Tuonela, kadotus ja helvetti

Melko yleisesti ajatellaan, että tuonela, helvetti ja kadotus ovat jonkinlainen paikka tai tila, jossa kärsitään ikuista tuskaa sen johdosta, että ollaan erossa Jumalasta. Usein nämä käsitteet vielä samastetaan tai sekoitetaan keskenään. Mitä Raamattu oikeastaan kertoo tästä asiasta?

Ajatus kuoleman jälkeisestä olemassaolosta liittyy käsitykseen, että ihmisen kuollessa hänestä jää jäljelle jokin tietoinen elementti, sielu tai henki. Tämä käsitys on ei-kristillisissä uskonnoissa pikemminkin sääntö kuin poikkeus. Egyptiläisten, kreikkalaisten, roomalaisten, hindujen, buddhalaisten ym. käsitykset kuolemanjälkeisestä elämästä ovat antaneet vaikutteita myös länsimaiseen uskonnollisuuteen. Hyvänä esimerkkinä tästä on Kalevalan kertomus Lemminkäisestä ja hänen äidistään. Sen yhtäläisyys egyptiläisen Isis ja Horus -myytin kanssa on niin ilmeinen, ettei kysymys voi olla pelkästä sattumasta.

Legendan mukaan Seth tappoi veljensä Horuksen ja hakkasi palasiksi, jotka sitten levitti ympäri Egyptiä. Horuksen äiti Isis lähti etsimään palasia ja hautasi löytämänsä palaset. Ainoa osa, jota hän ei löytänyt, oli penis. Seth oli heittänyt sen virtaan, jossa kala oli syönyt sen. Isis muovasi uuden peniksen, asetti sen paikalleen ja muovasi paloista Horuksen uudelleen.

Egyptiläiset legendat ovat siis levinneet aina suomalaiseen kansanperinteeseen asti, joten ei ole ihme, jos niiden vaikutus ulottui myös kristinuskon syntysijoille, Lähi-itään ja Roomaan. Viime kädessä ne ovat vaikuttaneet myös Raamatun tulkintaan. Niinpä käsitykset Raamatun Tuonelasta ja Helvetistä ovat muotoutuneet paljolti näiden pakanallisten legendojen mukaisiksi.

Käsitteet sielu ja henki sekoitetaan usein keskenään. Raamatussa sielullinen merkitsee pikemminkin ihmisen fyysistä olemuspuolta (1 Kor. 15:44), ja on siten henkisen vastakohta. Ihminen kokonaisuutena on elävä sielu (1 Moos. 2:7), joka voi kuolla. Kuolema puolestaan on elämän vastakohta.

 
*************
 

Tuonela Vanhassa testamentissa

VT:ssa on 65 kohtaa, joissa esiintyy sana 'tuonela', hepr. Sheol. Jokainen niistä voidaan ymmärtää runollisena synonyymina sanalle 'hauta' sen yleisessä merkityksessä eli paikkana, johon kaikki joutuvat. Suomenkielessä vastaavia ilmaisuja ovat 'manala' (= maanala, maan alapuolella, maan alla) ja runollisempi 'maan povi'. Sinne joutuvat niin vanhurskaat kuin synnintekijätkin. Yksikään kohta ei osoita, että tuonelassa olisi eri osastoja hyville ja pahoille; kaikki menevät samaan paikkaan. Yksikään kohta ei sano, että siellä oltaisiin tietoisessa tilassa, mutta silti erossa Jumalasta. Jumalan sanotaan näkevän sinnekin.

Yksikään kohta ei myöskään osoita, että tuonela olisi loputtoman kärsimyksen paikka. Helvetin piinan voi löytää vain lisäämällä sanoihin sellaista merkityssisältöä, jota niissä itsessään ei ole. Ensimmäisille ihmisille annettu varoitus kuului:

"Syö vapaasti kaikista muista paratiisin puista, mutta hyvän- ja pahantiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman". (1 Moos 2:16,17)

Heitä varoitettiin siis vain kuolemasta. Jumala ei sanonut, että he vielä sen jälkeen joutuisivat ikuisesti kärsimään jossain 'helvetissä'. Olisi luullut Hänen varoittaneen heitä myös niin kauheasta kohtalosta, jos sellainen paikka olisi ollut!

