Tiedeuutisia 2011

 

Kvanttilevitaatio

  Lähes taikuudelta vaikuttavia kvanttilevitaatio-ilmiöitä on tutkittu jo eri puolilla maailmaa. Tällaisia kokeita esitellään esim. YouTube - sivulla www.youtube.com/watch?v=VyOtIsnG71U . Niissä erikoispinnoitettu ja syväjäädytetty kappale saadaan leijailemaan kestomagneettisen alustan päällä. Tulevaisuudessa uskotaan menetelmää voitavan soveltaa myös suuremmassa mittakaavassa, esim. kulkuvälineissä. Saapa nähdä, toteutuvatko nämä ennusteet. Hankaluutena siinä lienee riittävän suuren levitoivan kappaleen aikaansaaminen ja sen pysyminen riittävän kylmänä, eikä esim. rautatiekiskojen magnetoiminen taida olla ihan helppoa. Vaikuttavia nuo kokeilut silti ovat.

Ilmasto ei lämpenekään?

  TV1:n MOT-ohjelmassa esiintyneet asiantuntijat kiistivät yleisen uskomuksen ja mm. Suomen Ilmatieteen Laitoksen laatimat ennusteet maapallon ilmaston lämpenemisestä. Turun yliopiston ilmastotutkijan, Pekka Hjeltin mukaan lämpötilan muutoksia kuvaavat käyrät ja/tai niiden tulkinnat perustuvat vanhentuneisiin ja virheellisiin menetelmiin. Oikein laaditut käyrät eivät hänen mukaansa osoita minkäänlaista nousevaa trendia, pikemminkin päinvastoin.
  Eräs venäläinen tutkija jopa ennusti, että jo muutaman vuoden kuluttua meitä kohtaa pieni jääkausi. Hän perusteli näkemystään mm. sillä tähtitieteilijöiden tekemällä havainnolla, että kaikilla muillakin Aurinkokunnan planeetoilla lämpötila nousi samaan aikaan kuin maapallolla. Koska niissä ei ole ihmisen toiminnasta johtuvia syitä, ainoa yhteinen tekijä mikä niihin kaikkiin vaikuttaa, on Auringon säteilyssä tapahtuvat muutokset. Sen säteilemään lämpöön vaikuttaa ensisijaisesti ns. auringonpilkkujen määrä, ja koska ne ovat vähenemässä, seurauksena tulee olemaan ilmaston viileneminen. Hiilidioksidin kasvu puolestaan on ollut vain seurausta lämpenemisestä. (MOT, 3.10.2011)

Tietoisuuden arvoitus.

Mitä ja missä on tietoisuus? Tätä aihetta pohdittiin TV1:n Prisma-dokumantissa "Kuka minä olen" 5.9.2011. Todettiin, että ilman tuntemuksia kaikki katoaisi, joten sen täytynee liittyä niihin. Eräänlaisella peilitestillä yritettiin selvittää, milloin ihminen alkaa tiedostaa itsensä. Tämän testin, missä lapsen kasvoihin pantiin tämän huomaamatta musta pilkku, uskottiin todistavan, että hän tiedostaa itsensä silloin, kun peiliin katsoessaan huomaa tuon pilkun. Kuulemma myös oranki ja simpanssi läpäisevät tuon testin.

Kuten arvata saattaa, tutkimus keskittyi ennen kaikkea aivoihin. Kokeellisesti pyrittiin saamaan selville, missä aivojen osassa tietoisuus syntyy. Todettiin tiettyjen osien reagoivan mm. aivoihin annettuihin sähköarsytyksiin ja tutkittiin, miten niiden toiminta muuttuu anestesian ja unen aikana. Ts. sanoen, mitkä osat säilyvät aktiivisina ja mitkä passivoituvat. Ns. Talamus-osan havaittiin olevan keskeisessä osassa tiedostamistoimintoja. Sen lisäksi yksi tutkija oli todennut, että myös yksittäiset neuronit ja/tai neuroniryhmät tunnistavat erilaisia asioita, esim. kuvista tuttuja henkilöitä. Hänen mukaansa neuronit 'keskustelevat' keskenään eli siirtävät tietoa toinen toisilleen. Tietoisuus olisi tämän mukaan siis aivosolujen keskinäistä vuorovaikutusta.

Entä miten tietoisia päätöksemme ovat? Eräässä kokeessa tietokone havaitsi aivojen tehneen päätöksen jo 6 sekuntia ennen kuin koehenkilö painoi nappia. Tutkijan mielestä kyseessä oli aivojen eräänlainen 'deterministinen' mekanismi. Selitys voisi kyllä olla yksinkertaisempikin: Liikekäsky sormiin menee vain hieman 'jälkijunassa', ts. aivoilta menee hieman aikaa käskyn toteuttamisessa.

