. Jos siis ihminen on eläessään tullut tietoiseksi korkeammasta manaksestaan, niin hänen itsetajuntansa jatkuu neljän alemman 'kehon' häviämisen jälkeenkin. Budhi-manasta kutsutaan usein syyruumiiksi, koska karmallinen rekisteröinti ja karman purkautuminen tapahtuu niistä käsin. Teosofian eri suunnissa on pieniä eroja näissä käsitteissä.

Elämän kehitystasot

1. Ensimmäinen elementaalikunta (ylempi mentaalinen)
2. Toinen elementaalikunta (alempi mentaalinen)
3. Kolmas elementaalikunta (astraalinen)
4. Neljäs elementaalikunta eli kivikunta
5. Kasvikunta
6. Eläinkunta (alemm. eläimillä on ryhmäsielu, korkeammat 'yksilöityvät' vähitellen
7. Eteeriset luonnon henget (tulen-, veden-, ilman ja maanhenget)
8. Astraaliset luonnonhenget (keijukaiset, haltijat)
9a. Ihmiskunta
9b. Astraalikuoret, haamut

Kama-deevoja:
10. Enkelit
11. Arkkienkelit
12. Arkai-olennot
13. Luciferit
14. Ahrimanit
15. Asurat

Rupa-deevoja:
16. Vallat
17. Voimat
18. Herraudet

Arupa-deevoja:
19. Troonit
20. Kerubit
21. Serafit
22. Budhat, bodhisattvat, chohanit, arhatit, adeptit
23. Lipikat eli karman muistiinmerkitsijät
24. Logos-olennot

Ryhmissä 1-4 kehitys on alaspäin ja 5-24 ylöspäin. Sivumennen sanoen, kun evoluutioteoria väittää ihmisen kehittyneen apinoista, on esim. ruusuristiläisten (ja ehkä muidenkin teosofisten suuntien) keskuudessa vallalla käsitys, jonka mukaan apinat polveutuvat varhaisten esi-isiemme sukupuolisuhteista eläinkunnan kanssa. (www.ruusuristi.net, kysymyspalsta)

 

Juurirodut ja niitä vastaavat geologiset kaudet.

­
Geologinen kausi Aika v.JuurirotuRodun keskeisiä piirteitä
Arkaainen,
luurangattomia eläimiä
yli 300 milj. vuotta sitten Astraalinen(polaarinen) rotu Varjomaisia, järjettömiä, jättiläisiä, pallonmuotoisia
Paleotsooinen, kaloja kesto n. 103 milj. vuotta Eetterinen,
hyperborealainen rotu
Apinamaisia, lisäänt. hikoilemalla, komm. lauluäänteillä
Mesotsooinen, matelijoita, hyönteisiä 25-18 milj. vuotta sitten Apinaihmisten lemurilainen rotu (jättiläisiä) Fyysisiä, sukupuolijako alkoi muodostua, myös sekasikiöitä ilmaantui
Tertiäärinen, nisäkkäitä 5-4 milj. vuotta sittenAtlantislainen rotu Korkeakulttuurit syntyivät, Atlantis tuhoutui vaiheittain 850000 - 10000 v. sitten
Kvartäärinen, kehittyneempiä nisäkkäitä n. 850 000 vuotta sitten. Viides eli arjalainen rotu Kehitt. Keski-Aasiassa; alarotuja: intial., iranil., seemil., välimer., pohjoinen
Tuleva kausiAlkaa 52 000 vuoden kuluttua Kuudes rotu Kehittää selvänäön
Tuleva kausiJoskus tulevaisuudessa Seitsemäs, henkinen rotu Vapautuu fyysisistä rajoituksista?

Jälleensyntyminen ja karma

Kaikki minät ovat samaa olemusta ja alkuaan emanoituneet Logoksesta. Elämän päämäärä on, että ihmiskunta kokonaisuudessaan kehittyy adeptitasolle jolloin siitä tulee kollektiivinen aurinkokunnan luoja, uusi Logos. Inkarnaatioita ei muisteta siksi, että muisti liittyy fyysiin aivoihin ja häviää fyysisen ruumiin mukana. Voidakseen vakuuttua edellisten elämiensä todellisuudesta, täytyy päästä yhteyteen pysyvän minänsä, budhi-manaksen kanssa.

