Tiedeuutisia 2012

 

Avaruumatkailusta ja - elämästä

Tekniikka ja talous -lehti kertoo, ettei Marsiin lähetetty Curiosity-mönkijä ole löytänyt jälkeäkään metaanista, jota siellä pitäisi olla, mikäli Marsissa olisi joskus ollut elämää. Mönkijän ottamia näytteitä tutkittiin kahdella menetelmällä, kummallakaan mittaustekniikalla ei havaittu metaania. Näin ollen voidaan heittää hyvästit elämälle Marsissa.

Toinen samassa lehdessä julkaistu uutinen liittyi Natural Science-lehdessä julkaistuun artikkeliin. Sen mukaan avaruusmatkoihin liittyy ylivoimaisia esteitä huolimatta siitä, miten pitkälle tekniikka kehittyy.

Koska avaruusmatka kaukaisiin tähtikuntiin vaatisi liikkumista lähes valon nopeudella - mikä jo itsessään on mahdotonta monistakin syistä - suuren ongelman muodostaisi avaruudessa oleva vety. Vaikka sen määrä on suhteellisen vähäinen 'tyhjässä' avaruudessa, sitä on kuitenkin niin paljon, että alus saisi verraten nopeasti niin runsaasti säteilyä, että se tuhoaisi sekä aluksen laitteet että miehistön. Lisäksi ionisoiva säteily kuumentaisi alusta niin, että sen tuottama energia ei riittäisi jäähdyttämään sitä tarpeeksi. Näiden ongelmien välttämiseksi nopeus pitäisi rajoittaa noin puoleen valonnopeudesta, mutta tällöin matka lähimpäänkin tähtijärjestelmään, Alfa Centauriin kestäisi 75 000 vuotta.

Samat ongelmat olisivat edessä myös oletetuilla 'humanoideilla', joten puheet Ufoista ja alienien väitetyistä vierailuista Maassa voi unohtaa.

Supersymmetriateoria kyseenalainen

Hiukkasfyysikot ovat tehneet suoria havaintoja yhdestä harvinaisimmista hiukkasfysiikan hajoamistapahtumista. Tämän seurauksena hiukkasfysiikan suosittu teoreettinen malli supersymmetria on asetettu kyseenalaiseksi, kertoo BBC.
Uusimmat Sveitsin ja Ranskan rajalla sijaitsevan CERN:n hiukkaskiihdyttimellä saadut tulokset antavat viitteitä, että monien tutkijoiden suosima teoria on väärä. Toistaiseksi julkaisemattomista tuloksista annettiin ennakkotietoa Japanin Kiotossa järjestetyssä hiukkasfysiikan konferenssissa.

Supersymmetria on teoria, joka täydentää perinteistä hiukkasfysiikan standardimallia. Teorialla on pyritty selittämään vaikeita maailmankaikkeuden rakentumista koskevia kysymyksiä, kuten mitä ”pimeä aine” on?
Kokeissa CERN:n tutkijat tarkkailivat ensimmäistä kertaa onnistuneesti mesoni -hiukkasen hajoamista kahdeksi myoni -hiukkaseksi. Tutkijoiden mukaan mesoni hajoaa tällä tavoin vain kolme kertaa miljardissa tapauksessa. Teorian mukaan tämän hajoamisen pitäisi tapahtua paljon useammin. Koetta on pidetty eräänlaisena testinä supersymmetriateorialle ja tulosten valossa näyttää siltä, että on jokin pielessä.

Supersymmetriateoria ei vielä ole kuollut, mutta ainakin se on joutunut sairaalaan, kommentoi CERN:n hiukkastutkija professori Chris Parkes BBC:lle. Jos supersymmetriateoria romuttuu lopullisesti, joutuvat tutkijat selittämään hiukkasfysiikan standardimallissa esiintyviä epäjohdonmukaisuuksia jollakin muulla keinolla. (Helsingin Sanomat/CERN.)

Euroopan kielletty historia

Länsimaissa ajattelemme yleensä tieteen olevan hyvin luotettavaa. Onko meillä siihen syytä? Vai onko kyseessä myytti, joka kaipaa murtamista? Puhutaan tällä kertaa historiasta. Uskomme, että yleinen tietämyksemme historiasta on luotettavaa. Ajattelemme sen perustuvan tiedemiesten tinkimättömään työhön, jossa on huomioitu kaikki mahdolliset käytettävissä olevat lähteet. Historiallisen materiaalin pimittämistä tai valheeksi väittämistä, koska se ei satu sopimaan vallassa olevaan ajattelumalliin, tapahtuu vain epämääräisissä diktatuureissa.
Lisää aiheesta:   http://sinisterministerr.blogspot.fi/2012/10/

Merien suolaisuus kertoo maapallon iän

  Suolan kertyminen meriin osoittaa, ettei sen alkamisesta ole voinut kulua miljardeja vuosia. Asiasta kerrotaan mm. sivustolla: www.luominen.fi/

Ilmasto ei lämpenekään?

