Hiihtämässä Pallaksella 3.- 8.3.2007
 Jussi ja Taisto Hietamäki
 
 Hiihtoreitti kulki, Vuontispirtti - Hannukuru - Pahakuru - Outakan huippu - Rautuoja - Tappuri -
Sioskuru _ Pyhäkeron huippu -Tappuri - Pahakuru - Suaskuru - Nammala -
melkein Taivaskeron huippu - takaisin Nammala - Montellin maja - Vuontispirtti
 
matka noin 95 km
 

 Pyhäkeron huipulla
   

 kuvia

 
 

 

takaisin