Osasyynä väärään käsitykseen ovat jotkut arvostetut raamatunkäännökset, jotka tulkinnallisista syistä kääntävät Sheol-sanan monissa kohdin helvetiksi (Hell). Suomalainen sanatarkkuuteen perustuva käännös (KR -38) korvaa kuitenkin johdonmukaisesti Sheolin aina sanalla Tuonela, joten Helvetti -sana puuttuu VT:sta kokonaan.

**********
 
Vanhurskaat tiesivät menevänsä tuonelaan.

1Ms 37:35 Ja kaikki hänen poikansa ja tyttärensä kävivät häntä lohduttamaan, mutta hän ei huolinut lohdutuksesta, vaan sanoi: "Murehtien minä menen tuonelaan poikani tykö". Ja hänen isänsä itki häntä.
1Ms 42:38 Mutta hän sanoi: "Ei minun poikani saa lähteä teidän kanssanne, sillä hänen veljensä on kuollut, ja hän on yksin jäljellä; jos onnettomuus kohtaa häntä matkalla, jolle aiotte lähteä, niin te saatatte minun harmaat hapseni vaipumaan murheella tuonelaan".
1Ms 44:29 Jos te nyt viette minulta tämänkin ja jos onnettomuus kohtaa häntä, niin te saatatte minun harmaat hapseni vaipumaan tuskalla tuonelaan.'
1Ms 44:31 niin hän nähdessään, ettei nuorukainen ole kanssamme, kuolisi, ja me, sinun palvelijasi, saattaisimme palvelijasi, isämme, harmaat hapset vaipumaan murheella tuonelaan .

Jumala suisti kapinalliset elävinä maan 'kitaan', ei helvetin tuskiin.

4Ms 16:30 Mutta jos Herra antaa jotakin erikoista tapahtua ja maa avaa kitansa ja nielaisee heidät kaikkinensa, niin että he elävältä suistuvat tuonelaan, niin siitä tietäkää, että nämä miehet ovat pilkanneet Herraa."
4Ms 16:33 Ja he suistuivat kaikkinensa elävältä tuonelaan, ja maa peitti heidät; ja niin heidät hävitettiin seurakunnan keskeltä.

Tuonelassa ei olla Jumalan tietämättä

5Ms 32:22 Sillä minun vihani tuli on syttynyt, ja se leimuaa tuonelan syvyyksiin saakka; se kuluttaa maan kasvuinensa ja polttaa vuorten perustukset.
1Sam 2:6 Herra antaa kuoleman ja antaa elämän, hän vie alas tuonelaan ja tuo ylös jälleen.
Job 26:6 Paljaana on tuonela hänen edessänsä, eikä ole manalalla peitettä.
Aam 9:2 Vaikka he tuonelaan murtautuisivat, sieltäkin minun käteni heidät tempaa. Vaikka he taivaaseen nousisivat, sieltäkin minä syöksen heidät alas.

Tuonelaan mentiin ilman pelkoa, haluttiin kuolla rauhassa.

1Kun 2:6 Niin tee nyt viisautesi mukaan äläkä anna hänen harmaiden hapsiensa rauhassa mennä alas tuonelaan.
1Kun 2:9 Mutta älä sinä jätä häntä rankaisematta, sillä sinä olet viisas mies ja tiedät, mitä sinun on hänelle tehtävä, saattaaksesi hänen harmaat hapsensa verisinä alas tuonelaan."

Kuolema voi tulla yllättäen

2Sam 22:6 Tuonelan paulat kietoivat minut, kuoleman ansat yllättivät minut.
Job 21:13 He viettävät päivänsä onnessa, mutta äkkiä heidät säikähytetään alas tuonelaan.
Job 24:19 Kuivuus ja kuumuus ahmaisevat lumiveden, samoin tuonela ne, jotka syntiä tekevät.

Jumalattomat luulevat välttyvänsä tuomiolta

Ps 9:18 Jumalattomat peräytyvät tuonelaan, kaikki pakanat, jotka unhottavat Jumalan.
Vert.:
Ps 9:16 Pakanat ovat vajonneet kaivamaansa hautaan; heidän jalkansa takertui verkkoon, jonka he virittivät.
Ps 10:4 Jumalaton sanoo ylvästellen: "Ei hän kosta". "Ei Jumalaa ole" - siinä kaikki hänen ajatuksensa.
Ps 10:6 Hän sanoo sydämessään: "En horju minä, en ikinä joudu onnettomuuteen".

