Tuli ja rangaistus

Tuli

Myös sana 'tuli' kuvaa useimmiten hävittämistä ja tuhoamista. Tuli kuluttaa ja polttaa poroksi ja tuhkaksi.

Mt 3:10 Jo on kirves pantu puitten juurelle; jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, siis hakataan pois ja heitetään tuleen.
Mt 3:12 Hänellä on viskimensä kädessään, ja hän puhdistaa puimatanterensa ja kokoaa nisunsa aittaan, mutta ruumenet hän polttaa sammumattomassa tulessa."
Lk 17:29 mutta sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, satoi tulta ja tulikiveä taivaasta, ja se hukutti heidät kaikki,
Hb 12:29 sillä meidän Jumalamme on kuluttavainen tuli.
2Pt 3:10 Mutta Herran päivä on tuleva niinkuin varas, ja silloin taivaat katoavat pauhinalla, ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat, ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat.
Ilm 18:8 sentähden hänen vitsauksensa tulevat yhtenä päivänä: kuolema ja suru ja nälkä, ja hän joutuu tulessa poltettavaksi, sillä väkevä on Herra Jumala, joka on hänet tuominnut."
Ilm 20:9 Ja he nousevat yli maan avaruuden ja piirittävät pyhien leirin ja sen rakastetun kaupungin. Mutta tuli lankeaa taivaasta ja kuluttaa heidät.

Kuvaannollinen tuli voi myös puhdistaa ja koetella.

1Kr 3:13 niin kunkin teko on tuleva näkyviin; sillä sen on saattava ilmi se päivä, joka tulessa ilmestyy, ja tuli on koetteleva, minkälainen kunkin teko on.
1Kr 3:15 mutta jos jonkun tekemä palaa, joutuu hän vahinkoon; mutta hän itse on pelastuva, kuitenkin ikäänkuin tulen läpi.
1Pt 1:7 että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljoa kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan, ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä.

Helvetin tuli viittaa Gehennaan, joka rinnastuu Ilm. tulijärveen tuhon vertauskuvana

Mt 13:42 ja heittävät heidät tuliseen pätsiin; siellä on oleva itku ja hammasten kiristys.
Huomaa rinnastus kaksi jaetta aiemmin: lusteet hävitetään polttamalla.
Mt 13:40 Niinkuin lusteet kootaan ja tulessa poltetaan, niin on tapahtuva maailman lopussa.
Mt 18:9 Ja jos sinun silmäsi viettelee sinua, repäise se pois ja heitä luotasi; parempi on sinun silmäpuolena mennä elämään sisälle, kuin että sinut, molemmat silmät tallella, heitetään helvetin tuleen.
Mt 25:41 Sitten hän myös sanoo vasemmalla puolellaan oleville: 'Menkää pois minun tyköäni, te kirotut, siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleillensä.

Rangaistus

Rangaistus on suom. UT:ssa (KR -38) käännetty sellaisista sanoista kuin kolasis, kolazo, mitkä tulevat sanasta kolos = karsia, oksia, poistaa, hävittää, rangaista
dero = iskeä, ruoskia, antaa selkään. (Tätä käytetään vain maallisista rangaistuksista).
orge = viha
epiphero orge = kohdistaa vihansa
ekdikos orge = rankaisija, tuomion toimeenpanija
olethros = tuho
dike = kärsiä määrätty rangaistus (eri asia kuin ruumiillinen tai henkinen kärsimys)

Lk 12:47 Ja sitä palvelijaa, joka tiesi herransa tahdon, mutta ei tehnyt valmistuksia eikä toiminut hänen tahtonsa mukaan, rangaistaan (dero) monilla lyönneillä.
Mt 25:46 Ja nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen (kolasis), mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään."
Rm 3:5 Mutta jos meidän vääryytemme tuo ilmi Jumalan vanhurskauden, mitä me siihen sanomme? Ei kaiketi Jumala ole väärä, kun hän rankaisee (epiphero orge)vihassansa? Minä puhun ihmisten tavalla.
Rm 13:4 sillä se on Jumalan palvelija, sinulle hyväksi. Mutta jos pahaa teet, niin pelkää; sillä se ei miekkaa turhaan kanna, koska se on Jumalan palvelija, kostaja sen rankaisemiseksi (ekdikos orge), joka pahaa tekee.
2Ts 1:9 Heitä kohtaa silloin rangaistukseksi iankaikkinen kadotus (aionios olethros) Herran kasvoista ja hänen voimansa kirkkaudesta,
Jd 7 samoin kuin Sodoma ja Gomorra ja niiden ympärillä olevat kaupungit, jotka samalla tavalla kuin nekin harjoittivat haureutta ja eksyivät luonnottomiin lihanhimoihin, ovat varoittavana esimerkkinä, kärsiessään iankaikkisen tulen (pyros aioniou) rangaistusta (diken).

Tätäkin, edellä olevaa kohtaa on tulkittu hyvin mielivaltaisesti, väittämällä, että se todistaa iankaikkisen kärsimyksen olemassaolon puolesta. Jos kuitenkin luemme sen tarkasti, näemme, ettei siinä sanota ihmisten vaan kaupunkien kärsivän iankaikkisen tulen rangaistusta. On historiallinen tosiasia, ettei Sodomaa eikä Gomorraa ole koskaan rakennettu uudelleen, joten niille langetettu kirous on ikuinen.
Voidaan tietysti väittää, että olihan siellä myös ihmisiä. Se on tietysti totta, mutta se ei todista, että he joutuisivat kärsimään jossain ikuisessa tulessa. He vain tuhoutuivat kaupunkien mukana ja useimmat todennäköisesti menettivät myös ylösnousemustoivonsa.


Jatkuu
 
 
16.07.06