Luontaishoidoista

Luontaishoidot ja vaihtoehtoiset terapiat ovat viime aikoina kasvattaneet suosiotaan. Useimmat niistä ovat lähtöisin uskonnonnollis-filosofisista taustoista, tunnetuimpina taolaisuuteen pohjautuvat akupunktio, bioenergetiikka, shiatsu-hieronta ja makrobiotiikka. Erilaisia terapiasuuntauksia on lähtenyt hindulaiselta ja budhalaiselta pohjalta sekä joogaliikkeistä. Biodynaaminen viljely, ‘laajennettu lääketiede’ ja homeopatia pohjautuvat antroposofiaan.

 

"Menetelmä perustuu ikivanhaan kiinalaiseen lääkintätaitoon...".

Yllä olevan tapaisilla fraaseilla näkee mainostettavan milloin mitäkin luontaistuotetta ja vaihtoehtoehtoista parannus- tai hoitomenetelmää. Näiden menetelmien mainostajat ja käyttäjät tuntuvat uskovan niiden tehoon useinkin juuri siksi, että niitä mainostetaan ikivanhoina hoitomuotoina. Monikaan ei tunnu kysyvän, onko menetelmän ikä mikään todiste sen tehosta.

Monen henkiparantajan ja 'enkelienergioita' välittävän kanavoijan taustalla on spiritistinen maailmankäsitys. Myös vanhoista pakanauskonnoista lähtöisin olevat shamaaniset parannusrituaalit ovat viime aikoina jälleen yleistyneet. Sekalaisia terapioita löytyy 'joka lähtöön': on vyöhyketerapiaa, kirologiaa, iridologiaa, reiki-terapiaa, aromaterapiaa, kukkaterapiaa, korvakynttilähoitoa, naprapatiaa, jalokiviterapiaa, Rosen-terapiaa, lymfaterapiaa, ääniparannusta, fengshui-menetelmää ym.

Luonnonparantajat ja yrtit

On selvää, että luonnonkansojen tuntemien lääkeyrttien joukossa on tehoaviakin rohtoja, koska hyvin suuri osa kasvikunnan tuotteista sisältää terveyttä edistäviä aineita. Tehoavien yrttien löytämisessä ja keksimisessä on siis tarvittu vain hiukan tarkkoja havaintoja ja tervettä järkeä. Monet kansanparantajat ja yrttilääkinnän asiantuntijat ovatkin tehneet perusteellista tutkinta- ja seurantatyötä yrttien käytön yhteydessä. Tätä järkeä ja havaintokykyä ovat tietenkin käyttäneet myös shamaanit ja poppamiehet, jotka ovat havainneet huumaavien kasvien, suggeroivien tanssien ja rummutusten voivan suuresti tehostaa vaikutelmaa salaisia voimia omaavasta tietäjästä. He ovatkin nähneet ne oivaksi keinoksi pönkittää parantajan mainettaan ja arvovaltaansa.

Yinin ja Yangin tasapaino

Monet itämaisperäiset hoitomuodot perustuvat taolaisen uskonnon käsitykseen kaiken olemassaolevan jakautumisesta positiiviseen ja negatiiviseen vaikutuspiiriin, joita ilmaistaan käsitteillä Yin ja Yang. Mihin tämä jako oikein perustuu? Kuka ja millä perusteella on määritellyt että tämä asia on Yin ja tuo taas Yang? Mistä lähteestä (uskonnolliset) auktoriteetit ovat tietonsa saaneet? Ilmeisestikin jako on aikoinaan tehty jokseenkin mielivaltaisesti, asioiden tai esineiden ulkomuodon ja muiden ominaisuuksien perusteella sekä vanhojen myyttien pohjalta. Ihmisellä kun tuntuu olevan kova tarve lajitella ja luokitella kaikki mahdollinen.

Chakrat ja energiat

Samoja kysymyksiä voi esittää hoitomenetelmistä jotka perustuvat käsitykseen ihmiskehon chakra- alueista, kundalinivoimasta ja positiivisista ja negatiivisista energioista. Miten nuo asiat on todettu vuosituhansia sitten, jolloin ei ollut nykyaikaista kirurgiaa eikä ihmiselimistön tuntemusta?