Tuonela ei ole vanhurskaiden lopullinen kohtalo

Ps 16:10 Sillä sinä et hylkää minun sieluani tuonelaan etkä anna hurskaasi nähdä kuolemaa.
Ps 18:6 Tuonelan paulat kietoivat minut, kuoleman ansat yllättivät minut.
Ps 30:4 Herra, sinä nostit minun sieluni tuonelasta, sinä herätit minut henkiin hautaan vaipuvien joukosta.
Ps 31:18 Herra, älä salli minun tulla häpeään, sillä sinua minä huudan avukseni. Jumalattomat tulkoot häpeään, vaietkoot ja vaipukoot tuonelaan.
Ps 49:15 Kuin lammaslauma heidät viedään tuonelaan, kuolema heitä kaitsee, jo huomenna oikeamieliset astuvat heidän ylitsensä; tuonela kalvaa heidän hahmoansa, eikä heillä ole asuntoa.
Ps 49:16 Mutta minun sieluni Jumala lunastaa tuonelan vallasta, sillä hän ottaa minut huomaansa. Sela.

Kuolemaa kuvaillaan usein runollisesti (vrt 'kuoleman valtakunta')

Job 11:8 Se on korkea kuin taivas - mitä voit tehdä, syvempi kuin tuonela - mitä voit ymmärtää?
Job 14:13 Oi, jospa kätkisit minut tuonelaan, piilottaisit minut, kunnes vihasi on asettunut, panisit minulle aikamäärän ja sitten muistaisit minua!
Job 17:13 Jos kuinka toivon, on tuonela asuntoni; minä levitän vuoteeni pimeyteen,
Ps 55:16 Karatkoon kuolema heidän kimppuunsa, menkööt he elävältä alas tuonelaan, sillä heidän asunnoissansa ja sydämissänsä vallitsee sula pahuus.
Ps 55:24 Mutta heidät sinä, Jumala, syökset tuonelan syvyyteen; murhamiehet ja petturit eivät pääse puoleen ikäänsä. Mutta minä turvaan sinuun.
Ps 86:13 sillä sinun armosi on suuri minua kohtaan, sinä olet pelastanut minun sieluni tuonelan syvyydestä.
Ps 88:4 Sillä minun sieluni on kärsimyksistä kylläinen, ja minun elämäni on lähellä tuonelaa.
Ps 89:49 Kuka on se mies, joka jää eloon eikä kuoloa näe, joka pelastaa sielunsa tuonelan kädestä? Sela.
Ps 103:4 joka lunastaa sinun henkesi tuonelasta ja kruunaa sinut armolla ja laupeudella,
Ps 116:3 Kuoleman paulat piirittivät minut, tuonelan ahdistukset kohtasivat minua; minä jouduin hätään ja murheeseen.

Ps 139:8 Jos minä taivaaseen nousisin, niin sinä olet siellä; jos minä tuonelaan vuoteeni tekisin, niin katso, sinä olet siellä.
Ps 141:7 Niinkuin maa kynnetään ja kuokitaan, niin ovat meidän luumme hajotetut tuonelan kuilun suulle.
Snl 1:12 nielaiskaamme niinkuin tuonela heidät elävältä, ehyeltään, niinkuin hautaan vaipuvaiset;
Snl 5:5 Hänen jalkansa kulkevat alas kuolemaan, tuonelaan vetävät hänen askeleensa.
Snl 7:27 Hänen majastaan käyvät tuonelan tiet, jotka vievät alas tuonelan kammioihin.
Snl 9:18 Eikä toinen tiedä, että haamuja on siellä, että hänen kutsuvieraansa ovat tuonelan laaksoissa.
Snl 15:11 Tuonelan ja manalan Herra näkee, saati sitten ihmislasten sydämet.
Snl 15:24 Taitava käy elämän tietä ylöspäin, välttääkseen tuonelan, joka alhaalla on.
Snl 23:14 Vitsalla sinä häntä lyöt, tuonelasta hänen sielunsa pelastat.
Snl 27:20 Tuonela ja horna eivät kylläänsä saa; eivät myös saa kylläänsä ihmisen silmät.
Snl 30:16 tuonela, hedelmätön kohtu, maa, joka ei saa kylläänsä vedestä, ja tuli, joka ei sano: "Jo riittää".
Jes 14:9 Tuonela tuolla alhaalla liikkuu sinun tähtesi, ottaaksensa sinut vastaan, kun tulet. Se herättää haamut sinun tähtesi, kaikki maan johtomiehet, nostattaa valtaistuimiltansa kaikki kansojen kuninkaat.
Hes 31:15 Näin sanoo Herra, Herra: Sinä päivänä, jona hän astui alas tuonelaan, minä verhosin syvyyden suruun hänen tähtensä, pidätin virrat, niin että paljot vedet pysähtyivät juoksussaan, ja puin Libanonin hänen tähtensä mustiin, ja kaikki metsän puut nääntyivät hänen tähtensä.

