Jehovan todistajat

Vuosi 1914 ja 'tämä sukupolvi'

Jehovan todistajien järjestö väittää olevansa ainoa Jumalan ja Kristuksen edustaja maan päällä. Tämä väite kytkeytyy kiinteästi vuoden 1914 ajankohtaan, jolloin Kristus heidän mukaansa aloitti näkymättömän läsnäolonsa taivaassa valtaan asetettuna hallitsijana. Tutkittuaan maan päällä olevat uskonnolliset järjestöt, hänen sanotaan valinneen näistä ainoaksi maanpäälliseksi edustajakseen Vartiotorni-seuran yhteydessä toimivan, myöhemmin Jehovan todistajina tunnetun ryhmän. Tähän väitteeseen perustaa Jehovan todistajien hallintoelin oman auktoriteettinsa vedoten edustavansa tämän 'uskollinen ja ymmärtäväinen orja' -luokan hallinnollista osaa. Jos vuoden 1914 merkitys osoittauttuisi olevan vailla pohjaa, samoin kävisi myös hallintoelimen auktoriteettiasemalle.

Ongelmia sukupolven iän määrittämisessä.

1940-luvulta lähtien Vartiotorni-seuran kirjoitukset ovat tulkinneet Jeesuksen sanojen "..tämä sukupolvi ei kuole, ennen kuin kaikki nämä tapahtuvat" toteutumisen alkaneen vuonna 1914. Sukupolven iäksi ajateltiin ensin 30-40 vuotta, joten lopputapahtumien olisi pitänyt alkaa viimeistään 50-luvulla. Tuolle vuosikymmenelle tultaessa todettiin, että aika on kulumassa umpeen, joten sukupolven ikä oli pakko määritellä uudestaan. Vuonna 1952 se määriteltiinkin koko ihmisiän kestäväksi eli 70-80 vuodeksi. Ajan myötä tätäkin määritelmää jouduttiin korjaamaan useaan kertaan. Vuonna 1969 sitä täsmennettiin siten, että sukupolveen kuuluivat ne, jotka olivat kyllin vanhoja voidakseen ymmärtää vuoden 1914 tapahtumien merkityksen, eli jotka olivat n. 15-vuotiaita v. 1914. Vuoden 1975 jälkeen puhuttiin niistä, jotka olivat olivat kyllin vanhoja (v. 1914) panemaan merkille tuona vuonna alkaneet tapahtumat. Tämä merkitsi noin 10 v. ikää.

Sukupolvi-käsitteestäkin eriäviä mielipiteitä.

Joissakin Euroopan maissa esitettiin myös näkemyksiä, että sanonta 'tämä sukupolvi' soveltuisikin itse asiassa 'voideltujen' sukupolveen, ja että tämä sukupolvi katoaisi vasta, kun nämä kaikki ovat kuolleet. Hallintoelimessä tämä tulkinta kuitenkin hylättiin. Erään esteen sen hyväksymiselle muodosti tosiseikka, että tuon tuosta ilmaantui uusia, nuoriakin henkilöitä, jotka katsoivat kuuluvansa tuohon valittujen luokkaan.
  Toisenlainen eriävä näkemys tuli esiin Raymond Franzin Afrikan vierailun yhteydessä. Erään haaratoimiston edustajat tiedustelivat häneltä , olisiko mahdollista, että sanonta 'tämä sukupolvi' soveltuisikin vain niihin, jotka olivat läsnä, kun Jeesus lausui tuon ennustuksensa. Asemansa vuoksi Franz ei voinut ottaa selvää kantaa kysymykseen, mutta myönsi pitävänsä sitä eräänä mahdollisena tulkintana. Hallintoelimessä tämä ajatus ei kuitenkaan saanut kannatusta.

Lisää pulmallisia kysymyksiä.

Vuonna 1969 hallintoelin tutustui erään vanhimman lähettämään aineistoon, jossa yksityiskohtaisesti osoitettiin 2520 vuoden alkuajankohdan (607 eaa) ja samalla sen laskennallisen päätepisteen, vuoden 1914, olevan vailla historiallista pohjaa. Raymond Franz esitti asiaa käsitelleessä kokouksessa myös kysymyksen siitä, miten ja keihin tulisi soveltaa Jeesuksen täydentävät sanat: 'Samoin myös te, kun näette kaiken tämän tapahtuvan .. nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä..." (Matt. 24:33). Jeesus sanoi tämän opetuslapsilleen, jotka olivat aikuisia miehiä. Minkä ikäisiin nämä sanat soveltuisivat vuonna 1914? 20-30 vuotiaisiinko (jotka olisivat jo yli 100-vuotiaita) vai alle 10-vuotiaisiin, jotka hekin olisivat jo n. 90 -vuotiaita, jos eläisivät. Franzin kysymykseen ei tullut vastausta.

