TERVEYSTUTKIMUKSET

Jokaisella rodulla on sairauksia, jotka luokitellaan rodussa vastustettaviksi eli joiden varalta jokainen jalostuskoira on tutkittava, jotta pennut voidaan rekisteröidä. Paitsi jalostukseen käytettävien yksilöiden, myös tavallisten ”kotikoirien” tutkiminen edistää jalostusta ja antaa kasvattajille ja jalostustoimikunnalle tärkeää informaatiota rodun kokonaisterveydentilasta. Rodun terveys on yhteisvastuullinen tehtävä.

Koiralle olisi hyvä tehdä silmätutkimus myös vanhemmalla iällä (7v ->), koska kaikki perinnölliset viat eivät näy tutkimuksissa nuorella iällä. On tärkeää muistaa, että itse koira ei siitä huonone, vaikka jokin löydös silmissä havaittaisiinkin. Suurin osa sairauksista ei välttämättä oireile, mutta jalostuksessa ongelmat voivat sukupolvien myötä kertaantua.

Vuoden 2009 alusta kasvattamieni pentujen hintaan sisältyy virallinen lonkkakuvaus ja silmätarkastus 1-2 vuoden iässä. Päätin toimia jatkossa näin, koska mielestäni terveystarkastukset ovat erittäin tärkeä osa jalostusta ja myös koiran omistajan on hyvä tietää koiransa terveys – esimerkiksi agilitya harrastavilta koirilta suositellaan kuvaamaan lonkat ennen aloittamista.

Virallinen lonkkakuvaus koiralle voidaan tehdä sen ollessa vähintään 1v ikäinen. Lonkat kuvataan rauhoituksessa. Röntgenkuvassa näkyy, miten reisiluun pää asettuu lonkkamaljaan eli miten reisiluun pää ja lonkkamalja sopivat toisiinsa. Lausunto annetaan vasemmasta ja oikeasta lonkkanivelestä erikseen, lisäksi mainitaan jos lonkkanivelessä esiintyy nivelrikkoa.

Lonkkanivelten arvosteluasteikko:
A = Terve, ei muutoksia * terve *
B = Lähes normaali * terve *
C = Lonkkanivelessä lieviä muutoksia tai löysyyttä
D = Lonkkanivelessä keskivaikeita muutoksia
E = Lonkkanivelessä vaikeita muutoksia

Koiralta voidaan kuvata myös kyynärnivelet, kyynärnivelen kasvuhäiriön varalta. Kyynärät kuvataan rauhoituksessa, kuten lonkatkin.

Kyynärnivelten arvosteluasteikko:
0 = Terve, ei muutoksia
1 = Lieväasteinen muutos
2 = Kohtalainen muutos
3 = Voimakas muutos

Polvet tutkitaan koiran ollessa hereillä. Polvitutkimuksessa tutkittava sairaus on patella luksaatio eli reisiluun pään telojen kehityshäiriö ja polvilumpion sijoiltaan meno, ”polven löysyys”.

Polvinivelten arvosteluasteikko:
0 = Terve, ei muutoksia
1 = Lieväasteinen muutos (polvilumpio menee ajoittain paikaltaan, mutta palaa itse paikoilleen)
2 = Kohtalainen muutos (polvil. menee paikaltaan jalkaa koukistettaessa / kierrettäessä, ei palaa auttamatta)
3 = Vaikea muutos (polvil. suurimman osan ajasta poissa paikoiltaan, saadaan paikalleen jalkaa oikaisemalla ja kädellä painamalla)
4 = Erittäin vaikea muutos (polvilumpio pysyvästi pois telaurastaan, korjaus vain leikkauksella)