Dokumentin lopussa sitten myönnettiin, ettei tietoisuuden arvoitusta ole vielä ratkaistu. Ja tuskinpa sitä koskaan saadaankaan ratkaistua pelkästään aivoja tutkimalla. Tietysti niillä on siihen osuutta, mutta onko se pelkkää aivotoimintaa, on sitten toinen asia.

Vettä Marsissa?

Tiedemiehillä tuntuu olevan kova halu löytää elämää muualta avaruudesta. Science-lehdessä julkaistava tutkimus esittää vahvan epäilyn siitä, että Marsissa saattaa olla nestemäistä vettä. Alfred McEwenin tutkimusryhmä toteaa julkaisussaan, että muinaisen Marsin pinnalla oli todennäköisesti vettä. Siitä, virtaako planeetan pinnalla edelleen vettä, ei tutkijoiden mukaan ole täyttä varmuutta.

Vesiepäily perustuu Marsia kiertävän satelliitin havaintoon. Tarkkojen satelliittikuvien kolmiulotteinen mallinnus paljastaa, että Marsin pinnalla on tapahtunut ja tapahtuu yhä muutoksia, jotka vaihtelevat vuodenajoittain. (Kyseessä on siis tietokoneella tehty mallinnus, ei aito valokuva.)

Kuvissa näkyy useita veden uurtamia kanavia, jotka ilmestyvät ja pitenevät Marsin keväällä ja kesällä. Talveksi uurteet häviävät, mikä viittaisi jonkin nestemäisen virtauksen olemassaoloon. Kesäaikaan kanavien maaston lämpötila kohoaa hellelukemiin, eli noin 300 kelviniin (n. 27 astetta celsiusta). Tässä lämpötilassa vesi olisi nestemäistä.

Tutkijat uskovat, että Marsin pinnan uurteet ovat peräisin jostain virtauksesta, ja todennäköisesti tuo virtaus on vettä. Se, mistä vesi olisi peräisin, tai mikä saisi sen virtaamaan juuri löytöpaikalla, on vielä hämärän peitossa. Löytö on siksi merkittävä, että nykybiologian mukaan elämä on mahdollista vain paikoissa, joista löytyy vettä. Veden löytyminen Marsista tarkoittaisi elämän olevan (tai olleen) mahdollista myös maapallon ulkopuolella.

Erään katsojan kommentti uutiseen kuvastaa mielestäni hyvin sitä, mistä on kysymys:
"Koko juttu on kuin satukirjasta, ja täydestä menee. Tässäkin tapauksessa tutkimusryhmien vähenevät määrärahat ja melkein-elämää-marsissa -tutkimustulokset ovat suoraan verrannolliset."

Uudenlainen nivelrakenne löydetty

  Tutkijat ovat löytäneet eläinmaailmassa aiemmin tuntemattoman nivelrakenteen. Kyseessä on Trigonopterus oblongus -niminen eliö, jonka nivelet liittyvät toisiinsa eräänlaisella ruuvi/mutteri -periaatteella. Tämä ensimmäinen tunnettu biologinen ruuvi on kooltaan vain noin puoli millimetriä ja se sopii tarkasti vastapuoliseen 'mutteri'-osaan. Tutkijoiden mukaan tämä luonnon 'keksintö' parantaa nivelen liikkuvuutta. Asiasta kertoo tiedejulkaisu Science Daily

Kallioiden hiili nuorempaa kuin itse kallio.

  Ryhmä Boston Collegen, Carnegie Instituutin , NASA'n Johnson- Avaruuskeskuksen ja Laivaston tutkimuslaboratorion tutkijoita on uusia menetelmiä käyttäen tutkinut Kanadan Hudson Bay-alueella olevien kallioiden hiilipitoisuuksia ja todennut, että niiden sisältämä hiili on miljoonia vuosia nuorempaa kuin itse kallio. Tutkimusnäytteet ovat peräisin alueelta, joiden mannerlaatta on yksi maapallon vanhimmista.

  Perinteisissä tutkimuksissa näytteet ensin jauhetaan, minkä jälkeen hiilimineraalit pyritään määrittämään. Uusi lähestymistapa perustuu erilaisiiin mikroskooppisiin ja spektroskooppisiiin tutkimusmenetelmiin. Tutkimukset osittivat, että hiili oli hyvin nuorta verrattuna näiden vanhojen kallioiden ikään.

  "Grafiitin hiili ei ole yhtä vanhaa, kuin kallio", sanoi professori Dominic Papineau, toinen raportin laatijoista. "Tämä panee kellot soimaan ja haastaa meidät kysymään, tulisiko aikaisempia tutkimuksia miettiä uudelleen." Papineaun mukaan nämä uudet löydöt tukevat näkemystä, että biosfääri on syntynyt miljoonia vuosia luultua myöhemmin, joten tämä hypoteesi vaatii huolellista tutkimista. www.sciencedaily.com/

Lämpeneekö ilmasto vai kenties kylmenee?