Nasan viimeisten tutkimusten mukaan näyttää siltä, että puheet ilmaston lämpenemisestä eivät pidä paikkaansa. Näin kerrotaan sivulla:   http://www.verkkomedia.org/news

Viruksia avaruudesta?

  Jim-TV:n dokumentissa "Massiivinen tuho" (14.08) asiantuntijana esiintynyt, panspermia-teoriastaan tunnettu Chandra Wichramachingle väitti mm., että elämä tuli maapallolle komeettojen mukana. Toisaalta hän uskoi myös, että useat ihmiskuntaa koetelleet pandemiat ovat peräisin avaruudesta. Sitä hän perusteli lähinnä sillä, että sellaiset pandemiat kuten espanjantauti ja lintuinfluenssa ovat puhjenneet samaan aikaan eri puolilla maapalloa, joten hänen mukaansa ne eivät ole voineet levitä ihmisten välisen kanssakäymisen tuloksena.
  Taudit voivat kuitenkin levitä myös eläinten kuten rottien, lintujen ja hyönteisten mukana, joten tuo perustelu ei ole niin varma kuin voisi olettaa. Tällöin ei tarvita monia ihmisten välisiä kontakteja, koska vain muutaman yksilön näistä eläimistä tarvitsee kulkeutua ihmisten mukana paikasta toiseen ja sen jälkeen lisääntyä verraten nopeasti.

Geenimuunnos tuotti ihmisaivot?

  Tiede-lehti n:8 kertoi Yhdysvaltalaisten, belgialaisten ja japanilaisten tekemistä tutkimuksista. Aluksi todetaan ihan oikein, että "Ihmisaivojen tehokkuus perustuu hermosolujen tiuhaan verkottumiseen." Mutta tuon nerokkaan järjestelmän syntymisen tutkijat panevat tietenkin evoluution piikkiin: "Tällainen hermoverkko saattoi syntyä, kun aivojen kehitys muuntui noin 2,4 miljoonaa vuotta sitten."

  Muutoksen syyksi kerrotaan eräässä aivosolujen verkottumista säätelevässä geenissä tapahtunut mutaatio, joka "vilkasti hermosolujen liikkumista pidensi niiden haarakkeita niin, että entistä useammat solut saattoivat kytkeytyä toisiinsa."
  Tämän sanotaan tapahtuneen aikana jolloin "sukumme Homo eriytyi vanhemmasta esi-ihmisten Kenyanthropus -suvusta." Lisäksi mainitaan, että "Osa tutkijoista sijoittaa myös ihmisten ja apinaihmisten eli Australopithecusten eron tuohon aikaan, mutta toiset tulkitsevat meidän eronneen apinaihmisten linjasta jo kolmisen miljoonaa vuotta varhemmin."

  Tähän voisi lisätä samassa lehdessä toisaalla olleen palautteen, missä eräs lukija osoitti vääräksi aiemmassa lehdessä olleen väitteen, minkä mukaan "Parvi voi toimia fiksusti, vaikka sen yksittäisillä jäsenillä olisi vain minimaalisesti älliä." Palautteen antaja päätyi toteamukseen: "Ikävä kyllä, ei ole mitään takuuta siitä, että ryhmä aina tekisi korrektin päätöksen. Ziljoona päättäjää voi olla väärässä."

Miksi viikossa on seitsemän päivää?

  Näin kysyttiin Tiede-lehdessä (08.08) ja vastaukseksi kerrottiin, että sen lähtökohta on muinaisessa Babylonissa. Juutalaiset kuulemma toivat sen Palestiinaan palatessaan babylonin vankeudesta. Tämä 'tieteellinen' käsitys perustuu tietysti siihen nykyisten teologien historialliskriittiseen näkemykseen, että Raamatun kertomukset ovat vain lainaa vanhemmista uskonnoista. Nämä 'tieteilijät' sivuuttavat sen tosiseikan, että raamatun kertomukset - mukaan lukien luomiskertomus - olivat olleet juutalaisten tiedossa jo paljon ennen heidän Babylonin vankeuteen joutumistaan.
  Seitsenpäiväinen viikko ilmenee jo Raamatun luomiskertomuksessa, jonka mukaan Jumala käytti luomiseen kuusi päivää ja 'lepäsi' seitsemäntenä. Mooseksen laissa sitten vahvistettiin seitsemännen päivän pyhittäminen lepopäiväksi. Näin ollen väite, että juutalaiset saivat mallin seitsenpäiväiseen viikkoon babylonialaisilta on katteeton.
  Toisaalta seitsenpäiväinen viikko on nähtävästi ollut käytössä muillakin kuin juutalaisilla, mm. juuri babylonialaisilla ja ehkä muuallakin Lähi-idässä. Se lienee ihmiskunnan yhteistä perimätietoa ja siten levinnyt laajalle samoin kuin esim. kertomukset vedenpaisumuksesta.

Syntyikö universumi tyhjästä?

  Higgsin bosonin löytöä koskevasta uutisesta jotkut ovat saaneet aiheen väittää, ettei Jumalaa enää tarvita, vaan että kaikki selittyy pelkällä fysiikalla. Mm. Alex Filippenko Californian yliopistosta esitti tällaisia käsityksiä eräässä tiede- ja science fiction -konferensissa. Hänen mukaansa universumi on saattanut saada alkunsa satunnaisten "kvanttiheilahtelujen" tuloksena.

