Älgjakt

Älgjakten blev klar på 7 dagar i år.

18.10

2 kalvar Tor-Egil Berg

1 kalv Jonas Seitovaara

1 ko Jonas Setiovaara, kon gavs till S Vallgrund

1 kalv Jan Wikström

1 tjur Jens Ekman

17.10

1 kalv Krister Bengs

1 kalv Göte Bengs

1 kalv Bror Rönn

16.10

1 ko Göte Bengs

12.10

1 ko Isak Lönnqvist

1 kalv Tor-Egil Berg

1 kalv Peter Asp

11.10

1 ko Stefan Berg

1 kalv Andreas Bengs

1 kalv Jonas Seitovaara

1 kalv Replot

9.10

1 tjur Isak Lönnqvist

1 tjur Jan Wikström

1 tjur Jonas Seitovaara

1 tjur Johan Näse

1 ko Jan Wikström

1 kalv Jonas Seitovaara

1 kalv Tomas Rönn

 

39 skyttar och 24 drevkarlar anmälda.

Passen skall vara röjda till 21.9.

Tilldelning 9 vuxna och 14 kalvar.

Jaktchef Jens Ekman, förteckning över ersättare och hundföre här.

Jakten börjar som frivillig jakt 9.10 kl 7, samling vid Iido slääton. Allmänna jakten börjar 10.10 kl 7, samling vid Iido slääton.