Miten heistä tulee itsemurhaterroristeja?

Seuraava lehtiartikkeli auttaa ymmärtämään, miten ja millaisista muslimeista saadaan tehtyä itsemurhapommittajia. Toisaalta se osoittaa selvästi, että vastuussa tällaisesta aivopesusta ja terroritoiminnasta ovat ennen kaikkea fanaattiset muslimioppineet. Tämä eversti Erkki Nordbergin laatima teksti on alkuperäisessä muodossaan, vain väliotsikot on lisätty.


 
 

Itsemurhaterroristin jalostuminen

Vain harvat Irakissa toimineet itsemurhapommittajat ovat jättäneet jälkeensä videon itsestään. Ne vielä harvemmat, joiden nimi on jotenkin tullut julkisuuteen, ovat yleensä olleet ulkomaalaisia saudeja. Jonkin verran tietoja on saatu, kun on kuulusteltu yrityksissään epäonnistuneita itsemurhapommittajia. Eräs irakilainen on lisäksi antanut keväällä 2005 lehtihaastattelun tehtäväänsä valmistautuessaan. Näistä tiedoista voidaan päätellä, että terroristinalku ei suinkaan pääse välittömästi itsemurhapommittajaksi. Hän joutuu aloittamaan uransa 'jihadistina', pyhän sodan kävijänä. Näitä 20-25-vuotisia nuorukaisia käytetään aluksi muun muassa ylläköiden ja iskujen tekemiseen tavanomaisin asein sekä tienvarsipommein. Kohteina ovat amerikkalaiset sotilaat sekä Irakin armeija ja poliisivoimat niihin pyrkivine rekryytteineen.

Koraanin tulkinta tarkoitushakuista

Jihadistit ja varsinkin itsemurhapommittajat ovat uskonnollista väkeä. Kysyttäessä he yleensä vastaavat Koraanin säkeillä ja käyttävät muutenkin puhuessaan viittauksia siihen. He taistelevat ensi sijassa islamin puolesta ja toiseksi tullakseen marttyyriksi sekä hyväksytyksi taivaaseen. Oman maan hallintaan saaminen on tavoitteissa vasta kolmannella sijalla. Jihadistit perustelevat usein terrorismin oikeutusta Koraanin kahdeksannen suuran säkeillä 59-60: "Valmistautukaa heitä [uskottomia] vastaan niin suurin voimin ja niin monin hevosin kuin pystytte, jotta pelottaisitte niillä Allahin ja itsenne vihollisia ja muita, joita ette tunne, mutta jotka Allah kyllä tuntee." Tällaiseen toimintaan on ryhdyttävä, mikäli islam ja muslimit ovat uhattuina.

Itsemurha ja toisen muslimin tappaminen ovat islamin uskossa kiellettyjä. Koraanin neljännen suuran säe 29, jossa ne kielletään, on kuitenkin tulkittavissa arabian kielessä kahdella tavalla ja käännetty muille kielille vähintään kolmella tavalla. "Uskovaiset, älkää käyttäkö omaisuuttanne turhuuteen, vaan käykää yhteisestä sopimuksesta kauppaa. Älkää tappako itseänne. Älkää tappako / tuhotko / toisianne." Kielto saattaa siten koskea myös toisen muslimin taloudellista tuhoamista. Itsemurhaterrorismi aiheuttaa yleensä myös rinnakkaisvahinkoja, 'collateral damages', jolloin viattomia muslimejakin kuolee. Tällaisen tilanteen varalta itsemurhapommi ensin rukoilee, ettei hänen terrotitekonsa aiheuttaisi viattomien ihmisten kuolemaa. Mutta jos niin tapahtuu, hän tietää, että kun he tulevat taivaaseen, Allah pyytää heitä antamaan itsemurhapommille anteeksi.

Kun itsemurhapommittaja on tehnyt tekonsa, hän pääsee nauttimaan 'suuresta palkasta' ja terrotistitoveriensa seurasta. Niitä luvataan Koraanin kolmannen suuran säkeissä 157-158 ja 169-172: "Jos te kuolette tai saatte surmanne [Allahin tiellä], kootaan teidät Allahin luo. . . Älä pidä kuolleina niitä, jotka on [jo] surmattu Allahin tiellä. . . He iloitsevat myös niistä, jotka eivät ole vielä tulleet heidän joukkoonsa, ja siitä, ettei näilläkään ole mitään pelkoa eivätkä he joudu suremaan."

Itsemurhaterroristin luonnekuva

Itsemurhapommittajat ovat menestyneet koulussa yleensä enintään keskinkertaisesti. Moskeijassa harjoitetuissa koraaniopinnoissa he ovat sen sijaan olleet oivallisia oppilaita. Lontoossa heinäkuussa iskeneet muslimit olivat heränneet vasta varttuneemmalla iällä. Aivan köyhät lapsukaiset harjoittavat taas koraaniopintojaan koraanikouluissa, joita on muun muassa Pakistanissa kymmeniä tuhansia. Ehkäpä ainoa tieteellinen psykologinen tutkimus, jossa on voitu tarkastella islamistisia terroristeja, on toteutettu Israelin vankiloissa ja raportoitu Yhdysvalloissa. Luonnetestien mukaan kaikilla tutkituilla oli vertailujoukosta poikkeavaa psykopaattista altistumista, vainoharhaisuutta, masentuneisuutta ja lievää maanisuutta. Fundamentalistisiin ryhmiin kuuluneilla esiintyi myös skitsofreniaa ja kaikilla psykopatiaa sekä sairaalloista vihaa.

