Historia

Kortesjärvi-Seuran perustaminen

Toukokuun 5. päivänä 1947 kokoontui Kortesjärven Nuorisoseuran taloon kotiseutuhenkisiä ihmisiä perustamaan kotiseutuyhdistystä. Läsnä oli 72 henkeä. Seuran perustamishanketta oli jo etukäteen valmistellut kunnanvaltuuston valitsema valmisteluvaliokunta, jonka kokoonkutsujana oli maanviljelijä Nikolai Mäki. Kokous oli kutsuttu koolle Ilkassa, Vaasassa ja Pohjanmaan Kansassa olleilla kutsuilla. Lisäksi oli lähetetty kutsut kortesjärveläisille yhdistyksille. Keskustelun jälkeen päätettiin perustaa kotiseutu-asioita harrastava yhdistys, jonka nimeksi hyväksyttiin Kortesjärvi-Seura.

Kortesjärvi-Seuran toiminnan tarkoitukseksi määriteltiin mm. seuraavia asioita:

- tekemään kotiseututyötä käsi kädessa eri yhdistysten kanssa

- olemaan näille jonkinlaisena keskuselimenä

- ottamaan vastaan ensisen Suljeluskunnan kiinteistö

- museoesineiden keruun suorittaminen kunnan alueella.

Kortesjärvi-Seura ry merkittiin Oikeusministerion yhdistysrekisteriin 2. päivänä heinäkuuta 1948.Kesällä 2010 järjestettiin keskustan kierros kävellen, jolloin tutustuttiin Suomelan kevarin paikan muistomerkkiin. Kevarissa ovat menomatkalla Ruotsin kautta Saksaan  yöpyneet monet jääkärit. Seuraava kohde oli kirkkotarhassa oleva jääkärimuistomerkki. Näitä kohteita selvitti pitäjäneuvos Jaakko Vainionpää. Seuraava kohde oli Matti Haudanmaan pelimannipatsas, josta kertoi Matti Joensuu. Sieltä jatkettiin matkaa vanhaan pappilaan, jonka historiasta kertoi Laine Hautala ja kierros päättyi Kortesjärven Nuorisoseuralle, jonka historiasta ja nykypäivästä kertoi Hannele Ylikoski. Siellä osanottajille tarjottiin lämpimän kierroksen päätteeksi juotavaa.

 

 
                   
Jääkäripatsaan paljastus 17.8.1958. Seppeleen laskee eversti Matti Laurila
Jääkäripatsaan paljastus 17.8.1958. Seppeleen laskee eversti Matti Laurila