Karma eli moraalinen syyn ja seurauksen laki on maailmankaikkeuden äärimmäinen laki, kaikkien muiden luonnonlakien alkulähde. Yksilöiden karman kokonaissumma tulee kansan karmaksi ja kansojen karma maailman karmaksi. Ennustamisen mahdollisuus perustuu selvänäkijöiden kykyyn nähdä akaashasta tähänastisten tekojen, puheiden ja ajatusten karmalliset seuraukset lainmukaisina heijastuksina.

Kuolemanjälkeisessä elämässä ihminen elää aluksi noin kolme vuorokautta eetteriruumiissaan, kunnes jättää sen hajoamaan fyysisen ruumiinsa läheisyyteen. Sen jälkeen käydään läpi astraalimaailma seka mentaalitason taivasmaailma ennen uutta reinkarnoitumista. Mitä kehittyneempi ihminen, sitä pitempään voi oleskella deevakaanissa, 'taivaassa'. Kokonaisuudessaan kahden inkarnaation väli voi vaihdella muutamasta kuukaudesta useisiin tuhansiin vuosiin, mutta on tavallisimmin 500-1000 tai 1200 v. Kehittynyt selvänäkijä voi tutkia ihmisen edellisiä inkarnaatioita.

Todelliset vainajat voivat vain äärimmäisen harvinaisissa tapauksissa kommunikoida maan päällä elävien kanssa. Yleensä spiritismissä ilmaantuvat 'henget' ovat ns. 'astraalikuoria', haamuja jotka hetkeksi vitalisoituvat meedion aurassa. (Tästä asiasta on hieman eriäviä käsityksiä eri suunnilla)

Mestarit ja Valkoinen Veljeskunta

Mestarit ovat esoteeriseen viisauteen vihittyjä, täydellisyyden saavuttaneita ihmisiä, guruja, joiden väitetään oppilaidensa Blavatskyn ja Olcottin välityksellä perustaneen teosofisen liikkeen. Kaikkien ihmisten päämääränä on kehittyä mestareiksi erilaisten vihkimysasteiden kautta. Kaikki, jotta ovat saavuttaneet vähintäin ensimmäisen vihkimyksen kutsutaan vihittyjen oppilaiksi eli adepteiksi. Neljännen asteen ja sitä ylemmät voivat elää joko fyysisessä tai ylifyysisessä valoruumiissa.. Kaikki vihityt yhdessä muodostavat eräänlaisen hierarkian, Valkoisen Veljeskunnan, jota besantilais-leadbeterilaisisa piireissä pidetään 'maailman salaisena hallituksena'.

Ensimmäisten mestareiden uskotaan tulleen Venukselta maapallolle noin 6.5 miljoonaa vuotta sitten, ja perustaneen Valkoisen Veljeskunnan, jonka johtajana nykyisinkin toimii Venukselta tullut Sanat Kumaara ja jonka keskuspaikkana on salaperäinen Shamballa Keski-Aasiassa. Näitä mestareita ovat olleet mm. Budha, Zarathustra, Krishna, Jeesus, Pythagoras, Laotse ym. Mestareiden kerrotaan seuraavan tarkasti ihmisten kehitystä ja havaitessaan jonkun tarpeeksi kehittyneeksi, asettuvat jollain keinolla kosketuksiin tämän kanssa.Hänestä tulee tällöin adeptien oppilas, tsheela. Jokainen vihkimys merkitsee tajunnan laajenemista minkä sanotaan antavan 'tiedon avaimen' ja 'voiman avaimen' kyseiselle asteelle. Kehityksen tai pelastuksen lopullinen päämäärä on nirvana eli persoonallisuuden tyhjiinraukeaminen, mutta yksilöllisyyden kohdalla se merkitsee olemassaoloa ilman rajoituksia.

