Marja-Terttu Mieltyn runoja:

 

* ELÄMÄNKAARI

* KORKEIMMAN LOHDUTUSTA

* RUKOUS 1

* RUKOUS 2

* UNESSA KOETTUA

* ÄIDILLE

* ELÄMÄSTÄ

* SUOMELLE

 

KOMMENTTEJA JA/TAI KYSYMYKSIÄ KIRJOITTAJALLE

 

 

ELÄMÄNKAARI

 

Elämä  ---  suuri sana

                  niin pientä se voi olla

elämä  ---   niin paljon se voi antaa

                  ja kaiken se voi pois ottaa

  

Kuolema – sitä ihminen pelkää

                   sen haluaa unohtaa

kuoleman –ihminen aikanaan kohtaa

                   ilman sitä ei ole elämää

  

Syntymä – on aina ihme

                   uusi hyppy tuntemattomaan

syntyvälle- kaikki on uutta

                  elämälle uusi oppilas

  

Nuoruus – on uhmaa, voimaa

                  ihmettä itsessään

nuoruus --  usein vailla viisautta

                  mutta voi viisaudeksi kasvaa

  

Miehuus -- näyttää mihin pystyy

                   löytämällä voimansa

miehuus –  voi myös kadota

                  arkiseen harmauteen

 

Vanhuus – kypsyyttä näyttää

                  elämä viisaudeksi muuttuu

vanhuus --  voi olla myös harmaa

                  tyhjää ja kipuja täynnä

  

Elämä  ---  suuri sana

                  mitä se meiltä odottaa

elämä  ---  on iloa, tuskaa, kipua kaikki

                 että kasvaisimme oikeaan Elämään

                

 

 

KORKEIMMAN LOHDUTUSTA

 

Sinulle sanoa tahdon:

älä pyydä mitään

älä kysy, älä vastaa

vierelläin oon joka hetki

 

Älä toivo, älä pelkää

jos toiveesi toteutuu,

se hyvä toive on

jos pelko toteutuu,

sen hyväks huomaat joskus

 

Elämäsi kämmenelläin on

ole hiljaa, ole avoin kuin kukka

ota vastaan se, mikä edessä on

 

Mukana oon ilossa

mukana myös surussa

kanssas nauran, tanssin kun sen aika on

tartun kätees, kun murhe kohtaa

 

Ole hiljaa edessäin

sydämmees näen silloin

älä kysy – älä vastaa

älä pyydä mitään

 

Huomenna lumi peittää maan

peittää kuivan tantereen

se uusi alku on

tartu käteen mun

kulje kanssain omaan kohtaloon

varmoin askelin

 

 

RUKOUS 1 

Usko, toivo, rakkaus

  

Isä, minä pyydän –

       uskoa rakkauteen, sillä rakkaus olet Sinä

       toivoa elämään, sillä elämä olet Sinä

       rakkautta kauneuteen, sillä sieltä minä Sinut löydän

 

       uskoa ystävyyteen, joka vapauttaa

       toivoa ystävyydestä, joka ei kahlitse eikä kauppaa

       rakkautta lähimmäiseen, joka suvaitsee ja ymmärtää

      

       uskoa huomiseen, että pyrkisin valoon

       toivoa tähän päivään, että huomaisin valon

       rakkautta elämään, että osaisin elää valossa

      

       uskoa oikeudenmukaisuuteen, joka on elämän perusta

       toivoa saavani voimaa, jos elämä minua opettaa

       rakkautta elämän lakiin, joka on ehdoton

        

       uskoa ihmiseen löytääkseni hänestä hyvyyden

       toivoa vilpittömyydestä, jota uskon hänessä olevan

       rakkautta, joka pyyhkii pois vajavaisuuden

        

       uskoa oikeudenmukaisuuteen ettei kukaan kärsisi

       toivoa epäitsekkyyteen joka antaa tilaa

       rakkautta totuuteen ettei valheella olisi sijaa 

        

       uskoa, että elämälläni on tarkoitus

       toivoa, että uskoisin sen löytyvän

       rakkautta elämään siksi, että  Elämä on

        

      uskoa Korkeimman olemassaoloon

      toivoa pystyväni tavoittamaan Hänet

      rakkautta nähdäkseni lähimmäisissäni Hänet

    

     uskoa siksi, että uskossa on voima

     toivoa siksi, että toivossa on valo

     rakkautta siksi, että rakkaudessa on elämän täyttymys

 

 

RUKOUS 2

 

Usko, toivo, rakkaus, mutta suurin niistä on rakkaus

 

Pyydän:

--uskoa siihen, että löytäisin Sinun Jumalaiset Lakisi

--toivoa , että ymmärtäisin ne ja osaisin niitä noudattaa

--rakkautta luontoon, sillä luonto elää lakiesi mukaan

 

--uskoa elämän kaikki läpäisevään voimaan

--toivoa saavani kokea sen voiman

--rakkautta elämään, sillä rakkaus antaa sen voiman

 

--uskoa itseeni sellaisena kuin olen tässä elämässä

--toivoa ymmärtääkseni elämäni tarkoituksen

--rakkautta hyväksyä se ja tehdä elämästäni paras mahdollinen

 