Usein viitataan nykylääketieteen havaintoihin tiettyjen elinten ja hermoston solmukohtien sijaintien osittaisesta vastaavuudesta chakrojen sijaintiin nähden. Chakrat ovat kuitenkin alunperin syntyneet uskonnollis-filosofisten pohdintojen myötä, eivät tieteellisen tutkimuksen tuloksena. Vaikka jotkut varhaiset havainnot ovatkin saattaneet johtaa esim. tiettyjen kipupisteiden keksimiseen, niiden pohjalta laaditut uskomusjärjestelmät energiakeskuksineen ovat enemmän tai vähemmän 'hihasta vedettyjä'.

Aurat ja energiakentät

Myös ns. auraan liittyy mystisiä uskomuksia. Jotkut pitävät sitä henki- tai energiakehona tai jopa sieluna. Vaikka esim. Kirlian-kuvauksella saadaankin näkymään jotain sellaista, jota paremman puutteessa voisi nimittää vaikka auraksi, sen olemuksesta kiistellään (sähköinen vai lämpösäteily). Ihmisen fyysiset toiminnot tapahtuvat osaksi sähköisten vuorovaikutusten perusteella. Missä on sähköistä toimintaa on myös sähköisiä kenttiä. Ei siis ole ihme, jos sähköiset kentät ympäröivät kaikkea elollistakin. Sellaisen voisi myös olettaa jotenkin heijastavan elintoimintojen potentiaalia. Eri asia on sitten, mitä joku selvänäkijä tai parantaja on siitä näkevinään.

Akupunktio

Tunnetuin taolaisuuteen pohjautuva hoitomenetelmä on AKUPUNKTIO. Sen lähtökohtana on oppi, jonka mukaan koko olevainen jakautuu kahteen toisiaan täydentävään prinsiippiin eli alkuenergiaan Yin ja Yang. Terveyden uskotaan edellyttävän näiden prinsiippien välistä vuorovaikutusta ja tasapainoa sekä elämän energian qi’n (ki, tsi, chi) vapaata liikkumista ihmisruumiin väitettyjä energiaratoja eli -kanavia myöten, Qi-energian selitetään usein vastaavan hindulaisuuden 'pranaa’ ja teosofien ja antroposofien ‘eetteriä’ tai merkitsevän myös hengitystä, henkeä ja vitaalisuutta. Viime kädessä opetetaan olevan kyse kosmisista energioista ja maailmankaikkeuden viidestä peruselementistä. Tämä taolaisuuden peruskatsomus on vallitsevana akupainantaa, shiatsuhierontaa, akuöljyhoitoa ja bioenergetiikkaa käsittelevissä kirjoituksissa. Sairaus ymmärretään ihmisen energiavirtojen tukkeutumisena, hänen sisäisten (tai hänen ja maailmankaikkeuden välisten) perustoimiensa järkkymisenä, joka uskotaan voitavan tunnistaa ennen hoidon aloittamista ns. pulssidiagnoosin avulla.

Makrobiotiikka

tunnetaan lähinnä kasvisruokapainotteisena ruokavaliona. Se ei ole kuitenkaan vain irrallinen ravinto-oppi, vaan myös se pohjautuu taolaiseen Yin- ja Yang- filosofiaan. Jotta ihminen voisi hyvin, yinin ja yangin olisi oltava tasapainossa hänen kohdallaan. Tämän mahdollistaa makrobioottinen ruokavalio, joka sisältää oikeassa suhteessa yin- ja yang - ruokia. Yang-ruokia ovat mm. kasvikset ja juurekset, yin-pitoisia ovat esim, liha, rasvat, maitotuotteet ja nautintoaineet. Viimeksimainittuihin tulisi suhtautua pidättyvästi. Mm. Zen-budhismi on levitessään tehnyt tunnetuksi makrobiotiikkaa ja toisaalta makrobiotiikkojen järjestämillä kursseilla usein opiskellaan myös mm. zen-mietiskelyä, joogaa, shiatsu-hierontaa, karatea jne.

Bioenergetiikka

pyrkii kehon lukkiutuneitten energiavirtojen vapauttamiseen kokonaisvaltaisen terapian ja akupainalluksen avulla. Sen juuret ovat Wilhelm Reichin freudilaisperäisessä psykoterapiassa, jonka mukaan oikean hengityksen avulla ihmisessä sykkivä energia, orgoni, pääsee liikkeelle. Tämän orgonin bioenergetiikka samastaa toisinaan kundalini-käärmevoimaan.