Reinkarnoituvat eli jälleensyntyvät olentoluokat

Teosofian eri suunnissa on erilaisia luokitteluja, joten alla oleva, budhalaisuuden mukainen luokittelu on vain suuntaa antava. Luokat ovat ylhäältä alaspäin:

Aruupa-lokan deevat:
31. 'ei havaitsemisen eikä ei-havaitsemisen' sfääri
30. tyhjyyttä koskevan tiedon sfääri aruupa-lokan
29. tajunnan rajattomuuden sfääri deevat
28. akashan rajattomuuden sfääri

Ruupa-lokan deevat jaettuina viiteen pääryhmään:
27. korkeimpien brahma-deevojen maailma
26. selvästi näkyvien brahma-deevojen maailma
25. kauniiden brahma-deevojen maailma
24. rauhallisten brahma-deevojen maailma
23. liikkumattomien brahma-deevojen maailma
--------------------­
22. aistimusten yläpuolella olevien brahma-deevojen maailma
21. suuresti palkittujen brahma-deevojen maailma
--------------------­
20. jatkuvan auran brahma-deevojen maailma
19. rajattoman auran brahma-deevojen maailma
­ 18. pienemmän auran brahma-deevojen maailma
---------------------
17. säteilevien brahma-deevojen maailma
16. rajattoman loiston brahma-deevojen maailma
15. pienemmän loiston brahma-deevojen maailma
--------------------
14. mahbrahmojen eli suurten brahmojen maailma
13. brahma-deevojen palvelijoiden maailma
12. brahma-deevoJen seuraajien maailma

Kama-lokan neljä ylintä deeva- luokkaa:
11. toisten luomuksista nauttivat deevat
10. omista luomuksista nauttivat deevat
9. mielihyvästä nauttivat deevat (tusita-taivas)
8. Yama-deevat

Kaksi alempaa luokkaa:
7. 33 deevan hallitsema maailma
6. ilmansuuntien 4 suuren kuninkaan hallitsema maailma

Muut kama-lokan olennot:
5. ihmisten maailma
4. eläinten maailma
3. preta-haamujen maailma
2. asuroiden eli titaanien maailma
1. helvettien ja kiirastulien maailma (kahdeksan kylmää ja kahdeksan kuumaa)

Kama-lokan neljään ylimpään luokkaan kuuluvien deevojen (jumalien) uskotaan käyttävän vimanoita eli lentäviä kulkuneuvoja. Kasvikunta, mikrobit ja mikro-organismit ovat inkarnaatiokierron ulkopuolella.

 

Blavatskyn teosofisen opin lähteet

Kun Henry Steel Olcott, "vakavamielinen opiskelija", jota HPB vuosia myöhemmin luonnehti "pikkulapseksi, pölkkypääksi ja turhamaiseksi, omahyväiseksi suunsoittajaksi", joutui HPB:n lumoihin, tämä tajusi oitis, että eversti oli mies jota hän tarvitsi keulakuvaksi Uudessa maailmassa. Yhdessä he perustivat järjestön nimeltä Valon veljeskunta, joka vuonna 1875 muutettiin Teosofiseksi seuraksi. HPB julisti seuran tavoitteet laajassa, 1200-sivuisessa teoksessaan Isis Unveiled (Paljastettu Isis), jonka "saneli hänelle Viisauden Herra astraalisen valon ja henkioppaiden kautta". Monet kriitikot ovat kuvanneet kirjaa 'pelkäksi roskaksi' ja 'tyhjänpäiväiseksi plagiaatiksi', ja siinä onkin sekaisin kabbalan, Agrippan, Pythagoraan, buddhismin, hinduismin ja taolaisuuden oppeja sekä joitakin HPB:n omia merkillisiä sepitelmiä. Esimerkiksi hänen tunnetun 'rotujen alkujuuria' koskevan teoriansa mukaan planeettamme nykyiset, omituisen värittömät asukkaat voidaan jäljittää muinaisiin tulesta ja usvasta syntyneisiin hyperborealaisiin sekä Atlantiksen ja Lemurian asukkaisiin. Lemurian asukkaat olivat hänen mukaansa 4,5 metriä pitkiä, neliraajaisia munimalla lisääntyviä otuksia, joilla oli mediaalisia kykyjä. Nämä Lemurian asukkaat olivat ihmisen kantaisiä ja edustivat kolmatta ja neljättä kehitysvaihetta ennen nykyihmisen syntyä. Tämän näkemyksen omaksui myös Rudolf Steiner.

