Tiedeuutisia 2009

 

Ilmastosota?

TV1:n MOT-dokumentissa 'Ilmastogate' (07.12.09) tuotiin esille monia ilmastotutkimukseen liittyviä epäkohtia. Tutkijat olivat saaneet käsiinsä IPCC:n jäsenten toisilleen lähettämiä salaisia sähköpostiviestejä, mitkä antoivat peräti oudon kuvan eräiden järjestön johdossa olevien henkilöiden tavasta toimia. IPCC:n todettiin jatkuvasti salailleen ilmaston lämpenemiseen liittyviä tietoja ja ja muunnelleen lämpökäyriä omien käsitystensä tukemiseksi. Uutisten mukaan tämä 'Ilmastogateksi' nimetty skandaali tuotiin esiin myös Kööpenhaminan ympäristökouksessa.

Dokumentin mukaan ilmastoaktivistien toimintaan liittyy myös tiedemiesten keskinäisiä kaunoja, syyttelyä ja mustamaalaamista sekä kriittisistä tutkijoista pidettyjä mustia listoja. IPCC:n todettiin halunneen yksin päättää siitä, mitkä tutkimukset ovat tiedettä ja mitkä eivät.

Myöskin tiedon panttaaminen oli IPPC:n taholta järjestelmällistä; teoriaan sopimatonta aineistoa ei haluttu julkaista, kriittisiä tutkimuksia julkaisevat tiedelehdet julistettiin 'epätieteellisiksi' ja niiden vertaisarvioinnit pätemättömiksi. Kun salassa pidettyä aineistoa vaadittiin julkaistavaksi, eräs IPCC:n edustaja totesi kylmästi: "Mitkään julkisuuslait eivät koske IPCC:tä!"

Dokumentissa tuotiin esille, miten varsinkin Siperiassa ja Kiinan teollistuneilla alueilla kaupunkialueet nostavat keskilämpötilaa huomattavasti. Suomalaisen ilmastotutkijan kysymykseen siitä, miten tämä kaupunkilämmön vaikutus on huomioitu IPCC:n tutkimuksissa, ei tullut vastausta. Tutkija päättelikin, ettei sitä oltu huomioitu juuri lainkaan. Maaseuduilla lämpötilat eivät sen sijaan ole nousseet; esim. olosuhteiltaan Siperiaa vastaavassa Suomen Lapissa on mitattu lämpötiloja säännöllisesti jo n. 40 vuotta, eikä siinä tuona aikana ole tapahtunut mainittavia poikkeamia. Tutkijan mielestä koko "..ilmastomuutos voi olla ratkaisevasti aurinkoperäistä."

IPCC:n edustajan kyyninen toteamus: "Haluaisin ilmastomuutoksen toteutuvan, jotta tiede voitaisiin osoittaa oikeaksi - seurauksista riippumatta." paljasti paljon siitä, millaisella asenteella ilmastotutkimusta tehdään:

Tietenkään tämä asioiden salailu ei välttämättä todista, etteikö ilmaston lämpenemistä - ainakin vähäisessä määrin - olisi tapahtunut. On sitten kiistanalaista, mikä osuus päästöillämme on siihen. Kuitenkin se, että teollistuneilla alueilla ja kaupungeissa lämpö on noussut muita alueita enemmän, kertoo siitä, että ihmisten päästöillä ilmeisesti on vaikutusta. Silti asioiden salailu, tietojen panttaaminen, lämpötilastojen muuttelu - jättämällä tiettyjä kylmiä jaksoja niistä pois - ja pyrkimys yksinoikeuteen ilmastoasioiden tiedottamisessa; kaikki tämä ei anna oikein hyvää kuvaa toiminnan tieteellisestä tasosta.

Pimeyttä pimeän aineen suhteen!