Tuonelassa ei ole toimintaa (elämää), ei edes ajatusta (tietoisuutta). Ei siis voi olla kärsimystäkään

Ps 6:6 Sillä kuolemassa ei sinua muisteta; kuka ylistää sinua tuonelassa?
Srn 9:10 Tee kaikki, mitä voimallasi tehdyksi saat, sillä ei ole tekoa, ei ajatusta, ei tietoa eikä viisautta tuonelassa, jonne olet menevä.
  Joidenkin mielestä tämä raamatunkohta tarkoittaa vain, etteivät kuolleet tiedä mitään maanpäällisestä elämästä. Tulkinta menee kuitenkin selvästi yli sen, mitä tässä kohdassa sanotaan. Se ei mitenkään vihjaa tällaiseen ajatukseen, minkä osoittaa jo sekin, että Tuonelassa ei myöskään ole minkäänlaisia ajatuksia eikä viisautta.

Tuonela liittyy aina kuolemaan ja samastetaan 'maan tomuun'

Job 7:9 Pilvi häipyy ja menee menojaan; niin myös tuonelaan vaipunut ei sieltä nouse.
Job 17:16 Ne astuvat alas tuonelan salpojen taa, kun yhdessä lepäämme tomussa."
Korkv 8:6 Pane minut sinetiksi sydämellesi, sinetiksi käsivarrellesi. Sillä rakkaus on väkevä kuin kuolema, tuima kuin tuonela on sen kiivaus, sen hehku on tulen hehku, on Herran liekki.
Jes 5:14 Sentähden tuonela levittää kitansa ammolleen, avaa suunsa suunnattomaksi; ja sinne menee sen loisto, sen remuava ja pauhaava joukko, kaikki sen ilonpitäjät.

Jes 14:15 Mutta sinut heitettiin alas tuonelaan, pohjimmaiseen hautaan.
Jes 28:15 Koska te sanotte: "Me olemme tehneet liiton kuoleman kanssa ja tuonelan kanssa sopimuksen; tulkoon vitsaus kuin tulva, ei se meitä saavuta, sillä me olemme tehneet valheen turvaksemme ja piiloutuneet petokseen" -

Jes 28:18 Teidän liittonne kuoleman kanssa pyyhkäistään pois, ja teidän sopimuksenne tuonelan kanssa ei kestä; kun vitsaus tulee niinkuin tulva, niin se teidät maahan tallaa.
Jes 38:10 "Minä sanoin: Kesken rauhallisten päivieni minun on mentävä tuonelan porteista; jäljellä olevat vuoteni on minulta riistetty pois.
Jes 38:18 Sillä ei tuonela sinua kiitä, ei kuolema sinua ylistä; eivät hautaan vaipuneet pane sinun totuuteesi toivoansa.
Jes 57:9 Sinä kuljit kuninkaan tykö öljyinesi, runsaine voiteinesi; sinä lähetit sanansaattajasi kauas, laskeuduit alas tuonelaan asti.

Hes 31:16 Hänen kaatumisensa ryskeestä minä panin kansakunnat vapisemaan, kun minä syöksin hänet alas tuonelaan, hautaanvaipuneitten pariin. Mutta lohdutetuiksi tulivat maan syvyydessä kaikki Eedenin puut, Libanonin valiot ja parhaat, kaikki, jotka vettä juovat.
Hes 31:17 Myöskin ne olivat hänen kanssansa astuneet alas tuonelaan, miekalla kaadettujen pariin; samoin hänen auttajansa, ne, jotka istuivat hänen varjossaan kansojen joukossa.
Hes 32:21 Mahtavimmat sankareista puhuvat tuonelan keskeltä sille ynnä sen auttajille: 'Alas ovat astuneet, siellä makaavat ympärileikkaamattomat, miekalla surmatut'.