  Filippenko sanoo, että "tiedemiehinä meidän ei pitäisi uskoa Jumalaan, vaan fysiikan lakeihin." Monet tiedemiehet ovat kuitenkin sitä mieltä, että fysiikan lait päinvastoin johtavat uskomaan Jumalaan.

  Fyysikko Jake Herbert osoitti hiljattain vakavia puutteita nykyään yhä useammin esitetyssä "universumi (syntyi) ei mistään" -näkemyksessä, kuvaillessaan fyysikko Lawrence Kraussin teosta "Universe from Nothing". Hän selittää Kraussin näkemyksen riippuvan sen uskomuksen varassa, että "universumin kokonaisenergia on nolla" , mikä on erittäin epätodennäköistä. Ja koska kukaan (paitsi Jumala) ei tiedä universumin todellista energiamäärää, tämä väite on epätieteellinen.

  Tiedämme, että kvanttiheilahteluja esiintyy vain avaruudessa, joka jo on olemassa. Universumin synty Kraussin esittämältä pohjalta edellyttäisi jonkun toisen universumin olemassaoloa sitä ennen. Siinä tapauksessa joudutaan kysymään miten tuo nykyistä edeltävä universumi sai alkunsa - ja jokin toinen ennen sitä?

  Herbert pani merkille myös loogisia ongelmia. Esimerkiksi oletus, että että universumi syntyi tyhjästä edellyttää niiden fysiikan lakien olemassaoloa, jotka sen olisivat synnyttäneet. Filippenkokin viittaa tähän sanomalla: "Kysymys on, 'Miksi fysiikan lait ovat olemassa'?" Ja hän jatkaa: "Joku voi sanoa, että ne edellyttävät jumalaa, joka loi nämä lait universumeihin, ehkä useampaankin kuin yhteen."

  Mutta sen sijaan, että hyväksyisi oman argumenttinsa "jumalallisesta luojasta" , Filippenko toteaa, että sitten on kysyttävä, mistä tuo luoja tuli jne. Tällainen puhe on hämäystä, sillä perimmäinen fysiikan lakien ja äärellisen universumin Luoja ei välttämättä itse ole äärellinen. Vain äärelliset ominaisuudet - kuten universurmi - tarvitsevat syyn olemassaololleen. "Aluton" tai ääretön Luoja ei tule mistään muusta, Hän vain oli ja on.

  Filippenkon ja muiden samanmielisten tiedemiesten täytyy olla välittämättä siitä, että tarvittaisiin ennalta oleva avaruus, jotta kvanttiheilhtelua voisi tapahtua, olla välittämättä loogisista ongelmista ja Jumalasta uskoessaan, että fysiikan lait ja universumi ilmaantuisivat tyhjästä. Ilman ääretöntä ja iankaikkista Luojaa ei olisi fysiikan lakeja, mutta ne kuitenkin ovat olemassa.   http://www.icr.org/article/6912/


Linnuilla 'kvanttikompassi'

  Lintujen suunnistaminen saattaa viimeisten tutkimusten mukaan perustua niiden verkkokalvolla sijaitsevien elävien optisten solujen kykyyn vastaanottaa valohiukkasia (fotoneja) ja saada niistä enrgiaa verkkokalvon erityisessä kvanttitilassa oleville elektroneille. Tämä kvanttitila on jopa pidempikestoinen kuin laboratorioissa aikaan saatu.

  Fyysikko Simon Benjamin Oxfordin yliopistosta toteaa:

  "Miten elävä systeemi on kehittynyt tuottamaan kvanttitilan yhtä hyvin - tai jopa paremmin - kuin mihin me kykenemme laboratorioissa? Se on todella hämmästyttävä asia."

  Lintujen lisäksi monet muutkin eläimet kuten imettäväiset, kalat, matelijat ja jopa äyriäiset ja hyönteiset - suunnistavat magneettikentän mukaan. Fyysikko Klaus Schulten (Illinoisin yliopisto) esitti jo 1970-luvulla, että lintujen suunnistaminen perustuu jonkinlaiseen geomagneettiseen herkkyyteen, tuolloin vielä tuntemattomaan biokemialliseen reaktioon niiden silmissä.

  Nyttemmin tutkimukset ovat paljastaneet verkkokalvolla olevan erityisiä optisia soluja, cryptochromeja. Fotonin osuessa ja iskiessä tällaiseen soluun, se antaa energiapotkun kvanttitilassa olevalle elektronille.

  Kun jokin elektroni siirtyyy muutaman nanometrin sivuun, se havaitsee siinä hieman erilaisen magneettikentän kuin kumppanillaan. Riippuen siitä, miten magneettikenttä muuttaa elektronin spiniä, se saa aikaan erilaisen kemiallisen reaktion. Teoriassa useat tällaiset reaktiot lintujen silmissä saattavat tuottaa kuvan Maan magneettikentästä vaihtelevina valoisuuskuvioina.