  "Galaksitutkimukset näyttävät musertavan teoriat pimestä materiasta," kertoo New Scientist. 28 galaksista tehdyt analyysit ovat ristiriidassa oletetun pimeän materian kanssa. "Ei yksinkertaisesti ole mitään fysiikan lakia, joka selittäsi nämä havaintotulokset," toteavat St Andrews-yliopiston astronomit.

Ei elämää galaksien laitamilla

  Jos Aurinko olisi syntynyt lähellä galaksin reunaa, ei sen paremmin maapalloa kuin elämääkään olisi olemassa. Tähän viittaavat ensimmäiset tutkimukset, joissa etsittiin planeettoja muodostavia tomukiekkoja Linnunradan laitamilta. Asiasta kertoi New Scientist-lehti.

  Galaksimme reunamilla olevissa tähdissä on hieman happea, piitä ja rautaa, mitkä ovat maan kaltaisten planeettojen päärakennusaineita, joten astronomit ovat kauan pohtineet, voisiko niissä olla myös elämää. Nyt heidän keskuudessaan vallitsee kuitenkin pessimismi tämän asian suhteen. Japanilaiset Chikako Yasui ja Naoto Kobayashi kollegoineen Tokion yliopistosta havainnoivat kahta erittäin nuorta tähtijoukkoa Cassiopeian tähdistön alueella olevassa Digelin kaasu- ja pölypilvessä - 62 000 valovuoden päässä Linnunradan keskustasta. Etäisyys sinne on yli kaksinkertainen Aurinkoon verrattuna.

  Tutkijoiden mukaan nuo tähdet ovat iältään vain puoli miljoonaa vuotta. Yleisen käsityksen mukaan useimmilla nuorilla tähdillä on ympärillään pyöriviä kaasu- ja pölykiekkoja, joista myöhemmin muodostuu planeettoja. Mutta ryhmän tekemät infrapunamittaukset paljastivat vain muutamalla tutkituista 111 tähdestä olevan ympärillään tällaisia kiekkoja.
  Yasuin ja hänen ryhmänsä mielestä syynä oli pölykiekoissa olevien ainesten niukkuus, mikä johti niiden äkilliseen hajoamiseen.


Uusi selitys Marsin pinnan punavärille

  Tutkijat ovat löytäneet uuden selityksen Mars-planeetan punertavalle värille. Sitä esiteltiin Euroopan Planetaarisen Tieteen kongressissa syyskuussa 2009.

  Teoriaa tarjoiltiin "yllättävänä uutena teoriana", koska näihin aikoihin asti on uskottu, että vesi on välttämätön kiviaineksessa olevan raudan ruostuttamiseksi. Tietysti se olisikin, mikäli punainen väri johtuisi ruosteesta, mutta uusissa tutkimuksissa sille on löytynyt toinenkin syy. Tutkimukset ovat osoittaneet, että magnetiitin ja kvartsikiteiden sekoitus muuttuu punertavaksi jo muutamassa kuukaudessa. Tässä reaktiossa syntyy hematiittia, joka on syvän punaista, mistä johtuen jo verrattain pienikin määrä sitä riittää saamaan aikaan seoksen punertavan värin. Tämä tutkimus ei sulje pois veden olemassaoloa Marsissa, mutta se osoittaa, ettei sitä välttämättä tarvita punaisen värin aikaan saamiseksi.

  Jos tämä prosessi on punaisuuden lähde, se muuttaisi myös käsitykset Marsin iästä. Prosessi voi tapahtua suhteellisen nopeasti, koska tarvitaan vain hyvin ohut punainen pölykerros, jotta koko planeetta saisi punertavan värinsä. Koska kokeet osoittivat värimuutoksen voivan tapahtua jo muutamassa kuukaudessa, puheet Marsin miljoonien tai miljardien vuosien iästä voitaisiin unohtaa.   (30.09.09)


Suolavesi, tulevaisuuden polttoaine?

