HARRASTUKSET

Esittelen tällä sivulla lyhyesti yleisimpiä lajeja, joita cockerin kanssa voi harrastaa. Kaikista löytyy myös lisätietoa linkkien kautta. Lisäksi on esittely kahdesta koiran luonnetta arvioivasta koemuodosta, mh-kuvauksesta ja luonnetestistä. Olen kerännyt sivulle myös ohjeita kokeisiin ja näyttelyihin ilmoittautumiseen sekä linkit ilmoittautumislomakkeisiin. Vastaan mielelläni kysymyksiin koskien erilaisia harrastusmuotoja, voit lähettää kysymyksesi esim. sähköpostilla: speckline@netikka.fi.
Tämä sivu on vielä hieman keskeneräinen, mutta täydentynee pikkuhiljaa.

- Vinkkejä uudelle cockerinomistajalle
- Kokeisiin ja näyttelyihin ilmoittautuminen

- Agility
- Koiranäyttelyt
- Koiratanssi
- Luonnetesti
- Mejä
- MH-kuvaus
- Rally-toko
- Spanielien taipumuskoe
- Spanielien metsästyskokeet
- Toko

=> Pentuinfo
=> Lukemisen arvoisia koirakirjoja


Vinkkejä uudelle cockerinomistajalle

Cockeri on monipuolinen kaveri harrastuksiin. Pohjaa tulevaisuuden yhteisiin harrastushetkiin kannattaa alkaa rakentaa heti, kun pentu saapuu uuteen kotiin. Mitä tahansa koiran kanssa tahtookin "sitten isona" tehdä, on hyvä totuttaa pentu pienestä pitäen noudattamaan tiettyjä käyttäytymissääntöjä, jotka jokainen koiran omistaja määrittelee oman elämäntilanteensa ja perheen / koiralauman odotusten mukaan. Suositeltavia sääntöjä heti alusta alkaen ovat esim.
* pentu istuu aina ennen kuin saa ruokakupin ja luvan syödä
* pentu istuu rauhassa aina kun panta laitetaan kaulaan
* ovesta mennään luvan kanssa, lupaa odottaessa pentu istuu rauhassa
* sängyssä / sohvilla pentu joko saa oleilla tai sitten ei - johdonmukaisuus tärkeää!
* rauhoittuminen on tärkeää, pentu opetetaan rauhoittumaan harjoitellen sitä ainakin kerran päivässä
* hihnassa ei saa vetää koskaan, ei edes pieni pentu!
* ulkoillessa vastaan tulevat koirat ohitetaan nätisti, erikseen sitten tutustutaan vieraisiin koiriin ja leikitään
* omistajan tulisi olla pennulle "maailman paras asia": suhde koiraan on kaiken kouluttamisen perusta.

Uuden cockerinomistajan kannattaa liittyä Cockerspanielit ry:n jäseneksi osoitteessa http://www.saunalahti.fi/cockerit/jasenkaavakeinternet.htm tai tulostamalla jäsenanomuskaavake osoitteesta http://www.saunalahti.fi/cockerit/jasenkaavake.htm. Cockerspanielit ry on rotuaharrastava yhdistys, joka järjestää monenlaista cockerimaista toimintaa ja jäsenet saavat 4 kertaa vuodessa ilmestyvän värikkään Cockerspanieli-lehden. Cockerspanielit ry:n koulutukset painottuvat lähinnä pääkaupunkiseudulle ja Hämeeseen. Cockerspanielit ry on Suomen Spanieliliiton jäsenyhdistys, joten jäsenet saavat myös 4 kertaa vuodessa ilmestyvän Spanieli-lehden. Spanieliliitolla on ympäri Suomen jäsenyhdistyksiä, jotka järjestävät toimintaa omalla alueellaan. Kaikki jäsenyhdistykset löydät osoitteesta http://spanieliliitto.fi/yhdistys/jasenyhdistykset.htm, jäseneksi voit liittyä ottamalla yhteyttä ko. yhdistyksen jäsensihteeriin.

