Jehovan todistajat

Vuosi 607 eaa ja 2520 vuotta

Vuosi 607 eaa on keskeinen ajankohta Jehovan todistajien ajanlaskussa, koska siitä lasketaan alkaneeksi 2520 vuoden ajanjakso, joka johtaa vuoteen 1914. Ajanlasku perustuu käsitykseen, että tuolloin tapahtuneesta Jerusalemin tuhosta alkoi ns. pakanain aika, maailman kansoille annettu määräaika, jonka päättyessä Kristus ottaa hänelle kuuluvan vallan. Tuon ajanjakson päättyminen merkitsisi samalla Kristuksen paluuta (näkymättömänä) ja lopun ajan alkua. Mutta tapahtuiko Jerusalemin tuho vuonna 607 eKr? Ellei tapahtunut, ei myöskään 2520 -vuotisen ajanjakson päättymisiasaika osu vuoteen 1914. Mitä todisteet sanovat?

Jan S. Haugland on tehnyt aiheesta perusteellisen tutkimuksen, jossa hän erittäin vakuuttavasti osoittaa VT-seuran ajanlaskun virheelliseksi. Seuraavassa yhteenveto tästä laajasta tutkimuksesta, jonka suomennettu versio löytyy osoittesta: http://www.geocities.com/valaisija/h_607.htm

Mitä Raamattu osoittaa?

Jerusalemin tuho tapahtui vuonna 587 eKr. eikä vuonna 607 eKr. Raamattu ei ole missään kohdin ristiriidassa vakiintuneen ("maallisen") aikajärjestyksen kanssa, joka määrittää Nebukadnessarin valtaanastumisvuodeksi 605 eKr. Raamattu kertoo Jerusalemin lopullisen kukistumisen ja tuhon tapahtuneen Nebukadnessarin 19. hallitusvuotena (Jer. 52:12; 2. Kun. 25:1-4,8), mikä kaikkien todisteiden mukaan on vuosi 587 eKr. VT-seuran ajanlaskumenetelmä ei ole yhdenmukainen Raamatun lausuntojen kanssa seitsemästäkymmenestä vuodesta. Lisäksi se on suoraan ristiriidassa Danielin ja Sakarjan selvien lausuntojen kanssa.

Arkeologiset todisteet:

Aikakirjat, historialliset muistiinmerkinnät ja kuninkaalliset kaiverruskirjoitukset uusbabylonialaiselta kaudelta, alkaen Nabopolassarin hallinnosta ja päättyen Nabunaidin ja Belsassarin hallituskausiin, osoittavat ajanjakson olleen vuosina 626-539 eKr., eikä 645-539 eKr. kuten VT-seura väittää.

Historialliset lähteet:

  • Berossos
  • Ptolemaios
  • Useat babylonialaiset aikakirjat kuten Nabunaidin Aikakirja (Nabonidus Chronicle)
  • Nabonidus No. 18
  • Nabonidus No. 8 (Hillahin steele/kivipatsas)
  • Adda-Guppin steele, Nabonidus H 1, B

Kaupankäynnin ja hallinnon asiakirjat

Kaikilta uusbabylonialaisen kauden vuosilta on olemassa päivättyjä tauluja, jotka Berossos, Ptolemaios ja senaikaiset kivipatsaat vahvistavat; mitään tauluja ei ole ristiriitaisesti päivätty. 50 000:stä taulusta noin 5000 on julkistettu. Nämä asiakirjat ovat suoraan uusbabylonialaiselta kaudelta.

Tähtitieteelliset päiväkirjat

VAT 4956 sitoo Nebukadnessarin 37. vuoden tiukasti vuoteen 568 eKr. ainutlaatuisen tähtitieteellisen havaintosarjan perusteella, vahvistaen hänen valtaannousuvuodekseen 605 eKr. BM 32312 ja Akitun Aikakirja (Akitu Chronicle) kiinnittävät Shamashshumukinin (babylonialainen kuningas ennen uusbabylonialaista kautta) 16. hallitusvuoden vuoteen 652/1 eKr. Tämä yhdessä kaupankäyntiasiakirjojen, Ptolemaioksen kaanonin, Akitun Aikakirjan ja Urukin kuninkaiden luettelon (Uruk King List) määrittävät Nebukadnessarin hallituskauden vuosiin 605/4-562/1 eKr., hänen 18. hallitusvuoden (Jerusalemin tuhoutumisvuosi, Jer. 52:28-30) olleen vuonna 587/6 eKr.

Saros (kuunpimennys) tekstit

Neljä toisistaan riippumatonta tekstiä antavat absoluuttisia päivämääriä uusbabylonialaiselta kaudelta. Nebukadnessarin 18. hallitusvuosi on sidottu vuoteen 587/6 eKr. Yhteensovittaminen egyptiläisen aikajärjestyksen kanssa osoittaa VT-seuran aikajärjestyksen olevan kauttaaltaan 20 vuotta eri ajassa. Josia kuoli farao Nekon hallituskauden aikana, joka alkoi vuonna 610 eKr. VT-seura määrittää Josian kuoleman vuoteen 629 eKr. Jotkut juutalaiset pakenivat Egyptiin farao Hofran hallituskaudella heti Jerusalemin tuhon jälkeen. Koska hän alkoi hallita vuonna 589 eKr., Jerusalem ei voinut tuhoutua vuonna 607 eKr. Katkonainen nuolenpääkirjoitusteksti mainitsee Nebukadnessarin 37. hallitusvuotenaan käymästä taistelusta farao Amasista vastaan, joka alkoi hallita vuonna 570 eKr. VT-seura väittää, että Nebukadnessar kuoli vuonna 582 eKr.

Todisteet VT-seuran ajanlaskua vastaan ovat siis melko vakuuttavat, eikä niitä voine epäillä muuten kuin uskomalla vahvasti siihen, että VT-seuralla ja sen hallintoelimellä on sellaista viisautta ja tietoa, jota ei ole missään muualla.

Lisäys 05.04.2012 :
Nykyään todistajat katsovat, ettei vuodella 607eaa ole merkitystä, koska muut maailman tapahtumat osoittavat vuoden 1914 Raamatun ennustamaksi ajankohdaksi (Maailmasota, nälänhädät ym).


20.6.2002