  Tämä herättää kysymyksen ns. vaistojen toimintamekanismeista. Kun katselee TV:stä esim. peurojen ja muiden suurten eläinlaumojen vaelluksia, tulee miettineeksi, mikä niiden vaelluksia oikein ohjaa? Jotenkin ne tuntuvat tietävän, minne niiden kulloinkin on mentävä. Mielestäni selitykseksi ei riitä eräässä TV-dokumentissa esitetty näkemys, että eläimet oppivat nuo taidot vanhemmiltaan, sillä se ei kerro, miten ensimmäiset eläimet ovat ne oppineet. Selittäisikö tämä 'kvanttiherkkyys' vaistojen toiminnan? Varmaa tietoa asiasta ei vielä liene, mutta tutkimukset jatkuvat. www.wired.com/wiredscience/2011/


Väestöräjähdys vai väestökato?

  Länsimaisella eliitillä on ollut historiallinen halu tarttua pelättyyn työläiskansan väestöräjähdykseen. Tiedeakatemia Royal Society julkaisi 26.4. liikakansoituksen vaaroista toistelevan raportin, mutta nykyinen väestötutkimus antaa täysin päinvastaisen tilannekuvan: vastassa onkin väestökato! www.verkkomedia.org/


Pimeää ainetta ei löytynytkään!

  Tarkin tähänastinen tutkimus tähtien liikkeistä ei löytänyt pimeää ainetta aurinkokuntamme ympäriltä. Laajalti hyväksyttyjen teorioiden mukaan Auringon naapuruston pitäisi olla täynnä niin sanottua pimeää ainetta. Pimeä aine on nimensä mukaisesti näkymätöntä, mutta sitä voidaan tutkia sen aiheuttaman painovoiman kautta. Nyt chileläinen tähtitieteilijäryhmä kartoitti yli 400 tähden liikkeitä 13 000 valovuoden etäisyydelle Auringosta.
  Havainnoitujen tähtien liikkeet ovat seurausta kaiken materian yhteenlasketuista painovoimavaikutuksista, on kyse sitten pimeästä tai tähtien kaltaisesta näkyvästä aineesta. Tästä uudesta aineistosta tutkimusryhmä laski aurinkokuntamme läheisyydessä olevan massan.

  “Laskemamme massan määrä vastaa hyvin näkemäämme massaa - tähtiä, pölyä ja kaasua - Auringon ympäristössä,” kertoi ryhmän johtaja Christian Moni Bidin Chilen Concepciónin yliopistosta. “Mutta siihen ei jää tilaa lisämaterialle - pimeälle aineelle - jota odotimme löytävämme. Laskelmamme osoittavat, että sen olisi pitänyt tulla oikein selvästi esille mittauksissamme. Mutta sitä vain ei ole siellä!” Bidin sanoo.

  Galaksien pyörimisnopeuksista on voitu päätellä, että ne sisältävät suuren määrän piilossa pysyvää materiaa. Koko kaikkeuden massasta jopa 80 prosenttia pitäisi olla pimeää ainetta.   (Tähdet ja avaruus, 22.04.2012)


Saharan alla valtavat vesivarannot

  Afrikkaa on pidetty mantereena, jolla on niukat vesivarannot. Uusi pohjavesiä koskeva tutkimus kumoaa tämän uskomuksen. Varsinkin Saharan autiomaan alla on valtavat vesivarannot.

  Brittiläiset Lontoon yliopiston ja British Geological Surveyn tutkijat vetivät yhteen tiedot eri maissa laadituista pohjavesitutkimuksista ja hydrogeologisista kartoista. Tulos oli, että Afrikan pohjavesivarannot ovat satakertaiset verrattuna maan pinnalla oleviin vesivaroihin.
  Varsinkin rutikuivan Saharan autiomaan alla, sedimenttikerrosten välissä, on suuret määrät käyttökelpoista vettä. Esimerkiksi Libyan, Algerian ja Tshadin alla oleva vesimäärä on samaa suuruusluokkaa, kuin jos maat olisivat 75 metriä syvän järven peitossa. Eniten pohjavettä on Libyassa, lähes 100 000 kuutiokilometriä.

  Pienemmät varannot löytyivät Saharan eteläpuoliselta puoliaavikkoalueelta. Täälläkin järkevällä käytöllä vesi riittäisi ihmisten juomavedeksi ja peltojen kasteluun arvioiden mukaan 20 - 70 vuodeksi. Saharan pohjavesi on seurausta noin 5 000 vuotta sitten tapahtuneesta ilmastonmuutoksesta, jolloin alue muuttui autiomaaksi. Samaan aikaan maanalaiset kerrokset täyttyivät vedellä.  Yle-uutiset 20.04.2012


Oudot sairaudet lisääntyneet.