  Voisiko suolavettä polttava moottori ratkaista tulevaisuuden energiapulmat? Näin jotkut uskovat. Mm. sivulla http://www.youtube.com/watch?v=aGg0ATfoBgo, esitellään amer. keksijän John Kanziuksen kehittelemää systeemiä, missä suolavettä hajoitetaan radioaaltojen avulla hapeksi ja vedyksi ja sitten poltetaan takaisin vedeksi. Kanzius teki keksintönsä 'vahingossa' kokeillessaan radioaaltojen käyttöä syövän parantamisessa. Tässä reaktiossa syntyy tietysti lämpöenergiaa, mutta syntyykö sitä enemmän, kuin sen synnyttämiseen tarvitaan?

  Monet suhtautuvat asiaan epäilevästi. Mm. amer. tutkija Philip Ball on sitä mieltä, ettei laite voi tuottaa enempää energiaa kuin se kuluttaa, koska silloin kyseessä olisi termodynamiikan lakeja rikkova ikiliikkuja. Silti hän katsoo, että Kanziuksen keksintöä olisi syytä tutkia lähemmin. Tri. Matti Pitkänen pohtii asiaa oman TGD-teoriansa pohjalta sivulla: http://matpitka.blogspot.com/2007/08/burning-saltwater-by-radiowaves-with.html

  Innokkaat kokeilijat eivät juurikaan välitä skeptikkojen puheista, vaan ovat rakentaneet jo useita tällä periaatteella toimivia moottoreita. Niistä löytyy esimerkkejä mm. sivulta: http://waterpoweredcar.com/nz.html


Kaksivuotias läpäisi Mensan testin leikiten

LONTOO, STT-AFP
  Britannian älykkäiden ihmisten Mensa-seuran nuorin jäsen on nyt kaksivuotias pienokainen. Uuden jäsenen älykkyysosamäärä on 156, kun suhteellisuusteorian isän Albert Einsteinin älykkyysosamäärä oli aikanaan 160.
  Elise Tan Roberts rupesi puhumaan viiden kuukauden ikäisenä, kävelemään kahdeksan kuukauden ikäisenä ja nyt hän luettelee sujuvasti 35 maan pääkaupunkien nimet, kertoi Daily Mail -sanomalehti torstaina.
  Elise oli 845 päivän ikäinen, kun hän läpäisi Mensan jäsenyystestin. Edellinen ennätys on 1990-luvulta, jolloin Ben Woodsista tuli Mensan jäsen 1 035 päivän ikäisenä.   Pohjalainen 25.04.09

 

Koiran uskomattomat kyvyt

 

Eräässä koiran kykyjä esittelevässä TV-dokumentissa tuotiin esiin mm. koiran uskomaton hajuaisti. Sitä testattiin antamalla koiran haistaa hiljattain ammuttua pistoolin hylsyä. Vähääkään epäröimättä koira lähti siihen suuntaan, mihin ampuja oli 'paennut'. Se pystyi pysymään ampujan jäljillä huolimatta liikenteen synnyttämästä hajusaasteesta, minkä olisi kuvitellut sekoittavan koiran hajuaistin. Jokaisessa kadunristeyksessä se tiesi, mihin suuntaan ampuja oli kääntynyt. Lisäksi se pystyi jäljittämään tätä myös autosta käsin, auton ikkunasta tulleen häviävän heikon hajun perusteella.

Eräs toinen koira puolestaan osoitti uskomatonta älykkyyttä. Tälle entiselle hyljätylle kulkukoiralle oli ostettu suuri joukko pehmoleluja, joita koira halusi pihalla kuljetella paikasta toiseen. Kerran sen emäntä hämmästyi todetessaan, ettei se pelkästään siirrellyt lelujaan, vaan asetteli niitä tiettyyn järjestykseen. Usein ne olivat kolmion tai ympyrän muotoisessa kuviossa, toisinaan samanlaiset lelut olivat kukin omassa kasassaan. Joskus kaikkien kasvot olivat maata kohti, toisinaan ne taas osoittivat ylöspäin. Erään kerran se oli asettanut kaksi nukkea niin, että toisen käsi oli toisen kaulalla. Omistajan mukaan se tapahtui sen jälkeen, kun koira oli ensi kertaa antanut halata itseään.
Koira näyttää siis olevan paljon älykkäämpi kuin kukaan on koskaan kuvitellut!