Jo ennen pennun kotiutumista kannattaa kysellä ja ottaa selvää lähialueen koirakerhoista. Monet yhdistykset järjestävät jäsenilleen pentukursseja, perustottelevaisuus- ja agilitykoulutusta. Pentu- tai arkitottelevaisuuskurssia suosittelen ihan jokaiselle cockerille omistajineen. Ohjatuissa koulutuksissa pentu tottuu muiden koirien läsnäoloon, mutta leikkimiseen niitä ei ole tarkoitettu (muuta kuin erikseen järjestettävät pentujen leikkikoulut). Koulutuksessa ohjaaja saa ohjeita ja eväitä koiransa kouluttamiseen. Pentu tai aikuinenkaan koira ei varsinkaan aluksi jaksa keskittyä työskentelyyn, kun ympärillä on paljon koiria. Tärkeintä onkin ohjaajan oppiminen, koira oppii uusia asioita parhaiten rauhassa kotioloissa harjoitellessa.

Cockerin käyttöominaisuuksia mitataan spanielien taipumuskokeessa, jossa jokaisen cockerin olisi hyvä käydä osoittamassa taitonsa. Taipumuskoe onkin monelle uudelle cockerinomistajalle mukava ensimmäinen kosketus koemaailmaan. Taipumuskokeessa arvioidaan koiran sosiaalista käyttäytymistä, hakua ja laukauskäyttäytymistä, jäljestämistä, uimista ja noutamista sekä tottelevaisuutta ja yhteistyötä ohjaajan kanssa. Taipumuskoetta varten ei tarvitse sen kummemmin harjoitella, kunhan koira on tottunut liikkumaan metsässä ja pysyy hallinnassa, pitää uimisesta sekä noutaa riistaa / riistapukin mielellään ja tuo sen ohjaajalle. Taipumuskokeesta, kuten muistakin lajeista, löytyy tietoa tältä sivulta ja sivulla olevien linkkien kautta. Paljon tietoa löytää myös lukemalla, hyviä kirjavinkkejä löytyy kirjasuosikeistani.

Suosittelen jokaiselle cockerille osallistumista mh-kuvaukseen sekä luonnetestiin. Kaikki luonteesta saatava tieto ja jokainen testitulos on yksi askel eteenpäin koirien luonteen jalostamisen tiellä. Luonnetta arvioivista tuloksista myös koiran omistaja saa uutta tietoa koirastaan. Mh-kuvaus on kehitetty alunperin Ruotsissa nuorille koirille ja mielestäni siihen kannattaakin osallistua koiran ollessa mahdollisimman nuori (alaikäraja Suomessa on 18 kk). Luonnetestiin taas suosittelisin osallistumaan koiran ollessa 2,5 - 4-vuotias (alaikäraja 2v). Mitä nuorempana mh-kuvaukseen ja luonnetestiin koiran kanssa osallistuu, sitä paremmin tulos antaa tietoa koiran perinnöllisistä, eikä niinkään opituista ominaisuuksista.

Muu harrastaminen onkin sitten kiinni ohjaajan ja koiran innosta ja kiinnostuksen kohteista. Kaikenlainen koiran koulutus on hyvin mielenkiintoista puuhaa, oli sitten päämääränä hyvin käyttäytyvä, yhteiskuntakelpoinen perhekoira tai menestyvä kisakaveri. Tietoa kouluttamisesta löytyy kirjojen lisäksi mm. koiraharrastajan tietolehti Caniksesta, joka on ilmestynyt Suomessa vuodesta 2007 ja ilmestyy 6 kertaa vuodessa.