  Ugandassa on alkanut esiintyä sairautta, jonka syytä syytä ei tiedetä. Tämä ns. nyökyttelytauti iskee lapsiin ja raunioittaa heidän henkiset ja motoriset kykynsä. Mitään parannuskeinoa tautiin ei toistaiseksi ole. Ugandan pohjoisosista ja Etelä -Sudanista tunnetaan jo yli 3000 tapausta. Tauti pysäyttää lapsen henkisen ja fyysisen kehityksen ja johtaa monessa tapauksessa kuolemaan.
  Tauti on saanut nimensä siihen liittyvistä nyökyttelykohtauksista. Aiemmin terve lapsi on vajonnut omaan maailmaansa ja alkanut vispata päätään. Ajan mittaan kohtaukset pahenevat ja saattavat päättyä tajuttomuuteen. Lapsen älylliset ja motoriset valmiudet rappeutuvat vähitellen, ja hänestä tulee poissaoleva, sekava ja arvaamaton. Tämä Nodding-syndroomaksi nimetty sairaus on mysteereiksi jääneiden sairauksien listan kärkipäässä, koska se se on leviämialueillaan tuhonnut kokonaisia kyläkuntia.

  USA:ssa puolestaan on todettu autismin lisääntyneen huolestuttavasti. Kun vuonna 2002 kuusi tuhannesta lapsesta oli autistisia, nyt heitä on jo lähes puolta enemmän eli 11.2 tuhannesta. Muita uusia tauteja ovat mm. tappava Ebola-verenvuotokuume sekä sika- ja lintuinfluenssat. Monet uskovat niiden syyksi liiallisen antibioottien käytön, mikä tuhoaa ihmisen luontaisen vastustuskyvyn ja saa vain aikaan uusien, antibiooteille vastuskykyisten bakteerikantojen syntymisen.

 

Kiinan pyramidit

YLE:n historiadokumentti Kiinan vanhat pyramidit toi uutta tietoa näistä rakennelmista. Arkeologien mukaan ne rakennettiin keisarien ja muiden ylhäisten henkilöiden hautakammioiksi. Varhaisimmat niistä tehtiin noin 2200 vuotta sitten.

Ensimmäistä eli Qing-dynastiaa hallinnut keisari halusi rakennuttaa itselleen monumentin, mistä hänet muistettaisiin ikuisesti. Koska mahtimiesten elämän uskottiin jatkuvan kuoleman jälkeen, maan alle kaivettuihin hautakammioihin rakennettiin ylellisiä palatseja ja niihin laitettiin mukaan kaikkea, mitä heidän ajateltiin tarvitsevan tuonpuoleisessa elämässään. Jopa monet jalkavaimotkin surmattiin ja heidät haudattiin yhdessä hallisijan kanssa.

Hautojen kaivaminen oli kovaa työtä ja siihen tarvittiin satojatuhansia pakkotyöläisiä, joista suuri osa kuoli ankaran työn seurauksena. Jotkut olivat pakkotyössä myös maksaakseen velkojaan. Kova työ ja työläisten julma kohtelu sai aikaan kapinoita, joista jotkut johtivat vallitsevan dynastian kaatumiseen.

Hautojen rakenteisiin käytettiin helposti saatavaa irtomaata, johon sekoitettiin hieman pellavakuitua ja vettä, minkä jälkeen seos juntattiin muottien välissä kovaksi. Näin tehdyt muurit, seinät ja muut rakenteet olivat hyvin kestäviä ja säilyivät kauan. Haudan päälle tehtiin sitten korkea kumpu, joista varsinkin ensimmäiset vetivät vertoja egyptin pyramideille.
  Myöhemmin tällaisia pyramideja tehtiin kymmenittäin, sillä hallitsijoiden sukulaiset ja muut korkea-arvoiset ihmiset halusivat myös kukin tällä tavoin näytellä mahtiaan.

Luonnollisesti ne vetivät puoleensa myös haudanryöstäjiä, jotka olivat tietoisia niihin kätketyistä aarteista. Myöhemmin Han-dynastian aikana ei tehty enää yhtä suuria pyramideja, vaan rakennettiin monta vierekkäin, jolloin ne toimivat myös armeijan 'etuvartiona'. Hallitsijat eivät myöskään halunneet enää laittaa niihin kovin arvokkaita esineitä, mikä vähensi haudanryöstäjien intoa.   yle.fi/ohjelmat/1403681

Holokausti on huijaus!

Näin väitetään mm. V.I. Laurion ylläpitämällä blogisivustolla. Vaikka väite tuntuu uskomattomalta, tekijän keräämä laaja todistusmateriaali pistää vähintäänkin ajattelemaan. Sivustolla annetaan ymmärtää, että kaiken taustalla on ns. Illuminati-järjestö, jonka sanotaan vallitsevan maailman rahataloutta ja sen myötä kaikkea tiedonvälitystä. Tästä johtuen meille annettaisiin vain sellaista tietoa, mikä tavalla tai toisella palvelee tämän järjestön ja sen kumppanien etuja.

Illuminati- järjestön lopullisena tavoitteena on saada koko maailma hallintaansa globaalin maailmanhallituksen avulla. Siihen pyritään vähitellen propagandan ja erilaisten välitavoitteiden kautta, joita ovat mm. YK ja EU sekä uskontojen yhteyspyrkimysten kautta lopulta kaiken uskonnon hävittäminen. Tästä Illuminati-järjestöstöstä kerrotaan laajasti mm. sivustolla:   www.magneettimedia.com/.