Hes 32:27 He eivät makaa sankarien parissa, jotka ovat kaatuneet ympärileikkaamattomien joukosta, jotka ovat astuneet alas tuonelaan sota-aseinensa, joitten pään alle on pantu heidän miekkansa ja joitten luiden yllä on heidän syntivelkansa, sillä sankarien kauhu oli elävien maassa.
Hoos 13:14 Tuonelan kädestä minä heidät päästän, kuolemasta minä heidät lunastan. Missä on sinun ruttosi, kuolema, missä sinun surmasi, tuonela? Katumus on peitetty minun silmiltäni.

Joonan tuonela oli valaan vatsassa.

Joona 2:3 ja sanoi: "Minä huusin ahdistuksessani Herraa, ja hän vastasi minulle. Tuonelan kohdussa minä huusin apua, ja sinä kuulit minun ääneni.

 

Tuonela Uudessa testamentissa

Uudessa testamentissa (KR -38) sana tuonela (kreik. haades) esiintyy 10 kertaa. Jeesuksen vertaus rikkaasta miehestä ja Lasaruksesta on ainoa jonka voisi tulkita viittaavan kuoleman jälkeiseen kärsimykseen tuonelassa. Mutta sekin on ymmärrettävissä muulla tavoin (ks. selitystä jäljempänä). Kun kaikki UT:n kohdat otetaan huomioon, varsinkin Ilm. 20:14, näyttää siltä, että Uudessa testamentissakin tuonela on vain tuhon ja kuoleman vertauskuva.

Kokonaiset kaupungit voivat joutua tuonelaan eli tuhoutua. Mikään ei kuitenkaan viittaa niiden asukkaiden kuolemanjälkeiseen kärsimykseen.

Mt 11:23 Ja sinä, Kapernaum, korotetaankohan sinut hamaan taivaaseen? Hamaan tuonelaan on sinun astuttava alas. Sillä jos ne voimalliset teot, jotka ovat tapahtuneet sinussa, olisivat tapahtuneet Sodomassa, niin se seisoisi vielä tänäkin päivänä.
Lk 10:15 Ja sinä, Kapernaum, korotetaankohan sinut hamaan taivaaseen? Hamaan tuonelaan on sinun astuttava alas.

Tosi seurakuntaa ei voi tuhota

Mt 16:18 Ja minä sanon sinulle: sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, ja tuonelan portit eivät sitä voita.
Apt 2:27 sillä sinä et hylkää minun sieluani tuonelaan etkä salli Pyhäsi nähdä katoavaisuutta.

Jeesuksella valta kuoleman ja tuonelan yli

Apt 2:31 niin hän edeltä nähden puhui Kristuksen ylösnousemuksesta, sanoen, ettei Kristus ollut jäävä hyljätyksi tuonelaan eikä hänen ruumiinsa näkevä katoavaisuutta.
Ilm 1:18 ja minä elän; ja minä olin kuollut, ja katso, minä elän aina ja iankaikkisesti, ja minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet.
Ilm 6:8 Ja minä näin, ja katso: hallava hevonen; ja sen selässä istuvan nimi oli Kuolema, ja Tuonela seurasi hänen mukanaan, ja heidän valtaansa annettiin neljäs osa maata, annettiin valta tappaa miekalla ja nälällä ja rutolla ja maan petojen kautta.
Ilm 20:13 Ja meri antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat, ja Kuolema ja Tuonela antoivat ne kuolleet, jotka niissä olivat, ja heidät tuomittiin, kukin tekojensa mukaan.

Kuolema ja Tuonela hävitetään lopulta

Ilm 20:14 Ja Kuolema ja Tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi.

Tulijärveen heitetään muitakin vertauskuvallisia asioita kuten peto ja väärä profeetta. Ne eivät ole konkreettisia 'esineitä' joten niitä ei voi heittää konkreettiseen tulijärveen. Tulijärvikin on siis selvästi vertauskuva. Koska kuolema, tuonela tai muut abstraktit asiat eivät voi tuntea tuskaa, tulijärvi ei voi olla ikuisen piinan vaan ikuisen hävityksen vertauskuva.


Jatkuu
 
 
16.07.06