* Sivun alkuun *


KOKEISIIN JA NÄYTTELYIHIN ILMOITTAUTUMINEN

Kaikki viralliset kokeet ja näyttelyt julkaistaan Koiramme-lehdessä, näyttelyt pääsääntöisesti 3kk ja kokeet 2kk ennen tapahtumaa. Nykyään kuitenkin lähes kaikki tiedot löytyvät myös netistä. Kaikkiin virallisiin tapahtumiin pitää ilmoittautua kirjallisesti, joko perinteisesti paperiversiona tai nettilomakkeella / sähköpostitse. Yleensä ilmoittautumiseen tulee liittää myös kuitti maksetusta koe- / näyttelymaksusta, ellei tapahtuman ilmoittautumistiedoissa toisin ohjeisteta. Kaikkia virallisia koiratapahtumia koskevat myös Kennelliiton rokotus- ja antidopingmääräykset, joihin linkki alla.

Luonnetesteihin ja mh-kuvauksiin varataan useimmiten ensin paikka puhelimitse, jonka jälkeen lähetetään ilmoittautuminen saatujen ohjeiden mukaisesti. Joihinkin tokokokeisiin, erityisesti pääkaupunkiseudulla, varataan myöskin paikka ensin puhelimitse. Aina kokeeseen ilmoittautuessa tulee huomioida, jos joku rotu tai esim. järjestävän yhdistyksen jäsenten koirat ovat etusijalla koepaikkoja täytettäessä. Jos ilmoittautumisen suhteen on kysyttävää, on tapahtumien tiedoissa (Koiramme-lehdessä ja esim. kennelpiirien kotisivuilla) aina puhelinnumero tai sähköpostiosoite tiedusteluja varten.

Linkkejä ilmoittautumisiin liittyen:
- Rokotusmääräykset (pdf)
- Antidopingsääntö (pdf)
- Ilmoittautuminen kokeeseen (pdf)
- Ilmoittautuminen agilitykilpailuun / toko-kokeeseen (pdf)
- Ilmoittautuminen mejä-kokeeseen (pdf)
- Ilmoittautuminen näyttelyyn (pdf)

- Kennelpiirien sivut (piirien sivuilta löytyy useimmiten kalenteri piirin alueella järjestettävistä kokeista)
- Kaikkien rotujen koiranäyttelyt 2011
- Ryhmänäyttelyt 2011 (spanielit ja noutajat kuuluvat FCI:n ryhmään 8)
- Taipumuskoekalenteri (Spanieliliitto)
- MH-luonnekuvaukset 2011
- Luonnetestikalenteri (Palveluskoiraliitto)
- Toko-kokeet 2011 (KoiraSport-foorumi)
- Agilitykilpailukalenteri (Agilityliitto)

* Sivun alkuun *


AGILITY

Agility on koirien esterata(kilpailu). Siinä tarvitaan niin nopeutta kuin ketteryyttäkin. Koira on radalla vapaana ja ohjaaja ohjaa sitä äänellään / liikkeillään esteeltä toiselle oikeassa estejärjestyksessä koskematta koiraan. Parhaimmillaan agility on koiran ja ohjaajan saumatonta yhteistyötä. Agilityseuroja on ympäri Suomen ja ne järjestävät koulutusta ja kilpailuja ympäri vuoden. Agilityharrastuksen voi kuitenkin aloittaa vasta aikaisintaan koiran täytettyä vuoden, koska se olisi kasvavalle koiralle liian rasittavaa. Koiralla on myös hyvä olla jo hallussa perustottelevaisuus, jotta sen voi harjoituksissa päästää turvallisesti irti. Agilitykilpailut ovat nykyään oman lajiliiton alaisuudessa järjestettäviä, joten kilpaillakseen koirakon tulee edustaa jotakin seuraa ja ostaa vuosittainen kilpailulisenssi. Agilitykilpailuihin voivat osallistua kaikki tunnistusmerkityt koirat.

