Header image  
   
line decor
line decor
 
 
 
 

 
 
Pieni Ihme


Kirjoittamalla ehjäksi

Luovan kirjoittamisen cl-tutkimustyö

Yhtäaikaiset psykoterapia- ja luovan kirjoittamisen opintoni herättivät kiinnostukseni terapian ja kirjoittamisen yhdistämiseen. Halusin tutkia tarkemmin narratiivista terapiaa, jossa tiesin kirjoittamista käytettävän ja kokeilla, miten kirjoittaminen osana psykoterapiaa toimii käytännössä. Minua kiinnosti erityisesti, olisiko kirjoittamalla mahdollista täydentää tai jopa korvata psykoterapiaistuntoja sekä millaiset tulokset tällaisella psykoterapialla saavutettaisiin.

Narratiivinen terapia toteutuu pääasiassa puhumalla kuten muutkin psykoterapiat. Se on elävästä elämästä kertovien tarinoiden terapiaa. Tarinoissa ei pyritä totuuteen vaan vaihtoehtoisiin näkökulmiin. Tavoitteena on, että asiakkaan selviytymistarina alkaa vähitellen elää myös terapiahuoneen ulkopuolella. Uuden tarinan kertomista täydentävät kirjeet, jotka ovat useimmiten terapeutin kirjeitä asiakkaalle.

Osana tutkimustyötäni toteutin terapiakokeilun, jossa terapia koostuu neljästä tapaamisesta ja kahdestatoista kirjeestä. Tapasin asiakkaani noin kerran kuukaudessa (pitkän etäisyyden vuoksi) ja väliaikoina olimme kirjeenvaihdossa sähköpostin välityksellä. Kirjeenvaihto oli vastavuoroista eli kumpikin kirjoitti kuusi kirjettä. Kuva

Kokeilu onnistui hyvin. Asiakas kirjoitti oman tarinansa, jonka kirjoittamista ongelmatarinasta selvitymistarinaksi ohjasin omien kirjeideni ja terapiaistuntojen avulla. Selviytymistarina laajeni kokemukseksi selviytymisestä kolmannen tapaamisemme jälkeen, kun kumpikin oli kirjoittanut neljä kirjettä, ja sen jälkeen saatoimme keskittyä terapiasuhteen päättämiseen. Asiakkaani arvioi kirjeenvaihdon osuutta terapia- prosessissa siten, että yksi kirjeeni ja hänen vastauksensa siihen vastasi kahta terapiaistuntoa ja kirjeet (6+6) muodostivat 70 % terapian hyvästä tuloksesta. Kirjeiden etu on, että niihin voi palata myöhemmin. Pahana päivänä voi selvitä sillä, että lukee kirjeet uudelleen.

Kokemukseni mukaan kirjeenvaihto voi korvata osan terapiaistunnoista silloin, kun pitkän etäisyyden vuoksi tapaamisia ei voida järjestää kuin harvoin ja kun kirjoittaminen on asiakkaalle luonteva tapa ilmaista itseään.. On mahdollista kokeilla terapiaa myös pelkän kirjeenvaihdon avulla.

Olen kokeillut terapiaa pitkän välimatkan vuoksi myös puhelinistuntoina, Myös se toimi hyvin. Puhelinterapia on samanlaista keskustelua kuin terapia muutenkin, mutta henkilökohtaisen kontaktin puuttuessa ruumiinkieli korvautuu äänensävyjen tulkinnalla.

Terapia onnistuu aina parhaiten silloin, kun asiakas on motivoitunut työskentelemään kohti tavoitettaan.

Tuula Kuittinen