 

Happea ilmakehässä jo varhain.

Evolutionistien yleisen käsityksen mukaan maapallon alkuaikojen ilmakehä oli arkeeiseksi eoniksi kutsutulla aikakaudella (n. 3.9 - 2.5 miljardia vuotta sitten) ".. voittopuolisesti typpipitoinen. Typen lisäksi on ollut runsaasti kasvihuonekaasuja, etenkin hiilidioksidia, metaania ja häkää."

Ns. proterotsooisella eonikaudella (2.5 mrd - 540 milj vuotta sitten) "matalien merien pinnassa ja osin pohjassa sikisi elämää, joka tuotti alkeellisia levä- ja syanobakteerikantoja. Niiden happea tuottava fotosynteesi aiheutti aluksi vain vähäisiä muutoksia ilmakehän koostumukseen. Suurin osa fotosynteesissä vapautuneesta hapesta sitoutui rautaan ja muihin metalleihin. Vasta kun rauta oli hapettunut, happea alkoi jäädä ilmakehään." (J-P Lunkka: "Maapallon ilmastohistoria kasvihuoneista jääkausiin".)

Uusi tutkimus näyttää kuitenkin romuttavan tämän käsityksen. Tiedelehti Science Daily kertoo japanilaisten ja australialaisten tiedemiesten tutkimuksista, joiden mukaan 3.46 miljardin vuoden ikäisiksi määritetyistä kerrostumista tehdyt löydöt tukevat sitä, että eivät ainoastaan valtameret vaan myös ilmakehä oli tuolloin yhtä happirikas kuin nykyään.

Mm. Länsi-Australiasta löytyy kallioita, jotka sisältävät jaspista eli hematiittipitoista kiilleliusketta.

"Monet ovat olettaneet, että muinaisten kallioiden hematiitti on muodostunut rautasälvän hapettumisen tuloksena nykyisessä ilmakehässä", sanoi geokemian professori Hiroshi Ohmoto. "Siksi halusimme porata syvemmälle ...tutkiaksemme kalliota, joka ei ole ollut yhteydessä ilmakehään."
"Jos hematiittia olisi muodostunut kaiken aikaa, sitä pitäisi olla rautasälvän ulkopuolella, mutta hematiittia on löytynyt sen sisältä."

Seuraava tehtävä tutkijoilla oli määrittää, onko hematiitti muodostunut pintavesissä vai syvyyksissä. Kun rautahiukkasiin kohdistetaan ultraviolettivaloa, syntyy rauta- hydroksidia joka putoaa astian pohjalle pieninä hiukkasina ja jotka voidaan sitten muuttaa hematiitiksi n. 60 celsius-asteen lämpötilassa.

"Maailmassa on lukuisia paikkoja, missä hematiittia on muodostunut tällä tavoin", sanoi Ohmoto (esim. kuumien lähteiden luona). "Koska siis on hematiittia, on välttämättä myös happea joko vedessä tai ilmakehässä."

Tutkijoiden mukaan 3.46 miljardia vuotta sitten ilmakehässä oli yhtä paljon happea kuin nykyään. Tällainen määrä heidän mukaansa edellyttää, että maapallolla on täytynyt olla myös happea tuottavia organismeja kuten cyanobakteereja paljon aikaisemmin kuin on uskottu.

www.sciencedaily.com/releases/2009/

Lisäys:
Jutussa esitetyt vuosimäärät ovat tietysti yleisen evoluutioteorian mukaisia. Joka tapauksessa tutkimus osoittaa, että elämää on maapallolla ollut lähes alusta asti, ja että vuosimiljardien kehitysjaksot on syytä kyseenalaistaa.