YLE TV:n MOT -dokumentissa kritisoitiin Ilmatieteen laitoksen tapaa, jolla se on tarkastellut lämpötilan muutoksia ja ennustanut ilmaston nopeaa lämpenemistä.

"Kahden kovan lumi- ja pakkastalven jälkeen MOT kysyy, vieläkö ennusteille keskieurooppalaisten lumi- ja pakkastalvien rantautumisesta Suomeen löytyy pohjaa. Tilastotieteilijä Pekka Hjelt on soveltanut tilastomatematiikan viimeistä huutoa olevaa ARIMA-analyysiä Ilmatieteen laitoksen mittausaineistoon, Hjelt ei löydä mittausaineistosta minkäänlaista merkitsevää lämpenemistä. Menneen perusteella Suomen lämpötila pysyy nykyisellä tasollaan hamaan tulevaisuuteen."

  Ohjelmassa esiintyi myös venäläinen aurinko- ja avaruustutkija Habibullo Abdussamatov. Hänen mukaansa lämpötilan muutokset johtuvat yksinomaan Auringon säteilyn muutoksista. Ilmaston lämpeneminen ei johdu hiilioksidimäärän lisääntymisestä vaan päinvastoin sen lisääntyminen johtuu ilmaston lämpenemisestä. Venäläiset tutkijat ovat panneet merkille, että lämpötila on noussut kaikilla muillakin aurinkokunnan planeetoilla samaan aikaan kuin maapallolla. Koska ainoa tekijä, mikä voi vaikuttaa niihin kaikkiin, on Auringon lisääntynyt säteily, sen täytyy olla syynä myös maapallon lämpenemiseen.
  Auringon säteily on kuitenkin jo laskemassa, mikä tutkijoiden mukaan johtaa ns. pieneen jääkauteen. Sellainen oli viimeksi 1600 -luvulla, ja se tappoi suuren joukon ihmisiä nälkään ja kylmään. Tämä tuleva jääkausi hellittäisi vasta ensi vuosisadalle tultaessa.

Kotelomeduusan merkilliset silmät

  Kotelomeduusat näyttävät melko yksinkertaiselta eliöltä, mutta niiden näköjärjestelmä on jotain ihan muuta. Niillä on peräti 24 silmää, jotka koostuvat neljästä eri tyypistä .

  Äskettäiset tutkimukset ovat paljastaneet, että neljä noista silmistä tähyää vedessä aina ylöspäin riippumatta siitä, mihin eläin muuten on suuntautunut. Lisäksi näyttää siltä, että nuo silmät auttavat niitä suunnistamaan elinympäristössään mangrove-kasvien joukossa.

  "On yllättävää, että kotelomeduusa - eläin jonka on ajateltu olevan vailla aivoja ja kehittyneitä hermotoimintoja - kykenee visuaalisesti ohjautuvaan suunnistamiseen, mikä ei ole ihan tavallinen ominaisuus", sanoo Anders Garm Kööpenhaminan yliopistosta. "Näyttää siltä, että tällaisten yksinkertaisten eläinten toimintakykyjä on aliarvioitu."

  Itse asiassa tämä kotelomeduusojen lukuisten silmien olemassaolo on ollut tiedossa jo yli sata vuotta. On arveltu, että voisivat näkökykyynsä luottamalla välttää esteitä ja säädellä uintitapaansa. Ne elävät mangrove-kasvuston seassa, missä on paljon liikuntaesteitä. Kun lehvistöön, joka varjostaa niiden ympäristöä, syntyy jostain syystä aukko, valo pääsee esteettä tulemaan läpi. Meduusojen joutuessa tällaiseen aukkoon, ne eivät helposti pääse siitä pois ja ovat vaarassa kuolla nälkään. Niinpä niiden täytyy oleskella hyvin rajoitetulla alueella. Nyt näyttää siltä, että silmät auttavat niitä tässä asiassa.

  Noiden neljän silmän todettiin kattavan juuri tarvittavan näköalueen, jotta meduusat pystyvät näkemään yläpuolellaan olevan veden pinnassa sijaitsevat mangrove- lehvistöt. Tutkijoiden mukaan ne havaitsivat sen vähintään kahdeksan metrin etäisyydeltä. Kokeet tukivat päätelmää, että meduusat käyttävät silmiään ja suunnistavat vain kun lehvistö on näkyvissä. Jos lehvistö peittyy näkyvistä, ne eivät enää liiku.

