Kalervo Mielty

Kalervon henkilökohtainen puhelin 0400-562157

Joitakin merkintöjä elämänvaiheista:Kalervo Mieltyn kiinnostuksen kohteena on jo vuosikymmenien ajan ollut erilaisten filosofisten ja uskonnollisten suuntausten tutkiminen. Se on johtanut myös kyseisiä teemoja koskettelevan kirjallisuuden kääntämiseen, koska suomenkielistä lähdeaineistoa ei ole ollut kovinkaan paljon aina saatavilla.

Erityisesti kristillisyyden alkuvuosisatojen ajatukselliset virtaukset ovat nousseet etualalle. Tähän on vaikuttanut se, että Nag Hammadin tekstilöydöksen myötä kirjallinen aineisto kyseiseltä ajalta on suuresti kasvanut ja monipuolistunut. Kun suomenkielistä lähdeaineistoa ei ole ollut saatavilla, Kalervo Mielty on kääntänyt v. 2000 julkaistun selitysteoksensa (joka löytyy kokonaisuudessaan näiltä kotisivuilta) perustana olevan Tuomaan Evankeliumin sanonnat jo 80-luvulla - kirjassa käytetty kriittinen käännöspohja on tosin vuodelta 1992.

Kristillisyyden alkuaikojen ymmärtämiseksi on ollut tarpeen tutustua syvällisesti myös ns. gnostilaisuuteen. Se on johtanut mm. Elaine Pagelsin Gnostilaisten Evankeliumien suomentamiseen (löytyy näilä sivuilta), sekä tutustumiseen koko Nag Hammadin kirjaston teksteihin.

Kalervo Mielty on kääntänyt myös yli 60 mestari Eckhartin keskiaikaista saarnaa etsiessään kristillisen ajattelun syvimpiä virtauksia. Käännökset löytyvät näiltä kotisivuilta.

Myös Jakob Böhmen ajatteluun tutustuminen on ollut tarpeen, onhan Kyrönmaalla oltu kiinnostuneita siitä jo muutama sata vuotta sitten (kuten Merikaarron mystikot, Kärmäki Laihialta, Erickssonin veljekset jaJaakko Wallenberg Isonkyrön Valtaalasta).

Näiltä kotisivuilta voi löytää lähes 80 Kalervo Mieltyn artikkelia ja esitelmää erilaisista teemoista, kaksi kokonaista eksegesistä (Tuomaan ja Johanneksen).

Hän on kirjoittanut lisäksi jo esitetyn näytelmän Isonkyrön silta- ja kirkkoriidoista sekä lääkäri Airosta ja lasimestari Wallenbergistä.

Heinäkuussa 2013 tuli julki Pohjankyrö-lehden kustantamana kirja KOVIEN KOKEMUSTEN KANSAA, johon on koottu tietoa ja kertomuksi isonvihan tapahtumista Kyrönmaalla.

Marraskuussa 2013 tuli julki Kalervo Mieltyn kääntämänä teos Pistis Sofia, joka on 300-luvulta peräisin oleva gnostilaissävytteinen evankeliumi - pisin kaikista evankeliumeista (300 sivua). Kustantaja Aatma Oy Hki.

Kesällä 2014 tuli julki Pohjankyrö-lehden kustantamana kirja "1800-luvun elämää Isossakyrössä".

 Vuonna 2017 ilmestyivät (yhtenä kirjana) käännökset Jakob Böhmen kirjoista "Yliaistinen elämä" ja "Neljäkymmentä kysymystä sielusta".

Samana vuonna tuli julki historiallinen romaani "Pietari Eerikinpojan jalanjäljillä."