Nurmon Paukaneva on yksi EU:n Natura 2000-suojeluohjelmaverkoston kohteista, neva on n.600 hehtaarin laajuinen keidassuo jonka kasvillisuus on karua, pesivä linnusto on rikas ja muuttoaikana neva on tärkeä lintujen levähdyspaikka.

Paukanevaan ja sen lähiympäristöön liittyy useita historiallisia asioita ja tapahtumia. Alueella on harjoitettu tervanpolttoa 1700- ja 1800-luvuilla. 1700-luvun alussa nevalle rakennettiin pitkospuureitti, nämä pitkospuut paloivat suuressa metsäpalossa v. 1752.

1800-luvun lopulta 1940 luvulle nevan etelälaidalla toimi pehkutehdas, turvepehkua käytettiin m.m kotieläinten kuivikkeena ja rakennusten eristeenä.

1918 vapaussodan aikana Paukanevalla teloitettiin muualta päin Suomea tuotuja punavankeja, osan vainajista omaiset siirsivät myöhemmin kotiseutunsa multiin, loput on haudattu tuntemattomina Nurmon kirkkomaahan.

 

Syksyn satoa Paukanevalta 
kuva otettu 6.11.2011 
 

Kuvaa klikkaamalla pääsee Paukaneva sivuille


 

Tervetuloa tutustumaan Nurmon Paukanevaan, sivuille on tallennettu Paukanevan luontoa ja elämää eri vuorokauden ja vuodenaikoina, erilaisissa sääoloissa, pitkospuita kulkien mutta myös niiden ulkopuolella. 
 
Kameran kanssa nevaa kierrellyt Taisto Hietamäki