Rotutietoa: CHIHUAHUA

KÄYTTÖTARKOITUS: Seurakoira.

FCI:N LUOKITUS: Ryhmä 9 seurakoirat ja kääpiökoirat

Alaryhmä 6 chihuahuat.

Käyttökoetulosta ei vaadita.

 

LYHYT HISTORIAOSUUS: Chihuahuaa pidetään maailman pienimpänä

koirarotuna. Se on saanut nimensä Meksikon suurimman osavaltion mukaan.

Rodun oletetaan kehittyneen tolteekki-intiaanien pyydystämistä ja kesyttämistä

villeistä koirista. Alueen kaupunkiarkkitehtuurissa on käytetty koristeina patsaita,

jotka esittävät Tulassa eläneitä pieniä "techichi"-kääpiökoiria ja jotka muistuttavat

suuresti tämän päivän chihuahuaa.

YLEISVAIKUTELMA: Tiivisrakenteinen. Erittäin tärkeitä ominaispiirteitä ovat

omenanmuotoinen kallo ja kohtalaisen pitkä, hyvin korkea-asentoinen häntä, joka

on joko kaarella tai puoliympyränä hännänpään osoittaessa lannetta kohti.

TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Rungon pituus on hieman säkäkorkeutta

suurempi. Lähes neliömäinen runko on toivottava etenkin uroksilla. Nartut voivat

olla rungoltaan hieman pitempiä.

KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Nopealiikkeinen, valpas, eloisa ja hyvin

rohkea.

PÄÄ

KALLO-OSA:

Kallo: Hyvin pyöristynyt ja omenanmuotoinen, mikä on rodun erityispiirre.

Otsapenger: Selväpiirteisen jyrkkä, korkea ja leveä, otsa kaareutuu kuonon tyvestä

ylöspäin.

KUONO-OSA:

Kirsu: Kaikki värit sallittuja. Kohtalaisen lyhyt ja hieman ylöspäin kääntynyt.

Kuono: Lyhyt ja sivulta katsottuna suora, tyvestään leveä ja kirsua kohti kapeneva.

Huulet: Kuivat ja tiiviit.

Posket: Vain hieman erottuvat ja hyvin kuivat.

Leuat / purenta: Leikkaava tai tasapurenta. Ylä- ja alapurenta ja kaikki leukojen

epämuodostumat ovat vakavia virheitä.

Silmät: Suuret ja pyöreähköt, eivät ulkonevat; hyvin ilmeikkäät ja mieluiten

tummat. Vaaleat silmät ovat sallitut mutta eivät toivotut.

Korvat: Suuret, pystyt, leveäasentoiset ja kaukana toisistaan. Tyvestään leveät,

kapenevat vähitellen kohti hieman pyöristynyttä kärkeä. Levossa korvat asettuvat

45° kulmaan pystysuoraan nähden.

KAULA: Niskasta hieman kaartuva, keskipitkä, uroksilla voimakkaampi kuin

nartuilla, ei löysää kaulanahkaa. Pitkäkarvaisella muunnoksella muuta

karvapeitettä runsaampi kaulus on erittäin toivottava.

RUNKO: Tiivis ja hyvin kehittynyt.

Ylälinja: Suora.

Säkä: Vain hieman erottuva.

Selkä: Lyhyt ja kiinteä.

Lanne: Voimakaslihaksinen.

Lantio: Leveä ja voimakas, lähes tasainen tai hieman laskeva.

Rintakehä: Leveä ja syvä, hyvin kaareutuneet kylkiluut. Edestä katsottuna tilava

mutta ei liioiteltu, sivusta katsottuna ulottuu kyynärpäiden tasolle. Ei

tynnyrimäinen

Alalinja ja vatsa: Vatsaviiva on selvästi kohoava. Vatsalinjan tulee mieluiten olla

kiinteä.

HÄNTÄ: Korkealle kiinnittynyt, muodoltaan litteä, kohtalaisen pitkä; tyvestään

leveä ja vähitellen hännänpäätä kohti kapeneva. Hännän asento on tärkeä

rodunomainen erityispiirre: koiran liikkuessa häntä on korkea-asentoisesti joko

kaarella tai puoliympyränä hännänpään osoittaessa lannetta kohti. Häntä ei saa

koskaan olla takaraajojen välissä tai kaarella ulottuen selkälinjan alapuolelle.

Hännän karvoitus on sopusoinnussa rungon karvoituksen kanssa. Pitkäkarvaisen

muunnoksen häntä muodostaa plyymin. Lepoasennossa häntä riippuu hieman

kaartuneena.

RAAJAT

ETURAAJAT:

Yleisvaikutelma: Eturaajat ovat edestä katsottuna suorassa linjassa kyynärpäiden

kanssa, sivulta katsottuna pystysuorat.