  "Olemme osoittaneet, että kotelomeduusat käyttävät näkökykyään suunnistaessaan ympäristössään. Nyt haluaisimme ymmärtää, miten niiden yksinkertainen hermojärjestelmä tukee näin kehittynyttä ominaisuutta.", sanoo Garm. Tutkijat haluavat myös tietää, onko muilla kotelomeduusalajeilla samanlaisia ominaisuuksia elimpäristöissään. He uskovat, että tällaisten yksilöllisten ja vain tiettyihin toimintoihin keskittyvien silmien olemassaolo on minimoinut tarpeen prosessoida suurempia aivoja. (ScienceDaily, Apr. 30, 2011 )

Vompattikin kaipaa hellyyttä!

  Hirmumyrsky Yasi iski Australian Queenslandiin helmikuussa. Se aiheutti noin kahden miljardin dollarin vauriot ja epäsuorasti yhden ihmishengen menetyksen.

  Billabongin eläinpuistossa asuva kaksivuotias Tonka-vompatti kärsi myrskystä omalla tavallaan. Townsville Bulletin - lehden mukaan Tonka menetti myrskyn jälkeen nopeasti 20 prosenttia painostaan.
  Eläintenhoitajat käyttivät kärsivää vompattia useilla eläinlääkäreillä, mutta oudon taudin syy ei tuntunut selviävän. Lopulta, ankaran tutkimisen jälkeen painonmenetykselle saatiin selvyys: Tonka oli masentunut.

- Eräs puistonvartijoistamme kasvatti Tonkan, ja se viettää normaalisti ison osan päivästään ihmisten kanssa, Brett Flemming puistosta sanoi lehdelle.
- Myrskyn jälkeen se kaipasi ihmisiä - taputteluja, valokuvia, halauksia ja loputonta poseeraamista. Billabongissa hän on tähti. Kaikki haluavat nähdä Tonkan.

  Nyt Tonka on saanut kaipaamaansa huomiota ja vironnut takaisin kuntoon - juuri ajoissa, sillä puisto avaa taas ovensa pitkän raivausurakan jälkeen. Vompatit ovat lyhytjalkaisia, noin metrin pituisia australialaisia pussieläimiä.   (matti.pitkanen@iltalehti.fi )

12-vuotias kumoaa Big Bang teorian?

12-vuotias Jacob Barnett on hämmästyttänyt koulunsa opettajat ja muut läheisensä. Hänen älykkyysosamääränsä on suurempi kuin Einsteinin, ja hän on 'huvikseen' korjaillut tämän suhteellisuusteoriaa. Vapaa-aikansa hän käyttää mm. tutkimalla Big Bang -teoriaa, mikä hänen mielestään on virheellinen. Hän aikookin laatia siitä parannellun version.
  Jacobin lapsuus ei ole ollut kovin lupaava. Hänellä diagnosoitiin ns. Aspergerin oireyhtymä eli lievä autismi. Hänellä oli vaikeuksia saada unta, koska hänen päässään pyöri jatkuvasti numeroita. Silti hän oli kolunsa priimus ja sai kokeissa aina täydet pisteet. Mihin tämä nero vielä päätyykään, tulee nähtäväksi.
  Asiasta lisää (engl.) sivulla:   www.theblaze.com/stories/

Myrskyjä ja maanjäristyksiä

  Jos oli viime vuosi täynnä myrskyjä ja maanjäristyksiä, näyttää niitä olevan tulossa tänäkin vuonna.
  Lyhen ajan sisällä Australiaa on uhkaamassa jo toinen katastrofi, tällä kertaa hirmumyrsky, jonka ennustetaan olevan vuosisadan pahin.
  Queenslandin osavaltion pääministerin, AnnaBligh'n mukaan "Tämä hirmumyrsky on jotain sellaista, jota emme kansakuntana ole vielä koskaan joutuneet kokemaan."
  Uudessa Seelannissa puolestaan on ollut maanjäristyksiä. Jo viime syksynä Christburgin kaupunkia ravisteli 7 magnitudin järistys, joka ei kylläkään vaatinut kuolonuhreja. Tiistaina 22.02.11 sattui uusi 6.3 richterin järistys, jossa ainakin 63 ihmistä on jo kuollut. Sen sanotaan olleen Uuden Seelannin pahin luonnonmullistus 80 vuoteen. Seismologit pelkäävät järistysten jatkuvan ja iskevän myös Wellintoniin, jota pidetään maanjäristysten kannalta vielä riskialttiimpana paikkana.
  Lisäys 3.3.11: Viimeisten tietojen mukaan kuolleita on tähän mennessä löydetty 161. Kuolonuhrien määrän arvioidaan nousevan yli 240:een.
  Uusimpien tilastojen mukaan koko maailmassa on viimeisen 30 vrk aikana esiintynyt lähes 400 maanjäristystä, joista 15 yli 6 magnitudin.   http://www.iris.edu/seismon/last30.html
 

Päiv. 08.03.11