Lisäys 05.10.2012:

Vaikka 6 miljoonaa tapettua juutalaista saattaakin olla hieman llioiteltu luku, itse holokaustia tuskin voinee epäillä. Hiljattain esitetyssä, saksalaisten itsensä tuottamassa dokumentissa esiintyi joitakin holokaustista selvinneitä. Noiden, noin 100-vuotiaiden kertomukset saksalaisten raakuuksista olivat yhtäpitäviä ja hyvin uskottavia. Dokumenttiin sisältyi myös katkelma Himmlerin vuonna 1944 pitämästä puheesta, missä tämä julisti:
"On hyvä, että olimme kyllin kovia hävittääksemme juutalaiset alueeltamme. Varmasti joku ajattelee, että on hyvä, että surmaatte juutalaisia. Mutta kuinka saatatte surmata naisia ja lapsia? Silloin minun on sanottava teille: Lapset kasvavat isoiksi. Silloin juutalaisten viha lankeaa päällemme. Silloin tuo pieni ja isoksi kasvanut kostaja hyökkää lastemme ja lastenlastemme kimppuun. Silloin he joutuvat ratkaisemaan tämän ongelman.Silloin ei ole enää Adolf Hitleriä. Ei, emme voi ottaa sitä vastuullemme!"

Mainittu dokumentti on nähtävissä YLE Areenan sivustolla: http://areena.yle.fi

 
.

Bakteerien resistenssikyky jo geeneissä

Bakteerien kyky muodostaa antibiooteille vastustuskykyisiä kantoja sisältyy nykykäsityksen mukaan jo niiden geeneihin, eikä siis johdu mutaatioista, kuten on luultu. Tämä onkin luonnollista, koska eräs tärkeä bakteerien tehtävistä on 'muuttaa maaksi jälleen'. Ne eivät voisi suorittaa tätä tehtäväänsä ilman kykyä muuntua. Tämä on jälleen yksi osoitus älykkään suunnittelun olemassaolosta luonnossa. http://tieteenrakkikoira.blogspot.com/

Näkymättömät maailmat

TV1:n Prisma -dokumentti Näkymättömät maailmat (27.02.12) esitteli koko joukon ilmiöitä, mitkä jäävät normaalin näkökykymme ulkopuolelle. Dokumentissa todettiin ihmisen silmän toiminnan olevan monimutkaista ja tarkkaa - "kuin parhaiden insinöörien työn tulosta". Tosiasia kuitenkin on, etteivät parhaimmatkaan insinöörit pystyisi silmän kaltaista rakennetta suunnittelemaan ja toteuttamaan.

Todettiin myös, että havainnoimme maailmaa huomaten samoja asioita kuin muut, mutta emme voi olla varmoja, miten toinen ihminen näkee saman värin tai muodon. Epäilen tämänkin näkemyksen paikkansapitävyyttä, varsinkin mitä muotoon tulee. Se olisi mielestäni selvitettävissä melko yksinkertaisilla kokeilla.

Sen sijaan pitää paikkansa, että maailmassa on paljon mikroskooppisen pieniä kohteita joita silmämme eivät pysty havaitsemaan. Toisaalta on myös hyvin nopeita tapahtumia, joita emme näe, johtuen siitä, että aivoilta menee 150 millisekuntia näkötapahtuman prosessoimiseen.

Dokumentissa nämä asiat esitettiin ikäänkuin jonkinlaisina puutteina. Mutta olisiko meille todellakaan mitään hyötyä tällaisten asioitten näkemisestä? Minusta ne olisivat vain haitaksi! Vähän sama asia, kuin että kuulisimme kaikki pienimmätkin äänet. Varmasti hyvin pian kyllästyisimme jatkuvaan kuulo- ja näkösaasteeseen. Silmiemme, kuten muiden aistiemme kyvyt on suunniteltu juuri meille sopiviksi, eikä niitä voi parantaa lisäämällä niihin jotain tarpeetonta.

Mikael Agricola ei ollutkaan pioneeri

Novgorodissa kirjoitettiin muinaissuomeksi jo satoja vuosia ennen Mikael Agri­colaa.

"Jumalan nuoli, inimizen nuoli sekä nuoli oman boun. Jumala soudni johovi (sotani johtavi)." Suurin piirtein näin kuuluu maailmanhistorian ensimmäinen muinaissuomeksi tai -karjalaksi kirjoitettu tekstinpätkä. Teksti raapustettiin tuohenpalaselle 1200-luvun alkupuolella noin 300 vuotta ennen kirjoitetun suomen kielen isän Mikael Agricolan syntymää. Teksti löydettiin vuonna 1957 Novgorodin muinaiskaupungin kaivausten yhteydessä.