- Suomen Agilityliitto
- Agilitykilpailujen säännöt (pdf)

* Sivun alkuun *


KOIRANÄYTTELYT

Koiranäyttelyitä järjestetään ympäri Suomea (ja maailmaa). Ne on alun perin kehitetty palvelemaan jalostuksen tarpeita ja viemään eteenpäin puhdasrotuisten koirien kasvatusta. Koirat arvostellaan roduittain, nartut ja urokset erikseen tietyissä ikäryhmissä. Halutessaan koirastaan (sen ulkomuodosta, liikkeistä ja luonteesta) pätevöidyn tuomarin mielipiteen, kannattaa ottaa hyvissä ajoin ennen näyttelyä selvää trimmauksesta ja muista huomioitavista asioista. Ilmoittautuminen näyttelyyn päättyy yleensä noin kuukautta ennen näyttelyä.

- Koiranäyttelyn aakkoset (osittain vanhentunutta tietoa, näyttelysäännöt muuttuivat 2011)
- Koiranäyttelysäännöt (pdf, voimassa 1.1.2011 alkaen)

* Sivun alkuun *


KOIRATANSSI

Koiratanssi on Suomessa vielä uusi laji. Koiratanssissa ohjaaja ja koira suorittavat itse suunnittelemansa ohjelmakokonaisuuden musiikin tahdissa. Kilpailulajeja ovat vapaatanssi (freestyle), seuraaminen musiikin tahdissa (heelwork to music) sekä erikoiskilpailut. Luokkia on kolme: alokasluokka, avoin luokka ja voittajaluokka. Koiratanssikoulutuksia järjestätään joidenkin koirakerhojen toimesta ainakin eteläisessä Suomessa. Kilpailuja järjestetään muutamia vuodessa - kannattaa lähteä katsomaan, jos vain on mahdollisuus. Koiratanssikilpailuihin voivat osallistua kaikki tunnistusmerkityt koirat.

- Kennelliiton koiratanssisivut (tietoa myös tulevista kilpailuista)
- Koiratanssikilpailujen säännöt (pdf)

* Sivun alkuun *


LUONNETESTI

Luonnetestissä arvostellaan nimensä mukaisesti koiran luonnetta. Luonnetesti on alun alkujaan kehitetty Ruotsissa armeijan työkoirien soveltuvuustestiksi. Sitä on kuitenkin vuosikymmenten saatossa kehitetty vastaamaan paremmin harrastus- ja seurakoirien ominaisuuksia. Luonnetestiä varioidaan aina koiran ehdoilla, eri osioiden voimakkuudet vaihtelevat koiran reaktioiden mukaan. Koiralle luonnetesti voi olla hyvinkin kuormittava tilanne, mutta testiä johtavat tuomarit pitävät huolta, ettei koiralle aiheuteta testissä traumoja. Mielestäni luonnetesti on oikein käyttökelpoinen luonteen mittari ja jalostuksen apuväline, kun halutaan painottaa luonteen tärkeyttä jalostuksessa.

Luonnetestissä arvioitavia osa-alueita ovat toimintakyky, terävyys, puolustushalu, taisteluhalu, hermorakenne, temperamentti, kovuus, luoksepäästävyys ja suhtautuminen ampumiseen. Jokainen osa-alue arvioidaan asteikolla -3 - +3 ja pisteytyksessä osa-alueita painotetaan eri kertoimilla. Tavoitteena luonnetestissä on saada koirasta esille sen "perusluonne" eli se, mitä koira pohjimmiltaan on. Erityisesti hermorakenne on kaikille koirille erittäin tärkeä ominaisuus. Toimintakyky ja taisteluhalu vaikuttavat koiran sitkeyteen ja työskentelyhalukkuuteen, kovuus taas koulutettavuuteen. Luonnetesti kestää yhden koiran osalta vain n. 20 minuuttia, mutta siitä saa hyvin paljon tietoa koiran ominaisuuksista.

Luonnetestiin koira voi osallistua täytettyään 2 vuotta, mutta kuitenkin ennen kuin täyttää 7 vuotta. En välttämättä suosittele osallistumista heti alaikärajan täytyttyä, paras ikä luonnetestaamiseen on yleisesti ottaen ehkä kolmen vuoden kieppeillä. Luonnetestiin kannattaa käydä tutustumassa jo ennen oman koiran suoritusta, jotta tietää paremmin mitä on edessä eikä tarvitse niin jännittää omaa suoritustaan.