Biodynaaminen viljely

perustuu luonnonmukaisuuden lisäksi auringon, kuun ja eläinradan tähtimerkkien mukaan tapahtuvaan kylvö- ja korjuuaikojen määräytymiseen. Näitä seurataan joskus niin tarkoin, että työt saatetaan suorittaa jopa yöllä tai pyhäpäivinä, mikäli tähtikuviot niin määräävät. Lannoitukseen käytetään vain kompostia, ja sen on saatava ennen käyttöä valmistua 12 kuukautta, jotta kaikki horoskooppimerkit ehtivät vaikuttaa siihen.

Reiki-terapia

Tämän terapiamuodon sanotaan olevan tuhansia vuosia vanha vaikkakin se on välillä ollut unohduksissa. Japanilainen tri Usui jäljitti ja elävöitti sen uudelleen 1800-luvun lopulla. Sana reiki on japania: REI merkitsee henkeä tai sielua ja KI universaalista energiaa. Reiki -terapia perustuu käsitykselle parantavasta energiasta, joka ihmisissä virtaa, toisissa heikompana, toisissa vahvempana. Terapiassa tämän energian uskotaan virtaavan hoitajasta hoidettavaan käsien kautta. Hoidon tarkoituksena on tehdä ihmisestä tasapainoisempi ja sitä kautta terveempi. Sen sanotaan laukaisevan stressiä ja antavan uutta energiaa jokapäiväiseen elämään, antavan voimaa kohdata alitajuisia ongelmia, antavan ihmiselle berkkyyttä omien sisäisten signaalien kuuntelemiseen, lievittävän ja parantavan kiputiloja ja käynnistävän useiden sairauksien kohdalla parantumisprosessin ja vahvistavan sitä.

Reiki-opettajien mukaan 'Kaikki elämää tukeva ja sitä kehittävä voima kumpuaa samasta lähteestä. Elämän energialla on lukemattomia ilmenemismuotoja, ja niillä kaikilla on oma tehtävänsä. Eri opeilla ja hoitomuodoilla ei ole mitään syytä kilvoitella keskenään.' Reiki-energiaa voidaan terapeuttien mukaan siirtää myös matkojen päähän kaukoreikitekniikalla. On jopa perustettu ryhmiä, jotka lähettävät kaukoreikitekniikalla energiaa Äiti Maalle. Reikiopettajien käsitemaailmaan kuuluvat inkarnaatiot, edelliset elämät ym. henkitieteelliset asiat ja jotkut kertovat myös näkevänsä ihmisen auran. Suomessa on nykyään jo toista sataa reiki-opettajaa ja yli 4000 kurssin käynyttä hoitajaa. He ovat halunneet pysyä itsenäisinä ja toimivat yksilöinä, ilman yhdistystä ja ilman kiinteitä sääntöjä elämäntapojen tai filosofian suhteen. Kokoukset ovat kaikille avoimia.

Releasing

Releasing-menetelmän kehitti 1970- luvun loppupuolella aiemmin kiropraktikkona toiminut E.E. Lindwall, lempinimeltään Doc, yhdessä vaimonsa Ruthin kanssa. Heidän sanotaan 'kanavoivan' Jeesusta ja muita korkeita mestareita, joilta he saavat ohjeet toimintaansa. Ohjeita he sitten noudattavat tunnontarkasti. Releasing-tekniikan avulla jokaisen on mahdollista ensin tunnistaa ja sitten vapauttaa itsestään kasvua estävät pelot, väärät uskomukset ja kielteiset käyttäytymismallit. 'Doc' käyttää hoitotapahtumassa mm. selvänäkökykyä apunaan. Releasingin spiritualistinen tausta ilmenee seuraavasta lainauksesta:

"Releasing auttaa meitä ihmisiä muistamaan, että olemme maapallolle inkarnoituneita sieluja. Sairautemme, kärsimyksemme, tuskamme ja tasapainottomuutemme osoittavat meidän loitonneen sisäisestä lähteestä. Olemme monen inkarnaation aikana hankkineet esteitä ja käyttäytymismalleja, jotka saavat meidät tuntemaan itsemme joissakin elämäntilanteissa rajoittuneiksi ja estyneiksi. Releasingin avulla voidaan rajoittavat ohjelmoinnit ja automaattiset reagointitavat syineen - sopusoinnussa sisäisen ohjauksemme kanssa - tunnistaa ja vapautua niistä, päästää ne lopullisesti menemään. Olemuksemme ydin voi jälleen laajeta! Releasing auttaa sekä sisäistä että ulkonaista elämäämme. Paraneminen alkaa ymmärtäessämme kipujemme ja tuskiemme syyt ja tutkiessamme kaikilla tasoilla ja dimensioilla kasvuprosessissamme päätöstämme muuttua."

Taiji-liikunta

Taiji on taolaisuuteen pohjautuva Kiinasta lähtöisin oleva liikuntamuoto, jonka rauhalliseen tahtiin suoritetut liikesarjat sopivat taiji-opettajien mukaan kaikenikäisille koska liikunta on kevyttä. Taijin liikesarjat ovat tarkoin määriteltyjä, ja tarkoituksena on niiden tekemiseen keskittymälla löytää itsekunkin oma kadoksissa tai vajaakäytössä oleva energia, jonka avulla voi pysyä tasapainossa ja terveenä. Taijin olemukseen kuuluu vahva ryhmätunne, joka syntyy suuressa joukossa avaralla paikalla. Kiinassa taijia harrastetaan perhekunnittain, sitä pidetään siellä elämäntapana. Länsimaissa näistä muodoista on tingitty, ja Suomessa asuvan taiji-opettaja Hua Wei'n mielestä sitä voi harrastaa yksinkin videon avulla. Myös taiji perustuu taolaiseen ajatteluun vastakkaisista Yin- ja Yang- energioista, joiden tasapainosta sekä luonnon että ihmisen tila ja onnellisuus riippuu.

Taiji on verrattain vaikeaa, koska jokainen liikesarja on tarkoin määrätty, ja sen luontevaan oppimiseen saattaa mennä pari kolme vuotta. Jokainen liike perustuu mytologiaan, kaikella on tietty tarinansa, tietty merkitys. Niihin perehtyminen helpottaa liikkkeiden muistamista. Suomessa on jo useita kymmeniä taiji-seuroja, joissa kokoonnutaan säännöllisesti pari kertaa viikossa. Monet työväen- ja kansalaisopistot sekä kuntosalit ovat ottaneet taiji- kurssit ohjelmistoonsa.

Feng Shui

Skeptikko Nils Mustelinin mielestä Helsingin raitiovaunutkin vaikuttavat ihmiseen enemmän kuin planeettojen asennot. Aivan kuin Feng Shui -astrologit olisivat kuulleet tämän toteamuksen, koska (ikivanha?) kiinalais-japanilainen Feng Shui eli yhdeksän ki'n astrologia ottaa planeettojen ja syntymähetken lisäksi huomioon lähes kaiken muunkin ihmisen ympäristössä olevan. 6000 vuotta vanhaksi väitetyn Feng Shui -opin mukaan ihmisen hyvinvointi riippuu ympäristön harmoniasta. Esim. sisustamisessa tulisi katsoa, että huonekalut ja esineet on sijoitettu tarkalleen oikeisiin paikkoihin toisiinsa nähden, koska väärässä paikassa olevat tavarat sotkevat kodin energiavirrat ja häiritsevät sen henkistä ilmapiiriä ja vaikuttavat siten esim. asukkaiden ihmissuhteisiin.

Jos asunnossa tai kalusteissa on tökeröjä kulmia tai linjoja, jos vaikka tuoli on vinossa, ne estävät hyvän Qi -energian virtaamista ja voivat aiheuttaa vaikkapa syöpää. Esineet sijoitellaan huoneen pohjapiirustuksen päälle asettavan yhdeksänruutuisen bagua -kartan määräämällä tavalla. Teräviä kulmia ja rikkinäisiä esineitä tulee välttää, koska niissä on sha-ta eli negatiivista energiaa. Puusängystä sen sijaan säteilee hyvää energiaa. Nukkumatilassa ei saisi säilyttää tavaraa, joka viestittää tekemättömistä töistä; jos esim. tietokonetta on pakko pitää makuuhuoneessa, se tulee peittää yöksi! Ihmisen köyhyys, sairaudet tai huono onni johtuvat siitä, ettei hän ole noudattanut Feng Shuin oppeja. Sen sijaan niitä noudattava saa hyvää energiaa, joka tuo hänelle ja vieläpä hänen lapsilleenkin kaikkinaista menestystä.