W. E. Coleman on analyysissään todennut Blavatskyn omaksuneen opinkohtia eri lähteistä seuraavasti:

hindulaisuudesta ja tantrismista 281
spiritismistä 267
oikeaoppisesta budhalaisuudesta 63
Eliphas Levin kabbalismista 102
muusta kabbalismista 86
Platonilta, uusplatonisteilta ja Hermes Trismegistokselta 80
nykyajan luonnontieteistä ja filosofioista 75
Jaakob Böhmeltä 81
gnostilaisuudesta 61
Paracelsuksen teoksista 49
zarathustalaisuudesta 26
eri aikojen mystikoilta 20
egyptologiasta 17
rosenkreutsilaisilta 16
assyriologiasta 14
kristinuskosta ja Raamatusta 10

Lisäksi useita oppeja ja käsityksiä on peräisin mm. Bulwer-Lyttonilta, Jacolliotilta, Subba Row'lta, Yarkerilta sekä kiinalaisesta, japanilaisesta ja Quiche-mytologiasta.

 

Helena Blavatskyn persoonallisuus ja motiivit

Helenan vanhemmat kuuluivat Venäjän alempaan aateliin. Suku naitti itsepäisenä, kevytmielisenä ja oikukkaana tunnetun tytön 16 -vuotiaana kenraali Blavatskylle, joka oli tuolloin n. 40 -vuotias. Nuori vaimo jätti pian miehensä ja pakeni Konstantinopoliin. Sen jälkeisten vuosien tapahtumat ovat paljolti arvelujen varassa, koska hän sepitti paljon tarinoita elämästään.

Hänen toimintaansa liittyi monenlaisia rooleja: aluksi meedio, myöhemmin okkulttinen tietäjä, filosofinen kirjailija, budhalainen maallikkosisar, boheemi seikkailija, uuden kultin profeetta. Hänen elämäntapansa olivat monesti ristiriidassa rooli-ihanteiden kanssa. Vastoin teosofisia periaatteita hän söi lihaa, tupakoi runsaasti, suuttuessaan käytti karkeaa kieltä ja kiroili. Nuorempana hän myös käytti huumeita. Jo lapsuudessa hänellä ilmeni taipumusta hysteeristyyppisiin tunnepurkauksiin, näkyihin ja mediumistiseen automaattikirjoitukseen.

Vuoden 1860 tienoilla hänellä ilmeni stigmatisaation tapainen haava ja tajuttomuuskohtauksia. Tapahtui myös persoonallisuuden jakautuminen. Hänen 'toinen minänsä' ilmaantui miehenä, jonka hän myöhemmin tulkitsi mahatman sanansaattajaksi, mestari Moryaksi. Aluksi hän tosin epäili, oliko toinen persoona henkiolento, henkiopas vai hänen oma korkeampi minänsä tai peräti mielikuvituksensa tuotetta.

Kirjoittaessaan kirjaansa Isis Unveiled hänen kauttaan esiintyi useita 'henkiä' tai sivupersoonallisuuksia, kaikki miehiä, jotka vaikuttivat hänen käytökseensä, ääneensä ja jopa ulkonäköönkin. Samana iltana kolme tai neljäkin miestä saattoi vallata hänen kehonsa. Hän vietti myös nuoruudessaan aikoja mieheksi pukeutuneena, mm. ollessaan mukanan Garibaldin sotaretkillä. Hänellä oli miehisiä harrastuksia jo lapsuudesta lähtien ja hän kirjoitti kerran: "...minussa ei ole mitään naisellista. Jos joku mies olisi uskaltanut puhua minulle rakkaudesta, olisin ampunut hänet kuin koiran, joka puree minua." Hänen kaksi avioliittoaan olivat pelkkiä muodollisuuksia ja loppuivat käytännössä melkein alkuunsa. Eversti Olcottin kanssa hän myös asusti yhdessä jonkin aikaa, mutta ei avioitunut tämän kanssa.

