Laatutietoja

Kivilaji: keski- ja karkearakenteinen graniitti
Kiintotiheys: 2,75
Los Angelesluku: 32,0
Parannettu haurausarvo: 22,2
Muotoarvo (c/a, b/a): 2,11/1,47

Tausta

Tielaitoksen geologit ovat Vaasa-Vähäkyrö
alueelta päätyneet Isomäen kallioalueeseen
sopivana kalliomurskeen ottopaikkana. Laadultaan
murske soveltuu hyvin sekä rakentamiseen että
tien tekoon ja kunnossapitoon.