Uusia uhkakuvia

Ilmastomuutosten, terrorismin, uusien tautiepidemioiden ym. rinnalle on viime aikoina noussut uusia uhkakuvia. Merien lämpenemisen pelätään saavan aikaan niiden pohjakerroksissa olevan metaanihydraatin purkautumista ja sen seurauksena valtavien metaanimäärien pääsyä ilmakehään. Tämä kiihdyttäisi radikaalisti kasvihuoneilmiötä ja ilmaston lämpenemistä. On myös havaittu, että on vain ajan kysymys, milloin maapalloon törmää jokin niistä kilometrien läpimittaisista asteroideista tai meteoreista, joita aurinkokunnassamme ajelehtii. Suunnitellaan jo kuumeisesti keinoja, joiden avulla törmäykset voitaisiin estää tai minimoida niiden haittavaikutukset.

Näiden uhkakuvien lisäksi on myös saatu vahvaa näyttöä jo vuosikymmeniä sitten tehdyille havainnoille maapallon magneettikentän heikkenemisestä. Televisiossa (TV1, 04.05.04) esitetyn dokumentin mukaan magneettikenttä on heikentynyt 10% viimeisen 300 vuoden aikana. Tutkijoiden mukaan tämä enteilee maapallon napojen vaihtumista. Magneettikentässä on jo havaittu paikallisia muutoksia; niissä kenttä on heikko tai jopa eri suuntainen kuin muualla. Jotkut tutkijat arvelevat napojen vaihtumisen olevan jo melkein ovella. Kun siirtymävaiheessa magneettikentän suojaava vaikutus lakkaisi, maapallo altistuisi aurinkotuulen mukana tulevalle valtavalle hiukkas -ja säteilymäärälle. Tämä aiheuttaisi kenties vuosisatoja kestävän kaaoksen. Jos magneettikenttä häipyisi lopullisesti, maapallolle kävisi kuten Mars -planeetalle; siitä tulisi autio, kuiva ja kuollut taivaankappale (Marsilla ei ole magneettikenttää).

Jotkut tutkijat uskovat magneettikentän vaihtaneen aiemmin suuntaa useastikin, jopa noin 200 000 vuoden välein. Tätä perustellaan sillä, että joidenkin laavakerrostumien on havaittu sisältävän kerroksia, joissa rautahiukkasten magneettinen polaarisuus eroaa suuresti toisistaan. Laavakerrosten muodostumisen välillä oletetaan olleen pitkiä ajanjaksoja, mikä ei kuitenkaan ole sataprosenttisen varmaa. Tässä teoriassa ei myöskään ole huomioitu sitä, että myöhemmin purkautuva laava saattaisi muovata alla olevaa kerrosta, joten teoria ei kaikilta osin ole täysin aukoton. Viimeisten vuosisatojen aikana tehdyistä, magneettikentän heikkenemiseen liittyvistä havainnoista, ei kuitenkaan liene epäilystä.

Maapallon napojen mahdolliseen vaihtumiseen ovat kiinnittäneet huomionsa myös lukuisat 'galaktisia sanomia' vastaanottavat kanavoijat. He kertovat avaruusveljien jatkuvasti tarkkailevan maapallon tilaa ja tulevan tarvittaessa apuun, so. säätelemään värähtelykenttiä omilla energioillaan tai kuljettamaan ihmisiä aluksillaan turvaan muille planeetoille. Nämä uskomukset saavat varmaan lisäpotkua Reutersin 6.5.04 julkaisemasta Iranin 'ufokuumetta' koskevasta uutisesta. Sen mukaan useat ihmiset kahdeksassa kaupungissa juoksivat katsomaan yöllä, kun "kun kirkas maan ulkopuolinen valo syttyi ja sammui pilvissä". Asiasta on ilmoittanut Iranin virallinen uutistoimisto IRNA, ja myös Iranin televisio on näyttänyt kuvaa 'kimaltelevasta valkoisesta lautasesta'.06.05.04