 

Leväluhdan suohaudan tuntematon heimo

  Isonkyrön Leväluhdan rautakautinen suokalmisto Orismalassa kätkee sisäänsä arvoituksen, jota ei vieläkään ole ratkaistu. Haudasta nostetut ihmisen luut kuuluvat toistaiseksi tuntemattomalle, pienikasvuiselle heimolle, jonka miesten keskipituus on ollut 158 cm ja naisten 148 cm. Orismalan kylässä on kautta aikain ollut poikkeuksellisen paljon tavallista pienikasvuisempia asukkaita, ja heidän arvellaan olevan tämän kadonneen heimon jälkeläisiä.

  Tästä suolähteestä, joka sijaitsee lähellä Isonkyrön ja Seinäjoen rajaa, on löydetty noin sadan ihmisen luita ja yhdeksän kokonaista pääkalloa. Tutkijat arvelevat siitä löytyvän vielä toiset sata ruumista. Suoperäinen ja rautapitoinen vesi on säilönyt luut varsin hyvin.
  Luiden koon ja kunnon perusteella tehtyjen iänmääritysten mukaan lähteeseen on upotettu kaikenikäisiä ihmisiä noin vuoden ikäisestä lapsesta vanhuksiin asti. Löytöjen arvellaan olevan peräisin ajalta 500-600 jKr.

  Nykykäsityksen mukaan kyseessä ei ole uhrilähde. Vainajissa ei ole väkivallan merkkejä vaikkakin joitakin luunmurtumia on todettu. Ne ovat kuitenkin luutuneet ja parantuneet, mikä kertoo niiden syntyneen ehkä raskaan työn aiheuttamina. Toisaalta se kertoo niitä osatun hoitaa jo tuolloin. Haudasta ei ole löytynyt lainkaan aseita, mutta sen sijaan melko paljon hopea- ja pronssikoruja. Tutkija Tarja Ollilan mukaan se on osoitus siitä, etteivät vainajat olleet köyhiä eivätkä ainakaan orjia.
  Erikoista on, että vainajat upotettiin lähteeseen, kun rautakaudella yleinen tapa oli polttohautaus. Ihmetystä ovat herättäneet myös lähteestä löydetyt eläinten luut. Radiohiiliajoitusten mukaan lehmänluut ovat esiroomalaiselta kaudelta ja hevosenluut varhaiskeskiajalta.

  Leväluhdan suurin arvoitus on se, keitä olivat suohautaan lasketut ihmiset ja mitä heimoa he edustivat? Suohauta oli käytössä vain noin sadan vuoden ajan. Mistä tuntematon heimo tuli ja mihin se katosi? (Pohjalainen, 2.4.2009)

 

Siperiasta löytynyt outoja kalloja

Tämän epätavallisen kallon löysivät arkeologit siperialaisen Omskin kaupungin lähettyviltä. Kallo on yksi samanlaisista, läheisestä metsästä löytyneistä venytetyistä kalloista. Omskin Historiallis-Kulttuurillisen museon arkelogit ajoittivat kallot neljännelle vuosisadalle jKr., mutta niiden tarkkaa ikää ei vielä tiedetä.

Todennäköisimpänä selityksenä kallon muodolle pidetään, että muinaisisissa yhteisöissä lasten kalloja muotoiltiin tarkoituksellisesti, mahdollisesti siksi, että voitaisiin kohottaa heidän älyllisiä kykyjään. Arkeologi Aleksei Matvejevin mukaan muinaisilla ihmisillä tuskin oli paljoakaan tietoa neurokirurgiasta. Mutta hän pitää mahdollisena, että he jotenkin kykenivät kehittämään poikkeuksellisia aivokykyjä.

Sosiaali- ja Informaatioteknologisen laitoksen johtaja Kiril Makarov uskoo, että: "Nämä ihmiset olivat jonkinlaisia eläviä instrumentteja, jotka kykenivät esimerkiksi aistimaan vaaratilanteita tai ennustamaan säätä."

