Jehovan todistajat

Vuosi 1975 ja lopun aika

Jehovan Todistajien käsityksen mukaan Jeesuksen paluun aikaan liittyvät tapahtumat ovat näkymättömiä. Niiden hyväksyminen on siis kiinni uskosta tarjottuihin tulkintoihin. Yksi näistä tulkinnoista oli Danielin profetiaan perustuva käsitys, että Jeesuksen mainitsemat pakanain ajat eli kansojen määräajat kestäisivät 2520 vuotta, ja että niiden alkaminen tulisi laskea jo ennen Jeesuksen aikaa tapahtuneesta Jerusalemin tuhosta.

Muuttuvia ajanmäärityksiä.

Tämän jakson alkuajankohdaksi oli vuoteen 1942 asti määritelty vuosi 606 eaa. Jossain vaiheessa huomio kiinnittyi siihen, että 2520 vuotta vuodesta 606 eaa. johtaa vuoteen 1915 ya., eikä vuoteen 1914 ya., joten kaikessa hiljaisuudessa alkamisajankohta siirrettiin yhdellä vuodella aiemmaksi vuoteen 607 eaa. Näin vuoden 1914 päättymisajankohtaa 2520 vuodelle ei tarvinnut muuttaa. Muutoksen syynä eivät olleet historialliset todisteet, jotka olisivat ilmaisseet Jerusalemin tuhon tapahtuneen vuotta uskottua aiemmin, vaan halu säilyttää vuosi 1914, jota oli niin kauan tähdennetty.

1940-luvun puolessa välissä todettiin Russellin ja Rutherfordin presidenttikausien aikana käytetyn ajanlaskun olevan noin 100 vuotta pielessä. Niinpä vuonna 1966 järjestö ilmoitti, että että ihmiskunnan historian kuusituhatta vuotta päättyisivätkin vasta vuonna 1975, eikä vuonna 1874, kuten aiemmin oli opetettu. (Sivumennen sanoen adventistit eivät ole vieläkään luopuneet vuodesta 1874, joskin sen merkitys ymmärretään nykyään eri tavoin kuin Russellin aikaan.) Vuoden 1975 jälkeen pian alkava tuhatvuotiskausi olisi siten viimeinen jakso seitsemäntuhatta vuotta kestävästä Jumalan lepopäivästä ja samalla Ilmestyskirjan ennustama tuhatvuotiskausi.

Jäljellä olevan ajan lyhyyttä korostetaan.

  Elokuun 1. päivän 1968 Vartiotorni ilmoitti :

"Lähitulevaisuus on varmasti täynnä ratkaisevia tapahtumia, sillä tämä vanha järjestelmä on lähestymässä täydellistä loppuaan. Enintään muutamassa vuodessa näitä "viimeisiä päiviä" koskevien Raamatun ennustusten viimeisetkin osat täyttyvät..."

Seuraavien vuosien kuluessa asiaa korostettiin yhä uudelleen. Herätkää!-lehden joulukuun 8. päivän numero vuonna 1971 kirjoitti:

"Kun me siis lähestymme tämän vuosikymmenen aikana ihmisen olemassaolon kuudentuhannen vuoden päättymistä, meillä on sykähdyttävä toivo siitä, että suurenmoinen levon ja vapautuksen Sapatti on totisesti käsillä."

Vaikka Järjestön johto vältti ilmoittamasta mitään selvästi lausuttua ennustetta, tai tarkoin määrättyä ajankohtaa, se hyväksyi Vartiotorni- ja Herätkää!-lehdissä ilmaukset 'verraten pian', 'lähitulevaisuudessa', 'enintään muutamassa vuodessa', 'vain muutaman vuoden kuluttua' ja 'harvoja jäljellä olevia vuosia'.

" Merkitsevätkö tuollaiset sanat mitään? Vai käytettiinkö niitä löyhästi, huolimattomasti? Voidaanko ihmisten toiveilla, suunnitelmilla ja tunteilla leikkiä?", kysyy Raymond Franz.

Lopun aika nähdään yhä lähempänä.

Valtakunnan palvelus -niminen, vain jäsenistölle jaettava julkaisu korosti jäljellä olevan ajan vähyyttä vieläkin selvemmin. Lehden huhtikuun 1968 numero kehotti jäseniä:

"Ottaen huomioon jäljellä olevan ajan lyhyyden haluamme tehdä sen niin usein kuin olosuhteet sallivat. Ajatelkaahan, jäljellä on enää vain noin 90 kuukautta ennen kuin ihmisen olemassaolon 6000 vuotta ovat päättyneet."

Ja kesäkuussa 1974 Valtakunnan Palvelus kirjoitti:

"Olemme kuulleet veljistä, jotka ovat myyneet kotinsa ja omaisuuttaan ja jotka suunnittelevat käyttävänsä jäljellä olevan aikansa tässä vanhassa järjestelmässä tienraivauspalvelukseen. Tämä on varmasti erinomainen tapa käyttää lyhyt jäljellä oleva aika ennen jumalattoman maailman loppua. 1.Joh.2:17"

Pettymys.

"Melkoisen moni todistaja teki juuri niin", kirjoittaa Raymond Franz. Ja jatkaa:

"Eräät myivät liikeyrityksensä, lopettivat työnsä, myivät kotinsa, tilansa ja muuttivat vaimonsa ja lastensa kanssa muille alueille 'palvellakseen siellä, missä tarve on suurempi', laskien heillä olevan varaa siihen aina vuoden 1975 loppuun.Toiset taas, kuten jotkin vanhemmat todistajat, rahastivat vakuutuskirjansa tai muut arvopaperinsa. Jotkut lykkäsivät kirurgisia leikkauksia siinä toivossa, että tuhatvuotiskauden saapuminen poistaisi tarpeen niihin. Kun vuosi 1975 meni menojaan ja heidän varansa loppuivat tai heidän terveytensä heikkeni vakavasti, heidän täytyi nyt yrittää selviytyä kovassa todellisuudessa ja rakentaa elämänsä uudelleen miten parhaiten pystyivät."

Toteutumattomien ennustelujen vaikutus.

Vasta vuonna 1980 hallintoelin hyväksyi lausunnon, jossa myönnettiin Järjestön olleen ainakin osittain väärässä. Vakavin asia tässä kaikessa Franzin mukaan on se, että tällaiset seikat saattavat heikentää ihmisten luottamusta itse Raamattuun:

"Kun ihmiset tekevät tämän kaltaisia ennusteita ja sanovat tekevänsä ne Raamatun perusteella, rakentavat todisteluja niiden tueksi Raamatusta sekä tuovat itseään esille Jumalan 'viestintäkanavana' - niin mikä on vaikutus, kun heidän ennustuksensa osoittautuvat vääriksi? Tuottaako se Jumalalle kunniaa tai rakentaako se uskoa Häneen ja hänen Sanansa luotettavuuteen? Vai onko vaikutus päinvastainen? Eikö se anna lisää kannustinta joillekuille, jotka tuntevat itsensä oikeutetuiksi vähättelemään Raamatun sanomaa ja opetusta?"


20.6.2002