Jehovan todistajat

Muita opinkohtia


Kuva JT:n julkaisusta Ilmestys
 

Taivaallinen ja maallinen pelastuvien luokka?

Useimpia muitakin JT:n opinkäsityksiä on kritisoitu. Monet ovat erityisen voimakkaasti hyökänneet JT:n kolminaisuudesta, kuolemattomasta sielusta tai helvetistä esittämiä käsityksiä kohtaan. Näitä oppeja vastustetaan kuitenkin nykyään muillakin tahoilla. Vielä 50 vuotta sitten JT:lla oli Suomessa lähes 'monopoli' evoluutioteorian kritisoijana, mutta nykyään sitäkin kohtaan esitetään vahvaa kritiikkiä laajalla rintamalla erilaisten kreationististen piirien kuten helluntailiikkeen, eräiden herätysliikkeiden ja jopa tiedemiesten taholta.

Sen sijaan näkemys kahdesta pelastuvien luokasta lienee sellainen, jota ei muilla ole (ehkä lukuunottamatta joitain pieniä, vähemmän tunnettuja ryhmiä). Tämä kahden luokan oppi kyseenalaistettiin myös joidenkin Vartiotorni-seuran päätoimistossa olleiden työntekijöiden toimesta niiden tapahtumien aikaan, jotka ravistelivat päätoimistoa vuonna 1980. Jon Mitchell, joka toimi sihteerinä seuran päätoimistossa eli Betelissä, on kirjoittanut laajahkon selvityksen tuosta kiistasta, joka johti moniin luopiosyytöksiin ja erottamisisiin. Kirjoituksessaan Mitchell kritisoi voimakkaasti oppia kahdesta pelastuvien luokasta. Hänen kritiikkinsä tosin kohdistuu - kuten tuolloinen väittelykin - lähinnä Ilm. 7: 9-15 tulkintaan. Tämä raamatunkohta on tosin tärkeä, koska juuri näitä jakeita oli kauan käytetty tukemaan oppia 144 000 jäsentä käsittävästä taivaallisesta luokasta ja suuresta joukosta 'muita lampaita', joilla olisi toivo ikuisesta elämästä maan päällä. Kirjoituksessaan Mitchell toteaa jopa VT-seuran omien raamatunkäännösten ja tietokirjojen selvästi osoittavan, että myös Ilm. 'suuri joukko' palvoo Jumalaa itse temppelissä eikä sen esipihalla, kuten Seura itsepintaisesti väitti. Tämä hänen mukaansa merkitsisi sitä, että sekä 144 000 että suuri joukko olisivat molemmat samassa paikassa (eli taivaassa).

Kysymyksiä vielä jäljellä.

Tässä jää kuitenkin vielä tulkinnavaraiseksi, mitä tuo Ilmestyskirjan kohta tarkalleen ottaen merkitsee. Varmuudella siitä voidaan päätellä vain, että suuri joukko on jollakin tavalla Jumalan ja Karitsan valtaistuimen edessä 'taivaallisessa temppelissä'. Mutta mitä taivaallinen temppeli kuvaa? Itse taivastako, kuten monet selittäjät tulkitsevat? Onko se jotain sellaista, joka voitaisiin mieltää joksikin paikaksi? Tai voidaanko tämän perusteella ajatella sekä suuren joukon että sinetillä merkittyjen olevan täsmälleen samassa asemassa Jumalan ja Karitsan edessä? Tai onko johdonmukaista päätellä, että nämä kaksi joukkoa kuvaisivat peräti samaa asiaa? Joka tapauksessa näitä Johanneksen näyn kuvauksia ei voine ottaa kovin kirjaimellisesti, koska Ilmestyskirjan kuvaamilla muillakaan asioilla ei ole kirjaimellisia vastineita. Ilm. 7:3:ssa esim. enkeli varoittaa vahingoittamasta maata ja merta, ennen kuin valitut on merkitty sinetillä. Ovatko he siis maassa vai taivaassa? Suurella joukolla puolestaan on palmunoksia käsissään, mikä sekin vaikuttaa kovin maalliselta.

Myöhemmin Johannes näki näyssään uuden Jerusalemin laskeutuvan taivaasta maan päälle. Miksi maan päälle, jos kaikki menevät taivaaseen? Tuossa uudessa Jerusalemissa ei ollut temppeliä ; sen temppelinä olivat itse Jumala ja Karitsa. Mutta siellä oli kuitenkin Jumalan valtaistuin, ja se oli 'Jumalan maja ihmisten keskellä'. Uutta Jerusalemia nimitetään myös Karitsan vaimoksi (Ilm. 21: 9,10), joten se ei ilmeisesti ole mikään kirjaimellinen kaupunki. Jollain tavalla se kuitenkin edustaa taivaallista hallintoa maan päällä. Ei siis ole olemassa kovin yksinkertaisia selityksiä Ilmestyskirjan apokalyptisille kuvauksille. Asiaa voisi ehkä miettiä siltäkin kantilta, että olemme kaikki jo nytkin eräällä tavalla 'Jumalan silmien edessä' tai - Eino Leinon sanoin - 'alla kasvon Kaikkivallan'.

Lisäksi on monia muita raamatunkohtia, joiden voisi ajatella viittaavan kahteen pelastuvien luokkaan. Itse asiassa kaikki VT:n profetiat antavat ymmärtää, että autuaat saavat periä maan. Vasta UT:ssa tuodaan esiin ajatus taivaallisesta päämäärästä. Pohdittavaksi jää, merkitseekö tämä taivaallisen elämän mahdollisuus aikaisemman maallisen päämäärän poistumista kokonaan, ja / tai sen käsitteellistä muuttumista näin radikaalisti. Joka tapauksessa Jumala lupaa luoda uudet taivaat ja uuden maan. Olisiko tämä - ja monet muut raamatunkohdat - lakaistava maton alle häiritsemästä vakiintuneita käsityksiä?

Toistaiseksi tämä lienee asia, josta ei voida tehdä varmoja johtopäätöksiä puoleen eikä toiseen. Yliopistoteologit eivät jostain syystä ( tietääkseni) ole tunteneet tarvetta pohtia sitä, ja uskovien piireissä esteenä lienevät uskontunnustukselliset lähtökohdat. Kuitenkin JT:n tulkinta, että taivaalliseen luokkaan kuuluisi lähes yksinomaan Jehovan todistajia, onkin sitten asia, jolle on jo vaikeampi löytää pitäviä perusteluja.

 

24.6.2002