Kyrillisillä aakkosilla kaiverrettu teksti säilyi vuosisatojen ajan Novgorodin soisessa maaperässä. Pelkästään tuohikirjeitä on löydetty kaivauksissa pitkälti toistatuhatta. EdelIeen niitä löydetään lähes vuosittain, viime kesänäkin yli 40.
- Kirjeet ovat pääasiassa tavallisten ihmisten arkista viestittelyä, esimerkiksi avioparin kirjeenvaihtoa miehen ollessa matkoilla, luonnehtii Novgorodin Kremlin eli linnoituksen museon tutkija Vladimir Varnajev. Hänen mukaansa kirjeet olivat keskiajan Novgorodissa hyvin arkinen asia, "vähän niin kuin tekstiviestit nykyään".
- Siksi niitä hukattiin ties minne ja siksi meillä riittää nyt tutkittavaa.
Kirjeistä vain kaksi on muinaissuomen tai -karjalan kielellä kirjoitettuja.

- Tuohikirjeissä on myös palvelijoiden ja pikkulasten tekstejä.
Museossa on esillä esimerkiksi kirjoittamaan opettelevan lapsen koulutehtävä, joka on jäänyt kesken, kun lapsi on alkanut piirrellä.
- Yhdessä kirjeessä eräs kirkonmies ihmettelee naapurinsa moukkamaisuutta koska tämä ei osannut lukea. Muinainen pohjoinen sivistys rappeutui vähin erin samalla tavalla kuin Novgorodin kauppavaltiokin.
- Kun Venäjä ajautui maaorjuuteen, kirjoitustaito tavallisen rahvaan taitona alkoi kadota. 1600- ja 1700-luvut olivat tässä suhteessa tuhoisaa aikaa, Varnajev sanoo.   (Janne Yläjoki, Pohjalainen 26.02.2012)

Tieteellisten julkaisujen luotettavuudesta

Täydellisiä tutkimuksia ei ole olemassa... Aina on mahdollista saada asioista lisätietoa. Tämä ei tietenkään tarkoita, että kaikki tutkimukset olisivat huonoja; enimmäkseen ne ovat kelvollisia tai hyviä, usein jopa oikein hyviä. Osa niistä on kuitenkin sellaisia, joissa tutkimuksen suunnittelu, menetelmät tai suoritustapa eivät ole tieteellisesti päteviä. Tällöin niistä voidaan helposti tehdä harhaanjohtavia tai suorastaan vääriä päätelmiä.

Esimerkkinä huonosti toteutetusta tutkimuksesta on ns. Tanskan kohorttitutkimus, missä tutkittiin matkapuhelimen ja syöpien välistä yhteyttä, ja päädyttiin siihen kummalliseen tulokseen, että kännykän käyttö (sen säteily) suojaa syövältä! Tutkimuksia tehtiin kahteen otteeseen, ja ne alistettiin vertaisarviointiin. Sen jälkeen kumpikin tutkimus kuitenkin julkaistiin. Ne tietysti johtivat vääriin käsityksiin niin tavallisessa yleisössä kuin päätöksen tekijöissäkin.

Herää kysymys, miten tällaisten tutkimusten julkaiseminen tiedejulkaisuissa oli mahdollista, vieläpä vertaisarvionnin jälkeen? Millainen prosessi tieteellisten tutkimusten julkaisuun yleensä liittyy?

Julkaisuprosessi yksinkertaistettuna on seuraavanlainen:

1. Tutkija esittää käsikirjoituksensa
2. Tiedelehden julkaisija tarkastaa sen ja lähettää vähintään 2 tutkijalle arviointia ja kommentontia varten
3. Saamansa palautteen ja kommenttien sekä oman arvionsa pohjalta toimittaja päättää torjuuko sen, palauttaako korjauksia varten vai hyväksyykö sen julkaistavaksi. Pääsääntönä on, että julkaisija ja arvioijat ovat puolueettomia ja että arvioinnit perustuvat yksin tieteeseen. Mutta niin toimittajat kuin arvioijatkin ovat vain ihmisiä ja voivat erehtyä.

Puhtaasti inhimilliset seikatkin voivat vaikuttaa asiaan. Onko julkaisija kiinnostunut aiheesta? Millainen suhde ja luottamus arvioijiin hänellä on? Miten sympaattisia asianosaiset henkilöt ovat? Miten rehellisesti ja puolueettomasti osapuolet asiaan suhtautuvat?

Valitettavasti arvioijat ovat liian usein ylityöllistettyjä ja joutuvat tekemään arvionsa kiireellä, mikä johtaa helposti huonoon lopputulokseen. Ja riippumatta artikkelin tai tutkimuksen tieteellisyydestä, jokin taho saattaa silti olla valmis hyväksymään sen julkaistavaksi. Ja kun se on kerran julkaistu, se hyväksytään automaattisesti myös muiden tiedelehtien käyttöön. Aikaa myöten tällaisen tutkimuksen kehno sisältö tietenkin huomataan, mutta siitä tehdyt osapäätelmät jatkavat olemassaoloaan vuosien ajan erilaisissa arvioinneissa ja raporteissa.