Hänen motiiveistaan on kiistelty ja esitetty erilaisia olettamuksia. On epäilty hänellä olleen poliittisia tai kolonialismin vastaisia tarkoitusperiä. Häntä on myös veikattu budhalaisuuden lähetyssaarnaajaksi tai pelkäksi kristinuskoa vastaan taistelevaksi. Koska hän on itsekin myöntänyt joskus petkuttaneensa, on häntä pidetty myös huijarina tai sellaisena joka tekee pirullisia kokeita ihmisillä, nähdäkseen miten nämä reagoivat. Jotkin hänen sukulaisilleen ja ystävilleen kirjoittamansa kirjeet viittaavatkin tähän suuntaan. Eräälle ystävälleen hän tunnusti:

"Minkä sille mahtaa, että ihmisiä hallitakseen on petettävä heitä...Miltei poikkeuksitta on niin, että mitä yksinkertaisempi, typerämpi ja törkeämpi jokin temppu on, sitä paremmin se todennäköisesti tehoaa."

Kolme vuotta seuran syntymisen jälkeen, perustettuaan sivuosaston Lontooseen, HPB siirsi järjestön päämajan teosofian henkiseen kotimaahan, Intiaan. Siellä käyvät pääsivät kokemaan loputtomasti pieniä ihmeitä. Kerrottiin esimerkiksi hauraasta posliinisesta neularasiasta, joka meni vahingossa rikki ja joka muuttui ehyeksi salaperäisellä tavalla. Toisen kerran taas muuan vieras mainitsi mieluisimmasta rintaneulastaan, jonka hän oli kadottanut lukon mentyä rikki. Päivällisen aikana HPB neuvoi vierasta menemään erään kukkapenkin luo ja kehotti häntä kaivamaan sitä, ja nainen löysi kukkapenkistä rintaneulan, jonka lukko oli nyt aivan ehyt.

Intiaan muuton päätarkoitus oli kuitenkin päästä yhteyteen näkymättömien henkisten oppimestarien kanssa, muiden muassa Koot Hoomi Lal Singhin kanssa, jonka väitettiin saaneen runsaat tietonsa monissa inkarnaatioissa. Koot Hoomin viestejä - ns. mahatmakirjeitä - saattoi ilmestyä miltei mihin tahansa, tyynyn alle, matkatavaroiden sekaan ja silloin tällöin myös aamupostin joukkoon. Vuonna 1884 Lontoon Psyykkisen Tutkimuksen Seura tarjoutui tutkimaan HPB:n 'astraalipostia', eikä tämä juuri voinut torjua ehdotusta, sillä suurin osa hänen saamastaan taloudellisesta tuesta oli peräisin Englannista. Aikanaan seura ilmoitti johtopäätöksensä:

"Me emme pidä häntä minkään salaisen näkijän puhetorvena, mutta emme myöskään pelkkänä sivistymättömänä seikkailijattarena. Mielestämme hän ansaitsee pysyvän kunniasijan eräänä historian monitaitoisimpana, nerokkaimpana ja kiinnostavimpana huijarina. "

Tosin seura myöhemmin pyysi anteeksi tätä kaiketi liian kriittisenä pitämäänsä arviota. Huijaukset kuitenkin monesti paljastuivat. Kävi mm. ilmi, että yllämainittu, yliluonnollisella tavalla ehyeksi muuttunut posliininen neularasia oli toinen kahdesta samanlaisesta, mikä seikka paljastui myymälän kuittikirjasta. Kadonneen rintaneulan omistaja oli todellakin hukannut korunsa, mutta HPB oli saanut sen käsiinsä panttilainaajan välityksellä. (Todistajanlausunnon antoi myös korun lukon korjannut bombaylainen jalokivikauppias.) Yhden 'mahatmakirjeen' taas todettiin olevan lähes sanatarkka jäljennös tekstistä, joka oli julkaistu vuotta aikaisemmin eräässä yhdysvaltalaisessa spiritistisessä lehdessä. Mutta pilkallinen suhtautuminen ja todisteet petoksista eivät horjuttaneet niiden uskoa, jotka Helena Blavatsky hypnoottisella voimallaan oli saanut valtaansa. "Se johtuu lumovoimasta". hän totesi kerran. "ihmiset kuvittelevat näkevänsä sellaista, mitä he eivät näe. Siinä koko juttu."

