kirjankansisisus

Tämän 23.7.2013 ilmestyneen kirjan tarkoituksena on kerätä yksiin kansiin ja tuoda esiin Napuen taistelun, ja sitä seuraavien seitsemän vuoden kokemuksia Kyrönmaalla. Historiankirjoitus on tallentanut jonkin verran varsinkin ajankohdan virallisia tietoja, mutta kansan parissa kulkeneen perimätiedon osalta on kiittäminen muutamaa ahkeraa kerääjää, kuten kotiseutuneuvos Väinö Tuomaalaa ja maisteri Aune Hiiskua, sekä tietenkin niitä hyvämuistisia, jotka auliisti jakoivat heille tietonsa.

Kirjassa havainnollistetaan kertomusten todellisia ja todennäköisiä tapahtumapaikkoja valokuvien ja karttojen avulla. Myös tarkat paikantamistiedot on pyritty liittämään mukaan. Jokaisen kertomuksen jäljessä löytyvät lähdetiedot, mikäli ne tunnetaan, sekä asiaan liittyviä lisätietoja.

Kirja sisältää tietenkin kuvauksen Napuen taistelusta ja siitä, kuinka dramaattisesti se muutti alueen väestön rakennetta ja elinoloja. Taistelussa kaatuneiden kyrönmaalaisten nimiluettelot – siinä määrin kun niitä on käytettävissä – löytyvät liitteistä.

Toivon, että tämä teos auttaa meitä suhteuttamaan nykypäivän ikävyyksiä niihin kärsimyksiin, joita aikaisemmat sukupolvet ovat käyneet läpi. Ehkä me voisimme näiden kautta saada voimaa kantaa kunnialla omat velvoitteemme - niin raskailta kuin ne toisinaan tuntuvatkin.

Kirjan on kustantanut POHJANKYRÖ-LEHTI

Kirjaa voi tilata tästä osoitteesta