Lavat: Kuivat ja kohtuullisen lihaksikkaat.

Olkavarret: Lapa ja olkavarsi ovat hyvin kulmautuneet.

Kyynärpäät: Tiiviit ja rungonmyötäiset mahdollistaen vapaat liikkeet.

Kyynärvarret: Suorat, riittävän pitkät.

Välikämmenet: Hieman viistot, vahvat ja joustavat.

Etukäpälät: Hyvin pienet ja soikeat. Varpaat ovat selvästi erillään toisistaan, mutta

käpälät ovat kuitenkin tiiviit (ei jäniksen- eikä kissankäpälät). Kynnet ovat

erityisen kaarevat ja keskipitkät. Päkiät ovat hyvin kehittyneet ja hyvin joustavat.

Kannukset eivät ole toivotut.

TAKARAAJAT:

Yleisvaikutelma: Takaraajat ovat hyvin lihaksikkaat ja pitkäluiset, pystysuorat ja

yhdensuuntaiset. Lonkat, polvet ja kintereet ovat hyvin kulmautuneet ja

tasapainossa etukulmausten kanssa.

Välijalat: Matalat kintereet; hyvin kehittynyt akillesjänne. Takaa katsottuna

välijalat ovat pystysuorat ja kaukana toisistaan.

Takakäpälät: Kuten etukäpälät.

LIIKKEET: Liikkuu pitkin, joustavin, tarmokkain ja maatavoittavin askelin.

Hyvä takaraajan työntövoima. Takaa katsottuna takaraajojen tulee liikkua lähes

yhdensuuntaisesti, niin että takakäpälä astuu etukäpälän jättämään jälkeen.

Nopeuden lisääntyessä käpälät lähestyvät rungon keskiviivaa (yksijälkisyys).

Liikunta on aina vapaata, joustavaa ja vaivatonta. Liikkuessa koira on ryhdikäs ja

sen selkä on vakaa.

NAHKA: Kauttaaltaan sileä ja joustava.

KARVAPEITE

KARVA: Kaksi karvanlaatumuunnosta.

Lyhytkarvainen: Karva on lyhyttä, kauttaaltaan rungonmyötäistä. Jos koiralla on

aluskarvaa, peitinkarva on hieman pitempää. Kurkussa ja vatsassa karva saa olla

niukempaa. Se on pitempää niskassa ja hännässä, lyhyttä päässä ja korvissa. Karva

on kiiltävää ja pehmeää. Karvattomuus ei ole sallittua.

Pitkäkarvainen: Karvan tulee olla hienoa ja silkkistä, sileää tai hieman laineikasta.

Aluskarvan ei tule olla liian runsasta. Peitinkarva on selvästi pitempää ja

muodostaa hapsut korvissa, kaulassa, raajojen takaosassa, käpälissä ja hännässä.

Pitkä, laskeutuva karva ei ole sallittu.

VÄRI: Kaikki värit, värisävyt ja väriyhdistelmät paitsi marmoroitu (merle) ovat

sallittuja.

KOKO JA PAINO

PAINO: Chihuahuan koko määritellään ainoastaan painon mukaan. Ihannepaino on

1,5–3 kg. Paino 0,5 – 1,5 kg:n välillä sallitaan. Alle 500 g:n tai yli 3 kg:n paino

ovat hylkääviä virheitä.

VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi

suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin.

· hammaspuutokset

· kaksinkertaiset hampaat (irtoamattomat maitohampaat)

· teräväkärkiset korvat

· lyhyt kaula

· pitkä runko

· notko tai köyry selkä

· luisu lantio

· kapea rinta, litteä rintakehä

· väärin kiinnittynyt, lyhyt tai kierteinen häntä

· lyhyet raajat

· ulkonevat kyynärpäät

· liian ahdas takaosa

VAKAVAT VIRHEET:

· kapea kallo

· syvällä sijaitsevat, pienet tai ulkonevat silmät

· pitkä kuono

· ylä- tai alapurenta

· epävakaat polvet

HYLKÄÄVÄT VIRHEET:

· vihaisuus tai voimakas arkuus

· kaurismainen yleisvaikutelma (epätyypillinen, ylijalo rakenne: siro pää,

pitkä kaula, hento runko, pitkät raajat)

· avoin aukile kallossa

· riippuvat tai lyhyet korvat

· leukojen epämuodostumat

· erittäin pitkä runko

· hännättömyys

· pitkäkarvaisella muunnoksella hyvin pitkä, hieno, laskeutuva karvapeite

· lyhytkarvaisella muunnoksella karvattomat laikut

· marmoroitu (merle) väri

· alle 500 g:n tai yli 3 kg:n paino.

· Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen.

 

HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin

laskeutuneina kivespussiin.