Kuusi todistetta vedenpaisumuksesta

 

Todiste 1.

Merieliöiden fossiilien löytyminen kaikilta mantereilta korkealta merenpinnan yläpuolelta.

Niitä löytyy esim. useimmista Grand Canyonin kerrostumista, jotka ovat noin kaksi kilometriä merenpinnan yläpuolella. Fossiloituneita äyriäisiä on löytynyt jopa Himalajalta.

Todiste 2.

Kasvien ja eläinten äkillinen hautautuminen.

Eri puolilta maailmaa löytyy hautarotkoja joihin on säilöytynyt valtava määrä erilaisten eliöiden fossiileja. Esim. Grand Canyonin kalkkikivikerrostumista löytyy miljardeja merieliöiden fosiileja. Nämä kerrostumat ovat syntyneet äkillisen katastrofin seurauksena enimmäkseen kalkkipitoisesta hiekasta.

Todiste 3.

Äkillisesti syntyneet sedimenttikerrostumat käsittävät valtavan laajoja alueita.

Jotkin kerrostumat käsittävät jopa mannerten laajuisia alueita ja toisaalta monet seikat osoittavat niiden syntyneen äkillisesti. Esim. Grand Canyonin Tapeatsin hiekkakiveä ja punertavaa kalkkikiveä voidaan löytää USA:sta ja Kanadasta ja jopa pitkin Atlantin valtamerta aina Englantiin asti. Englannin Doverin kalkkikivikalliot jatkuvat Euroopan puolelta Lähi-Itään ja aina Länsi-Australiaan asti.

Todiste 4.

Laajalle levinneet kerrostumat syntyneet verrattain nopeasti.

Laajoja alueita käsittävät kerrostumat ovat parhaiten selitettävissä vedenpaisumuksen aikaisesta nopeasta vedennoususta. Esim. Grand Canyonin Coconimo- hiekkakiven (Arizonassa) on täytynyt irrota ja kulkeutua USA:n pohjoisosista ja Kanadasta. Edelleen tutkimukset osoittavat vesivirtojen kulkeneen koillisesta luoteeseen halki Etelä-Amerikan, mikä selvästi oli mahdollista vain muutaman viikon ajan vedenpaisumuksen kuluessa.

Todiste 5.

Voimakas eroosio tai sen puuttuminen kerrostumien välillä.

Sedimenttikerrostumien välissä voidaan nähdä joko joko hyvin nopeaa tai ei lainkaan eroosiota. Useimmiten veitsenterävä rajapinta erottaa erottaa kerrokset toisistaan, eikä niiden välissä ole merkkiäkään oletettujen vuosimiljoonien aikana tapahtuneesta eroosiosta. Toisaalta joissakin tapauksissa eroosio on ollut hyvin voimakasta, mikä selittyy parhaiten vedenpaisumuksen aikaisilla katastrofaalisen voimakkailla vesivirtauksilla.

Todiste 6.

Sedimenttikalliot muodostuneet äkillisesti.

Kalliot eivät normaalisti taivu; yleensä ne murtuvat koska ovat kovaa kiviainesta. Mutta monin paikoin tavataan kokonaisia kerrostumia, jotka ovat taipuneet ja jotka näin ollen viittaavat siihen,että ne ovat muodostuneet suhteellisen nopeasti, eli ennen sedimenttien lopullista kovettumista. Joissakin tapauksissa todetaan jopa 90 asteen taipumista ilman merkkiäkään kallion murtumisesta. Tällaista ei voi tapahtua hitaan, 400 miljoonaa vuotta kestäneen kehityksen tuloksena, vaan sen on täytynyt tapahtua suhteellisen lyhyen ajan kuluessa.

Lähde:
www.godrules.net/  
 
 
28.12.07