Kenttäprojekti 2010
Katso suunnitelma historiasivulta ->  elvytystä 2009 - kehitysprojekti

Projektin toteuttaminen alkoi maaliskuussa 2010 kun raivattava alue oli merkitty maastoon. Puita kaadettiin ja pinottiin 3-metrisiksi sahattuna. Oksat ja risut koottiin omiin kasoihinsa. Työtä tehtiin torstai-iltaisin ja lauantaiaamuisin. Raivuu sujui joutuisasti koska monella talkoisiin osallistuneella oli moottorisaha käytössään ja sitä osattiin myös käyttää! Alkuvaiheessa töitä hieman hidasti paksu lumikerros sekä alueen läpi kulkevat pururadan valaistusjohdot.

Raivuu tuli valmiiksi huhtikuun lopussa. Sen jälkeen kentän päädyssä ollut vanha suojaverkko purettiin, kentän suojaksi rakennettiin väliaikainen aita, pahimmat kuopat kentästä tasattiin ja kenttä suojattiin harsokankaalla ruohon kasvun nopeuttamiseksi. Maastotutkimuksen jälkeen suunniteltiin myös pururadan uusi linjaus.

Klapikone saatiin työmaalle keskiviikkona 5. toukokuuta ja se oli käynnissä melko yhtäjaksoisesti (ei nyt öisin kylläkään) lauantaihin saakka, jolloin kaikki puut oli pilkottu klapeiksi ja myyty kylän asukkaille. 10.5. alkavat järeämmät maastotyöt jolloin kaivinkone tulee muokkaamaan tulevien uusien alueiden pohjaa.