Feng Shuin mukaan planeettojen asemat avaruudessa saavat aikaan energioita. Energia on kuitenkin koko ajan liikkeessä, joten meihin vaikuttavat koko elinaikanamme erilaiset energiat, joita aika, ilmansuunnat ja toiset ihmiset saavat aikaan. Synnytämme energiavirtoja itsekin. Näitä enrgiavirtausten kohtaamisia Feng Shui tulkitsee erilaisten lukujen ja monimutkaisten taulukoiden avulla. Taulukoihin sisältyvät mm. kiinalainen eläin, lukujen eri elementit, puu, tuli, maa, vesi ja metalli. Taulukkojen tulkinta on vaivalloista, mutta mitäpä ei niihin uskova tekisi löytääkseen oikotien onneen!

Päätelmiä

Näitä vaihtoehtomenetelmiä käyttävät parantajat ja terapeutit yleensä pitävät itsestään selvänä, että ihmisessä (tai hänen ympäristössään) on tiettyjä energialinjoja ja -keskuksia jotka voivat toimia huonosti, ja että niihin voidaan vaikuttaa parantavien, positiivisten energioiden avulla. Monet sanovat vaatimattomasti olevansa vain parantavien energioiden välittäjiä; energia tulee Jeesukselta, enkeleiltä tai korkealle tasolle päässeiltä henkiolennoilta. Jotkut (henki)parantajista sanovat, ettei tällaisissa energioissa tai niillä parantamisessa ole mitään ihmeellistä ja että kuka hyvänsä voi kehittää näitä taitoja! Tällainen väite vaikuttaa vähän kummalliselta. Jos parantaja käyttää 'energioita' joita ei pysty selittämään ja joita ei pystytä mitenkään mittaamaan tai havaitsemaan, on pelkkää hurskastelua sanoa, että se on täysin normaalia!

Miettimisen arvoinen seikka on sitten se, että usein tällaiset 'huuhaa' -menetelmät näyttävät jopa toimivan. Ilmeisesti kuitenkin useimmiten jostain muusta syystä kuin parantajat ja heidän asiakkaansa uskovat. Onhan luonnollista, että esim. kohtuus ja tasapainoinoisuus niin ravinnossa, liikunnassa kuin henkisissä harrastuksissakin on terveellistä ja että hieronta, kukkien tuoksu tai positiivisten asioiden ajattelu saa aikaan rentoutta ja mielihyvän tunteita. Kun parantaja saa 'manipuloitua' asiakkaansa noudattamaan terveellisiä käytäntöjä, on seurauksena mielen tasapainottuminen, elintoimintoja haittaavien jännitystilojen poistuminen, elimistön puolustuskyvyn lisääntyminen ja usein vaikeidenkin vaivojen parantuminen. Siihen ei vättämättä tarvita mystisiä Yin- ja Jang -käsitteitä, chakroja, kundalinivoimia eikä selittämättömiä energioita.

Oma lukunsa ovat sitten näiden terapeuttien ja healereitten vanavedessä tulevat astrologit, ennustajat, 'lapin noidat', maasäteilyn poistajat, parantavien esineiden kaupustelijat ym. Usein tällaista toimintaa harjoittavat uskovat itsekin asiaansa, mutta suuresta joukosta löytyy myös ihmisten herkkäuskoisuutta hyväkseen käyttäviä huijareita. Jotkut heistä ovat onnistuneet huijaamaan uhreiltaan suuria summia uskottelemalla voivansa poistaa jonkin 'kirouksen', jonka alaisena nämä muka olivat.

Lähteinä mm:
Harri Heino, Mihin Suomi uskoo, WSOY 1985
Ultra 6/95
Pohjalainen 17.2.96, 12.3.2000

Linkkejä:
Taikuuden oppipojat
Transsendenttinen meditaatio - Skepsiksen kriittinen artikkeli


12.1.2002