- Luonnetestin esittely
- Omien koirieni ja kasvattien luonnetestituloksia ja arvostelukaavio
- Luonnetestin säännöt (pdf)

* Sivun alkuun *


MEJÄ eli METSÄSTYSKOIRIEN JÄLJESTÄMISKOE

Jäljestäviä koiria tarvitaan metsästyksessä tai liikenneonnettomuudessa haavoittuneiden hirvieläinten löytämiseksi, metsästyskoirien jäljestyskokeet jäljittelevät oikeaa jäljestystilannetta. Spanielit ovat usein hyviä jäljestäjiä jo luonnostaan. Koira toimii vaistojensa varassa ja myös nauttii suunnattomasti tehtävästään, eikä sille tarvitse suuremmin opettaa jäljestämistä - harjoitusjäljet kuitenkin tuovat koiran suoritukseen lisää varmuutta. Toki on olemassa yksilöllisiä eroja ja harjoitus tekee tässäkin lajissa mestarin.

Jäljestyskokeissa ja jäljestystä harjoitellessa jälki tehdään metsään kostealla sienellä (sieni kastellaan märäksi ja sitten puristetaan enimmät vedet pois), johon on kaadettu sorkkaeläimen (lehmä, hirvi, poro) verta. Ensimmäisiä kertoja harjoitellessa jäljestä tehdään lyhyt, jotta koira tajuaisi idean ja onnistuisi tehtävässä. Vähitellen jälkeä voidaan pidentää ja siihen voidaan tehdä myös kulmia (90 asteen kulma oikealle tai vasemmalle). Kokeissa jäljen päässä on ”kaatona” hirven sorkka. Sen löytäessään koira tietää tehtävän loppuneen. Jäljen ikä on avoimessa luokassa vähintään 12 tuntia ja voittajaluokassa vähintään 18 tuntia. Jälki tehdään aina sulaan, lumettomaan maahan, joten jäljestämistä voi harjoitella keväästä syksyyn.

Jäljestyskokeisiin on osallistumisoikeus kaikilla puhdasrotuisilla, rekisteröidyillä ja tunnistusmerkityillä koirilla. Voittajaluokkaan vaaditaan kuitenkin näyttelytulos, joten esim. kivesvikaiset urokset eivät voi osallistua kuin avoimeen luokkaan.

- Suomen Spanieliliiton mejä-sivut
- Kuinka verijälki tehdään / Cockerspanielit ry
- Mejä-kokeiden säännöt (pdf)

* Sivun alkuun *


MH-KUVAUS

Mh-luonnekuvaus on koiran luonteen ja käyttäytymisen kuvauskeino, joka kehitettiin 1980-luvulla Ruotsissa nuorille koirille (12-18 kk) ruotsalaisten luonnetestien pohjalta. Suomessa mh-kuvaus virallistettiin vuonna 2010, mutta myös vuonna 2009 suoritettujen kuvausten tulokset muutettiin virallisiksi. Alaikäraja kuvaukseen on Suomessa 18 kk (Ruotsissa 12 kk), yläikärajaa ei ole. Mh-kuvaukseen ei voi valmistautua etukäteen. Yhden koiran kuvaus kestää n. 35-40 minuuttia.

MH ei ole testi, koe eikä kilpailu. MH:ssa ainoastaan kuvataan koiran reaktioita intensiteettiasteikolla 1-5, jossa 1 kuvaa pienintä ja 5 suurinta intensiteettiä. Koiraa tai sen luonnetta ei siis arvostella, vaan kuvataan sitä, miten koira toimii tietyissä, mahdollisimman vakioiduissa tilanteissa. Kuvauksessa on 10 osiota ja 31 erilaista kuvattavaa reaktiota. Osa tilanteista suoritetaan kahteen kertaan. Koiraa ei hyväksytä tai hylätä, vaan sen käyttäytymistä havainnoidaan mahdollisimman objektiivisesti ja tarkasti. Suoritus voidaan keskeyttää ohjaajan tai kuvaajan toimesta. Ohjaajan keskeyttäessä kuvauksen koiralla on oikeus osallistua kuvaukseen uudelleen, aikaisintaan 6 viikon kuluttua ensimmäisestä kuvauksesta.