Eräät muutkaan järjestön johdossa eivät olleet täysin vakuuttuneita 'tämä sukupolvi' -käsitteen tulkinnasta. Jotkut olivat ehdottaneet uudeksi mahdolliseksi lopputapahtumien määräajaksi vuotta 1984, koska silloin tulisi kuluneeksi 70 vuotta vuodesta 1914. Vuonna 1980 kolme ns. puheenjohtajakomitean jäsentä toivat hallintoelimen kokoukseen esityksen, jonka mukaan 'tätä sukupolvea' koskevat tapahtumat olisivatkin alkaneet tapahtua vasta vuonna 1957, ensimmäisen Sputnikin aloittaessa avaruusaikakauden, ja 'taivaan merkkien' alkaessa siten näkyä. Tämä olisi antanut 43 vuotta lisäaikaa ennustusten toteutumiselle. Hallintoelin ei kuitenkaan hyväksynyt tätä esitystä, ja kaikkia todistajia kehoitettiin edelleen levittämään sanomaa vuoteen 1914 perustuvasta ja voimassa olevasta 'tämä sukupolvi'- käsitteen mukaisesta määräajasta.

Muutospaineita.

Ajan myötä näkemyksiä oli kuitenkin pakko tarkistaa. Vuonna 1994 siirrettiin Jeesuksen mainitsemien merkkien 'auringossa, kuussa ja tähdissä' ja kansoja kohtaavan ahdingon soveltuminen alkavaksi vuoden 1914 sijaan vasta 'suuren ahdistuksen' alkamisen jälkeen. Tuohon aikaan siirrettiin myös 'valittujen kokoaminen' , jonka oli siihen asti uskottu alkaneen vuonna 1919. Näitä yli 50 vuotta 'totuutena' opetettuja näkemyksiä koskevia muutoksia tarvehdittiin suurena 'valon kirkastumisena'.

Vuonna 1995 sukupolven käsite sitten muutettiin tarkoittamaan vain määrättynä aikana eläviä ihmisiä. Tämä mahdollistaa koko käsitteen kellumisen vapaasti ilman alkukohtaa, jolloin sitä voidaan soveltaa mihin aikaan tahansa. Eräänä osoituksena uudesta tulkinnasta oli Herätkää! -lehden julkaisutiedoissa olevan vuoteen 1914 viittaavan lauseen poistaminen 22.10.1995 jälkeen.

Päätelmiä.

Raymond Franzin mielestä pahinta kaikessa oli se, ettei hallintoelin koskaan ottanut vastuuta noista vääriksi osoittautuneista ennusteluistaan, vaan pani ne tavallisten rivijäsenten syyksi. Herätkää! -lehti 22.6.1995 esim. kirjoitti:

"Raamatuntutkijat, jotka vuodesta 1931 lähtien on tunnettu Jehovan todistajina, odottivat myös, että vuonna 1925 toteutuisi suurenmoisia Raamatun profetioita. He otaksuivat, että tuolloin alkaisi maallinen ylösnousemus, joka toisi takaisin esimerkiksi sellaiset uskon ihmiset kuin Aabrahamin, Daavidin ja Danielin. Hiljattain oli monilla Jehovan todistajilla se ajatus, että Kristuksen tuhatvuotishallitukseen liittyvät tapahtumat voisivat ruveta toteutumaan vuonna 1975."

Vartitorni 1.11.1995 puolestaan kirjoitti:

"..Jehovan palvelijat.. ovat toisinaan rakennelleet teorioita ajasta, jolloin suuri ahdistus puhkeaisi, ja jopa liittäneet tämän laskelmiin siitä, mikä on sukupolven elinaika vuodesta 1914 lähtien."

Annettiin siis ymmärtää, että nämä pieleen menneet ennustelut olisivat lähtöisin jäsenistön yli-innokkaista odotuksista, kun todellisuudessa nämä spekulaatiot saivat alkunsa järjestön johdossa, josta niitä tarjoiltiin jäsenille ylivertaisena totuutena, jollaista ei ollut missään muualla saatavissa.

Varmaan tämänkin vääristelyn taustalla oli - osin aiheellinenkin - huoli koko järjestön joutumisesta tuuliajolle, jos luottamus hallintoelimen asemaan 'uskollisena ja ymmärtäväisenä orjana' ja ainoana totuuden kanavana tulisi kyseenalaiseksi.


20.6.2002