Bild av Sven-Erik Klinkmann Namn: Sven-Erik Klinkmann.
Född: 30.1.1947.
Bor i: Vasa, Finland.
Familj: Fru Aila och tre söner John-Erik, Henrik och Samuel.
Jobbar som: Författare, forskare och freelance journalist.
Har skrivit: Flera poesisamlingar och även böcker i olika prosagenrer.
Aktuell forskning: Populära fantasier, identitetskonstruktioner, kulturella klichéer, finlandssvensk populärmusik.
Intressen: Musik, läsande, film och badminton.
E-post: sven-erik.klinkmann@netikka.fiCurriculum vitae