--uskoa yksinäisyyteeni, jossa voisin olla vapaa

--toivoa vapauteen, että löytäisin vastuun

--rakkautta elämään, että kunnioittaisin jokaisen vapautta

 

--uskoa tähän hetkeen, sillä tässä voin kokea Sinun läsnäolosi

--toivoa tähän päivään, että alkaisin elää Sinun täyteydessäsi

--rakkautta,että löytäisin Sinut sielustani

 

--uskoa ihmiseen, että hänestä kasvaa kerran Sinun kuvasi

--toivoa ihmiseen, että hänessä toteutuu Sinun tahtosi

--rakkautta ihmiseen, että näkisin hänen sielussaan kuvasi – vaikka pienenkin

 

--uskoa hyvyyteen, joka on epäitsekästä

--toivoa vilpittömyydestä, sillä se avaa oven rakkauteen

--rakastamaan epäitsekkyyttä, sillä silloin tiedän mitä on rakkaus

 

--uskoa elämän pyhyyteen, sillä kaikki lepää Sinussa

--toivoa pyhyyden toteutumiseen, koska siinä täyttyy Lakisi

--rakkautta totuuteen, sillä totuus on pyhä ja loukkaamaton

 

--uskoa elämän kauneuteen, että näkisin kauneuden rumuuden sijaan

--toivoa sieluni puhtauteen johon seimen pystyttäisin

--rakastamaan pyyteettömästi, että Joulun Ihme minussa syntyisi

  

UNESSA KOETTUA

 

Etsin itseäni sieltä

etsin itseäni täältä

ihmisestä ulkopuolisesta.

Sitäkö pitäisin itsenäni

ulkopuolen oloani?

Katsoin kauneuden lähtehestä

sisimmän sieluni kaipauksesta.

Eikä se sielläkään ollut –

ei ollut…..

 

Löytyi se kalliosta

kirjavasta kivestä

puolukan varpusesta

kukkivasta latvuksesta

äiti–kuusen huminasta

lempeästä hyräilystä

 

Siinä istuin kivellä

tunsin kaiken itsessäni

kauneuden ympärilläni

runon kaiun sisälläni

luonnon Suuren Rakkauden

 

Sieltä löysin Itseni

syvältä Luojani sylistä

Jumalasta Kaikkivallasta

kaikkeuden Luojasta

 

 

 

 

ÄIDILLE

Kirjoitettu äidin muistotilaisuuteen sunnuntaiaamuna 20.10.1996

  

Äiti, minä näen sinut valossa.

Sinä hymyilet –niin kuin silloin joskus

-silmät tuikkien

 

Äiti, sinä sanot: Hyvä näin...

 

Äiti, sinä sanot vielä:

Siunattu olkoon teidän elämänne jokainen päivä.

Kulkekaa aina valossa.

 

Jos tiellenne lankee varjoja - katsokaa valoon.

Jos ympärillänne pimenee - etsikää silloinkin valo.

Se valo on Kristus.

 

Teidän sydämissänne asuu Kristus-valo,

vain se johtaa teidät kotiin - älkää sitä kadottako.

 

Äiti, sinä sanot vielä:

Kristus-valossa olemme kaikki sisaria ja veljiä keskenämme.

 

Äiti, sinä hymyilet sinun hymyäsi ja sanot:

Elämä on ihmeellistä - niin ihmeellistä ...

 

On vain elämä ...

 

 

 

ELÄMÄSTÄ

 

Elämä on kuin filmi, joka katkeaa kuolemassa.

Muisto on pysäytetty kuva, jossa voi viipyä hetken.

Ne hetket ovat kauniit ja rakkaat,

mutta myös surua ja tuskaa täynnä.

En kuitenkaan ottaisi niitä pois.

Olen elänyt ne hetki hetkeltä, koko elämäni kirjon.

Opin kaikesta ja tyydyn siihen.

 

Muistoni ovat aarteita, joita katson ja kiitän,

mutta en elä niissä enempää.

Elämän laki on elää tässä ja nyt.

Muistojen aarteet kulkevat mukanani,

olen tänään niiden summa.

Mutta olen paljon muutakin: siemen huomiseen.

  

SUOMELLE                                                                                            

 

Tuuli kuiskaa, kuusi toistaa:

vapaus, vapaus Suomen kansa

 

Vapaus versoo sydämestä

kansa kaikista sydämistä

Usko, toivo, rakkaus

siinä kansan jalusta

 

Maa sanoo:

kylvä siemen kylväjä

muokkaa maa hyväksi

maa antaa satonsa

nostaa tähkän kultaisen

 

Taivas sininen

siunaa sadon kultaisen

kansan jalon aattehen

vapaus, vapaus Suomen kansa

 

Maa valkoinen  juo hurmehen

peittää alleen sankarin

vapaus, vapaus ,  usko siihen

toivo sitä, rakasta…

 

Tuuli kuiskaa, kuusi toistaa:

kansa nousee, uskoo, toivoo,

rakastaa -- vapauttaan