Haastatteluosiossa terroristeilla ilmeni voimakkaita "me - ne" ja "me - meitä vastaan" -asenteita. Muita piirteitä olivat vihamielinen ryhmäkuntaisuus, pyrkimys alistua yhdenmukaisuuteen, voimakas alistuminen auktoriteetin alaisuuteen, patriotismi sekä halu alistua tiukkoihin uskonnollisiin lakeihin.

Palestiinalaisten isänmaallisuus kohdistui oman valtion aikaansaamiseen. Muilla on kyse islamilaisen valtion luomiseen maan päälle. Muita haastatteluosiossa ilmi tulleita islamistisen terroristin piirteitä olivat homoseksuaalisuuden pelko, liiallisen vapauden pelko sekä perinteinen naiskuva.Lisäksi he pelkäsivät vapaata seksuaalisuutta, demokratiaa ja vapautta yleensä. Voimaa ja väkivaltaa terrotistit sen sijaan ihannoivat.

Perusteellinen valmennus tehtävään

Halukkaat jihadistit otetaan itsemurhapommittajien listalle vasta, kun he ovat ensin osoittaneet mieskuntonsa aseellisessa alueellisessa taistelussa tai terroriteoissa. Se on terroristille onnen päivä, josta alkaa valmistautuminen itse tehtävään. Sen aikana käydään läpi erityinen ohjelma, jolla mieli vakaannutetaan ja sielu puhdistetaan. Tätä pääasiassa psykologista ja hengellistä vaihetta johtaa sekä kenttäkomentaja että uskonoppinut. Valmistautuja lukee Koraanin lisäksi pyhän sodan historiaa sekä kertomuksia aikaisemmista suurista marttyyreista. Se lujittaa mieltä. Kirjallisuuden lisäksi kuunnellaan nauhalta puheita, joissa käsitellään esimerkiksi itsemurhapommittajaa taivaassa odottavaa suurta palkintoa. Valmistautujille on aivan viime aikoina alettu lisäksi näyttää videolta onnistuneita itsemurhaiskuja ja järjestää retkiä niiden tekopaikoille.

 
 

Itsemurhapommittaja valmistelee kuukausia kestävän valmennuksen aikana myös viimeisen rukouksensa. Yleensä Allahia pyydetään siunaamaan itsemurhatehtävä, jotta se aiheuttaisi mahdollisimman paljon tappioita vääräuskoisille. Sitten pyydetään Allahia puhdistamaan sielu, jotta itsemurhapommittaja olisi valmis kohtaamaan Hänet. Lisäksi rukoilIaan, että itsemurhapommittaja näkisi marttyyriveljensä, jotka ovat jo Allahin luona. Kun tuleva marttyyri saa valmistautumissoiton, loppuvaiheen koulutus on vielä aiempaa ankarampaa. Viimeiset päivät vietetään liki eristyksessä, todennäköisesti jossain turvatalossa muiden harvojen valmistautujien kanssa. Talossa ei ole televisiota eikä musiikkia. Valmistautujien edellytetään tässä vaiheessa vaipuvan uskonnolliseen mietiskelyyn ja rukoukseen, vapauttamaan mielensä mahdollisista positiivisista ajatuksista kaikkia vääräuskoisia kohtaan. (Pohjalainen, 21.11.05)

Äskettäisen Britanniassa tehdyn tutkimuksen mukaan 32 prosenttia maan yliopistojen muslimiopiskelijoista hyväksyy tappamisen islamin puolesta. Ero vertailuryhmään on melkoinen, sillä ei-muslimeista vain 2 prosenttia piti tappamista uskonnon nimessä oikeutettuna. Muslimiopiskelijoista 40 prosenttia kannatti sharia-lakia ja 54 prosenttia valitsisi puolueen, joka pohjaa arvonsa islamiin. Britanniassa on noin kaksi miljoonaa muslimia. Ensi vuonna hallitus arvioi määrään kohoavan noin 2,2 miljoonaan. (www.verkkouutiset)

Hyvä koostesivu islamistien terrori-iskuista eri puolilla maailmaa:
www.worldunderfire.com/

Terrorismista suomeksi:
www.answering-islam.org/suomi/html/ongelman_juuri.html

Kattava analyysi islamin todellisesta olemuksesta:
http://aikapommi.wordpress.com:80/

Pakolais- ja maahanmuuttopolitiikkaa kritisoivia sivustoja:
www.halla-aho.com/scripta/
maanmuuttajat.blogspot.com/
www.stormpages.com:80/eurooppa/index2.htm

Laaja kooste islamiin ja muslimeihin liittyviä linkkejä
Editoinut Petteri Haipola

Kopio edellä olevasta


26.11.05 (päiv. 28.12.10)