COCKERSPANIELIEN PERINNÖLLISET SAIRAUDET

Jokaisella rodulla on joitain sairauksia, jotka luetaan perinnöllisiksi. Ei siksi, että ne olisivat hyvin yleisiä, vaan siksi että niitä on (ainakin aiemmin) tavattu erityisesti jollain rodulla. Perinnöllisiä sairauksia vastustetaan Kennelliiton PEVISA-ohjelman avulla, jossa jokaisella mukana olevalla rodulla on omat määräyksensä jalostuskoirien tutkimisesta perinnöllisten sairauksien varalta. PEVISA:a tukemaan ovat lisäksi rotujärjestöt / rotua harrastavat yhdistykset laatineet jalostuksen toimintaohjeen, jollainen myös cockereilla on. JTO ohjaa kasvattajia heidän jalostusvalinnoissaan. Lisätietoa PEVISA:sta ja JTO:sta löytyy osoitteesta http://www.saunalahti.fi/cockerit/jalostuksentoimintaohje.htm.

Jalostuksen tavoiteohjelma taas löytyy osoitteesta http://www.cockerspanielit.net/www_root/lomakkeet/JTO.pdf (huom. tiedoston koko 5 Mt). Tavoiteohjelmasta löytyy paljon ajankohtaista tietoa cockerista rotuna ja paitsi kasvattajia, se varmasti palvelee myös niitä, jotka harkitsevat cockerin hankkimista.

Perinnöllisiä sairauksia, joiden varalta cockerspanieleita tutkitaan:

1) Lonkkaniveldysplasia (HD)
- lonkkanivelen kasvuhäiriö
- perinnöllisistä sairauksista ehkä eniten vastustettu
- monen eri tekijän yhteisvaikutuksen tuloksena syntyvä biomekaaninen sairaus, joka johtaa lonkkanivelen löysyyteen ja siitä aiheutuvaan nivelrikkoon
- lonkkanivelten kehitykseen vaikuttavat eniten ympäristötekijät (mm. liikunta kasvuaikana, ruokinta) ja koiran vanhemmiltaan perimät geneettiset ”rakennusohjeet"
=> korkealaatuinen ruoka ja runsas liikunta vapaana vaihtelevilla alustoilla (metsä hyvä!) takaavat parhaan lopputuloksen – hyvä lihaskunto ja ylipainoisuuden estäminen tärkeää!
- koira voidaan kuvata virallisesti sen täytettyä vuoden, lonkat arvostellaan asteikolla A - E (A = paras, E = huonoin)
- nykyään koiran jalostusarvoa lonkkaniveldysplasian suhteen pyritään ennustamaan BLUP-indeksillä, jossa ympäristötekijöiden häiritsevä vaikutus suljetaan mahdollisimman hyvin pois
=> rodun keskiarvo on aina 100 ja tällä hetkellä se edustaa cockereilla noin tulosta B/B

2) Familiaarinen nefropatia (FN)
- perinnöllinen munuaiskuoren vajaatoiminta
- resessiivisesti periytyvä sairaus, joka johtaa koiran kuolemaan nuorella iällä
- sairauden syy on glomerulaarisen basaalimembraanin häiriö, joka tulee esiin 6 kk – 2 v iässä: koiralla on proteiinia virtsassa ja vähitellen kehittyvä krooninen munuaisten vajaatoiminta
- nykyään käytössä geenitesti, jolla sairauden kantajat löydetään

3) Etenevä verkkokalvon surkastuminen (PRA)
- resessiivisesti periytyvä (sairaan tekijän tultava sekä äidiltä että isältä) ja sokeuteen johtava silmäsairaus, jossa verkkokalvo surkastuu koiran molemmissa silmissä ja koira sokeutuu täydellisesti
- sairaus tulee ilmi vanhemmalla iällä, joten yli 5-vuotiaiden koirien tutkiminen silmäsairauksien varalta on tärkeää
- nykyään on olemassa mutaatiotesti rodulla esiintyvän yleisimmän PRA-muodon tutkimiseksi: testillä voidaan määrittää koiran geneettinen status sairauden suhteen ja näin vähentää PRA:han sairastuvien koirien todennäköisyyttä – testin tulosten tulkinta:
=> clear / terve (aiemmin A/A1): koira ei kanna virheellistä (sairauden aiheuttavaa) geeniä eli se on perinyt molemmilta vanhemmiltaan terveen geenin
=> carrier / kantaja (aiemmin B/B1): koira on kantaja: se on perinyt toiselta vanhemmaltaan virheellisen geenin, mutta toiselta terveen – koira ei tule sairastumaan tämän tyypin pra:han
=> affected / sairas (aiemmin C/C1): koira on perinyt molemmilta vanhemmiltaan virheellisen geenin ja voi sairastua pra:han

4) Perinnöllinen kaihi (HC)
- periytyvyydestä ei tarkkaa tietoa, sairauden syntyyn vaikuttavat myös ympäristöolosuhteet
=> mm. tulehdukset ja sokeritauti aiheuttavat kaihia
- cockerspanieleilla esiintyy kahta kaihityyppiä; synnynnäistä anteriorista subkapsulaarista ja juveniilia posteriorista kortikaalista kaihia
- synnynnäinen anteriorinen kaihityyppi pysyy yleensä muuttumattomana, mutta siihen voi liittyä muitakin silmän muutoksia kuten mm. mikroftalmiaa, verkkokalvon kehityshäiriöitä ja persistoivaa pupillamembraania (PPM).

5) Retinan dysplasia (RD)
- verkkokalvon rakenteellinen kehityshäiriö
- cockereilla esiintyy multifokaali RD:tä: multifokaali / fokaali RD on paikallinen poimumainen / rosettimainen muutos verkkokalvolla, joko yksittäinen tai useita
- geograafinen RD on laaja, paikallinen verkkokalvon poimuja ja ohentumia sisältävä muutos
- totaali RD:ssa koko verkkokalvo on irtautunut
- periytymismallia ei ole voitu varmasti osoittaa

6) Muita silmäsairauksia:
- Entropion = luomen sisäänkiertymä
- Ektropion = luomen uloskiertymä / liian suuri luomivako
- Distichiasis = ylimääräinen ripsi luomiraon reunassa
- Ektooppinen cilia = ylimääräinen ripsi luomen sisäpinnalla sidekalvolla
- Trichiasis = luomien tai ihon karvojen aiheuttama silmän sarveiskalvon ja sidekalvon ärsytystila
- Persistent pupillary membranes (PPM) = sikiökautinen jäänne pupilla-aukkoa peittävästä rakenteesta: rakenteelliset jäänteet voivat olla eriasteisia rihmoja iriksen pinnalla tai rihmoja iriksestä linssiin tai korneaan (sarveiskalvoon), voivat olla myös levymäisiä
- pysyvä hyperplastinen tunica vaculosa lentis (PHTVL) = sikiökautinen liikakasvuinen verisuoniverkoston tai ”alkulasiaisen” jäänne linssin takana / lasiaistilassa
=> Asteikko 1-6 (aste 2-6 vakavia näkökykyyn vaikuttavia muutoksia)


Takaisin INFO-sivulle.