Toisinaan hänen kirjeistään kuitenkin saa vaikutelman että hän olisi ottanut tehtävänsä vakavasti. Ehkä hän kaikesta huolimatta, ainakin jossain määrin, uskoi oppeihinsa, ja halusi edistää niiden leviämistä kaikin - jopa vilpillisinkin - keinoin. Syynä lienee ollut myös hänen ailahteleva ja ristiriitainen luonteensa.

 

Teosofisen liikkeen syntyyn vaikuttaneita tekijöitä

"Teosofian synty liittyy loogisesti l800- luvun lopun materialismin ja konservatiivisen kristinuskon väliseen kilpailuun ja niiden välillä vallinneeseen pohjattomaan kuiluun. Darwinin julkaistua kohutun Origin of Species-kirjansa 1859 alkoi kiista kehitysopin kannattajien ja toisaalta Raamatun luomiskertomuksen kannattajien välillä. Sitten v. 1863 ilmestyi vielä Renanin kriittinen La vie de Jesus, jossa huipentui edellisillä vuosikymmenillä jo esitetty kristinuskon kritiikki. Asioita syvemmin pohtiville ei riittänyt kristillisyys, joka tuntui olevan ristiriidassa tieteen kanssa. Toisaalta ihmiset valtasi turvattomuuden tunne mekanistis-materialistisen maailmankatsomuksen puitteissa. ... Sellaiset olosuhteet olivat otollisia taikauskolle, spiritismille ja okkultismille.
  Blavatsky osasi antaa ihmisille mitä he halusivat: Bulwer Lyttonilta hän otti okkulttisen tradition, sen ajan uskonnollisuudelta orientalismin sekä spiritistiset ilmiöt. Hänen teosofiansa miellytti kehitysopin pelästyttämiä ihmisiä. Darwinin teoria sai 'onnellisen lopun' : homo sapiens oli kyllä kehittynyt alemmista muodoista {kivi-, kasvi- ja eläinkunnan kautta), mutta oli menossa korkeammalle. Kosminen kehitys jatkuu jälleensyntymisen kautta kohti täydellisyyttä. Teosofia saattoi tyydyttää intellektuelleja, koska sitä pyrittiin perustelemaan rationaalisesti ja ilmaisemaan filosofisesti. Toisaalta siinä löytyi myös tunneperäisiä tarpeita varten runsaasti mystiikkaa, mahtavia kosmisia näkymiä ja runsaasti eksotiikkaa.

Teosofinen oppi tuli myös sopivasti antamaan uudet selitykset spiritistisille ESP- ja PK- ilmiöille. 1870 luvulle tultaessa monet tiedemiehet olivat vakuuttuneet näiden ilmiöiden todenperäisyydestä, mutta spiritistien niille antamat selitykset tuntuivat naiveilta ja toiveajatteluun perustuvilta. Teosofia itämaalaisperäisine astraalikuori- ja elementaali- oppeineen tuntui antavan monille uutta järjellistä valaistusta. Pyrkimys uskonnon, tieteen ja filosofian keskinäisten ristiriitojen poistamiseen ja maailmankuvan harmonisoimiseen lienee ollut keskeinen motiivi monella teosofilla. Jälleensyntymis- ja karmaopit antoivat järjellistä selitystä kärsimyksen ongelmalle sekä elämän päämäärälle... Kun tieto muista kulttuureista lisääntyi, tarvittiin suvaitsevaisuutta ... synkretismi, joka julisti, että kaikki huomattavat uskonnot ja ideologiat ovat lähtöisin samasta lähteestä, samasta alkuviisaudesta, ja että ne voidaan yhdistää, vastasi myös tähän tarpeeseen." (Niinimäki)

 

Lähteitä:
Niinimäki, Teosofian juuret (Oy Rajatieto)
Tiedon rajamailla (Valitut Palat)12.06.04 (pieniä tarkenn. 18.12.05)