Mh-kuvauksessa koiran käyttäytymistä havainnoi 2 kuvaajaa. He eivät ole kuvauksen aikana kontaktissa koiran tai sen ohjaajan kanssa, vaan kuvausta johtaa testinohjaaja. Testinohjaaja ohjaa koirakkoa eteenpäin mh-radalla ja kertoo ennen jokaista osiota koiran ohjaajalle, mitä tulee tapahtumaan. Jos vain mahdollista, kannattaa ennen oman koiran kuvausta seurata yleisön joukossa yhden tai useamman koiran kuvausta - on huomattavasti helpompaa ohjata omaa koiraa, kun tietää jo jonkin verran mitä kuvauksessa tapahtuu. Yleisö pääsee seuraamaan koiran kuvausta aivan lähietäisyydeltä. Myös koiran ohjaajan perheenjäsenet voivat olla mukana kuvauksessa – koiralle tutut henkilöt sijoittuvat yleisön eturiviin.

- Ruotsalainen mh-data (rotukohtaiset profiilit yms.)
- Omien koirieni ja kasvattien tuloksia mh-kuvauksista ja arvostelukaavio
- MH-kuvauksen säännöt (pdf)

* Sivun alkuun *


RALLY-TOKO

Rally-toko on tokon rinnalle kehitetty vapaamuotoisempi harrastusmuoto, joka on Suomessa vielä epävirallinen. Rally-toko kehitettiin 2000-luvun alussa Yhdysvalloissa ja se on virallinen laji ainakin Yhdysvalloissa, Kanadassa, Tanskassa, Norjassa, Hollannissa ja Englannissa. Ruotsissa järjestetään epävirallisia kilpailuja.

Rally-tokossa on 4 tasoluokkaa. Alokasluokka suoritetaan hihnassa, ylemmät luokat eli avoin-, voittaja- ja mestariluokka koiran ollessa vapaana. Koira ja ohjaaja suorittavat tehtäviä radalla, jossa on tasoluokasta riippuen 10-20 kylttiä eli tehtävänantoa. Koirakolla on radalle lähtiessään täydet 100 pistettä, joita mahdolliset virheet vähentävät. Virheitä ovat esim. hihnan kiristyminen (ALO), liika vinous, koiran haluttomuus ja koiran koskeminen kyltteihin. Koiran kehuminen ja kannustaminen sen sijaan ovat sallittuja. Koirakko saavuttaa hyväksytyn tuloksen, kun pisteet ovat vähennysten jälkeen vähintään 70. Kolmella hyväksytyllä tuloksella koirakko siirtyy seuraavaan tasoluokkaan.

- Suomen Rally-tokoliitto
- Rally-toko-kilpailujen säännöt (pdf)

* Sivun alkuun *


SPANIELIEN TAIPUMUSKOE

Spanielien taipumuskokeen tarkoituksena on testata spanielirotuisten koirien käyttöominaisuuksia sekä luonnetta; onko luonne ja käyttäytyminen spanielirodulle tyypillinen. Taipumuskokeeseen saavat osallistua rekisteröidyt ja tunnistusmerkityt 9kk täyttäneet spanielit. Taipumuskokeessa arvioidaan koiran
- sosiaalista käyttäytymistä
- tottelevaisuutta
- hakutyöskentelyä ja laukauksensietoa
- jäljestämistä sekä
- vesityöskentelyä ja noutoa.