Mihin siis voimme luottaa?
Hyvänä 'kotikonstina' voidaan pitää, että kannattaa suhtautua varauksella sellaiseenkin, mitä pidetään varmana. Kannattaa myös muistaa, että asiantuntijoina pidettyjen henkilöidenkin joukossa saattaa olla niitä, joiden näkemykset tietyissä asioissa ovat maailmankatsomuksen tms. värittämiä.

Lähteitä:
Historian virheellisimmin tehty kännykkätutkimus
http://communities.washingtontimes.com/

Egyptin pyramidit edelleen arvoitus

  Egyptin suuret pyramidit ovat edelleen arvoitus monessa suhteessa. Vieläkään ei ole varmaa vastausta sellaisiin kymyksiin kuin: Miksi ne rakennettiin? Miten ne rakennettiin? Ketkä rakensivat ne ja mitä ne symboloivat? Millaisia työkaluja käytettiin? Myös muumioihin liittyy arvoituksia. Vastauksena näihin kysymyksiiin on esitetty monia teorioita, mutta niiden sisällöstä 90 % on erilaisia olettamuksia ja vain 10 % tutkittuja tosiasioita.

Jopa nimitys 'pyramidi' on arvoitus! Historioitsijat uskovat sen tulleen kreikan sanasta 'pyramos' , joka tarkoittaa eräänlaista kolmikulmaista leipää.
  Entä miksi ne rakennettiin? Jotkut tutkijat torjuvat sen perinteisen näkemyksen, että pyramidit olisivat kuninkaiden hautoja. Erään tutkijan mukaan: "Vaikka hautaamiseen liittyviä toimintoja ei voi epäillä, on vaikea todistaa, että faaraoita olisi koskaan haudattu niihin..." Tähän liittyy se tosiseikka, että pyramideista ainakin 118 oli löydettäessä tyhjiä! Syylliksi siihen on arveltu haudanryöstäjiä, jotka kauan sitten olisivat tyhjentäneet pyramideista myös kuninkaiden muumioituneet jäännökset.

Monet tutkijat uskovat pyramideihin kätkeytyvän symbolisia, astronomiaan liittyviä lukuarvoja, joiden perusteella laskettiin esim. maapallon kiertoaika auringon ympäri. Muinaiset egyptiläiset pitivät pyhänä lukua 7, ja tutkijat yhdistävät sen pyramidien muotoon. Niiden pohja on neliö ja sivut kolmion muotoiset, minkä uskotaan edustavan pyhää lukua 7 ja symboloivan fyysisen ja henkisen maailman yhteyttä.

Kleopatra, viettelijätär vai taitava poliitikko?

  Myös Egyptin kuningatar Kleopatraan (69-30 eaa) liittyy monia kysymyksiä. On mm. kysytty, oliko hän egyptiläinen vai kreikkalainen? Tappoiko hän itsensä vai murhattiinko hänet. Ehkä mielenkiintoisin on kysymys hänen kauneudestaan: oliko hän hurmaava jumalatar, joka vietteli roomalaiset?

Plutarkoksen vähemmän mairittelevan kuvauksen mukaan hän oli "lihava, isomahainen ja isonenäinen!" Temppelien seinäpiirrokset kuitenkin kertovat muuta. Niissä hänet on liitetty mm. kauneuden, musiikin ja äitiyden jumalatar Hathoriin.

Joidenkin tutkijoiden mukaan nykyaikainen käsitys Kleopatrasta 'seksinjanoisena seireeninä' ei pidä paikkaansa. Heidän mielestään tällaiset tarinat ovat roomalaista propagandaa. Syy, miksi häntä vastustettiin oli se, että hän oli politiikassaan älykäs ja päättäväinen. Ei toisaalta liene epäilystä siitä, etteikö Kleopatra olisi käyttänyt hyväkseen kauneuttaan ja älyään yrittäessään saada Egyptin irti Rooman vallasta.

Egyptissä Kleopatran kauneutta ei ole koskaan kyseenalaistettu. Lukuisat kosmeettiset tuotteet, saippuat ja öljyt on nimetty hänen mukaansa. Suosittuja ovat myös ns. 'Kleopatra-kylvyt' joita vielä nykyäänkin suositellaan ihon ja kehon kauneuden elvyttämiseksi .

Muumiolöytö Egyptissä 90 vuoden jälkeen

  Suomalainen arkeologiryhmä teki Egyptissä ensimmäisen muumiolöydön sitten vuoden 1922, jolloin Howard Carter löysi farao Tutankhamonin muumion. Haudan avaamisen jälkeen esille tuli arkku, jota tutkijoiden mukaan ei ollut avattu sen jälkeen, kun se oli hautaan laitettu. Arkussa olevien kirjoitusten mukaan vainaja oli Nehmes Bastet -niminen, Amun -jumalan laulajattarena toiminut ylhäisönainen.
  Hautapaikka löydettiin jo yli vuosi sitten, mutta tuolloin Egyptissä vallinneiden sekavien olojen johdosta paikka peitettiin rautaovella ja jäätiin odottamaan rauhallisempia aikoja. Tuo aika koitii sitten tämän vuoden tammikuussa.


 
Päiv. 25.08.12