Samanlaisia kalloja on löydetty myös sellaisista paikoista kuin Etelä-Amerikka. On kuitenkin epätodennäköistä, että niiden muotoilemiseen olisi käytetty samoja menetelmiä eri puolilla maailmaa , koska tuohon aikaan ei noiden ihmisten välillä ollut kontakteja. (paranormaaliblogi.net)

 

Kala, jolla on läpinäkyvä pää

 

Kuvassa näkyvällä kalalla nimeltään Macropinna microstoma, on läpinäkyvä pää. Ensimmäisen kerran kalalaji bongattiin vuonna 1939. Aiemmin tutkijat uskoivat pään läpinäkyvyyden syyksi, että kalan silmät ovat suuntautuneet ylöspäin, joten se ei näkisi niillä edessäpäin olevia kohteita. Uusissa tutkimuksissa on kuitenkin todettu, että kalan silmät liikkuvat pään sisällä oletettua enemmän. Uusi Suomi 26.02.09   (paranormaaliblogi.net/)

 

Ilmasto ei lämpenekään?

Oheisen uutisen mukaan näyttää siltä, että kun aiemmin on kiistelty vain ilmaston lämpenemisen syistä, nyt on alettu epäillä myös itse lämpenemistä. Se ei siis näytä olevankaan niin varmaa, kuin on uskottu!

 
 

Asteroidi sujahti Maan ohi

PARIISI, STT-AFP

  Maapallon ohi pyyhkäisi yli 20 metriä läpimitaltaan oleva asteroidi maanantaina iltapäivällä Suomen aikaa. Tähtitieteilijöiden mukaan lohkareen etäisyys Maasta oli lyhimmillään vain noin 72 000 kilometriä. Samankokoisen asteroidin uskotaan iskeytyneen Tunguskan jokilaaksoon Siperiassa vuonna 1908.
  Räjähdyksen voimasta Tunguskassa kaatui kymmeniä miljoonia puita yli 2 000 neliökilometrin alueella. Joidenkin arvioiden mukaan isku oli satoja kertoja voimakkaampi kuin Hiroshiman ydinpommi.
  Viime viikonloppuna havaittu asteroidi oli halkaisijaltaan 21-47 metriä. Maan ohi kiisi yli vuosi sitten jopa 600-metrinen asteroidi runsaan puolen miljoonan kilometrin etäisyydellä. Näin suuret kappaleet ohittavat Maan suurin piirtein viiden vuoden välein. (Pohjalainen, 04.03.09)

 

Susiluola vaarantaa suomalaisen arkeologian uskottavuuden?

  Turun yliopiston arkeologian professorin Jussi-Pekka Taavitsaisen mukaan Susiluola-tutkimus on "kansainvälisesti erittäin nolo juttu ja vaarantaa koko suomalaisen arkeologian uskottavuuden."

"Susiluolassa ei ole yhtäkään ihmisen tekemää kiviesinettä tai asumisen jälkeä saati lattiapintaa. Ne ovat kaikki luonnon töitä. Viimeisimmät radiohiiliajoitukset tulkitsen nuoremmiksi, mitä on sanottu ja luola on ollut mielestäni myös niin matala, että se on ollut asumiskelvoton. Siellä olisi kuoltu häkään, mutta sen olisi voinut testata simulaatiokokeella."

  Susiluola-epäilyjä on vauhdittanut sitä tutkineiden saksalaisen arkeologin Hans-Peter Schulzin ja Leena Purhosen aikaisemmat tutkimukset Hämeenlinnan Varikkoniemessä. Taavitsaisen mukaan siellä esimerkiksi 1800-luvun ratapenkat tulkittiin keskiajan kaupungin muureiksi ja alueella väitettiin olleen viikinkiaikainen satama, vaikka satamat ilmestyivät Suomen sisäjärville vasta höyrylaivakaudella.