Koiran pitää suorittaa kaikki em. osa-alueet hyväksytysti saadakseen hyväksytyn tuloksen (SPA 1). Lisäksi arvioidaan koiran ja ohjaajan yhteistyötä ja yleisvaikutelmaa. Taipumuskoe ei ole kilpailu, vaan koe, jossa koiran ominaisuuksia arvioidaan. Koiria ei laiteta paremmuusjärjestykseen.

- Tietoa taipumuskokeesta (Spanieliliiton sivut)
- Spanielien taipumuskokeet - avaimet harrastusmaailmaan ja jalostukseen (Tiina Karlströmin artikkeli Spanieliliiton sivuilla)
- Taipumuskoekalenteri (Spanieliliitto)
- Spanielien taipumuskokeiden säännöt (pdf)

* Sivun alkuun *


SPANIELIEN METSÄSTYSKOKEET

Cockerspanieli on ylösajava lintukoira. Spanielien metsästyskokeiden tarkoituksena on "ylläpitää ja kehittää spanielien käyttökelpoisuutta metsästyskoirina, erityisesti vesilinnunmetsästyksessä ja ennen kaikkea kadoksiin jäävän saaliin vähentämiseksi". Kokeen pääriistan mukaan kokeita kutsutaan joko vesi- (SPVE) tai maalintukokeiksi (SPME). Maalintukokeissa pääriistana on useimmiten fasaani, vuosittain järjestetään myös muutama koe jossa pääriistana ovat metsäkanalinnut (metso, teeri ja pyy) tai riekko. Joissakin kokeissa saattaa rusakko muodostaa suuren osan saaliista, oletusriistana ovat kuitenkin aina linnut. Kokeet ovat joka tapauksessa aitoja metsästystilanteita.

Nykyään järjestettävistä kokeista valtaosa on maalintukokeita. Kilpailuluokkia on kolme: nuorten-, avoin- sekä voittajaluokka, joista nuorten luokka järjestetään vain joissain kokeissa. Maalintukokeisiin osallistuvalla koiralla tulee olla tuloksen saavuttaakseen suoritettuna vesityöpisteet joko vesilintukokeessa tai erikseen vesityötä mittaavassa vesityökokeessa. Vesityöpisteet ovat kausikohtaiset eli vesityökoe / pisteet vesilintukokeesta täytyy olla suoritettuna jokaisen koekauden alussa erikseen (vesityö- ja vesilintukokeita järjestetään vuosittain elo-syyskuussa).

- Tietoa spanielien metsästyskokeista (Spanieliliiton sivut)
- Spanielin koulutus metsästykseen (Tuomo Kotasaaren artikkeli)
- Spanielien metsästyskokeiden säännöt (pdf)

* Sivun alkuun *


TOTTELEVAISUUSKOULUTUS JA -KOKEET

Tottelevaisuuskoulutuksessa koiralle opetetaan "miellyttävää ja hallittua käyttäytymistä sekä koiran ohjaajalle oikeaa ja asiallista koiran käsittelytaitoa". Tottelevaisuuskokeissa mitataan näitä taitoja sekä koiran ja ohjaajan yhteistyötä. Toko-kokeissa on neljä luokkaa: alokas-, avoin-, voittaja- ja erikoisvoittajaluokka eli ALO, AVO, VOI ja EVL. Jokaisessa luokassa koiran tulee suorittaa 8-10 erilaista liikettä. Tottelevaisuuskokeista koira voi saada koulutustunnuksia saavuttaessaan kolme kertaa ykköstuloksen samassa luokassa: esimerkiksi alokasluokan kolmella 1. palkinnolla koira saa koulutustunnuksen TK1. Toko-kokeiisiin voivat osallistua kaikki tunnistusmerkityt koirat. Tottelevaisuuskoulutusta järjestävät paikalliset koirakerhot ja usein myös Spanieliliiton jäsenyhdistykset.

- Toko-esite / Kennelliitto (pdf)
- Tokotuomari Pipa Pärssisen toko-sivut
- Tokotuomari Salme Mujusen artikkeleita
- Toko-kokeiden säännöt* Sivun alkuun *