SILMÄTARKASTUKSESSA selviää, onko koiran silmissä merkkejä perinnöllisistä sairauksista.Silmiä tutkittaessa koiran silmiin tiputetaan pari tippaa lääkettä, joka puolen tunnin kuluessa suurentaa koiran pupillin. Näin eläinlääkäri voi tutkia silmän myös syvältä silmänpohjasta. Tutkimus tehdään pimeässä ja siihen käytetään erilaisia apuvälineitä, kuten rakolamppu ja biomikroskooppi. Silmätarkastuslausunto on spanieleilla Suomessa voimassa 24 kk. Silmätarkastuksessa koiran silmistä saattaa löytyä merkkejä mm. seuraavista sairauksista: (lähde: http://www.koiranjalostus.fi/Viralliset_tutk.htm)

PRA: Verkkokalvon asteittainen surkastuma. Sokeuttaa koiran ennen sen vanhuutta. Monilla roduilla PRA-geenin kantajat pystytään löytämään DNA-testillä.

HC: Harmaakaihi. Silmän linssiin muodostuu tiivistymiä, samentumia, jotka voivat olla eriasteisia ja -kokoisia ja voivat haitata koiran näköä sekä aiheuttaa toissijaisia silmäsairauksia. Kaihimuutokset voivat pahentua koiran vanhentuessa ja vaikea-asteisena sokeuttaa koiran. Tarvittaessa HC voidaan leikata ja asentaa keinolinssi samentuneen linssin tilalle.

RD: Verkkokalvon vajaakehitys, joka pystytään toteamaan jo pennulta. MRD- multifokaali RD (aste1), GRD- geograafinen RD (aste2), TRD- totaali RD (aste3).

PHTVL/PHPV: Jäänne silmän sikiöaikaisesta verisuonesta, jonka tulisi hävitä syntymän jälkeen. Pystytään havaitsemaan pennulla ennen luovutusikää tehdyssä silmäpeilauksessa. Lievä muutos ei häiritse koiran normaalielämää, vakavin aste aiheuttaa näön menetyksen sairaassa silmässä sekä toissijaisia silmäsairauksia kuten kaihia. Asteikko 1-6.

PPM: Sikiöaikaisen silmäteräkalvon jäänne silmässä, merkitys koiran terveydelle riippuu jäänteen sijainnista ja määrästä.

Entropium / Ektropium / Makroblepharon: Silmäluomien rakennevirhe. Entropiumissa luomi kiertyy silmän sarveiskalvoa vasten, ektropiumissa luomi on löysä ja roikkuva tai liian suuri (makroblepharon) – myös näiden yhdistelmiä esiintyy. Entropium/ektropium/makroblepharon -potilaiden silmäluomiin joudutaan usein tekemään korjaavaa kirurgiaa, monessa tapauksessa virheasennon korjaaminen voi vaatia useamman leikkauksen.

Trichiasis: Silmäluomen (normaalien) karvojen/ripsien käntyminen silmäänpäin.

Distichiasis / Ektooppinen cilia (Cilia aberranta): Luomen reunaan liian lähelle silmää/luomen sisäpuolelle (ectop. ciliat) kasvavia ylimääräisiä ripsiä, jotka hankaavat silmän sarveiskalvon pintaa ja aiheuttavat pahimmillaan silmän sarveiskalvon haavautumisen. Ylimääräisiä ripsiä joudutaan usein poistamaan polttamalla, toimenpide vaatii nukutuksen, ja usein se tehdään potilaalle säännöllisin väliajoin uudelleen.

Glaukooma: Silmänpainetauti (vanha nimitys ’viherkaihi’) Silmän sisäinen nestekierto häiriintyy ja silmän sisälle kehittyy painetta. Paineen nousu aiheuttaa koiralle erittäin kovaa kipua, sekä vaurioittaa nopeasti silmän rakenteita. Glaukooma-potilaat menettävät yleensä näkökykynsä sairaasta silmästä, pahimmillaan koiralta joudutaan poistamaan silmä hätäleikkauksella. Glaukoomaa esiintyy sekä primääri- (perinnöllinen kammiokulman rakenneviasta johtuva silmänpaineen nousu) että sekundäärimuodoissa (esim. linssiluksaation aiheuttamana).

Morbi corporis vitrei: luokittelemattomia lasiasmuutoksia.


Takaisin INFO-sivulle.