"Varikkoniemestä jauhettiin monta vuotta, mutta mitään ei otettu takaisin. Virheiden laatu oli kuitenkin sitä luokkaa, että on syytä epäillä Susiluolassa tapahtuneen samanlaista leväperäisyyttä. On tehty liian nopeasti tulkintoja, eikä ole uskallettu vetää niitä takaisin, etenkään sen jälkeen, kun Museovirasto on ottanut tulkintoihin kantaa kuin paavi pyhältä istuimelta."

  Vaikka Taavitsainen uskoo väärennösten ajan mittaan paljastuvan, hänen mielestään tällaisia asioita on vaikea oikaista, sillä kukaan ei usko kunniakkaat traditiot omaavan Museoviraston toimivan niin yksisilmäisesti kuin se toimii. (Pohjalainen, 12.02.09)
Kuvia ja asiaa Susiluolasta sekä paljon muutakin : Teemun evokriittiset sivut

 

Muinainen teknologia, todiste vedenpaisumuksesta?

Miksi vanhin ja suurin Egyptin pyramideista on rakennettu käyttäen korkeampaa teknologiaa kuin myöhemmät pyramidit? Se on koottu suuremmista ja tarkemmin hiotuista ja paikalleen asetetuista kivilohkareista kuin myöhemmät pyramidit. Sen on sanottu olevan suurin ja tarkimmin tehty rakennelma jopa nykyisiin standardeihin verrattuna. Joidenkin tutkijoiden mukaan ennen vedenpaisumusta maapallolla eli superrotu, jolla oli hallussaan hyvin kehittynyt tekniikka. Antropologi Jonathan Gray kirjoittaa kirjassaan Dead Men's Secrets:

"Tämän superrodun jälkeläiset hajaantuivat Araratilta ja loivat vähemmän kehittyneitä tekniikoita, mutta olivat silti tietoisia alkuperäisestä sivilisaatiostaan. ... Todisteet täysin kehittyneistä kaupungeista ja muinaisesta kehittyneestä teknologiasta ovat kiistattomia.."

Lähes kaikki muinaiset kirjoitukset kertovat menneestä pitkälle kehittyneestä 'kulta-ajasta', jota kohtasi katastrofaalinen tuho. Arkeologiset kaivaukset ovat tuoneet esiin faktoja, jotka vahvistavat nämä kertomukset. Kehittyneestä teknologiasta kertovat esim. valtavien kivijärkäleiden siirtäminen ja työstäminen millimetrin kymmenesosien tarkkuudella. Tutkimus on vasta hitaasti saamassa käsityksen tuosta muinaisesta suorastaan tieteiskuvitelmalta vaikuttavasta teknologiasta.

Merkittävä seikka on, että tuo kulttuuri ja teknologia alkoi verraten äkisti. Sen kehittymiseen ei mennyt tuhansia vuosia miljoonista puhumattakaan. Ei ole olemassa siirtymävaiheita alkeellisesta kehittyneempään sivilisaatioon. Suuria kaupunkeja, valtavia temppeleitä ja pyramideja syntyi heti alussa. Myös kirjoitus oli valmis alusta alkaen. Yksi todiste muinaisesta tietämyksestä ovat 1100-1700 -luvuilta peräisin olevat kartat, jotka ovat jäljennöksiä huomattavasti (ehkä jopa tuhansia vuosia) vanhemmista kartoista. Niinpä voidaan päätellä, että ensimmäiset sivilisaatiot syntyivät nopeasti ja olivat alusta alkaen täysin kehittyneitä. Toiseksi niiden välillä oli yhteyksiä ja niiden myöhemmät juuret johtavat Lähi-Itään Araratin vuorille, johon Nooan arkki pysähtyi. Sivilisaatioiden äkillinen esiintyminen ja häviäminen on itsessään historiallinen muistuma suuresta tulvasta, vedenpaisumuksesta.   (09.02.09)  
Lisätietoa aiheesta ks.: Arvoituksellisia ilmiöitä


Päiv. 07.12.09